Humanistyczny

Komentarze

Transkrypt

Humanistyczny
….…………………….
kod ucznia
Małopolski Konkurs Humanistyczny
dla Szkół Podstawowych
w roku szkolnym 2010/2011
„Wielcy znani i mniej znani”
Etap szkolny
„Wielcy ciałem”
Drogi Uczestniku Małopolskiego Konkursu Humanistycznego!
Historia ludzkości pokazuje, jak wielkie znaczenie dla jej rozwoju mieli ludzie
o niezwykłych przymiotach ciała, ducha i umysłu.
W tej edycji konkursu proponujemy Ci spotkanie ze znanymi i mniej znanymi
wielkimi postaciami. Mamy nadzieję, Ŝe ich dokonania staną się dla Ciebie przykładem
godnym naśladowania.
W lekturach I etapu bohaterowie wyróŜniają się tęŜyzną fizyczną. Jednak czy tylko
tym?
Będziesz miał okazję się o tym przekonać, kiedy wykonasz proponowane przez nas
zadania.
Masz do dyspozycji 90 minut. śyczymy powodzenia!
Organizatorzy
Punktacja:
Zadanie
Liczba
uzyskanych
punktów
1
2
………………………………….......
Imię i nazwisko Przewodniczącego
Komisji
3
4
5
Razem
………………………………….
podpis
Miejsce na metryczkę ucznia
1
I. „[…] Zwycięstwo Dawida nad Goliatem symbolizuje przewagę przemyślności
nad brutalną siłą, ducha nad materią”.
(W. Kopaliński „Słownik mitów i tradycji kultury”)
Obecnie takŜe obserwujemy podobne sytuacje.
Opowiedz historię, której bohaterami będą współcześni odpowiednicy biblijnych
postaci Dawida i Goliata.
Pamiętaj, Ŝe Twoja praca powinna zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
0 -14 p.
II. „Herakles, […] najulubieńszy i najsłynniejszy bohater Greków, odznaczający się
nadludzką siłą, odwagą, wytrzymałością, dobrocią i współczuciem […]”.
(W. Kopaliński „Słownik mitów i tradycji kultury”)
śycie Heraklesa pełne było takŜe dramatycznych wydarzeń, jak to, gdy w chwili
szaleństwa zamordował swoją rodzinę. Decyzją wyroczni za karę miał podjąć słuŜbę
u króla Eurysteusa. Wyobraźmy sobie, Ŝe król, wzorem dzisiejszych pracodawców,
poprosił herosa o przyniesienie CV *.
Uzupełnij poniŜsze dane.
1. Imię:………………………………………………………………………………………….
2. Imię matki i ojca:……………………………………………………………………………
3. Imię ojczyma:…………………………………………………………………………………
4. Umiejętności i kwalifikacje zawodowe:……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
5. Dotychczas wykonywana praca:……………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………….
* Curriculum vitae [CV] – Ŝyciorys [...] [W:] Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych
i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1994, s. 104
3
6. Osiągnięcia i sukcesy:………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
7. Cecha szczególna:……………………………………………………………………………
0 – 7 p.
III. W baśniach i legendach zadaniem postaci o nadludzkiej sile jest walka
z potworem. Jak to w baśniach bywa, zmagania dobra ze złem mają szczęśliwy finał
i dlatego chętnie po te teksty sięgamy.
Przedstaw walkę ze smokiem bohaterów baśni „Waligóra i Wyrwidąb”, obrazu
P. Uccella „Św. Jerzy i smok” oraz filmu „Shrek”. Napisz teŜ, jakie środki wyrazu
mieli do dyspozycji autor tekstu literackiego (2 środki), artysta malarz (2 środki)
i twórcy filmu animowanego (2 środki).
a) baśń „Waligóra i Wyrwidąb”:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b) obraz P. Uccella „Św. Jerzy i smok”:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
c) film „Shrek”:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
0 – 12 p.
IV. W epoce średniowiecza wytworzył się wzorzec idealnego rycerza, który łączył
w sobie tęŜyznę fizyczną z nienaganną postawą moralną. Zalety te, jak zapewne wiesz,
posiadają Powała z Taczewa oraz Longinus Podbipięta.
Stwórz kodeks rycerski, czyli zbiór zasad, jakimi kierowali się bohaterowie
Twoich lektur oraz inni przedstawiciele rycerskiego stanu.
1.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5
3.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
0 – 9 p.
V. „Mądrość nie zaleŜy od wielkości ciała i w kraju naszym mieliśmy moŜność
stwierdzić, Ŝe osoby wielkiego wzrostu pospolicie nie bywają najdowcipniejsze,
Ŝe między zwierzętami pszczoły i mrówki mają zaszczyt największego dowcipu,
sprawności i roztropności […].
(J. Swift „PodróŜe Guliwera)
Warto zastanowić się nad słowami Guliwera, który podczas pobytu w krainie
olbrzymów oraz liliputów poczynił waŜkie i ciekawe obserwacje na temat Ŝycia.
Napisz, jak rozumiesz wypowiedź Guliwera, odwołując się do lektury i swoich
doświadczeń.
Pamiętaj, Ŝe Twoja praca powinna zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
0 – 12 p.
Łącznie 0 – 54 p.
7