Plakat

Transkrypt

Plakat
9.01.2011
£YSOMICE
Y
M
ZA ACH
S
A IC
R
P OM
A
Z YS
EI
£
N
Z YW
C
E O£
D
R K
SE SZ
DO
* wielka loteria fantowa, kawiarenka, konkursy
W PROGRAMIE
* pokazy sportowe i taneczne, ognisko z kie³bas¹, bigos
* licytacje: telewizor SHARP, tort, obrazy, prace dzieci,
gad¿ety WOŒP, uszka ze œliwkami So³tysowej
15.30 Jase³ka Bo¿onarodzeniowe
16.00 Powitanie
16.10 Koncert zespo³u cygañskiego Patrycja & Gipsy Stars
16.40 Koncert dzieci- dzieciom
17.10 Pokaz ogniarzy
17.20 Pokazy walk bokserskich na ringu z mistrzem Polski Patrykiem To³kaczewskim
17.40 Prezentacja sportowców
17.50 Pokaz Freerun- grupa X- Stylers i tañca towarzyskiego
18.10 Koncert Dajany
18.30 Koncert zespo³u Sex Bomba
19.00 Fina³owa licytacja z³otego serduszka WOŒP
19.15 Œwiate³ko do nieba
DRUK:
www.wosplysomice.eu

Podobne dokumenty