Oferta na rok szkolny

Komentarze

Transkrypt

Oferta na rok szkolny
Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży
ul. 3 Maja 127, 05–420 Józefów
tel. 22 468 25 94
[email protected]
Oferta na rok szkolny
Jeśli dostrzegają Państwo trudności, z którymi sobie nie radzicie, jeśli są Państwo zaniepokojeni zachowaniem
dziecka, warto zwrócić się o pomoc. Ważne, by nie czekać aż trudności się nasilą. Skuteczność terapii jest
większa, jeśli podejmie się ją wcześniej. Nasza oferta, to propozycja kompleksowej terapii kierowanej do
dziecka i rodziny. W naszym Oddziale pracuje profesjonalny zespół specjalistów. Dziecko ma zapewnioną
opiekę psychiatry dziecięcego, psychologa, terapeuty, wychowawcy, pielęgniarek i opiekunów dziecięcych.
Obejmujmy opieką medyczną i psychologiczną dzieci i młodzież gimnazjalną i licealną z:
Nadruchliwością i trudnościami w koncentracji uwagi
Dolegliwościami nerwicowymi
Zaburzeniami emocjonalnymi w tym zaburzeniami lękowymi
Zaburzeniami rozwojowymi i specyficznymi trudnościami w nauce
Zespołem Aspergera
Problemami emocjonalnymi wieku dojrzewania
Proponujemy terapię w systemie całodziennym (wraz z nauką w szkole przyszpitalnej na poziomie szkoły
podstawowej, gimnazjum i liceum wraz z możliwością zdawania matury) codziennie od 8.00 do 17.00.
PROWADZIMY ZAJĘCIA
Psychoterapia indywidualna i grupowa
Terapia rodzin
Integracja Sensoryczna
Logopedia
Trening relaksacyjny
Grupy psychoedukacyjne dla rodziców dzieci nadpobudliwych
Grupy psychoedukacyjne dla rodziców młodzieży okresu dorastania
Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
Kinezjologia edukacyjna metodą Dennisona
Terapia pedagogiczna tzw. Reedukacja
Trening Umiejętności Społecznych
Terapia zajęciowa
Muzykoterapia
Socjoterapia
Indywidualna praca psychologa z dzieckiem i rodziną
Przyjęcia do Oddziału odbywają się na podstawie skierowań od lekarza psychiatry na odpowiednim druku
(Druk skierowania do szpitala psychiatrycznego). Zgłoszenia osobiste lub telefoniczne przyjmujemy codziennie
w godzinach od 9:00 do 15:00 pod numerem telefonu 22 468 25 67.

Podobne dokumenty