Ultrafiltracja – sposób na dobrą wodę

Komentarze

Transkrypt

Ultrafiltracja – sposób na dobrą wodę
PREZENTACJE
Ultrafiltracja
– sposób na dobrą wodę
Wiemy, że żadna sieć wodociągowa, nawet wykonana z najlepszych
materiałów i najlepiej eksploatowana nie zapewnia w naszych
domach ciągłej dostawy wody smacznej, o zagwarantowanej
czystości, w tym bakteriologicznej. Zawsze może zdarzyć się coś, co
wpłynie na chwilowe pogorszenie jej jakości. Jeśli nawet z ujęcia
wychodzi kryształowo czysta, to przebywając w rurociągach nabiera
woni osadów w nich nagromadzonych oraz materiału, z którego
są one wykonane. Płynąc porywa drobne cząstki, a wszystko to
czyni, że staje się ona niesmaczna i niezbyt chętnie używamy jej do
gotowania posiłków, czy napojów gorących. Są momenty, w których
zastanawiamy się, czy płynąca z kranu woda jest bezpieczna dla
naszego organizmu. Z tego powodu nazywamy ją „kranówką”.
Dlatego też powodzeniem cieszą
się wody butelkowane, a w niektórych
miastach wody ze studni artezyjskich.
Choć często nazywamy je wodami mineralnymi, to pochodzą one najczęściej
z ujęć wody identycznych, co „kranówka”i są podobnie uzdatniane. Jedno
co je różni, to brak w butelkowanych
zanieczyszczenia wtórnego, którego
tamta doznaje płynąc rurami. W dużych miastach dla bezpieczeństwa
„kranówka” jest silnie chlorowana, co
dodatkowo psuje jej smak i zapach.
Jeśli jednak zanieczyszczenie wtórne oraz chlor usuniemy, to „kranówka”
znów może stać się wodą kryształowo
czystą i w smaku dorównującą wodom
butelkowanym. W ten sposób ograniczymy wydatki domowe, a ponadto
poprawimy poczucie bezpieczeństwo
swoje i swoich najbliższych.
Metodą skuteczną przywrócenia
wodzie odpowiedniej jakości jest jej
oczyszczanie w systemie ultrafiltracji
produkowanym przez amerykańską firmę A.J. Antunes & Co. Filtry tego systemu wykonane są z wielu przewodów
o małych średnicach, z materiału o odpowiedniej porowatości, co czyni, że po
przejściu przez nie wody zatrzymywane
są bakterie, cysty i wirusy, oraz drobne
cząstki zwane koloidami powodujące
zmętnienie wody. Filtry w tym systemie
są przy tym bezpieczne dla ludzkiego
zdrowia, bo nie usuwają pierwiastków
życia, wapnia i magnezu, jak to czynią
inne technologie membranowe obecne
na rynku ( odwrócona osmoza). System
daje więc po przefiltrowaniu „kranówki”
wodę bezpieczną pod względem bakteriologicznym oraz czyni ją krystalicznie
czystą i poprawia smak oraz zapach.
Jeśli dołączymy do niego filtry węglowe to możemy uzyskać wodę pitną
najwyższej jakości.
54
NR 4/2006 INSTALACJE
W Polsce system ultrafiltracji Antunes był testowany przez Firmę BARTOSZ przez okres dwóch miesięcy na
różnych wodach i różnych zestawieniach i stwierdzono możliwość uzyskiwania dobrej wody pitnej nie tylko
z wody wodociągowej. Uzyskiwano ją
ze ścieków oczyszczonych w oczyszczalni miejskiej w Białymstoku, z rzek
nizinnych ( Supraśl oraz Narew), podgórskich (Rudawa w Krakowie), zalewu w Kielcach. Warunkiem uzyskania
w ten sposób wody pitnej jest, by skład
chemiczny wody surowej nie odbiegał
od wymagań stawianych wodzie pitnej.
Oznacza to, że możliwe jest w prosty
sposób, przy zastosowaniu tego
systemu ultrafiltracji zaopatrywanie
gospodarstw domowych oraz zakładów w wodę pitną z rzek i zbiorników
wodnych otwartych odpowiedniej klasy
czystości.
Dzięki zdolnościom oczyszczania
pod
względem
bakteriologicznym
może też służyć jako urządzenie do
dezynfekcji wody bez konieczności dozowania chemikalii. Może skutecznie
zastępować lampy UV w tym procesie
– dając większą skuteczność, bo jego
działanie w tym zakresie nie zależy od
poziomu mętności wody, co jest przy
lampach warunkiem zasadniczym.
System może więc być instalowany
w obiektach zaopatrywanych w krystaliczna wodę z potoków górskich,
jednak zagrożonych skażeniem bakteriologicznym.
System ten jest więc dobrym sposobem na uzyskanie wody bezpiecznej
dla organizmu ludzkiego i chronić
nas może przed skażeniem wody
przypadkowo lub celowo. Winna ona
być jednak wykonywana tuż przed
miejscem poboru.
System nie wymaga dozowania
chemikalii. Zajmuje niewiele miejsca
do zainstalowania. Praktycznie nie
zużywa energii do pracy. Jest prosty
w obsłudze, a proces regeneracji realizowany przez płukanie automatyczne
niewielką ilością wody surowej. Produkowany jest w kilku wielkościach
o wydajności od 5,8 do 35 l/min, co
oznacza, że może w ciągu doby wyprodukować nawet 50 m3 czystej wody.
Jego wydajność zależna jest od jakości
wody uzdatnianej i spada przy oczyszczaniu wody silnie zanieczyszczonej.
Jest inwestycją niezwykle ekonomiczną
w stosunku do osiąganych efektów.
Posiada atest PZH.