Nowy szlak niebieski Biecz – Rozdziele

Transkrypt

Nowy szlak niebieski Biecz – Rozdziele
Nowy szlak niebieski Biecz – Rozdziele
Opracowany przez kolegów: Jerzego Forczka i Zdzisława Halibożka, znakarzy z
Komisji Turystyki Górskiej PTTK O/Gorlice.
Cel
Przebieg szlaku zaproponowano celem promocji miasta i gminy Biecz oraz
gminy Lipinki poprzez połączenie i uatrakcyjnienie dotarcia do Beskidu Niskiego, a
konkretnie do wzniesienia Ferdel skąd można dogłębniej podróżować po Beskidzie
Niskim. Uatrakcyjnienie szlaku polega na tym, że rozpoczyna się
w
zabytkowym mieście o bardzo bogatej historii i licznych zabytkach średniowiecza, a
nawet paleolitu. Takie wydłużenie dotychczasowego szlaku z Rozdziela do Ferdla
spowoduje zwiększenie zainteresowania wędrówką wydłużonym szlakiem
niebieskim i pociągnie za sobą ożywienie turystyczne wzdłuż całej trasy wpływając
równocześnie na poprawę rozwoju gospodarczego terenu.
Opis trasy
0 m. Drogowskaz prawy o treści: Ferdel 5 h, Rozdziele 4 h. Ruszamy
z sąsiedztwa przystanku autobusowego naprzeciwko zabytkowego ratusza, udając się
w kierunku wschodnim ulicą Grodzką.
390 m. Skręcając w prawo wchodzimy w ul. W. Fuska i przechodzimy przez
tory kolejowe.
440 m. Za torami kolejowymi skręcamy w lewo w ul. Tumidajskiego.
(strzałki na słupie energetycznym).
1300 m. Dochodzimy do kładki linowej dla pieszych. Strzałki na betonowym
fundamencie mocowania lin. Skręcając w prawo przechodzimy kładką nad rzeką
Ropa. Po przejściu przez kładkę skręcamy w lewo. Znaki na słupach. Dochodzimy
do wiaduktu.
1800 m. Po przejściu pod wiaduktem skręcamy w prawo.
1850 m. Skręcamy w lewo. Nadal droga gruntowa – gminna – prowadzi
wzdłuż prawego brzegu rzeki Ropa.
2500 m. Dochodzimy do drogi asfaltowej (gminna) i skręcamy ostro w
prawo. Słup i drogowskazy. Prawy o treści: Ferdel 4 h 25 min., lewy o treści: Biecz
35 min.
3500 m. zejście w lewo w drogę gruntową. Słup i drogowskazy. Prawy o
treści: Ferdel 4 h 5 min, Rozdziele 3 h. 5 min., lewy o treści: Biecz 55 min.
3550 m. Dochodzimy do kapliczki pod lipą. Znak kierunkowy w lewą
odnogę drogi gruntowej. Droga prowadzi po gruntach prywatnych m. in. Belna Dolna
159, Wędrychowicz, następnie przez las i obok domu Zofii Krzemińskiej, Belna
Górna.
4800 m. obok zabudowań Elżbiety Kuś drogą gruntową pod kątem prostym
w lewo. Znaki na słupach.
4900 m. Droga polna skręca w prawo.
5200 m. Znaki kierunkowe wskazujące skręt w lewą odnogę drogi polnej.
Szlak biegnie obok domu Juliana Bieńka, Belna Górna 30.
5500 m. Dochodzimy do drogi gminnej. Skręcamy w prawo. Słup
i drogowskazy. Prawy o treści: Ferdel 3 h 35 min, Rozdziele 2 h 35 min., lewy
o treści: Biecz 1 h, 35 min.
6000 m. Krzyż – Granice. Widok na Głęboką, Harklową. Możliwość
odpoczynku – ławeczki, kosze na śmieci. Przebieg szlaku prowadzi w prawo wzdłuż
brzóz. Przechodzimy przez las drogą prywatną wychodząc na łąki, po prawej rozległy
widok Biecza. Szlak biegnie dróżką polną – miedza.
7000 m. Szlak biegnie obok posesji z prawej strony Wójtowa 321 (Kosińska
Małgorzata). Skręcamy w prawo w drogę gminną. Słup i drogowskazy. Prawy o
treści: Ferdel 3 h 5 min., Rozdziele 2 h 5 min. Lewy o treści: Biecz 1 h 55 min.
7200 m. skrzyżowanie dróg gminnych. Skręcamy w lewo. Słup i
drogowskazy. Lewy o treści: Ferdel 3 h 3 min., Rozdziele 2 h 3 min. Prawy o treści:
Biecz 1 h 57 min. Po drodze podziwiamy piękne widoki na Beskid Niski (m.in.
Magurę Wątkowską, Ferdel), a w dole Wójtową.
7500 m. kolejne skrzyżowanie dróg gminnych obok krzyża. Skręcamy w
lewo. Słup i drogowskazy. Lewy o treści: Ferdel 3 h, Rozdziele 2 h. Prawy o treści:
Biecz 2 h. W pobliżu planowana jest budowa platformy widokowej. Piękne widoki na
Beskid Niski i Pogórze.
9000 m dochodzimy do skrzyżowania z drogą powiatową i skręcamy w prawo
9100 m dochodzimy do remizy OSP Wójtowa i skręcamy w lewo w drogę
gminną. Słup na nim tabliczka z nazwą: Wójtowa, tablica schematu szlaków i
drogowskazy Lewy o treści: Ferdel 2 h 40 min., Rozdziele 1 h 40 min., prawy o
treści: Biecz 2 h 20 min. Znaki szlaku na słupach i drzewach.. Za kapliczką
przechodzimy przez mostek i po lewej stronie mijamy zabytkowy kościół drewniany
i dzwonnicę, a po prawej mamy cmentarz. Dochodzimy do drogi powiatowej i
skręcamy w lewo dochodząc do kolejnego skrzyżowania z drogą powiatową.
9700 m. Skrzyżowanie dróg powiatowych. Skręcamy w prawo. Słup i
drogowskazy. Prawy o treści: Ferdel 2 h 30 min., Rozdziele 1 h 30 min., lewy o
treści: Biecz 2 h 30 min.
11400 m. Po lewej stronie mijamy sanktuarium w Lipinkach. Szlak prowadzi
wzdłuż drogi powiatowej. Na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką idziemy w lewo i
dochodzimy do przystanku autobusowego w Rozdzielu.
16000 m. Przystanek autobusowy. Połączenie odcinka szlaku z początkiem
szlaku już istniejącego. Znak początku szlaku zamieniony na znak jego przebiegu.
Idąc już wcześniej oznakowanym odcinkiem szlaku na
16200 m. schodzimy z drogi wojewódzkiej skręcając w prawo.
Obok cmentarza w Lipinkach słup z tablicą schemat sieci szlaków i tabliczka z nazwą
Lipinki.
W Rozdzielu obok przystanku autobusowego słup z tablicą schemat sieci szlaków i
tabliczka z nazwą Rozdziele.