BIP - Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Komentarze

Transkrypt

BIP - Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa
tel. (22) 628 28 62; 628 78 42
e-mail: [email protected]
Warszawa, dnia 22 lipca 2014 roku
INFORMACJA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
DOTYCZĄCA PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ
W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH
ZA POMOCĄ ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ
Elektroniczna skrzynka podawcza Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie znajduje się na
platformie ePUAP.
Aby wysłać sprawozdania za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej należy:
 wejść na stronę epuap.gov.pl i zalogować się do systemu.
 Przejść do zakładki Moje konto, a następnie do zakładki Lista spraw

wybrać Alfabetyczną listę spraw, następnie literę „S” i Sprawozdawczość w zakresie
operacji finansowych

Następnie należy wybrać Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę
usługę
2

Skorzystaj z Filtra i wybierz Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie
3

Przejdź do formularza

Gdy pojawi się Kreator wysyłania dokumentu należy zmienić odbiorcę, w związku z tym,
że sprawozdania należy złożyć w odpowiednim Zespole.
4

Wybrać Wpisz adres skrytki i w zależności od Zespołu, w którym powinny zostać złożone
sprawozdania należy wpisać adres wg poniższego schematu (najlepiej, zaznaczyć
odpowiedni fragment, skopiować i wkleić zaczynając od znaku „/”):
Dla jednostek pozostających w nadzorze:
Zespołu w Ciechanowie należy wpisać - /90y54djsek/AnalizyCiech
Zespołu w Ostrołęce należy wpisać - /90y54djsek/AnalizyOst1
Zespołu w Płocku należy wpisać - /90y54djsek/AnalizyPlock1
Zespołu w Radomiu należy wpisać - /90y54djsek/AnalizyRadom
Zespołu w Siedlcach należy wpisać - /90y54djsek/AnalizySiedlce
Zespołu w Warszawie należy wpisać – /90y54djsek/AnalizyWar1
5

Zatwierdzić adres

Wypełnić Treść dokumentu, w polu Dane Nadawcy należy wybrać Instytucja
6

Dołączyć pliki z odpowiednio nazwanymi sprawozdaniami (2 pliki) i podpisami
elektronicznymi (4 pliki)

Po dodaniu wszystkich plików wybierz opcję Zapisz i przejdź dalej
7

Wybierz opcję Chcę wysłać dokument bez podpisu elektronicznego i wybierz Dalej
Zmień tryb na Wyślij w trybie przedłożenia i wybierz Wyślij
8
Wysłanie dokumentu powinno zakończyć się informacją, że dokument został pomyślnie wysłany.
9

Podobne dokumenty