Inspiracje 2016

Komentarze

Transkrypt

Inspiracje 2016
Urząd Miasta i Gminy w Narolu
Gminny Ośrodek Kultury W Narolu
I PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECI
I MŁODZIEŻY
Z GMINY NAROL
Inspiracje 2016
"Humor, żart, ironia ... w twórczości artystów
Dwudziestolecia Międzywojennego."
Organizatorzy:
Urząd Miasta i Gminy w Narolu, GOK - Narol, Rada Sołecka-Lipsko,
Biblioteka Publiczna w Narolu
Termin: 9-10 kwietnia 2016r.
Miejsce: GOK Narol, ul. Warszawska 27
Świetlica w Lipsku, ul. Rynek
Osoby odpowiedzialne:
-Konkurs recytatorski i plastyczny: Marlena Wiciejowska, GOK Narol, tel. 662 118 799
-Konkurs poezji śpiewanej i scenka artystyczna: Marlena Waszek, tel. 506260803
Uczestnicy:
uczniowie kl. IV-VI szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjum
REGULAMIN PRZEGLĄDU
Uczestnicy mogą zaprezentować się w następujących kategoriach:
1. Recytacja utworów z zaprezentowanej listy lub według własnego wyboru - max. 5 min.
2. Poezja śpiewana - piosenka może być wykonywana z akompaniamentem własnym lub
innej osoby. Czas trwania występu max. 5 min.
3. Scenka aktorska
– uczestnik (uczestnicy) przedstawia (przedstawiają) wybrany tekst
w dowolnej formie aktorskiej (np. skecz, pantomima, monolog, dialog itp.) ocenie podlegać będzie
dodatkowo kostium, rekwizyt, podkład muzyczny, interpretacja, opanowanie tekstu. Czas trwania
występu max. 7 min.
4. Praca plastyczna
- uczestnik konkursu plastycznego wybiera jeden utwór z epoki
i wykonuje do niego ilustrację na kartce o formacie A3 dowolną techniką (np. rysunek, collage,
akwarela, technika mieszana itp.). Na kartce powinien znaleźć się tekst wybranego utworu (np.
przepisany, naklejona kartka z tekstem itp.). Ocenie będzie podlegać zgodność całości z kanonem
stylistycznym epoki, estetyka wykonania, poziom zapożyczeń, kopiowanie (sugerujemy jak najmniej
zapożyczeń).
Uczestnik indywidualny przesyła kartę zgłoszenia do dnia 1 kwietnia 2016r. na adres: Gminy Ośrodek
Kultury, ul. Warszawska , 37-610 Narol. Reprezentanci danej szkoły przesyłają zbiorczą kartę
zgłoszenia(w załączniku).
Pracę uczestników konkursu plastycznego powinny być dostarczone najpóźniej do 5 kwietnia 2016 r.
do siedziby GOK w Narolu.
PRZEBIEG PRZEGLĄDU
9 kwietnia 2016r. - Sobota - siedziba GOK
Godz. 10.00
-
odprawa wszystkich uczestników i ich opiekunów, na której zostaną
poinformowani o przebiegu przeglądu, kryteriach oceniania i nagrodach.
Wystawa nadesłanych prac plastycznych
Godz. 10.30 - rozpoczęcie konkursu recytatorskiego w GOK w Narolu
Godz. 11.00 - rozpoczęcie konkursu poezji śpiewanej i scenek aktorskich w świetlicy
w Lipsku.
Przewidziany jest poczęstunek dla uczestników przeglądu.
Po wysłaniu wszystkich prezentacji poszczególne komisje jury, ogłoszą wyniki.
10.04 2016r. - NiedzielaCentrum Koncertowo - Wystawiennicze w Narolu
Godz. 16.00 - Ogłoszenie wyników w poszczególnych kategoriach
i wręczenie nagród oraz wyróżnień.
Koncert w wykonaniu laureatów
I Przeglądu twórczości dzieci
i młodzieży Gminy Narol
Narol - Lipsko 2016r.
PROPOZYCJE KSIĄŻEK Z TEKSTAMI DO WYKORZYSTANIA
w I Przeglądzie twórczości dzieci
i młodzieży Gminy Narol
Inspiracje 2016
1. Kornel Makuszyński




Panna z mokrą głową
Szaleństwa panny Ewy
Szatan z siódmej klasy
Wyprawa pod psem
2. Julian Tuwim
 Najpiękniejsze wiersze dla dzieci -
Wydawnictwo Zielona Sowa Kraków
2002
3. Jan Brzechwa, Wanda Chotomska, Ludwik Jerzy Kern i inni
autorzy
 Najpiękniejsze wiersze dla dzieci – Wydawnictwo WILGA Sp. z o.o.
Wszystkie książki są dostępne w szkolnej bibliotece lub Bibliotece
Publicznej w Narolu.
4. Utwory innych twórców z epoki, np. z grupy poetyckiej Skamander
(Antonim Słonimski, Kazimierz Wierzyński, Jarosław Iwaszkiewicz,
Jan Lechoń, Maria Pawlikowaska – Jasnorzewska i inni)
Folder gotowych tekstów – w załączniku

Podobne dokumenty