Komunikat prasowy z dn. 17.07.2013 r.

Transkrypt

Komunikat prasowy z dn. 17.07.2013 r.
17.07.2013 r., Nowy Dwór Mazowiecki
OŚWIADCZENIE
Ogłoszoną podczas dzisiejszej konferencji prasowej deklarację linii lotniczej WIZZ AIR o pozostaniu
na Lotnisku Chopina uznajemy za autonomiczną decyzję biznesową. Firma odrzuciła korzystną
propozycję finansową, która dawała mu wielomilionowe oszczędności w skali roku, co może
sugerować zmianę w strategii obecności firmy na rynku warszawskim.
Tym samym 17.07.2013 r. linia WIZZ AIR potwierdziła, że zerwała umowę handlową z lotniskiem,
która została podpisana w ubiegłym roku i miała obowiązywać przez okres 5 lat.
Lotnisko opracowało bardzo korzystny pakiet marketingowy dla przewoźników obecnych na lotnisku
przed 22 grudnia 2012 r. Propozycja nowych opłat cennikowych i rabatów uwzględniała
dotychczasowy niskokosztowy model biznesowy działalności przewoźników. Należy jednak pamiętać,
że przedstawione propozycje lotnisko opierało na rachunku ekonomicznym. Model biznesowy lotniska
nie zakłada dofinansowywania linii lotniczych. Spółka uznaje też za bezzasadne jakiekolwiek
roszczenia odszkodowawcze linii lotniczych.
Lotnisko Warszawa/Modlin jest w pełni wiarygodnym partnerem biznesowym. Spełnia wszelkie
wymogi lotniska użytku publicznego, co zostało potwierdzone w procesie drobiazgowego audytu w
ramach re-certyfikacji lotniska przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Lotnisko Warszawa/Modlin w dniu 10
lipca 2013 r. ponownie otrzymało certyfikat ULC świadczący o spełnieniu wszelkich norm oraz
zapewnieniu bezpieczeństwa operacji lotniczych.
W swoim oświadczeniu WIZZ AIR przedstawił wyniki badań, które sugerują, że 60% pasażerów
preferuje rejsy z Lotniska Chopina m. in. z powodu trudności z dojazdem i wyższymi kosztami
dotarcia na Lotnisko Warszawa/Modlin. Badania prowadzone w listopadzie ubiegłego roku na zlecenie
naszego lotniska na reprezentatywnej grupie pasażerów, nie wykazały takiego problemu. Dla 25%
wszystkich pasażerów czas dojazdu na lotnisko nie przekraczał 45 minut. Czas dojazdu dla
pasażerów z północno-wschodnich regionów kraju oraz mieszkańców północnej i zachodniej ściany
województwa mazowieckiego, którzy stanowili wtedy blisko 40% wszystkich pasażerów lotniska, był
średnio.
65 minut krótszy niż w przypadku dojazdu na Lotnisko Chopina. Tylko 1 osoba na 10 wskazywała jako
utrudnienie w podróży czas lub koszt dojazdu na Lotnisko Warszawa/Modlin. Dla porównania w tym
samym pytaniu, wśród pasażerów linii WIZZ AIR 44,6% wskazywało jako utrudnienie podróży
restrykcje związane z wagą bagażu, 37,5% konieczność dopłat za większy bagaż kabinowy, a 25%
dyskomfort związany z małą ilością miejsca.
Teza Prezesa linii WIZZ AIR dotycząca negatywnego wpływu pogody na funkcjonowanie Lotniska
Warszawa/Modlin nie ma pokrycia w rzeczywistości, o czym świadczą statystyki pogodowe i dokładna
dokumentacja operacji lotniczych dla Lotniska Warszawa/Modlin. Poruszany argument braku systemu
ILS również stracił swoją aktualność. ILS od dawna jest zainstalowany na Lotnisku Warszawa/Modlin,
obecnie pracuje w trybie testu, który zakończy się pod koniec sierpnia. We wrześniu system ILS
będzie dostępny dla operacji lotniczych.
Należy też przypomnieć, iż zawarta pomiędzy naszymi spółkami umowa o współpracy z 31 stycznia
2012 r. nie zawiera żadnego zapisu nt. ILS. O spodziewanym terminie uruchomienia systemu ILS,
postępach w pracach przy instalacji i wdrożeniu operacyjnym systemu na bieżąco informowaliśmy
naszych partnerów. Ze względu na wymuszony problemami z drogą startowa przestój operacyjny oraz
w następstwie tego prowadzone prace remontowe, wdrożenie systemu we wcześniejszym terminie nie
było możliwe.
Zarząd Spółki
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o.