Podsumowanie ruchu pasażerskiego w Porcie - Poznań

Transkrypt

Podsumowanie ruchu pasażerskiego w Porcie - Poznań
Poznao, 12 stycznia 2010
KOMUNIKAT PRASOWY
Podsumowanie ruchu pasażerskiego
w Porcie Lotniczym Poznan-Ławica
w roku 2010
kategoria
rok 2009
rok 2010
ogólna liczba pasażerów
1 271 757
1 419 121
*wzrost o 11,6%
liczba operacji lotniczych
22 862
23 601
liczba pasażerów linii
niskokosztowych
(Ryanair, Wizz Air)
661 971
735 961
261 558
304 178
341 977
372 056
liczba pasażerów linii
tradycyjnych
(PLL LOT, SAS, Lufthansa,
Jet Air, Jetisfaction)
liczba pasażerów
czarterowych
1
Nowe połączenia regularne:
 Paryż Beauvais – połączenie linii Wizz Air od 14 marca 2010;
 Mediolan-Bergamo – połączenie linii Wizz Air od 28 marca 2010;
 Mediolan-Bergamo oraz Alicante – połączenia linii Ryanair (inauguracja włoskiego kierunku
od 1-go maja 2010, a hiszpaoskiego od 3-go maja 2010);
 Burgas – połączenie sezonowe linii Wizz Air od czerwca do września 2010;

Münster/Osnabrück, z możliwością dalszego lotu do Zurychu – połączenie linii Jetisfaction od
27 września 2010;
 Praga – połączenie linii CSA Czech Airlines (code-share linia CCA) od 17 stycznia 2011,
ogłoszone w 25 października 2010;
 Barcelona (El Prat) – połączenie linii Wizz Air od 27 marca 2011, ogłoszone 13 grudnia 2010.
Zawieszone kierunki:
 Gdaosk, Kraków – linii Jet Air
 Münster/Osnabrück – linii Jetisfaction
Połączenia czarterowe:


liczba kierunków w sezonie letnim: 23
liczba nowości: 3 (Izmir, Gran Canaria/Las Palmas i Enfidha)

najpopularniejsze kierunki czarterowe w 2010:
1. Hurghada i Sharm El Sheik (Egipt): łącznie 59 137 pasażerów
2. Antalya (Turcja): 44 856 pasażerów
3. Monastyr (Tunezja): 22 521 pasażerów

od czerwca do kooca września 2010 roku obsłużono 275 549 pasażerów lotów czarterowych,
co stanowi wzrost o 7,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2009;
koocówka sezonu czarterowego przypadła na początek października, kiedy to odbyły się
ostatnie powroty z większości letnich destynacji; rejsy do Egiptu (Hurghada i Sharm El
Sheikh) są całoroczne;
utrzymanie silnej pozycji w obsłudze ruchu czarterowego w kraju – pod względem liczby
obsługiwanych pasażerów zajmujemy trzecie miejsce, po lotniskach w Warszawie
i Katowicach-Pyrzowicach.


2
Inne wydarzenia w roku 2010:











styczeo: obchody 91. Rocznicy zdobycia lotniska Ławica przez Powstaoców
Wielkopolskich;
luty: akcja „Ławica serduszek na Walentynki” – czekoladowe serduszka dla pasażerów;
marzec: montaż monitorów telewizyjnych w terminalu – emisja TVN 24;
kwiecieo: odwołanie około 240 rejsów spowodowane zamknięciem przestrzeni
powietrznej po wybuchu wulkanu na Islandii; ogłoszenie przetargu na projekt
i wykonanie rozbudowy i modernizację budynku terminala pasażerskiego;
maj: wystawa zdjęd „Ludzie stadionu” przed terminalem pasażerskim; ogłoszenie
przetargu na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy płaszczyzn lotniskowych; zawarcie
umowy dotyczącej dofinansowania ze środków unijnych programów „Poprawa systemu
ochrony lotniska Poznao-Ławica” (system detekcji wtargnięd, zintegrowany zespół
radarowo-kamerowy, modernizacja drogi patrolowej) oraz "Rozwój systemów
bezpieczeostwa w zakresie przeciwpożarowym" (zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego
szybkiej interwencji wraz z wyposażeniem oraz dwóch lotniskowych pojazdów
ratowniczo-gaśniczych z wysięgnikiem);
czerwiec: w Dniu Dziecka – inauguracja programu edukacyjnego dla dzieci „POZnaj
Ławicę”; rozpoczęcie obchodów 10-lecia współpracy pomiędzy Portem Lotniczym
Poznao-Ławica oraz portem lotniczym we Frankfurcie (FRAPORT) na XVII Gali
Wielkopolskiego Klubu Kapitału;
lipiec: wzrost ruchu pasażerskiego po I półroczu 2010 na poziomie 8%; ukazanie się
pierwszego numeru kwartalnika portowego w nowej formule wydawniczej: „Let’s fly”;
zawarcie umowy dotyczącej dofinansowania inwestycji w ramach WRPO: przebudowa
przewężenia płyty postojowej samolotów, modernizacja trafostacji i przebudowa
systemu kanalizacji);
sierpieo: uruchomienie programu rabatowego o nazwie LOTNI, dedykowanego
podróżnym w ruchu czarterowym (www.lotni.pl); podpisanie umów na dofinansowanie
wrzesieo: upominek na powitanie nowego roku szkolnego od Portu – 1000 praktycznych
pudełek śniadaniowych z hasłem „Leć coś zjeść!” trafiło do uczniów sąsiadujących
z lotniskiem szkół podstawowych; Czwarte Spotkanie Ministrów Kultury Azji i Europy
w ramach ASEM –obsługa delegacji i specjalne dekoracje okolicznościowe w terminalu
pasażerskim; ogłoszenie porozumienia o współpracy pomiędzy Klubem KKS Lech Poznao
a Portem Lotniczym Poznao-Ławica; korzystny dla Portu wyrok Sądu Apelacyjnego
w Poznaniu dotyczący spornych nieruchomości w obrębie Ławicy, znajdujących się także
na terenie poznaoskiego lotniska (w miejsce osób dotychczas widniejących w treści ksiąg
wieczystych jako właściciele, wpisano w całości Skarb Paostwa);
październik: happening skrzypcowy w terminalu pasażerskim zorganizowany we
współpracy z Towarzystwem Muzycznym im. H. Wieniawskiego na rok przed
rozpoczęciem XIV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka
Wieniawskiego; realizacja krajowego projektu „Emigracja. Poled Chopinem” –
wyświetlenie filmu z koncertem muzyki Chopina jednocześnie na 8 polskich lotniskach;
15-sta rocznica operowania Skandynawskich Linii Lotniczych SAS na Ławicy; targi Tour
Salon – stoisko Portu oraz dwie konferencje prasowe: 10-lecie współpracy z FRAPORTEM
oraz akcja „Samolotem na narty z Poznania”; rozprawa administracyjna, zorganizowana
przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu w ramach konsultacji
społecznych prowadzonych przed wydaniem decyzji środowiskowej dotyczącej inwestycji
rozbudowy poznaoskiego lotniska;
listopad: konferencja prasowa dotycząca uruchomienia nowego połączenia do Pragą
z udziałem Ambasadora Republiki Czeskiej w Polsce, Pana Jana Sechtera; zawarcie
umowy z Paostwową Agencją Żeglugi Powietrznej dotyczącej dzierżawy gruntu pod
budowę wieży kontroli
ruchu lotniczego wraz z infrastrukturą technicznoadministracyjną oraz Ośrodka Radiokomunikacyjnego na terenie poznaoskiego lotniska.
3

grudzieo: druga tura konsultacji społecznych, przed wydaniem decyzji środowiskowej
dotyczącej inwestycji rozbudowy poznaoskiego lotniska – wystosowanie przez Zarząd
listu otwartego do mieszkaoców okolic lotniska w sprawie rozbudowy Portu; piąta
uroczysta inauguracja żłóbka bożonarodzeniowego „W drodze”; wystawa zdjęd „Poznao
w wyobraźni Ryszarda Horowitza” przed terminalem pasażerskim.
Inwestycje infrastrukturalne rozpoczęte w roku 2010:
 przebudowa przewężenia płyty postojowej samolotów – zakooczenie prac w kwietniu
2011;
 wykonanie modernizacji stacji transformatorowych – zakooczenie prac w styczniu 2011;
 wykonanie przebudowy i rozdzielenia systemu kanalizacji deszczowej – zakooczenie prac
w kwietniu 2011.
Wypowiedź Mariusza Wiatrowskiego, Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Poznao-Ławica:
„Dla portów regionalnych jednym z najważniejszych kryteriów rocznego podsumowania to liczba
obsłużonych pasażerów. Na ten wynik składa się kilka czynników – lokalnie to oferta danego lotniska
oraz współczynnik mobilności mieszkańców regionu, a globalnie – sytuacja gospodarcza. W branży
lotniczej jeszcze odczuwamy skutki kryzysu, nie można też zapominać o wyjątkowym
długoterminowym zamknięciu przestrzeni powietrznej nad Europą, po wiosennym wybuchu wulkanu
na Islandii. Ponad tygodniowy bezruch na niebie spowodował spore straty przewoźników lotniczych
oraz lotnisk. Biorąc pod uwagę te okoliczności, wynik Portu Lotniczego Poznań-Ławica jest bardzo
satysfakcjonujący – jak zakładaliśmy, z poznańskiego lotniska skorzystało ponad 1 400 000
pasażerów, czyli o 11% więcej niż w roku 2009. Nowy rok będzie dla nas okresem ważnym ze
względu na końcowy etap przygotowań i rozpoczęcie dużych inwestycji infrastrukturalnych,
związanych także z obsługą ruchu w trakcie rozgrywek EURO 2012. Wkrótce rozpocznie się
rozbudowa terminala pasażerskiego, a w połowie roku – budowa drogi kołowania, równoległej do pasa
startowego, jak również dalsza rozbudowa płyty postojowej samolotów. Jeśli chodzi o rozwój siatki
połączeń, to już w styczniu inaugurujemy nowy kierunek, czyli codzienne rejsy do Pragi, a od marca –
do Barcelony El Prat. Jak co roku, przygotowujemy też atrakcyjną ofertę czarterową, z rekordową
liczbą kierunków i ciekawymi nowościami. W tym segmencie ruchu od lat utrzymujemy bardzo silną
pozycję wśród polskich portów”.
__________________________________________________________________________________
Kontakt dla przedstawicieli mediów:
rzecznik prasowy Hanna Surma
Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.
tel.: 0-61 8492254, 0660703387; e-mail: [email protected]
www.airport-poznan.com.pl
4