Ekspres Jaroslawski nr 05 z 2 lutego 2016

Komentarze

Transkrypt

Ekspres Jaroslawski nr 05 z 2 lutego 2016
ISSN 2450-176X
TRANSPORT GRATIS
TRANSPORT GRATIS
Ekspres
nr 5 (39) 2.02.2016 r.
BEZPŁATNY TYGODNIK LOKALNY
Jarosławski
Reklama
Na co wydamy
111 mln zł ?
Już wiemy, że na oświatę z budżetu miasta na
2016 r. pójdzie prawie połowa wydatków, bo aż
43 mln zł. Ponad 20 mln zł na pomoc społeczną,
ministrację publiczną. Ile więc burmistrz i radni
przeznaczyli na inwestycje w mieście?
Czytaj str. 5
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Klub Radnych Prawicy przegłosował kilkanaście poprawek do projektu budżetu na 2016 r.
Ewa KŁAK-ZARZECKA
po ok. 10 mln na gospodarkę komunalną i ad-
aKtUaLnoŚCi
2 lutego 2016
EksprEs JArOsŁAWskI
W
das alde
mn z rad k, jak
ie l y, t
iczy o m już n
ie
zas ć. Chę ożesz
tąp tni na
ię! e C
ię
Tak uważam...
EWA KŁAK-ZARZECKA
REDAKTOR NACZELNY
Dlaczego jedni mogą
obrażać, a inni nie?
Zatrzymała mnie na chwilę w porannym biegu ubiegłego tygodnia informacja
w wiadomościach o śledztwie prowadzonym
w sprawie publicznego znieważenia prezydenta Andrzeja Dudy przez
internautę, mieszkańca Nowego Sącza, który w Internecie zamieścił
film zatytułowany „Pijany Andrzej Duda kradnie kwiaty spod pomnika Romana Dmowskiego”. Okazało się, że filmik został puszczony od
tyłu. W tej samej informacji telewizyjnej usłyszałam, że prezydent odniósł się do tej sprawy żartobliwie i zwrócił w stronę prokuratury słowami: „dajcie spokój…”. Ale kolejne dni przyniosły kolejne doniesienia: „Policja przeszukała mieszkanie internauty i zabezpieczyła sprzęt
komputerowy”.
Nieważne czy prezydent Andrzej Duda jest moim prezydentem, przy
którego nazwisku postawiłam „X” na karcie do głosowania. Nieważne
czy taki znak postawiłam wcześniej przy Bronisławie Komorowskim,
Lechu Kaczyńskim, Aleksandrze Kwaśniewskim czy Lechu Wałęsie.
Każdy z nich był dla mnie i powinien być dla każdego innego obywatela naszego kraju naszym prezydentem, bo wybrała go większość
w demokratycznych wyborach. A o demokrację przecież walczono
jeszcze nie tak dawno? Dlatego nie pochwalam tego typu działania
w Internecie. Ale nasuwa mi się pytanie, dlaczego organy ścigania nie
przeszukują mieszkań i nie zabezpieczają sprzętu komputerowego
tym wszystkim, którzy zamieszczają obraźliwe filmiki, zdjęcia, fotomontaże z udziałem byłych prezydentów, premierów, posłów? Dlaczego niektórzy mogą obrażać, znieważać i nadal dobrze się miewać? Czy
tylko dlatego, że pozostali prezydenci byli z innej opcji politycznej?
Z przymrużeniem oka...
PODKARPACIE Nowy szef Platformy Obywatelskiej
Krzysztof Kłak szefem PO
na tym miejscu Zbigniewa Rynasiewicza, który rok temu zrezygnował z działalności publicznej.
W
[email protected]
JAROSŁAW
Nowy komendant policji
Zbiory WŁASNE
roczystość powierzenia obowiązków nowemu komendantowi przez pierwszego zastępcę
komendanta wojewódzkiego Piotra
Michna odbyła się 22 stycznia w Jarosławskiej Komendzie Powiatowej
Policji. W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele władz samorządu
powiatowego i miejskiego, wymiaru sprawiedliwości oraz funkcjonariusze i pracownicy jarosławskiej komendy.
H. Moskwa pełnił do tej pory funkcję zastępcy komendanta, a wcześniej naczelnika wydziału kryminalnego w jarosławskiej komendzie.
Ekz
Krzysztof Kłak z Przeworska został szefem podkarpackich struktur Platformy Obywatelskiej. Pokonał w wyborach na szefa PO
europosłankę Elżbietę Łukaciejewską i Marka Porębę. Zastąpił
Odkryj w sobie
pasję dziennikarską
Jeżeli chcecie sprawdzić swoje zdolności
dziennikarskie, odkryć je w sobie czy
współpracować z redakcją Ekspresu Jarosławskiego
- zapraszamy!
Prosimy o kontakt mailowy [email protected]
telefoniczny - 693 448 500
J
E
Reklama
U
Zbiory WŁASNE
Podin. Henryk Moskwa od 23
stycznia przejął obowiązki komendanta powiatowego policji
w Jarosławiu. Zastąpił na tym stanowisku mł. ins. Ryszarda Kornagę. R. Kornaga pełnił funkcję komendanta od lipca 2014 r.
sobotę, 30 stycznia na
Krzysztofa Kłaka głosowało 86 delegatów, na eurodeputowaną – 36, a na M. Porębę z Rzeszowa tylko 2.
Podczas swojego przemówienia
wygłoszonego przed wyborem, K.
Kłak apelował o zażegnanie sporów w partii. Nadmieniał, że PO
powinna iść do przodu wyraziście
i czytelnie. I musi być przygotowana na walkę z PiS-em.
K. Kłak ma 50 lat, żonę i czwórkę dzieci. Na przełomie lat 80
i 90-tych pracował w Fabryce
Wagonów Gniewczyna w Gniewczynie Łańcuckiej. Był członkiem
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, później przewodniczył
zarządowi Regionu Przemyskiego
lub osobisty w redakcji – ul. Jana Pawła II 3A
(Dom Handlowy GLOBUS, II p.)
Serdecznie zapraszamy
NSZZ „Solidarność”, radny miasta
Przeworska, poseł III kadencji z listy Akcji Wyborczej Solidarność.
Na początku lat 90-tych Porozumienia Centrum, w latach 1998–
2001 należał do Ruchu Społecznego AWS, a w latach 2002–2003 do
Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego – Ruchu Nowej Polski.
W latach 2002–2006 pełnił funkcję radnego i przez pewien czas
przewodniczącego sejmiku podkarpackiego. W Platformie od
2005, od razu objął funkcje we
władzach wojewódzkich i w radzie
krajowej. W 2010 został wicestarostą powiatu przeworskiego, a w
2011 prezesem zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Ekz
Redaktor naczelny:
EWA KŁAK-ZARZECKA
[email protected]
Redakcja: JANA PAWŁA II 3A,
37-500 JAROSŁAW,
(DH GLOBUS II p.) tel. 693 448 500
[email protected]
Zespół Redakcyjny:
WIKTOR KUŹNIAR - 731 247 566
interwencje, kultura
[email protected]
[email protected]
DOMINIKA PROKUSKA - wydarzenia
[email protected]
ERWINA DYBISZ - sprawy młodzieżowe
[email protected]
PATRYK GÓRECKI- sport
[email protected]
Współpracownicy:
AGNIESZKA PIENIĄŻEK, JERZY
CZECHOWICZ, HENRYK CEBULA,
HENRYK GRYMUZA
Wydawca: Firma Wydawniczo-Usługowa
EkZ-prEss
Reklama: tel. 693 448 500,
[email protected],
[email protected]
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o.
ul. Mechaniczna 12, 39-402 Tarnobrzeg
Nakład: 10 000
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ewa KŁAK-ZARZECKA-
2
aKtUaLnoŚCi
Ewa KŁAK-ZARZECKA
Od lewej: Piotr Kozak, poseł Anna Schmidt-Rodziewicz, Marcin Zaborniak.
Konferencja prasowa poseł
PiS Anny Schmidt-Rodziewicz była jedną z konferencji,
które odbywały się w poniedziałek, 1 lutego w całym kraju. – To akcja ulotkowa i informacyjna, która ma na celu
głoszenia hasła: „Pozwólcie
nam pracować!” – mówiła
podczas konferencji poseł.
P
osłowie Prawa i Sprawiedliwości zwracali się w poniedziałek za pośrednictwem mediów
do opozycji i środowisk związanych z opozycją, by pozwoliła im
pracować przy wdrażaniu nowych
ustaw. Apelowali, by posłowie
opozycji nie przeszkadzali przy
realizowaniu celów i zadań rządu, które kandydaci z PiS obiecali
wyborcom w swoich programach
wyborczych. – Chodzi o ostatni
szum medialny dotyczący głosowania nad rozwiązaniami z Trybunałem Konstytucyjnym. Z ulotki, która będzie dystrybuowana
w kraju, można zorientować się,
że opozycja złamała zapisy komisji
weneckiej, która zaleciła, że żadna
partia nie może wybierać wszystkich członków Trybunału Konsty-
tucyjnego. Niestety, łamiąc prawo,
co stwierdził wyrok Trybunału,
opozycja wybrała przed ostatnimi
wyborami – wyjaśniała poseł A.
Schmidt-Rodziewicz. – Na piętnastu sędziów PiS jako opozycja
miał jednego przedstawiciela. My
zaproponowaliśmy rozwiązania
w nowej ustawie, które gwarantują większość sędziów dla opozycji,
jeżeli chodzi o ich dobór. Partia
rządząca będzie miała mniejszość
– siedmiu z ośmiu.
Poseł podkreślała, że takie rozwiązanie zaproponowała premier Beata Szydło na spotkaniu
z przedstawicielami klubów parlamentarnych. – Tymczasem po tym
spotkaniu rozgorzała na łamach
parlamentu dyskusja polityczna,
a przedstawiciele dwóch głównych
klubów opozycyjnych: .Nowoczesna.pl i Platforma Obywatelska
pojechali na skargę do Brukseli –
wyjaśniała.
Anna Schmidt-Rodziewicz kierowała podczas konferencji apel:
– Dziś wszyscy posłowie za pośrednictwem mediów lokalnych
i mediów centralnych zwracamy
się do opozycji – pozwólcie nam
pracować, pozwólcie nam realizować demokratyczne standardy
sprawowania władzy w tym kraju.
Ekz
JAROSŁAW W czwartek radni zadecydują, czy III Liceum Ogólnokształcące zostanie zlikwidowane
Liceum u Czartoryskich
do likwidacji
W czwartek, 4 lutego na sesji
Rady Miasta Jarosławia zapadnie
decyzja o likwidacji III Liceum
Ogólnokształcącego działającego
w strukturach Zespołu Szkół im.
Książąt Czartoryskich w Jarosławiu. Taką propozycję przedstawił radnym burmistrz Waldemar
Paluch.
B
urmistrz w uzasadnieniu do
projektu uchwały przedstawił statystyki. Ukazał, że od roku
szkolnego 2008/2009 do obecnego
roku liczba uczniów, w jedynym
liceum podlegającemu miejskiemu samorządowi, zmniejszyła się
z 302 do 42. Burmistrz proponuje,
by likwidacja odbywała się stopniowo, tak aby wszyscy uczniowie
mogli zakończyć rozpoczętą edukację w tej placówce. Już w tym
roku szkolnym nie ma w liceum
pierwszej klasy. Już w poprzednim
roku siedmiu nauczycieli otrzymało wypowiedzenia z pracy.
Ekz
3
JAROSŁAW Klub Radnych Prawicy wnioskował o podwyżki
Podwyżki
dla pracowników
obsługi i administracji
K
wotę 325 tys. zł zabezpieczyli
w budżecie miasta na 2016
r. radni miejscy na podwyżki dla
osób pracujących w administracji
i obsłudze placówek oświatowych.
Z taką propozycją wyszedł na sesji
budżetowej Klub Radnych Prawicy. Jego przewodniczący Michał
Muzyczka argumentował, że podwyżki dla tej grupy pracowników
placówek oświatowych miały miejsce bardzo dawno.
Nie wiadomo jeszcze, jak te 325
tys. zł zostanie podzielonych i jakie
podwyżki otrzymają pracownicy
administracyjni szkół i przedszkoli. Czy będzie to, tak jak wypada
z równego podziału, po 5 % dla
każdego upoważnionego, czy będzie to uzależnione od wysokości
wynagrodzenia pracownika.
Ekz
PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE
Nabór wniosków
R
ozpoczął się nabór wniosków w konkursie grantowym organizowanym w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli –
Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”. Projekt skierowany jest do młodych
organizacji pozarządowych (działających nie dłużej niż 18 miesięcy),
grup nieformalnych i samopomocowych z województwa podkarpackiego. Jest to szansa na pozyskanie od 2000 zł do 5 000 zł na realizację
inicjatyw w sferze działalności pożytku publicznego.
Podejmowane inicjatywy nie mogą być krótsze niż 60 dni, a okres ich
realizacji zawiera się między 1 kwietnia a 15 października br. Wniosek
(w wersji elektronicznej) należy złożyć do 29 lutego. Dostępny jest na
stronie internetowej projektu: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.
pl. Tam też można uzyskać dodatkowe informacje.
WK
Co tydzień wydanie Ekspresu Jarosławskiego
na naszej stronie internetowej
www.ekspresjaroslawski.pl
w formacie pdf.
Gar
od 3 nitury
99 z
ł
Kos
od 6 zule
9 zł
Jarosław
ul. Grodzka 6
534 665 504
Reklama
Posłowie: - Dajcie
nam pracować!
JAROSŁAW Konferencja prasowa poseł RP Anny Schmidt-Rodziewicz
2 lutego 2016
EKZ
EksprEs JArOsŁAWskI
4
nasze sprawy
2 lutego 2016
Ekspres Jarosławski
JAROSŁAW Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami PWSTE
JAROSŁAW Roboty wciąż trwają
Działalność Centrum
zawieszona
Opóźnienia
na autostradzie
Zawieszona została działalność
Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami przy Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks.
Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Powodem jest brak funduszy.
na etapie poszukiwania środków
niezbędnych do funkcjonowania
Centrum – dodaje.
Rektor zauważa, że uczelnia też
musi kierować się ekonomią. Musi
brać pod uwagę to, że pieniądze,
które trafiają tu z ministerstwa
przeznaczone są na konkretne cele
statutowe.
– Gospodarz szkoły musi się
kierować tym, by pieniędzy wystarczyło na to, na co są one przez
ministerstwo przekazywane – podkreśla K. Rejman. – Natomiast
mamy wiele pomysłów na prowadzenie dodatkowej działalności,
która służyłaby uczelni i społeczności lokalnej, ale na to konieczne
są dodatkowe fundusze.
Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami działało przy
PWSTE nieco ponad rok.
WK
POWIAT JAROSŁAWSKI
Drugi most na Sanie
Na wakacjach ten odcinek „czwórki” ma być przejezdny.
Budowa odcinka autostrady A4
z Jarosławia do Rzeszowa miała
być zakończona w maju bieżącego roku. Tak stanowiła umowa
między rzeszowskim oddziałem
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad a wykonawcą.
Niestety termin ten został wydłużony o dwa lub trzy miesiące.
O
becny planowany termin oddania autostrady do ruchu
to miesiące wakacyjne, ponieważ
technologia realizacji programów
naprawczych uzależniona jest
w dużej mierze od warunków atmosferycznych – informuje Joanna Rarus, specjalista ds. komunikacji społecznej GDDKiA oddział
w Rzeszowie. – Należy mieć na
uwadze, że nie wiemy, jak długo
potrwa zima. Wspólnie z wykonawcą robimy jednak wszystko,
aby oddanie do ruchu nastąpiło jak
najszybciej.
Zwiększył się też koszt budowy
tego odcinka autostrady, i to znacznie, bo aż o 216 milionów złotych.
Dlaczego? – Aneks podpisany
z wykonawcą zwiększa maksymalną wartość zobowiązania z kwoty
brutto 769 860 961,23 złotych do
kwoty 985 709 828,88 – stwierdza
J. Rarus. – Zwiększenie wartości
wynika z potrzeby zrealizowania
programów naprawczych, w tym
dotyczących dwóch obiektów inżynierskich (wiadukty autostradowe
WA4 i WA9 zlokalizowane nad liniami kolejowymi) – wyjaśnia.
Obecnym wykonawcą odcinka
A4 z Jarosławia do Rzeszowa jest
konsorcjum firm Budimex i Strabag. Wcześniej budowę prowadziły
firmy Polimex Mostostal i Doprastav, z którymi GDDKiA zerwała
umowę (w 2014 roku) z powodu
dużych opóźnień. Nowy wykonawca na dokończenie inwestycji miał
14 miesięcy, z wyłączeniem dwóch
okresów zimowych. Niestety ten
czas także okazał się za krótki.
Przypomnijmy, że autostrada zapowiadana była na Euro w 2012
roku.
WK
Ewa KŁAK-ZARZECKA
POWIAT JAROSŁAWSKI Nowa inwestycja drogowa powiatu
Podczas konferencji prasowej starosta Tadeusz Chrzan pochwalił
się, że budowa drugiego mostu na
Sanie zostanie wpisana do Programu Budowy Dróg Krajowych. To
realna szansa na rozpoczęcie tej
inwestycji jeszcze w tym roku.
J
edyny most na Sanie w okolicach
Jarosławia jest tak obciążony, że
coraz częściej tworzą się korki samochodowe, zwłaszcza w godzinach
dojazdu i powrotu z pracy i szkół
mieszkańców tej strony powiatu.
Kwestia pilnej konieczności budowy
drugiego mostu pojawiła się już kilka lat temu. Za rządów PSL powstała koncepcja, ale nic decydującego
się nie wydarzyło. Temat powrócił
podczas ostatniej kampanii parlamentarnej. – Pojawiły się pierwsze
symptomy, że drugi most na rzece
San powstanie. Inwestycja pod nazwą „Przeprawa mostowa na rzecz
San w mieście Jarosław” zostanie
wpisana do Programu Budowy Dróg
Krajowych. Bardzo się cieszę, że po
szeregu negocjacji udało się osiągnąć
kompromis. Władze państwa zrozumiały, że dla miasta Jarosławia jest
to bardzo ważna inwestycja, również ze względu na bezpieczeństwo
mieszkańców – informuje starosta T.
Chrzan. – W przypadku awarii dojazd do Centrum Opieki Medycznej
znacznie się wydłuża, bo następny
most na Sanie jest w Radymnie. Do
bieżącego budżetu państwa zostanie
zgłoszona poprawka na przeznaczenie środków na pierwsze prace projektowe i studyjne mostu. Wstępny
przedprojektowy kosztorys oszacowany jest na 75 mln zł.
Obecnie władze powiatu rozważają dwie lokalizacje drugiego mostu.
Pierwsza to okolice łącznika obwodnicy przy hucie szkła OI, druga
w okolicach giełdy hurtowej przy ul.
Okrzei i oczyszczalni ścieków.
Starosta liczy, że prace projektowe
odbędą się już w tym roku, a w następnym ruszy budowa. Liczy także
na dalsze wsparcie marszałka Sejmu
Marka Kuchcińskiego, który, jak
podkreślał T. Chrzan, odegrał dużą
rolę w negocjacjach wpisania inwestycji do programu.
Ekz
Brama na Bieszczady
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu otrzyma 3 miliony złotych
z programu rządowego na budowę drogi Pruchnik – Hucisko
Nienadowskie, nazywanej już
„Bramą na Bieszczady”. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart
właśnie zatwierdziła listę wniosków złożonych przez samorządy, w tym przez nasze starostwo.
C
ałkowity koszt tej inwestycji
szacowany jest na ok. 6 milionów złotych. Brakująca część
pochodzić będzie – po połowie
– z kasy powiatu jarosławskiego
(na co Rada Powiatu wyraziła
zgodę jeszcze w październiku)
oraz gminy Pruchnik. – Przetarg
na realizację tego zadania będziemy mogli ogłosić dopiero wtedy,
gdy listę ministra infrastruktury
zatwierdzi minister finansów, ale
to jest już formalność – mówi
Janusz Obłoza, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu. – Do końca roku musimy tę
inwestycję zrealizować, bo takie
są wymogi tego programu. Będzie to wielki skrót, bo obydwie
istniejące już drogi (jedna przez
Jodłówkę, druga przez Helusz)
zataczają ogromne łuki. Ta, którą teraz wybudujemy, połączy te
miejscowości niemal w linii prostej.
Plany jej budowy pojawiły się
już w latach siedemdziesiątych,
jednak dopiero teraz uda się je
zrealizować. Miejmy nadzieję, że
bez problemów.
WK
Ewa KŁAK-ZARZECKA
Wiesław ZASTAWNY (2)
ak wyjaśnia rektor PWSTE
Krzysztof Rejman Centrum
Dialogu jest jednostką pozastatutową PWSTE, więc jego działalność nie była finansowana przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Środki trzeba było pozyskiwać z innych źródeł, a z tym
było coraz gorzej. – Centrum Dialogu wymagało sporych nakładów
finansowych, a uczelnia ma swoje
wydatki – stwierdza Krzysztof Rejman. – Na spotkaniu władz rektorskich z dyrektorami instytutów
postawiona została kwestia czy
któryś z nich weźmie pod swoją
opiekę Centrum Dialogu. Jednakże w związku z tym, że jego działalność nie za bardzo wkomponowuje się w kierunki przez instytuty
prowadzone, nie wyrazili oni takiej
woli. W chwili obecnej jesteśmy
GDDKiA
J
to jest temat
Ekspres Jarosławski
2 lutego 2016
5
JAROSŁAW Rada miasta przyjęła budżet na 2016 rok
Na co wydamy 111 mln?
Dochody miasta to ponad 110,1 mln zł, wydatki - 111,1 mln zł, a deficyt - 1 mln 58 tys. zł.
Już wiemy, że na oświatę z budżetu miasta na 2016 r. pójdzie prawie połowa wydatków, bo aż 43 mln zł. Ponad 20
mln zł na pomoc społeczną, po ok. 10 mln na gospodarkę
komunalną i administrację publiczną. Ile więc burmistrz i
radni przeznaczyli na inwestycje w mieście?
T
ransport
i
łączność
5 800 000 zł w tym m.in.:
lokalny transport zbiorowy: 2 279 000 zł w tym: zakup
i montaż nowych wiat przystankowych: 100 000 zł, drogi publiczne
powiatowe: 200 000 zł.
Według praktyki remonty dróg
powiatowych na terenach gmin są
finansowane w równych częściach
z budżetu danej gminy oraz powiatu. W ubiegłorocznym budżecie
miasto nie przeznaczyło funduszy
na współpracę z powiatem w zakresie remontów dróg (wyjątkiem
był chodnik przy ul. Konfederackiej, na który zostały wygospodarowane pieniądze w trakcie roku).
W tym roku burmistrz zaproponował wpisanie do budżetu miasta na
ten cel kwotę 200 tys. zł. Radni wyznaczyli, które drogi chcieliby, aby
były w ramach współpracy z powiatem remontowane. Zapis ten
jednak będzie traktowany wyłącznie intencyjnie, ponieważ to, które
drogi powiatowe na terenie miasta
będą remontowane, będzie zależeć
od radnych powiatu jarosławskiego oraz od tego, na które drogi uda
się pozyskać dofinansowanie ze
środków zewnętrznych.
Drogi gminne, wewnętrzne
W ramach 5 800 tys. zł radni
przeznaczyli również na drogi
gminne: 2 900 000 zł w tym na: budowę ulicy Chrobrego - 1 370 000
zł, modernizację ulicy Anny Jenke
- 100 000 zł, modernizację chodnika przy ul. Wieczorkiewicza 45 000 zł, modernizację ulicy Burmistrza Jerzego Matusza - 65 000
zł, opracowanie dokumentacji
budowy ulicy Elektrownianej 130 000 zł, opracowanie dokumen-
tacji projektowej na przebudowę
dróg gminnych - 200 000 zł (tu podobnie radni wskazali drogi, do remontu których chcieliby wykonać
dokumentacje, jednak spis ten –
jak powiedział burmistrz – będzie
się w trakcie roku prawdopodobnie
zmieniał i będzie uzależniony od
pozyskanych pieniędzy z zewnątrz.
Na drogi wewnętrzne w budżecie
przeznaczono: 485 000 zł. Wśród
nich znalazła się: budowa ulicy Ks.
Makary - 25 000 zł, modernizacja
schodów z os. Tysiąclecia do ul. Słonecznej - 130 000 zł, modernizacja
ul. Bocznej Słonecznej - 60 000 zł,
budowa drogi na zapleczu budynków Rynek nr 17, 18, 19 - 45 000 zł,
budowa drogi dojazdowej do bloku
przy ul. Zielińskiego 9 - 30 000 zł,
budowa drogi bocznej ul. Konfederackiej - 50 000 zł, budowa łącznika od ul. Grottgera do ul. Siemieńskiego - 80 000 zł, modernizacja
chodnika ul. Nartowskiej - 20 000
zł, modernizacja ulicy Sandomierskiej - 150 000 zł, modernizacja ul.
Siarczyńskiego – I etap - 75 000 zł.
Na administrację 10 mln zł
Na cmentarze w budzecie zawarta jest kwota: 2 500 000 zł w tym
m.in.: remonty: 40 000 zł, wykonanie monitoringu na Nowym
Cmentarzu: 100 000 zł, budowa
bramy wjazdowej na Nowy Cmentarz: 40 000 zł, budowa cmentarza
komunalnego przy ul. Szczytniańskiej: 2 000 000 zł (jest to największa inwestycja, jaka będzie realizowana w mieście w b.r.).
Oświata
i
wychowanie:
43 860 000 w tym m.in.: szkoły
podstawowe: 16 600 000 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 800 000 zł, przedszkola:
8 000 000 zł (w tym termomodernizacja MP nr 1, 3, 4, 8 i 9), gimnazja: 10 000 000 zł, w tym: termomodernizacja budynku ZSO im.
Książąt Czartoryskich 125 000 zł
oraz modernizacja dachu i wykonanie instalacji ochrony przeciwpożarowej w budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 – II etap (300
000 zł), żłobki 646 000 zł, dowożenie uczniów do szkół 300 000 zł,
liceum ogólnokształcące: 396 000
zł, stołówki szkolne i przedszkolne
3 380 000 zł.
Radni zabezpieczyli również
45 000 zł na zapewnienie wkładu
własnego na wykonanie elewacji
budynku Szkoły Podstawowej nr
7: 30 000 zł oraz wykonanie monitoringu w Ogródku Jordanowskim
przy ul. Legionów: 15 000 zł.
Inwestycje - place zabaw
Na 2016 rok, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu
i Turystyki, zaplanowany jest szereg budów i modernizacji następujących placów zabaw: budowa
parku wspinaczkowego dla dzieci
na terenie Ogródka Jordanowskiego w Parku im. Bohaterów Monte
Cassino: 200 000 zł, modernizacja oraz doposażenie placu zabaw
w Ogródku Jordanowskim w Parku im. Bohaterów Monte Cassino dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową: 200 000 zł,
budowa placu zabaw na osiedlu
Słonecznym: 167 000 zł, wykonanie ogrodzenia piaskownic dla
dzieci w ogródkach Jordanowskich przy ul. Szczepańskiego oraz
ul. Legionów: 10 000 zł, modernizacja placu zabaw na os. Kopernika: 120 000 zł, budowa placu zabaw na os. Pułaskiego: 120 000 zł,
modernizacja placu zabaw na os.
Prośbów: 80 000 zł.
Ochrona zdrowia 850 000 zł
w tym: zwalczanie narkomanii
145 000 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 665 000 zł, izby wy-
trzeźwień 43 200 zł.
Pomoc społeczna 20 000 000 zł
w tym m.in.: domy pomocy społecznej 1 116 000 zł, świadczenia
rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
11 000 000 zł, dodatki mieszkaniowe 1 620 000 zł, ośrodki pomocy
społecznej 1 850 000 zł.
Kultura i zabytki
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 10 800 000 zł
w tym m.in.: gospodarka odpadami 6 800 000 zł, oczyszczanie miasta 765 000 zł, utrzymanie zieleni
745 000 zł (w tym 615 000 zł – jako
wkład własny do projektu na Rewitalizację Parku Miejskiego im.
Bohaterów Monte Cassino), schronisko dla zwierząt 80 000 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg 1 850 000
zł (w tym zabezpieczenie wkładu
własnego w wysokości 154 000 zł
na opracowanie projektów rozwoju oświetlenia ulic w mieście, jakie
będą realizowane w przypadku
uzyskania dofinansowania z EFRR
w ramach Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Jarosław - Przeworsk).
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego: 4 500 000 zł w tym
m.in.: domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby 2 200 000 zł, biblioteki 1 500 000 zł, ochrona
i opieka nad zabytkami 420 000 zł.
Kultura fizyczna 5 700 000 w tym
m.in.: obiekty sportowe 410 000
w tym: modernizacja stadionu
miejskiego przy ul. Bandurskiego: 200 000 zł, modernizacja boiska sportowego na os. Prośbów:
70 000 zł oraz na os. Kopernika:
140 000 zł.
Instytucje kultury fizycznej:
4 225 000 zł: zadania w zakresie kultury fizycznej 1 060 000 zł
w tym różne dotacje, stypendia.
Ponadto radni zabezpieczyli wiele
kwot, jako wkład własny do inwestycji zaplanowanych w ramach
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk.
Administracja publiczna:
10 100 000 zł
Straż Miejska wraz z obsługą monitoringu: 900 000 zł
Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego: 200 000 zł
Obsługa długu publicznego:
1 300 000 zł
Ewa KŁAK-ZARZECKA
Ewa KŁAK-ZARZECKA (2)
Radnni podczas sesji budżetowej.
Głosowanie nad budżetem miasta na 2016 r.
6
nasze sprawy
2 lutego 2016
Ekspres Jarosławski
JAROSŁAW Poseł Anna Schmidt-Rodziewicz chce zjednoczyć radnych PiS w jarosławskiej Radzie Miasta
Potrzebny zimny prysznic
Wywiad z poseł Anną SchmidtRodziewicz o sytuacji w
jarosławskim PiS.
co się stało jest efektem rozbitej
koalicji, ale i kryzysu wewnątrz
klubu radnych. Doszło do zmian
szefa klubu. Wybór powinien
odbywać się w porozumieniu ze
wszystkimi radnymi. Jeśli klub ma
dobrze funkcjonować to radni po-
JAROSŁAW Stypendia na naukę w Wielkiej Brytanii
Ewa KŁAK-ZARZECKA
Życzenia, łamanie się opłatkiem i kolędy w wykonaniu
uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących to program spotkania noworocznego w Radzie Powiatu
Jarosławskiego, które odbyło
się w czwartek, 28 stycznia, tuż
po sesji roboczej.
W
Wiesław ZASTAWNY
Lucyna Paulo stawia na pracę nad kulturą jakości edukacji powiatowej.
się o nie ubiegać jest sporo.
Warunki uzyskania tego stypendium oraz szczegółowe informacje
na ten temat znajdują się na stronie internetowej starostwa powiatowego. Natomiast Lucyna Paulo
zwraca uwagę na jeszcze jedną
ważną kwestię, a jest nią praca
nad kulturą jakości edukacji powiatowej. Podkreśla, że sytuacja
finansowa w szkołach jest trudna,
bo mamy niż demograficzny i subwencja jest mała, ale dla starostwa,
jako organu prowadzącego, liczy
się jakość kształcenia, a w tym
uczeń zdolny.
WK
Czy będzie pani starać się
o przejęcie władzy w powiecie?
– Nie będę, ponieważ zasada
Dzielili się opłatkiem
Do 20 lutego uczniowie pierwszych klas liceów ogólnokształcących mogą składać wnioski
o stypendia na dwa ostatnie lata
nauki w szkołach brytyjskich,
zakończone maturą międzynarodową lub w systemie A-level.
Stypendium obejmuje czesne,
zakwaterowanie i wyżywienie. Do
wyboru jest dziesięć szkół. Nabór
ma charakter konkursu.
J
A czy to nie starosta Tadeusz
Chrzan za bardzo ingerował
w wolę radnych, co spowodowało
podział radnych PiS na dwa kluby?
– W każdej partii jest tak, że decyzje o zawarciu koalicji należą
do władz partii, władz powiatu
czy władz okręgu. My wszyscy
zajęliśmy się kampanią wyborczą
do parlamentu. Sprawy lokalne
musiały zostać odsunięte. Teraz
wracają. Ja jestem jedynym posłem prawicy w powiecie jarosławskim i sprawy miasta i powiatu są mi bliskie.
jest taka, że parlamentarzyści nie
mogą ubiegać się o takie stanowiska. Parlamentarzysta zobligowany jest przede wszystkim do
pracy w parlamencie, a pełnomocnik miejski czy powiatowy
musi pracować na miejscu. Moim
zadaniem jest przede wszystkim
procedowanie ustaw, mam sporo
pracy również w terenie. Mam
cztery biura poselskie w czterech
stolicach powiatu. Mam biuro w Jarosławiu, Przeworsku,
Przemyślu, a dziś ruszyło biuro
w Lubaczowie. Przyjęłam taką
zasadę, że wszystkie osoby, które zgłaszają się do moich biur są
przyjmowane i nie czekają miesiącami. Jestem członkiem trzech
komisji i dwóch podkomisji.
Przejęłam bardzo dużo obowiązków jako jedna z niewielu parlamentarzystów na Podkarpaciu.
JAROSŁAW Spotkanie opłatkowe w radzie powiatu
Mają szansę na
naukę za granicą
est to inicjatywa Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni
Society) we współpracy ze Szkołą
Nauk Społecznych przy Instytucie
Filozofii i Socjologii PAN, Young
Talent Management oraz JERSZ-Łowcy Talentów. – Oferta ta
wpisuje się w nasz priorytet, jakim
jest wychwytywanie uczniów zdolnych, praca z nimi i wspieranie ich
w procesie edukacyjnym – mówi
Lucyna Paulo, naczelnik Wydziału
Oświaty i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu,
któremu podległe są szkoły ponadgimnazjalne. – Chcemy stwarzać
jak najwięcej form pomocowych
dla uczniów zdolnych, wspierających ich i rozwijających. Wybór
tej formy będzie zależał głównie
od samych uczniów i ich rodziców.
Stypendium w Wielkiej Brytanii
to ciekawa propozycja, a uczniów
w naszych liceach, którzy mogliby
W klubie radnych PiS wybór przewodniczącego został przecież dokonany? Radna Bożena Łanowy
jest przewodniczącą klubu.
– Tak, ale stało się tak, że nie uzyskała akceptacji wśród większości
radnych, może trzeba wyłonić
osobę, która scali ten klub i pod
której przewodnictwem ten klub
będzie chciał pracować w całości.
Jest wola z obu stron do tego, żeby
usiąść do rozmów. Czasami taki
zimny prysznic jest potrzebny, by
spojrzeć obiektywnie.
atmosferę
świąteczną
radnych powiatu oraz
zaproszonych gości wprowadzili
uczniowie, którzy zaprezentowali program słowno-muzyczny
przygotowany pod kierunkiem
Małgorzaty Stec. Wcześniej, zebranych przedstawicieli samorządu miejskiego, samorządów
gminnych, instytucji powiatowych i jednostek podległych
Starostwu Powiatowemu, przywitał przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Piskorz, starosta
Tadeusz Chrzan oraz ks. prałat
Andrzej Surowiec, archiprezbiter jarosławski. – Każdy z nas
powinien zadać sobie pytanie,
po co zmierzamy do Betlejem,
po co pokonujemy tę duchową
drogę? Czy po to, by cieszyć się
ponownie choinką, świąteczną atmosferą? Po to, by Chrystus, który narodził się w bardzo skromnych warunkach, na
nowo narodził się naszych sercach – mówił ks. A Surowiec do
zebranych.
Ekz
Ewa KŁAK-ZARZECKA (2)-
Efektem zerwania koalicji był
rozpad Klubu Radnych PiS.
– W punkcie startu klub PiS liczył
jedenastu radnych. Potem udało
się zachęcić do współpracy jeszcze pięciu radnych. Stanowiliśmy
miażdżącą większość. Po części to
Ewa KŁAK-ZARZECKA
Nie udała się koalicja PiS-u
z burmistrzem. Jakie jest pani
zdanie na jej temat?
– Nie można mówić, że koalicja
się nie udała. Każda próba mediacji, dogadania się w wymiarze lokalnym ma sens i powinna
prowadzić do dobrej zmiany.
Rzeczywiście koalicja rozpadła
się i źle się stało. Może zabrakło
dobrej woli obu stron. Teraz nie
ma co szukać winnych, trzeba iść
do przodu i zastanowić się, jak tę
sytuację rozwiązać.
winni wyłonić go sami. Szef klubu
powinien cieszyć się zaufaniem,
estymą i współpracować na zewnątrz ze wszystkimi radnymi i,
oczywiście, z burmistrzem. Tutaj
niestety do takiego wyłonienia nie
doszło i radni mieli demokratyczne prawo zaprotestować. Będziemy próbowali scalić tych radnych,
wybrać takie władze klubu, które
będą akceptowane przez wszystkich radnych. To są członkowie
PiS i chcemy, by nadal stanowili
Klub Prawa i Sprawiedliwości, bo
pod taką, banderą szli do wyborów.
wydarzenia
Ekspres Jarosławski
2 lutego 2016
7
JAROSŁAW Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu
Holokaust - pamiętajmy!
Międzynarodowy Dzień
Pamięci o Ofiarach Holokaustu
przypada w rocznicę
wyzwolenia obozu AuschwitzBirkenau, czyli 27 stycznia. W
Jarosławiu obchodzony był
w przeddzień tej historycznej
daty.
roczystość odbyła się na terenie Jarosławskiego Opactwa, które także nie uniknęło hitlerowskiej zbrodni. Rozpoczęła
się nabożeństwem ekumenicznym
z udziałem biskupa pomocniczego
archidiecezji przemyskiej ks. Stanisława Jamrozka, proboszcza greckokatolickiej parafii Przemienienia
Pańskiego w Jarosławiu ks. Krzysztofa Błażejewskiego, ks. Krzysztofa
Filipa z Gniewczyny Łańcuckiej
oraz ks. Marka Pieńkowskiego, dyrektora Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu,
który służył pomocą w organizacji
obchodów. Wśród zgromadzonych
znaleźli się goście z Izraela – ocaleni i potomkowie ocalonych z Holokaustu. To oni, wraz z sekretarz
miasta Ewą Pieniążek oraz wicestarostą jarosławskim Józefem Szkołą,
odczytali nazwiska pomordowanych w naszym regionie Żydów
i Polaków. Ich pamięć uczczona
została zapaleniem zniczy pod mu-
Wiesław ZASTAWNY (4)
U
Pod klasztornym murem, w symbolicznym miejscu hitlerowskich egzekucji.
Uczestnicy na znak pamięci zapalili znicze.
rem klasztornym, w symbolicznym
miejscu straceń.
Dalsza część odbywała się w auli
Opactwa. Uczniowie Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących wystąpili z bardzo wzruszającym programem artystycznym.
Zaśpiewał też chór „Gospel Vitae”
prowadzony przez Iwonę Kolasę.
Goście z Izraela natomiast opowiadali o swoich odczuciach związanych z tamtym okrutnym czasem.
Dodatkowym akcentem uroczystości była okolicznościowa wystawa.
WK
JAROSŁAW Konferencja metodyczna dla nauczycieli
Uczyli się rytmiki
TAPIN Uczniowie Szkoły Podstawowej przygotowali Dziadkom niespodziankę
Zbiory WŁASNE
Zbiory WŁASNE (2)
Dzień Babci i Dziadka
Jedną z ostatnich inicjatyw Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Jana
Brzechwy w Jarosławiu i Instytutu Humanistycznego PWSTE
była konferencja metodyczna
ph. „Rytmika i audycje muzyczne w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej” dla nauczycieli przedszkoli i młodszych klas
szkół podstawowych.
C
elem tej konferencji było
zaprezentowanie
zakresu
kształcenia muzyczno-ruchowego
w przedszkolu i szkole w najogólniejszym zarysie i poszerzenie
praktycznej wiedzy nauczycieli
– mówi Agata Kolasa-Skiba, dyrektor MP nr 9. Konferencja zorganizowana została w Centrum
Kultury i Promocji. Ciekawostką
była taneczna praca dyplomowa
absolwentów studiów podyplomowych na kierunku „Rytmika
w przedszkolu i szkole”, przygotowana pod opieką Lucyny Kozioł.
Spotkanie zakończyło się warsztatami metodycznymi „Śpiewamy
dzieciom i dla dzieci”, prowadzonymi przez Wojciecha Motykę
i Magdalenę Kawę.
WK
Dzień Babci i Dziadka obchodziła bardzo uroczyście społeczność
Tapina. 24 stycznia w Świetlicy
Wiejskiej uczniowie Szkoły Podstawowej przygotowali dla swoich
dziadków szereg niespodzianek.
N
a wstępie dyrektor szkoły
Aneta Nowak przywitała
wszystkich gości ciepłymi słowami. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać
swoje pociechy w różnych formach artystycznych. W pięknie
udekorowanej sali dzieci klas 0-VI
pod kierunkiem Anety Nowak,
Anny Balickiej i Elżbiety Marek
zaprezentowały program artystyczny. W pierwszej kolejności
w inscenizacji pt. „Bajeczka ciepła, jak maskoteczka” wystąpili
uczniowie kl. IV-VI. Następnie
zaprezentowały się dzieci kl. 0-III,
które przedstawiły inscenizację
słowno-muzyczno-taneczną pt.
„Powróćmy jak za dawnych lat”,
po czym odbył się krótki koncert
życzeń. Dzieci w formie wierszy złożyły dziadkom i babciom
życzenia. Następnie wnukowie
obdarowali swoich ukochanych
gości upominkami, które wła-
snoręcznie przygotowały. Były to
piękne laurki z życzeniami. Mali
artyści z przejęciem odtwarzali
swoje role, a czcigodni goście ze
wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem.
Po części artystycznej w wykonaniu uczniów szkoły odbył się koncert „Kapeli Staszkowej” - zespołu
z sąsiedniej miejscowości (Dobkowice), w której występuje jeden
z uczniów SP w Tapinie - Kamil
Kosteczko. Następnie zaproszono
wszystkich na poczęstunek przygotowany przez rodziców
(s.)
8
LUdzie z PasJĄ
2 lutego 2016
EksprEs JArOsŁAWskI
JAROSŁAW Niepełnosprawność to misja, którą trzeba wypełnić do końca
Pragnę się z wami podzielić
moim doświadczeniem daru,
jakim jest niepełnosprawność.
Dlaczego stwierdzam, że
niepełnosprawność jest
darem? Przecież wymaga wielu
wyrzeczeń, siły, samozaparcia…
Niepełnosprawność wpisuje się
w życie na zawsze
O
d urodzenia choruję na
dziecięce porażenie mózgowe (niedowład kończyn dolnych). Moje życie to nieustanna walka o poprawę zdrowia
- ciągłe wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, zmaganie się z barierami
Niepełnosprawność trzeba zwalczać, a nie z nią walczyć, trzeba ją
zrozumieć. To trudne do zrealizowania, ale możliwe do wykonania.
Dojrzewając do tego stwierdzenia
zrozumiałam, że niepełnosprawność jest misją, którą trzeba wypełnić do samego końca, mimo
wszystko i wbrew wszystkiemu,
a przede wszystkim wbrew swoim
własnym ograniczeniom, słabościom i ułomnościom.
Powolne dojrzewanie
do skarbu niepełnosprawności
Wiem z obserwacji, że powolne
dojrzewanie do niepełnosprawności
nie dotyczy wyłącznie samej osoby
niepełnosprawnej, ale też dotyka
bezpośrednio jej rodziców, rodzinę
przyjaciół i otoczenie.
Dla rodziców przyjście niepełnosprawnego dziecka jest wielkim
szokiem, jest często przyczyną rozpaczy, izolacji, napięć i emocji, które prowadzą do izolowania się od
społeczeństwa, ucieczki w alkoholizm… Czasami jest to pozbycie się
problemu tzn. oddanie dziecka do
instytucji, które zajmują się osobami
niepełnosprawnymi. Jest to wyłącznie przejaw bezradności i strachu
rodziców przed ciężarem obowiązków. Trzeba to zrozumieć i nie oceniać takiego postępowania. Nikt nie
jest w stanie zrozumieć do końca
sytuacji, w której sam się nigdy nie
znalazł. Do rodziców musi dotrzeć,
że ich dziecko wymaga więcej uwagi, miłości, poświecenia, wparcia,
siły i odpowiedzialności za jego codzienny rozwój, rehabilitację, edukację i specjalistyczną terapię.
Akceptacja siebie - klucz
do przezwyciężenia choroby
Jako mała dziewczynka borykałam
się z wieloma problemami - często
odrzuceniem, odtrąceniem i niezrozumieniem. Jednak w mojej niepełnosprawności odnalazłam siebie,
zrozumiałam siebie i staram się z nią
dzielić z innymi. Chcę dawać świadectwo własnego życia i osobistych
doświadczeń.
Jestem szczęśliwa i dumna z tego,
Przygarnij mnie
KORA II - niewielka, drobna, starsza,
spokojna, łagodna i trochę wystraszona
sunia, która całe swoje życie spędziła
u boku opiekuna. Teraz bardzo cierpi,
bo nie ma już przy sobie swojego człowieka, który by ją kochał i o nią dbał.
Kora II ładnie chodzi na smyczy, bardzo
cieszy się z bliskiej obecności człowieka, jest chętna do zabawy. Sunia byłaby
doskonałą towarzyszką do spacerów
i lekarstwem na samotność i smutki.
Kontakt:
Schronisko
dla Bezdomnych
Zwierząt w Orzechowcach
tel. 16 672 07 07
(najlepiej do godz. 14).
NERON - Neron to nieduży, niewidomy, spokojny, starszy piesek. Neron ma
śliczny pyszczek, śmiesznie marszczy
czoło i robi zabawne miny próbując zidentyfikować różne dźwięki, które słyszy
wokół siebie. Większość z tych odgłosów
wywołuje w nim strach. Wtedy Neronek
czterema łapkami przykleja się do ziemi,
jak gdyby chciał się pod nią zapaść. Wystarczy jednak coś do niego powiedzieć,
a on czuje się pewniej.
Neronek umie chodzić na smyczy, uwielbia głaskanie, czuje sie bezpieczniej. Piesek potrzebuje spokojnego
domu, w którym nie będzie hałasów i krzyków.
VOLVO -średniej wielkości, spragniony kontaktu z człowiekiem,
żywiołowy psiak. Akceptuje inne
psy. Niestety, przeskakuje przez
ogrodzenia, przez to nie proponuje się go do domu z ogrodem.
Volvo ukończył podstawowe
szkolenie, jest grzeczny, łagodny
i przyjazny, uwielbia spacery i zabawy. Bardzo ładnie potrafi chodzić na smyczy. Czeka na swojego
opiekuna i nowy dom.
www.schroniskoorzechowce.pl
Facebook - Pomagamy Orzeszkom
że poprzez niepełnosprawność mogę służyć i pomagać działając
w rozlicznych stowarzyszeniach i prowadząc
kilka kampanii społecznych. Dzięki Ośrodkowi
Rehabilitacyjno-Edukacyjnemu, pw. Św. Rafała
Archanioła zrozumiałam, że niepełnosprawność jest misją świadczenia, że cierpienie, które
nas spotkało ma sens
i to właśnie ono pozwala nam żyć pełnią życia.
Pozwala nam doświadczyć prawdziwej obecności Boga, Boga, który
jest w każdym człowieku. To właśnie ten Ośrodek ukształtował moją
osobowość i mój charakter i odkrył we mnie powołanie niepełnosprawności. Przy współpracy
z pracownikami Terapii
Zajęciowej powstał cykl
artykułów
nazwany
„Kampanią Niepełno- Kasia z Olgą Bończyk.
sprawni a Nieubezwłasnowolnieni”, która dziś
obejmuje międzyregionalne dzia- To dzięki przyjaciołom i naszej
łania 3 instytucji działających na pracy jestem szczęśliwa i chcę
rzecz osób niepełnosprawnych i ich tym szczęściem dzielić się z innyrodzin oraz integracji ludzi młodych mi. Chcę żyć zgodnie z maksymą:
„IDŹ PRZEZ ŻYCIE TAK, ABY
i społeczności lokalnych.
ŚLADY TWOICH STÓP PRZETRWAŁY CIĘ”.
Chcę żyć zgodnie z maksymą
To dzięki niemu dzisiaj działam Jestem spełniona w tym, że mogę
z moimi przyjaciółmi w Stowarzy- dzięki niepełnosprawności poszeniu Miłośników Koni Arabian magać innym - również w pełni
prowadząc od 2 lat społeczną Kam- sprawnym, którzy potrzebują mopanię Hala. Jej celem jest zebranie jego doświadczenia, zaangażofunduszy na zakup namiotowej hali wania, potrzebują mojej pomocy,
do hipoterapii, by stowarzyszenie akceptując mnie taką, jaką jestem.
mogło w godnych warunkach jesz- Teraz wiem, że niepełnosprawność
cze pełniej służyć niepełnospraw- jest darem i chcę nieść innym ranym. Uczestniczę w działalności 8 dość i nadzieję oraz wiarę w to, że
Harcerskiej Drużyny Jeździeckiej. można wszystko mimo wszystko,
Nie mogę wyjeżdżać z nimi na raj- że można zrobić wiele mimo tego,
dy i obozy, ale mogę z nimi cieszyć że nie potrafi się zbyt wiele. Chcę
się i smucić, organizować regional- zostawić za sobą dobre ślady, które
ne imprezy integracyjne dla osób będą przykładem i drogowskazem
niepełnosprawnych.
dla innych.
Katarzyna MACIAŁEK
Reklama
architektonicznymi i emocjonalno-społecznymi. Dziś, mając 30
lat, patrzę trochę z innej perspektywy na swoją niepełnosprawność.
Dowiedziałam się, że jest ona darem, który ubogaca człowieka,
kształtuje charakter i osobowość.
Zastanawiam się, jak wyglądałoby
moje życie, gdybym była w pełni
sprawna, gdybym potrafiła samodzielnie chodzić. Pewnie miałabym męża, dzieci, może wyjechałabym za granicę… Może…
Zbiory WŁASNE (2)
Idź przez życie tak, by ślady
twoich stóp przetrwały Cię
historia
Ekspres Jarosławski
O TYM PISAŁ
2 lutego 2016
9
Z CZECHOWICZEM PRZEZ JAROSŁAW
Kahał przy Mickiewicza
Express Jarosławski Nr. 3.
Jarosław, sobota 16 stycznia 1932. Rok V. 25 gr
Gmina
stanowiła
najwyższy
szczebel samorządu żydowskiego. W urzędzie załatwiano sprawy wyznaniowe, czyli dotyczące
religii i kultu oraz pomocy społecznej, podatków, sądownictwa
czy szkolnictwa. Do obowiązków
Gminy należało również finansowanie utrzymania cmentarza,
organizacja pogrzebów i zatrudnianie przełożonego cmentarza,
dbanie o opiekę zdrowotną, działalność charytatywną, bractwa
rzemieślnicze. Załatwiano również
ważne sprawy metrykalne. Gmina
opracowywała budżet i zarządzała jej finansami, dostosowując je
do potrzeb i możliwości. Władze
wybierano co roku. Z urzędników
najważniejsi byli parnasi, czyli seniorzy. Podejmowali najistotniejsze decyzje. Ważnym urzędnikiem
był rabin, który otrzymywał stałą
pensję.
Jarosławska Gmina Wyznaniowa
O źródłach agresji i przemocy
Budząca się szkoła
Agnieszka
Pieniążek,
absolwentka
Uniwersyte tu Rzeszowskiego, Szkoły
Wyższej
Psychologii
Społecznej
w Warszawie, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Akademii
Rolniczej w Krakowie.
Prof. Joachim Bauer w swojej
książce Granica bólu, pisze:
Dzieci zaniedbywane i traktowane brutalnie uczą się, że działania
agresywne są jedyną skuteczną
strategią i z tego też powodu sięgają do repertuaru takich środków. Dzieci, którym nie okazuje
się troski i zainteresowania, doznają wielorakich szkód: mają
niższy iloraz inteligencji, słabsze
umiejętności w zakresie posługiwania się mową, w czytaniu
i w matematyce oraz ograniczoną
zdolność w rozwiązywaniu problemów. Efektem tych braków
są duże trudności z integracją
w klasie czy grupie rówieśniczej,
z nawiązaniem relacji koleżeńskich. Dzieci takie nie są akceptowane i przeważnie stają się ofiarami odrzucenia albo bywają wręcz
upokarzane i wyśmiewane - a więc
doświadczają tego, co napędza mechanizm agresji. Są napiętnowane.
Jedyną możliwość, by zyskać pewnego rodzaju poważanie, widzą dokonując agresji, wandalizmu, brutalności. Krąg przemocy rozszerza
się: swoje doświadczenia ze środowiska domowego dzieci i nastolatki przenoszą dalej, na grupy rówieśnicze - reagują nasiloną agresją na
odrzucenie przez innych. A znęcanie się nad daną osobą, czyli wykluczanie z grupy, wyśmiewanie,
nękanie i upokarzanie kolegów
i koleżanek są w szkołach bardzo
rozpowszechnione. Stosunkowo
nową, szczególnie niebezpieczną
formą jest cyberprzemoc, czyli
ataki na szkolne koleżanki i kolegów za pośrednictwem Internetu:
forów, portali społecznościowych,
smsów. Jak pisze Bauer, w Niemczech 30 % młodzieży było albo
jest dotkniętych taką formą przemocy, która pociąga za sobą poważne skutki psychiczne u ofiar.
Musimy pamiętać, że dzieci uczą
się przez naśladowanie, uczą się
obserwując, naśladując otoczenie i niestety zasada ta dotyczy
także agresji i przemocy. Dzieci
i młodzież powszechnie korzystają dziś z mediów, które mają
fatalny wpływ, dostarczają wzorców pobudzających agresywne
zachowania i gotowość do stosowania przemocy. Powoduje to
rzeczywiste nasilenie agresywności. Podobny efekt wywołuje kontakt z bronią, nawet jeśli to tylko
atrapa. Nie tylko oglądanie scen
i przedstawień przemocy ma zły
wpływ na dzieci i młodzież, ale
również nadmierne korzystanie
z mediów. Dzieci te osiągają gorsze wyniki w nauce, niechętnie
uprawiają sport, spożywają więcej niezdrowej żywności, częściej
mają nadwagę i są wyraźnie częściej obiektem kpin i prześladowań ze strony kolegów. Troskliwa
opieka nad dziećmi, mądre wychowanie w domu i szkole mają
pierwszorzędne znaczenie dla zapobiegania przemocy.
Proszę zainteresowanych o kontakt:
[email protected]
Ewa KŁAK-ZARZECKA
Urząd gminy wyznaniowej żydowskiej (Kahał przy pl. Mickiewicza 8)
Żydowska ukonstytuowała się
pod koniec XVIII wieku. Składała
się z 12 członków Rady i 9 członków Zarządu z urzędu wybieranych w tamtym czasie na czteroletnią kadencję. Od 1785 roku do
Jarosławskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej należały wszystkie okoliczne wsie. Nad zarządem
gminy czuwała Żydowska Rada
Narodowa. Została powołana
do przestrzegania i nadzorowania praw i interesów żydowskich
w mieście. Z chwilą powstania
niepodległego państwa polskiego
została rozwiązana.
Do czasu wejścia Niemców do
Jarosławia Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej tworzyli: przewodniczący – dr Samuel Schorr,
zastępca przewodniczącego – adwokat Laizor Berisch Goldman,
rabin Izaaka Steinberg i jeden
urzędnik. W gmachu Urzędu
Gminy mieściło się również biuro Gemilat Chasudim. Obecnie
w budynku znajdują się mieszkania.
Spośród grupy inteligencji żydowskiej wyróżniały się rodziny:
Strisowerów, Friedwaldów, Sablów,
Blumenfeldów, Lufschutzów i innych, którzy jako kupcy, przemysłowcy, lekarze, adwokaci, inżynierowie wchodzili w skład gminy
i przewodniczyli żydowskim stowarzyszeniom.
Pod koniec XVIII wieku w Jarosławiu istniało stowarzyszenie religijne „Szomrin Labojker” z własnym
kaznodzieją, który cieszył się uznaniem wśród Żydów.
„Zarys historii Żydów w Jarosławiu i okolicy” Holokaust, czasy
powojenne i współczesne. Jerzy
Czechowicz, Wydawnictwo EDYTOIAL, Rzeszów 2015
PWSTE
Reforma gminy wiejskiej w świetle projektów rządowych.
Jedno z najistotniejszych zagadnień, które od dawna, bo już od początku istnienia Państwa oczekuje należytego rozwiązania -- to wprowadzenie na całym obszarze Państwa jednolitego typu gminy wiejskiej, tej
niezmiernie ważnej, najmniejszej komórki podziału administracyjnego
Państwa.
Ujednostajnienie ustroju gminy wiejskiej jest potrzebne nietylko dla
uporządkowania i zbliżenia ich obszarów pod względem samorządowo
– prawnym, ale ma doniosłe również znaczenie ze stanowiska usprawnienia administracji publicznej wogóle, zharmonizowania z jej urządzeniami najniższych komórek państwowych i samorządowych, oraz
oparcia organizacji całego aparatu administracyjnego na zasadach ekonomji środków intelektualnych i materjalnych.
Podług dotychczas obowiązujących przepisów prawnych posiadamy na
obszarze Rzeczypospolitej dwa typy gminy wiejskiej: na obszarze województw południowych, stanowiących przed wskrzeszeniem Państwa
Polskiego ziemie Galicji i Lodomerii t. j. b. zboru pruskiego, czyli w województwach zachodnich – pomorskiem i poznańskiem istnieje gmina wiejska jednowioskowa, zwana inaczej jednostkową. Każde osiedle,
wieś z ewentualnemi przysiółkami, czy osada stanowi na powyższych
obszarach odrębną gminę wiejską, natomiast na obszarze województw
centralnych i wschodnich t.j. ziem b. zaboru rosyjskiego istnieje gmina
zbiorowa, której obszar obejmuje większa liczbę osiedli, wsi, folwarków,
osad i t. d.
Gminy wiejskie na poszczególnych obszarach Państwa znacznie różnią
się od siebie nietylko pod względem ustrojowych, ale więcej jeszcze pod
względem wielkości obszaru, liczby mieszkańców i zasobności w środki
materjalne. Rzeczywistość przedstawia pod tym względem prawdziwą
mozaikę.
cdn.
B. T.
Rozpoczynamy nowy
cykl wędrówek z Jerzym
Czechowiczem po dawnym
Jarosławiu. Będzie to wycieczka
szlakiem żydowskim. Poznamy,
jakie instytucje mieściły się w
budynkach, które mijamy na co
dzień, a które dziś pełnią inne
funkcje.
Opłatek Akademii Trzeciego Wieku
S
łuchacze Akademii Trzeciego Wieku funkcjonującej przy Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu spotkali
się 25 stycznia przy wspólnym kolędowaniu na noworocznym opłatku
zorganizowanym w Zakładzie Gastronomicznym przy ul. Piekarskiej.
Spotkanie rozpoczął przewodniczący Akademii Trzeciego Wieku
Marian Janusz. Wśród gości znaleźli się: burmistrz Waldemar Paluch, ks. prałat Marek Pieńkowski dyrektor Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu.
Uczelnię reprezentował rektor doc. dr Krzysztof Rejman oraz p.o.
kanclerza Adam Lis. Niezwykłą atmosferę stworzyło składanie życzeń
i wspólny śpiew kolęd i pastorałek.
Ekz
2 lutego 2016
inForMator KULtUraLny
ZAPOWIEDZI - LUTY
3 lutego, g. 17, karnawałowy pokaz tańca Szkoły Tańca „Takt”, Jarosław, CKiP
4 lutego, g. 17.30, „Z muzyką przez życie...” – Izabela Dobrowolska
i Przyjaciele, Jarosław, CKiP
4 lutego, g. 17.30, karnawałowy pokaz tańca Szkoły Tańca „Takt, Jarosław, MOK
4 lutego, g. 14.30, wernisaż wystawy nauczycieli plastyki szkół podstawowych i gimnazjów, Jarosław, ZSP, Galeria „Synagoga”
5 lutego, g. 17, Koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I i II
im. Fryderyka Chopina w Jarosławiu, Jarosław, CKiP
5 lutego, g. 19, Tłusty Piątek - Karnawałowa Potańcówka. Do tańca
muzykę z regionu zagra jarosławska kapela KBB. Jarosław, Kawiarnia
Galeria Przedmiotu, ul. Opolska 1
6 lutego, g. 17, wernisaż wystawy Dyplomy 2014 Wydziału Sztuki UR,
Jarosław, CKiP (Galeria Główna u Attavantich)
6 lutego, g. 18, Koncert Karnawałowy – ARSO Ensemlbe, Przemyśl,
CK, bilety 35 zł
7-11 lutego, Miasto Sztuki, Jarosław, CKiP
7 lutego, g. 17, koncert muzyki sakralnej w ramach Miasta Sztuki, Jarosław, Opactwo (wstęp wolny)
7 lutego, g. 18, Yaga w repertuarze Piaf, Greco, Aznavour, Przemyśl,
CK, bilety 30 zł
8 lutego, g. 18, Koncert Beethovena, Jarosław, Państwowa Szkoła Muzyczna, bilety dostępne pod nr tel. 16 624 62 36
11 lutego, g. 17, spotkanie Grupy Poetyckiej „Anafora”, Jarosław,
MOK (sala 23)
11 lutego, g. 18 koncert finałowy w wykonaniu wykładowców oraz
uczestników kursów Miasta Sztuki, Jarosław, CKiP (wstęp wolny)
12 lutego, g. 9 i 11, „Smoki” – spektakl dla dzieci w wykonaniu teatru
„Maska” z Rzeszowa, Jarosław, MOK
12 lutego, g. 12, uroczysta przysięga żołnierzy służby przygotowawczej, Jarosław, Rynek
12 lutego, g. 18.30, wernisaż wystawy fotografii Patryka Góreckiego „
VIVE LA POLOGNE 2016”, Jarosław, CKiP (Galeria w Holu u Attavantich)
18-21 lutego, 37. Biesiada Teatralna - Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, Horyniec Zdrój, GOK
21 lutego, g. 18, spektakl „Mężczyzna idealny”, Jarosław, MOK
26 lutego, g. 17, spotkanie z przewodnikiem Romanem „Fredem” Frodymą, Jarosław, CKiP
26 lutego, g. 19, koncert operetkowy, Przemyśl, Centrum Kulturalne
28 lutego, g. 12, „Tropem Wilczym”-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Jarosław, start: plac przy pomniku Koby (poniżej Bazyliki MMB)
Wystawy w Jarosławiu
„Inność drażni jednakowość”, fotografia Agaty Janickiej i Roberta Laska, Galeria w Holu u Attavantich (CKiP), czynna do 11 lutego
Malarstwo – Kaja Zbrożek, Galeria Debiutów u Attavantich, czynna
do 21 lutego
„Kompozycje czas ułożył” – fotografia – Tomek Majcher, Mała Galeria
MOK, czynna do 14 lutego
Kartki świąteczne ze zbiorów Towarzystwa Miłośników Sztuki Sakralnej w Przemyślu, Miejska Biblioteka Publiczna
„Znane – Niepokazywane” – Muzeum Kamienica Orsettich
„Jarosławskie Opactwo w hołdzie Janowi Pawłowi II”, Jarosław, Opactwo
Kino „Ikar”
„Pitbull. Nowe porządki”
2, 3 luty, g. 19, Prod. Pol. Od lat 18.133 min.
„Bernadetta. Cud w Lourdes”
2, 3 lutego, g. 15, Prod. Fr. 109 min.
„Barbie: Tajne agentki”
2, 3 lutego, g. 17, Animowany. Prod. Kanada, USA. 75 min.
„Alvin i wiewiórki: Wielka wyprawa”
5, 6, 7, 9, 10 lutego, g. 16, Bajka. Prod. USA. 86 min.
„Misiek w Nowym Yorku”, 12, 13, 14, 16, 17 luty, g. 16
Ferie w MOK
15, 17 lutego, g. 10-12.30, zajęcia teatralne
16 lutego, g. 10-14, projekcja bajek
18, 19, 22 lutego, g. 10-12.30, zajęcia plastyczne
23 lutego, g. 10-12.30, karaoke
24 lutego, g. 10-12.30, zabawy parateatralne i inne gry
25 lutego, g. 10-12.30, zajęcia inspirowane bajką
26 lutego, g. 10-12.30, gry, zabawy, konkursy
EksprEs JArOsŁAWskI
JAROSŁAW Podsumowanie konkursu w SMJ
W trosce o zabytki
Wiesław ZASTAWNY (2)
10
Praca Wiktorii Kostki.
W spotkaniu podsumowującym konkurs uczestniczyła młodzież z „Plastyka”,
wraz z nauczycielem Henrykiem Cebulą.
Na ostatnim spotkaniu Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia podsumowany został konkurs na najlepszy plakat na temat „Ochrona
dziedzictwa kulturowego miasta
Jarosławia”, skierowany do uczniów
Zespołu Szkół Plastycznych.
N
a konkurs wpłynęło 21
prac wykonanych przez 17
uczniów. Jury w składzie Irena
Oryl, Jadwiga Stęchły, Zofia Kostka-Bieńkowska i Dariusz Jasiewicz
postanowiło nie przyznać żadnego
z trzech pierwszych miejsc, tylko
wyróżnienia. Otrzymały je: Wiktoria Kostka, Justyna Koprek i Anna
Błądek. – Plakat rządzi się zupełnie
innymi prawami niż obraz – pokreśliła Irena Oryl podsumowując
konkurs. – Cieszę się, że młodzież
Praca Justyny Koprek.
się tym zainteresowała. A o zabytkach trzeba przypominać, bo jeśli
nie będziemy ich ratować, to za
chwilę może ich nie być.
Na tę kwestię zwróciła też uwagę
Jadwiga Stęchły, historyk sztuki,
zajmująca się w Urzędzie Miasta zabytkami. Przy okazji warto
Praca Anny Błądek.
wspomnieć, że w członkowie SMJ
odnaleźli kilka plakatów z lat siedemdziesiątych poświęconych ratowaniu zabytków, wykonanych
również przez uczniów „Plastyka”.
WK
JAROSŁAW Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich
Fundacja wspiera młodzież
Fundacja Pomocy Edukacyjnej
dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich założona została
w 1992 roku, przez ich syna śp. doc.
Zbigniewa Zielińskiego. Jej celem
nadrzędnym jest niesienie pomocy
materialnej uzdolnionej młodzieży.
F
undator przekazał na cele Fundacji cały majątek rodziców, a w
testamencie zapisał także swój własny. Aby go pomnażać wybudował
na swojej parceli przy ul. Zygmunta
Zielińskiego cztery budynki magazynowe o powierzchni ponad 1100 m2
wraz z infrastrukturą, a także odkupił
od PKN Orlen (w 2000 roku) czynną
stację paliw, która działa i pracuje na
rzecz Fundacji do dziś. W jednym
z wywiadów udzielonych lokalnym
mediom powiedział: – W rzeczywistości to tutejsze społeczeństwo
i jego instytucje będą decydowały
o zakresie i wielkości pomocy świadczonej przez Fundację.
Jak dotąd pomoc ta jest znaczna.
Stypendia otrzymało już niemal
1500 uczniów jarosławskich szkół
i studentów na kwotę ponad 1,3 miliona złotych. A nie jest to jedyna
działalność tej Fundacji. – Wspiera-
my także inne działania charytatywne, a nasze łączne wydatki statutowe
przekroczyły 1,5 miliona złotych –
stwierdza honorowy przewodniczący
Rady Fundacji Stanisław Kiełbowicz.
– Poza tym prowadzimy działalność
patriotyczną, poprzez na przykład
upamiętnianie zasadzonymi dębami
pomordowanych w Katyniu, poprzez
współorganizację lub udział w różnych wydarzeniach i uroczystościach
na terenie miasta.
Warto dodać, że dziełem tej Fundacji jest też pomnik poświęcony
ofiarom Katynia i Smoleńska wznie-
siony przy kościele Chrystusa Króla.
Na wszystkie te działania potrzebne
są fundusze, i to niemałe. Fundacja
pozyskuje je na różne sposoby, nie
tylko poprzez prowadzenie działalności gospodarczej. Można ją w tym
wesprzeć przekazując 1% swojego
podatku, gdyż posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS
20427). Wszystkie osoby uczestniczące w jej działalności statutowej
pracują społecznie, więc całość przekazanych środków trafi do stypendystów.
WK
Śp. doc. Zbigniew Zieliński, założyciel Fundacji Pomocy Edukacyj-
kultura
Ekspres Jarosławski
2 lutego 2016
11
JAROSŁAW Koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina I st.
Koncert Kolęd w wykonaniu zespołów muzycznych oraz chóru
– uczniów Państwowej Szkoły
Muzycznej I st. w Jarosławiu odbył się w piątek, 29 stycznia.
U
czniowie mieli okazję pokazać swoje zdolności przed
rodzicami, dziadkami i rodzeństwem. Na scenie sali koncertowej
wystąpiły zespoły: trio trąbkowe:
Lech Piotr, Kornak Tomasz, Gajdziński Szymon przygotowanie
Franciszek Lotycz, zespół akordeonowy pod kierunkiem Romana Olejarza w składzie: Dominik Jakub, Kruba Gabriel, Florek
Norbert, Babiarz Adrian, zespół
smyczkowy przygotowany przez
Grażynę Seredę w składzie: Myłek Martyna, Lasek Alicja, Czop
Ewelina, Łańko Julia, Kud Sandra, Umińska Emilia, Wiśniewska
Karolina – skrzypce oraz Kołcz
Natalia i Myłek Joachim – wiolonczela. Zespół Akordeonowy:
Wołoszyn Leszek,
Czaja Bartosz, Rojek
Sebastian, Brzyski
Bartłomiej wystąpił
pod kierownictwem
Romana Olejarza,
kwintet dęty stroikowy w składzie:
Lis Jagoda, Bałutowski Paweł, Trysła Arkadiusz, Wota
Joanna, Lis Kacper
przygotowany przez
Andrzeja Grębosza.
Najmłodsi uczniowie w duecie trąbkowym: Dobrowolski Karol i Dymnicki Krzysztof, przy fortepianie Aleksander
Koziński, przygotowanie Franciszek Lotycz. Zespół smyczkowy
przygotowany przez Małgorzatę
Kopańską w składzie: Salamon
Julia, Janisz Nikola, Połoszynowicz Martyna, Dyndał Izabela,
Zięba Karolina – skrzypce oraz
Wiśniewska Maria i Starzec We-
Krzysztof Dymnicki i Karol Dobrowolski.
ronika – wiolonczela. Wystąpił
także zespół akordeonowy w składzie: Dominik Jarosław, Giermańska Sylwia, Lech Michał, Olejarz
Wojciech przygotowany przez
Romana Olejarza. Na zakończenie koncertu wystąpił chór prowadzony przez Jadwigę Nowosiad.
Ekz
Kwintet dęty stroikowy przygotowany przez Andrzeja Grębosza
Ewa KŁAK-ZARZECKA (3)
Uczniowie zagrali kolędy
JAROSŁAW Wspólna inicjatywa Klubu Paradoks i Kuźni Gier
Wiesław ZASTAWNY (2)
Noc gier planszowych
„Cztery pory roku”, „Smallworld”, „Jenga”, „Cytadela” – to
tylko kilka z gier, w które można było zagrać w sobotni wieczór w Klubie Paradoks zlokalizowanym na terenie kampusu
PWSTE. Imprezę wraz z Klubem zorganizowała jarosławska
Kuźnia Gier.
puterowe. Moderowane były
przez osoby posiadające plakietkę
„Mistrz Gry”. – Zorganizowaliśmy tę imprezę, bo chcemy, aby
Paradoks był nie tylko miejscem
konsumpcji, ale także promotorem szeroko rozumianej kultu-
ry – mówi prowadzący ten Klub
Łukasz Dziedzic. – Chcemy organizować tu koncerty, wernisaże wystaw, turnieje gier i tym
podobne rzeczy. Naszą ideą jest
przyciągnąć tu ludzi, którzy mówią, że w mieście nic się nie dzieje. Mamy pomysły i będziemy je
realizować. – W Jarosławiu praktycznie nie ma miejsca dla młodzieży, gdzie można by przyjść
posiedzieć i pogadać – dodaje
Sebastian, brat Łukasza, pomagający w prowadzeniu Paradoksu.
– Chcemy, aby nasz Klub stał się
takim miejscem.
Kuźnia Gier działa w Jarosławiu
już ponad dwa lata i zyskuje coraz więcej sympatyków. Tworzy
ją kilka osób, których pasją są gry
wszelkiego rodzaju, ale planszowe przede wszystkim.
WK
Zespół smyczkowy przygotowany przez Małgorzatę Kopańską.
amy tu różne gry: zręcznościowe, ekonomiczne
i strategiczne, w których trzeba
zaplanować każdy krok – zaznacza Damian „Piórko” Ziemba,
przedstawiciel Kuźni Gier. – Jedne trwają dwadzieścia minut, inne
godzinę, ale są też takie na rozegranie których potrzeba osiem,
a nawet dwanaście godzin (wymagają więc dużej wytrwałości).
Oprócz gier planszowych organizatorzy przygotowali także
inne, np. karciane czy też kom-
Ogłoszenie
M
12
oŚwiata
2 lutego 2016
EksprEs JArOsŁAWskI
JAROSŁAW Anna Korczewska po 24 latach pełnienia funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 przeszła na emeryturę
Jakie dyrektorowanie,
takie pożegnanie
Oda do pani Dyrektor
Hołd Ci wielki za te wszystkie lata naszej szkole oddane
Wszystkie wspólne zwycięstwa złotą czcionką spisane.
Te pielgrzymki pod drzwi twe żywcem z Częstochowy
Po radę, po pomoc… po rozum do głowy… dodatkowy.
Anna Korczewska pełniła
funkcję dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 11 im. Adama
Mickiewicza z Oddziałami
Integracyjnymi od 24 lat,
wcześniej przez 12 lat
pracowała jako nauczyciel. Jej
dyrektorowanie odzwierciedliła
uroczystość pożegnania, jaką
przygotowali nauczyciele,
uczniowie, rodzice i władze
miasta.
Twa opieka bezgraniczna dla każdego w szkole brzdąca
Wszyscy wiemy, że to Ty trenowałaś Bogdana Zająca.
W Naszej Szkole przyjaciół zjednałaś wielkie grono
Na całym pięknym świecie… pro publico bono.
I ciągle mi mało, i stale wraca ma głodna dusza
Do tych kazań u Reformatów, lepszych niż o. Arkadiusza.
Pora rozstrzygnąć problem choć rozgrywka to iście królewska
Kto większym patronem szkoły A. Mickiewicz czy A. Korczewska?
P
Gabinet bez dywanika,
ale z drzwiami szeroko otwartymi
Słowa podziękowania kierowali
także rodzice i nauczyciele, którzy przedstawili pracę pani dyrektor w prezentacji, a w niej ukazali
statystyki, remonty, przeznaczone środki finansowe, dokonania
oświatowe, przeprowadzone konferencje, wprowadzane programy
i najważniejsze osiągnięcie Anny
Korczewskiej – założenie szkoły
z oddziałami integracyjnymi: –
To dziewięćdziesięciu uczniów,
których pani dyrektor mogłaby
wymienić po imieniu i nazwisku. Wszystkich znała osobiście,
wszystkim pomagała – podkreślali. Wymieniali odznaczenia
pani dyrektor, a wśród nich znalazła się m.in. Nagroda Ministra
Oświaty czy Szeryf Praw Dziecka
– odznaczenie nadawane przez
dzieci. Nauczyciele wspominali gabinet pani dyrektor, zwany
Teraz przed Tobą świat otworem stoi, wokół tyle dróg i szans
Do Rosji zaprosi Cię pan Putin, do Bawarii znany nam pan
Hans.
I na koniec czas podzielić się myślą czysto polityczną,
Zastałaś jedenastkę murowaną, zostawiasz elektroniczną.
Samorząd Uczniowski
SP 11
gabinetem bez dywanika, ale
z drzwiami zawsze otwartymi.
– W tym gabinecie przelało się
wiele łez wzruszeń i wiele łez
smutku. Ale rodzice i dzieci byli
zawsze najważniejsi – podkreślali.
Każdy jest „inny”,
co nie znaczy, że „inni” są gorsi
Przepiękny i wzruszający program artystyczny przygotowali
uczniowie, którzy okazali w nim
maksymę, według której przez
lata kierowała się dyrektor A. Korczewska, że każdy człowiek jest
inny, co nie znaczy, że Ci „inni”
są gorsi.
Podczas spotkania wielokrotnie
wspominano, że pani Anna Korczewska miała troje swoich dzieci
i dwoje przysposobionych: „jedenastkę” i Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci.
Anna Korczewska podziękowała
wszystkim za ciepłe słowa, władzom miasta za przychylność,
zwłaszcza dyrektorowi wydziału
oświaty Bogdanowi Wołoszynowi, z którym, jak podkreślała,
współpraca osiągnęła pełnoletni wiek, bo trwała 18 lat, swoim
koleżankom i kolegom z pracy,
dzieciom, rodzicom, ale przede
wszystkim swojemu mężowi Bogdanowi, który rozumiał jej pasję,
jaką była szkoła, i pozwolił na jej
rozwijanie.
Ewa KŁAK-ZARZECKA
Ewa KŁAK-ZARZECKA (3)
ani dyrektor, niczym królowa na tronie, odbierała
słowa podziękowania, które wywoływały nie tylko u niej łzy
wzruszenia. A zwracali się do niej
wszyscy, począwszy od burmistrza miasta po dzieci z oddziałów
integracyjnych. Burmistrz Waldemar Paluch podkreślał w swoim
przemówieniu, że chociaż swoją
funkcję pełni zaledwie od roku,
widzi, jaki wkład pracy i ile serca
A. Korczewska poświęciła szkole i jarosławskiemu Towarzystwu
Przyjaciół Dzieci, któremu od lat
szefowała: – Pani dyrektor potrafiła zgromadzić wokół siebie dobrych ludzi, którzy chcieli wspólnie z nią działać dla dobra dzieci
– mówił. Słowa uznania i prośby
o dalszą działalność na rzecz jarosławskiego środowiska, zwłaszcza
dzieci kierował do A. Korczewskiej kurator oświaty Jacek Wojtas, który jest także absolwentem
„jedenastki”. – Coś się zaczyna
i coś się kończy, w tym wypadku
nie ma to zastosowania. Prosimy
aktywnie działać na rzecz dzieci,
bo TPD to Twoje dziecko, Aniu –
prosił.
sport
Ekspres Jarosławski
PIŁKA RĘCZNA - II LIGA KOBIET
SIATKÓWKA - III LIGA MĘŻCZYZN
Za niespełna dwa tygodnie rewanżową rundę rozgrywek rozpoczną drugoligowe piłkarki ręczne
SPR JKS Jarosław. Podczas blisko półtoramiesięcznej przerwy
w naszym zespole doszło do kilku
zmian.
Elektrokal Żagiel Radymno – TKF
ITS Anilana Rakszawa 3:2 (25:21,
20:25, 25:20, 21:25, 15:13)
Elektrokal Żagiel: Pachowicz
M.©, Wilk R., Młynarski M, . Witko W., Jurczyński Ł., Smoliński D.,
Pilch W.(L), oraz Fil P., Smelik M.,
Rykowski B.
Anilana Rakszawa: Wilczek G.,
Kania D., Boho B., Cisek Marek,
Cisek T., Winiarski G (c), Szydło
M.(L), Krzyżak M(L) oraz Ryzner
C., Cisek Mateusz,Motyl M., Świątoniowski P.
PIŁKA NOŻNA
Zbiory WŁASNE
odrabiał straty wychodząc nawet
na prowadzenie 17-16, jednak to
goście cieszyli się ze zwycięstwa po
kilku udanych blikach w koncówce seta. Początek tie breka to popis
zawodników Żagla. Po lekkich, ale
precyzyjnych zagrywkach Mariusza
Młynarskiego i blokach Rafała Wilka, Damiana Smolińskiego i Mariusza Witki gospodarze wyszli na prowadzenie 3-0, a po zmianie stron
nawet 11-5. Ambitni goście jeszce
próbowali walczyć w końcówce,
jednak ku olbrzymiej radości ki-
biców to gospodarze cieszyli się ze
zwycięstwa.
Bohaterem gospodarzy w tym meczu był grający jeszcze w kadetach
radymniańskiego klubu Damian
Smoliński, który mądrą grą w ataku
znajdował parkiet po stronie przeciwnika bądź umiejętnie obijał ich
blok. Miał też 5 punktowych bloków.
Zwycięstwo Żagla pozwoliło awansować na 7 miejsce w tabeli i znacznie przybliżyć szanse na utrzymanie
w III ligowych rozgrywkach.
ZK
W innych meczach:
Lubcza Racławówka – Klima Błażowa 3:0 (25:22, 25:17, 25:19)
Głogovia Głogów Młp. - MOSiR Jasło 3:2 (25:18, 22:25, 25:15, 16:25,
17:15)
Spartakus Adamówka – AZS UR 3:1 (25:22, 25:17, 18:25, 25:22)
Czarni Oleszyce – AppGo II LO Rzeszów 3:1 (25:22, 15:25, 25:23, 25:23)
Kolejna wygrana JKS r. 2007
olejna wygrana naszych małych piłkarzy JKS Jarosław z rocznika 2007 tym razem w Zamościu. Nasza drużyna wystąpiła pod opieką Damiana Urbanika w zastępstwie trenera Pawła Drabika w turnieju halowym
o Puchar Prezesa Hetmana Zamość chłopców z rocznika 2007 - 30 stycznia. Drużyna odniosła zwycięstwo
w turnieju w bardzo ładnym stylu, co cieszy oko każdego rodzica i kibica. Ponadto nasz zawodnik Eryk Urbanik
został wybrany najlepszym graczem turnieju.
Drużyna wystąpiła w składzie: Maciej Szczepański, Szymon Klisko, Bartosz Dworak, Szymon Urbanik,
Jakub Misiąg, Eryk Urbanik, Michał Sławiński, Radek Dudek, Marcin Wiśniowski, Hubert Ciechuń, Paweł
Aleksander, Kacper Łoziński.
Prowadzą rozmowy
Jak się okazuje, to nie jedyne planowane wzmocnienia drużyny.
Z zespołem od kilku dni trenuje
bramkarka Małgorzata Huk, która
w 2009 roku uplasowała się na drugim miejscu sportowego plebiscytu
na najlepszego sportowca miasta
Jarosławia.
Nowe zawodniczki JKS-u, Karolina
Guja (z lewej) i Katarzyna Łobaziewicz
z kierownikiem Robertem Wojtaszkiem.
Działacze SPR JKS prowadzą rozmowy jeszcze z dwoma szczypiornistkami. Po kontuzji trenować zaczęła Tatiana Ryskho, która urazu
doznała w starciu z Jutrzenką Płock,
a w lutym zajęcia ma wznowić Kamila Ziemba. Po stronie ubytków
należy wpisać Natalię Majerczyk
i Barbarę Kawę. Obie piłkarki zdecydowały się opuścić JKS i planują
przenieść się do Cracovii. W naszym
zespole nie zobaczymy też Edyty
Rembisz i Aleksandry Kaplity. Ta
pierwsza musiała zawiesić sportową karierę z przyczyn zdrowotnych,
natomiast druga przerwała treningi z powodu nauki. Już w trakcie
rozgrywek 20 lutego JKS zagra na
turnieju w Krakowie. W Jarosławiu
„czarno-niebieskie” kibice zobaczą
27 lutego w starciu w wiceliderem
Varsovią Warszawa.
Marek WISZ
Terminarz II ligi – runda rewanżowa
Zbiory WŁASNE
K
ruga część sezonu zacznie
się 13 lutego. Jarosławianki
pojadą wówczas do Warszawy na
mecz z Ochotą. Po raz pierwszy
w oficjalnym meczu zespół poprowadzi Regina Hołowaty. Wychowanka JKS-u, była reprezentantka
Polski, przez wiele sezonów grająca
z jarosławską drużyną w ekstraklasie zastąpiła dotychczasowego
szkoleniowca naszych piłkarek Galinę Kovalenko. W zespole będzie
pełnić podwójną rolę, bo wraca też
na boisko. – Cieszymy się, że Regina
zdecydowała się wznowić treningi
i pomoże naszej drużynie – mówi
Robert Wojtaszek, kierownik SPR
JKS. Prócz Hołowaty nowymi twarzami w JKS-ie są Katarzyna Łobaziewicz i Karolina Gujda. – Kaśka
wróciła do piłki ręcznej po dłuższej
przerwie, Karolina jest wychowanką
KS 7 Jarosław, ostatnio grała w drugoligowej Cracovii. Tak więc prócz
Violetty Nasiłowskiej, Sabiny Kubisztal, Sylwii Strzębała i Agnieszki
Troninie w zespole pojawią się kolejne doświadczone zawodniczki, co
mam nadzieję będzie tylko procentować i korzystnie wpłynie na nasze
najmłodsze piłkarki – kontynuuje
kierownik Wojtaszek.
Zbiory WŁASNE
D
Dwie godziny emocji dla licznie
zgromadzonej publiczności zgotowały w sobotni wieczór drużyny Żagla i Anilany.
ięciosetowe spotkanie było
przez cały czas bardzo wyrównane i stojące na dobrym poziomie. W pierwszym secie gospodarze uzyskali większą przewagę od
stanu 17-17 do 20-17 po trudnych
flotach Łukasza Jurczyńskiego i nie
oddali jej do końca. W drugim secie goście rozpoczęli od udanej serii
zagrywek Dawida Kani wychodząc
na prowadzenie 5-1, by powiększyć
ją do stanu 14-9. Mimo ambitnej
postawy gospodarzy i kilku udanych akcji Damiana Smolińskiego
i Marcina Pachowicza nie udało się
dogonić przeciwników. Trzeci set
to mozolnie budowana przewaga
gospodarzy, którą udaną zagrywką
zakończył kapitan Marcin Pachowicz. Czwarty set był bliźniaczo podobny do drugiego. Goście wyszli
na prowadzenie 7-3 i 10-5. Żagiel
13
Nowe piłkarki
Zwycięski horror
P
2 lutego 2016
10 kolejka 13/14-02 2016
Ochota Warszawa – JKS Jarosław
CHKS Łódź – Wesoła Warszawa
Varsovia Warszawa – Roxa Lublin
Pauzują: Jutrzenka Płock i AZS
Warszawa
11 kolejka 27/28-02 2016
JKS – Varsovia
Roxa – AZS
Wesoła – Jutrzenka
Pauzują: Ochota i CHKS
12 kolejka 12/13-03 2016
AZS – JKS
CHKS – Roxa
Varsovia – Ochota
Pauzowały: Wesoła i Jutrzenka
13 kolejka 02/03-04 2016
JKS – CHKS
Ochota – AZS
Roxa – Jutrzenka
Pauzują: Varsovia i Wesoła
14 kolejka 09/10-04 2016
Jutrzenka – JKS
Wesoła – Roxa
CHKS – Ochota
AZS – Varsovia
15 kolejka 16/17-04 2016
JKS – Wesoła
Varsovia – CHKS
Ochota – Jutrzenka
Pauzują: Roxa i AZS
16 kolejka 23/24-04 2016
Wesoła – Ochota
Jutrzenka – Varsovia
CHKS – AZS
Pauzują: JKS i Roxa
17 kolejka 30-04 2016
JKS – Roxa
Varsovia – Wesoła
AZS – Jutrzenka
Pauzują: Ochota i CHKS
18 kolejka 07-05 2016
Roxa – Ochota
Wesoła – AZS
Jutrzenka – Łódź
Pauzują: JKS i Varsovia
OGŁOSZENIA DROBNE ZA DARMO
- 693 448 500 wraz z ogłoszeniem podajemy imię, nazwisko i adres do wiadomości redakcji
SPRZEDAM DOM,
MIESZKANIE, DZIAŁKĘ
DOM z bali drewnianych, całoroczny pod
lasem, wszystkie media, garaż dwustanowiskowy, budynek gospodarczy, działka
o pow. 1,19 ha. Do zamieszkania bez wkładu finansowego. Tel. 518 765 114.
RADAWA, DOM mieszkalny, 110 m kw.,
ocieplony, c.o., Ekogroszek, kominek, umeblowany, garaż, pom. gospod. działka 16 a,
cicha okolica, 230 tys. zł. 883 287 182
DOM 86 m kw. z lat 60-tych na działce 10 ar
z budynkami gospodarczymi w Wiązownicy. Tel. 691 055 396
DUŻY DOM (3 kondygnacje) z dużą działką
(70 arów), tanio, 12 km od Jarosławia. Tel. 881
647 418
1/2 domu z lokalem na ul. Jana Pawła II 32.
Tel. 698 810 427
DOM W STANIE SUROWYM pod Przeworskiem na dużej działce przy A4. Cena
270 tys. zł do uzgodnienia. Tel. 795 011 411
MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE, bezczynszowe w kamienicy I p., 75 m2 po kapitalnym remoncie, do zamieszkania. Tel.
600 049 789
MIESZKANIE, os. Słoneczne 48 m kw., 3
pokoje, IV p., cz. umeb., ładne. zadbane.
Cena: 165 000, tel. 696 212 622
MIESZKANIE 39 m, IV piętro, os. Prośbów, tel. 16 621 81 23
OKAZJA! Pilnie sprzedam mieszkanie
w bloku w Jarosławiu, ul. Słowackiego, 2-pokojowe, 46 m kw., CO, I piętro. Gotowe do
zamieszkania. Tel. 791 068477 i 16 621 30 26
MIESZKANIE , os. Jagiellonów, 4 p. 2 pokoje, kuchnia, osobno wc, łazienka. Blisko
uczelni, możliwosc adaptacji na 3 pokoje.,
54,8 m2. Cena2900 zł/m2. Tel. 604 680 862.
MIESZKANIE 35 m2, os. WP, duży pokój,
kuchnia, balkon, piwnica. Cena do uzgodnienia. Tel. 696 243 178
MIESZKANIE w centrum Jarosławia 60
m2. 3 pokoje, jasna kuchnia, osobne WC,
duży przedpokój 8 m długości. Okna drewniane. Tel. 661469310
MIESZKANIE w centrum Jarosławia, 60
m, I p. 3 pokoje, jasna kuchnia. Cena 170
tys., tel. 661469310
DWA LOKALE o pow. 34 m2 i 65 m2 w centrum Jarosławia. Tel. 600 049 789
SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 7
a, Koniaczów. 695 582 309
DZIAŁKA BUDOWLANA, Koniaczów, pow.
9,7 ar. Cena 36 000 zł. 16 628 03 94, 663 408 229
DZIAŁKA BUDOWLANA, 30 arów, zalesiona, media, ogrodzona, z domkiem
letniskowym, we wsi Jagiełła pod Przeworskiem. Tel. 603 845 520
TANIO! Działka budowlana 18 a, wszystkie media, warunki zabudowy, dobry dojazd. Chłopice. Tel: 785770757
DZIAŁKI BUDOWLANE w Koniaczowie, pow. 10 ar, 22 ar. 180 metrów od drogi
głównej na nowo powstającym osiedlu. Tel.
503-776-779
DZIAŁKA 17,96 AR, z garażem murowanym oraz domem do remontu, Jarosław, Misztale. 8 tys. zł/ar. Tel. 602 189 450
DZIAŁKA, 12 ar, warunki zabudowy, media,
Misztale, Jarosław, tel. 697 171 729
GRUNTY ORNE o pow. 0.55ha z możli-
wością zabudowy położone przy drodze
powiatowej Rożwienica-Cząstkowice. Cena
55,000zł do negocjacji. Tel. 515 737 712
DZIAŁKI budowlane w Koniaczowie, na
nowo powstającym osiedlu, 180 m od drogi głównej, 10 ar – 60 tys. zł, 22 ar – 70 tys.
zł (do negocjacji). Tel. 503-776-779.
10-AROWA DZIAŁKA pod Jarosławiem
z wszystkimi mediami, pomiędzy zabudowaniami. Cena: 6 tys. zł za ar. Tel. 509 778 752
DOM DREWNIANY z działką 17 ar, Wylew k.
Sieniawy, dojazd asfaltowy, 20 km od Jarosławia, 86 tys. zł do negocjacji. Tel. 608 230 255.
WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI
9
WYNAJMĘ DWA DUŻE POKOJE (umeblowane) dla studentów blisko uczelni. Tel.
503 034 014
WYNAJMĘ NOWE, komfortowe mieszkanie, 44m2. Bezczynszowe, częściowo umeblowane. Tylko na dłuższy okres. Tel: 602
128 334.
WYNAJMĘ MIESZKANIE 2-pokojowe,
os. Kombatantów, 693 009 800.
WYNAJMĘ plac i lokal przy ul. 3-go Maja
w Jarosławiu, tel. 604 407 123.
WYNAJMĘ KAWALERKĘ na os. Legionów, 4 piętro, wyremontowana, umeblowana. Najchętniej młodemu małżeństwu
lub osobie pracującej. Cena do uzgodnienia
Kontakt: 696-490-738.
WYNAJMĘ MIESZKANIE, 2 pokoje z balkonem, os. Kopernika. Tel. 693 693 790.
LOKAL DO WYNAJĘCIA przy ul. Sobieskiego, 65 m2, media, magazyn. Cena 850 zł,
tel. 602 104 628
LOKAL DO WYNAJĘCIA 27m2, parter,
w Jarosławiu, na biuro, gabinet kosmetyczny,
inne usługi, cena: 790 zł/m-c, tel. 692 252 047
LOKAL DO WYNAJĘCIA 47 m2, parter
w Jarosławiu przy ul. Sobieskiego, na działalność gospodarczą. Cena 1100 zł/mc, tel.
692 252 047
LOKAL HANDLOWY, parter, wejście z ul.
Jana Pawła II, pow. 40 m2, tel. 662 256 030
Sprzedam działkę budowlaną w Szówsku
przy ul. Sportowej. Dobra lokalizacja, w pobliżu szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia.
4,5 tys./ar - do negocjacji.
Działka posiada war. zabudowy, nie jest
uzbrojona. Tel. 783 706 600.
Sprzedam działkę budowlaną, uzbrojoną,
ogrodzoną w Jarosławiu, o pow. 700 m2.
Tel. 16 621 27 95, w godz. 8-9 i 20-21.
Działka budowlano-rolna. 0,75 ha. Wydane warunki zabudowy. Przy drodze
asfaltowej. Wszystkie media. W Cieszacinie Wielkim. Cena 105 tys. zł do negocjacji. Tel. 602-519-392
WYNAJMĘ.
LOKAL HANDLOWY 80 M2. DH
GLOBUS II P.
TEL. 723 808 624
AUTO-MOTO
SPRZEDAM VW GOLF 1.4 BENZ STAN
BDB 6 900 zł, 1999 rok, przebieg 208. tys.
km, tel. 790305735
PEUGEOT 206 SW. 1.4 benzyna z klimą.
Rocznik 2005. Stan b.db. Czarny, przebieg
144 tys. Garażowany. Cena 7900 zł. Więcej
informacji pod nr tel. 663502727.
LAPTOPY, SPRZĘT KOMPUTEROWY
UŻYWANY, atrakcyjne ceny.
Tanio i korzystnie. Jarosław, ul. Jana
Pawła II 3A (D.H. GLOBUS).
Tel. 507 237 970
MIÓD PSZCZELI, różne rodzaje 609 832 704.
WÓZEK DZIECIĘCY z nieużywanym
nosidełkiem, niebieski. Cena 150 zł. Tel.
885 054 078
DUŻA PRZYCZEPA samochodową
z termoizolacją, wózek cukierniczy i dużą
maszynkę do mielenia mięsa. Cena do negocjacji, tel. (16) 621-85-95 (wieczorem).
DREWNO OPAŁOWE, twarde do kominka i centralnego. 175 m3, odpad tartaczny
twardy 120 zł m3. Tel. 669 067 888.
WYCINKA DRZEW, prace pielęgnacyjne.
Tel. 796767888, 665210869
BIURKO I FOTEL do biurka, 250 zł. Tel.
518 636 699
DWA WÓZKI DZIECIĘCE 2w1 w bardzo
dobrym stanie. Koła z przodu skrętne. Tel.
695 395 546.
KOŃ NA BIEGUNACH - nowy, koń wydaje dźwięki i rusza ogonem. Cena do
uzgodnienia tel. 608-665-477
ANTENA SATELITARNA biała z napisem
nc+ wraz z konwenterem typu Twin (na 2
kable) plus uchwyt. Stan idealny używany
3 miesiące. Cena do uzgodnienia. Tel 608665-477.
SUKNIA ŚLUBNA, rozm. 38 z welonem
i bolerkiem. Cena do uzgodnienia. Tel. 600
280 247.
ALBA DŁUGA, chłopięca, spodnie, buty
białe. 50 zł. Tel. 697 690 886.
UMYWALKA beżowa, cieniowana, lustro
podświetlane z szafką i sedes. Cena 200 zł.
Tel. 697 690 886.
KANAPA w bardzo dobrym stanie (rozkładana ze schowkiem na pościel). Wymiary
200x75, po rozłożeniu 200x150. Cena 100
zł. Tel.888 455 522
MEBLOŚCIANKI POKOJOWE 2 rodzaje,
meble młodzieżowe. Stan bdb. Wersalki, fotel rozkładany. Tanio. Tel: 501 953 714.
WÓZEK INWALIDZKI na gwarancji, stan
jak nowy, VERMEIREN V300-30. Cena do
uzgodnienia tel. 723 808 250
ŁÓŻKO REHABILITACYJNE elektryczne
z pilotem, nowe na gwarancji. 723 808 250
MEBLOŚCIANKA dziecięca wraz z biurkiem, bardzo dobry stan, tel. 727 677 290
DLA FIRM
PIERWSZE
CHWILÓWKI GRATIS
ZADZWOŃ
16/621-09-95
MGR PRAWA sporządza pisma procesowe,
w tym pozwy alimentacyjne, separacyjne, rozwodowe. Dojazd do klienta. Tel. 534 882 585.
MALOWANIE mieszkań, tanio, 534 882 585.
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE. 606 958 722
MALOWANIE, szpachlowanie, glazura,
hydraulika, elektryka. Tel. 786 151 191
MYCIE, Czyszczenie, Dokładna Impregnacja: ogrodzeń z Klinkieru, Kostki Brukowej oraz Tarasów, Tel. 796 659 117
PROFESJONALNIE WYKOŃCZENIA wnętrz
oraz inne prace budowlane, tel. 606160646 lub
mail: [email protected]
ŚLUSARSTWO, spawanie stali - kraty, bramy, huśtawki, itp. oraz obróbki dekarskie do
L-2m, parapety zew. Tel. 504 668 751
USŁUGI REMONTOWE i budowlane
tel.603 901 340.
NAJLEPSZA POŻYCZKA dla firm. Tel.
608 660 076
KOREPETYCJE MATEMATYKA, szkoła
podstawowa, gimnazjum, sz. średnia, egzamin maturalny. Tel. 606 315 535
SZPACHLOWANIE, Malowanie, 538 628 922
KOREPETYCJE Z J. ANGIELSKIEGO
Przygotowanie do testu szóstoklasisty, gimnazjalisty oraz matury. Również w godz.
dopołudniowych. Tel. 660580484
NAUKA HISZPAŃSKIEGO na wszystkich poziomach. Doświadczona lektorka
i atrakcyjne ceny. 794 942 341
USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE.
Panele, wykładziny, malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, montaż drzwi. Adaptacja pod-daszy. Tel. 780 149 582
POTRZEBUJESZ GOTÓWKI, wszyscy ci
odmówili, zadzwoń. Tel. 605 051 002
ZŁOTA JESIEŃ, a u nas złota POŻYCZKA
bez Bik-u, Wysokie kwoty, dogodne raty.
Zapraszamy 792 836 195!
WYCINKA DRZEW, prace pielęgnacyjne.
Tel. 796767888, 665210869
USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE. Prace wykończeniowe (malowanie, szpachlowanie, regipsy, itp.)
Kontakt: 796767888 lub 665210869
WIZAŻ I STYLIZACJA PAZNOKCI
Mobilna na terenie Miasta dojazd gratis.
Makijaż Biznesowy, Klasyczny, Ślubny,
HYBRYDA PAZNOKCI, tel. 698390735
MATEMATYKA - korepetycje, każdy poziom, przygotowanie do matury. Makowisko i okolice. 30zł/60 minut 796 335 436.
PRACA
PODEJMĘ PRACĘ przy dociepleniach
i wykończeniach. Szpachlowanie, układanie paneli, ścianki G-K, podwieszanie sufitów. 538 628 922
POSZUKUJĘ PRACY. Dziewczyna do sprzątania lokali, pomieszczeń. Tel. 603 832 794
PODEJMĘ PRACĘ przy sprzątaniu mieszkań, myciu okien, zakupach, praniu i prasowaniu. Nie palę, jestem solidna i uczciwa. Tel.
667 304 449
KOBIETA PODEJMIE PRACĘ - sprzątanie lokali i pomieszczeń biurowych. Tel. 537 326 837
SZUKAM PRACY na budowie. Tel. 796 292 859
SZUKAM PRACY w chałupnictwie, powiat jarosławski. Tel. 796 292 859
SZUKAM PRACY w lesie, jestem z Rokietnicy. Tel. 796 292 859
NIEPEŁNOSPRAWNY (stopień umiarkowany, 30 lat, podejmie pracę, tel. 796 292 859
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ z doświadczeniem. Tel. 691795519
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ, kat. CE, kraj
i zagranica, te. 660 778 209
PRACA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW,
Tel 608660076
Tartak Makowisko
Usługi tartaczne.
Sprzedaż: drewno konstrukcyjne,
tarcica budowlana, deski, łaty, krokwie
USŁUGI
ŚLUBY - GRA NA SKRZYPCACH
I ŚPIEW. JAROSŁAW I OKOLICE.
TEL. 604515 910
USŁUGI MINIKOPARKĄ. Głębokość
kopania do 3m, tel. 604 151 640 e-mail:
[email protected]
ŚLUSARSTWO, SPAWANIE STALI - kraty, bramy, huśtawki, remonty kapitalne przyczep itp. oraz obróbki dekarskie do L- 2m,
parapety zew., tel. 504 668 751
WYCINKA DRZEW, pielęgnacja, fachowoi
tanio. Tel. 663 393 117.
KOMPLEKSOWE USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE. Tel. 664-584-389
FERRUM Jarosław. Usługi hydrauliczne
w tzw. plastiku – tanio ceny do negocjacji .
Tel. 504 668 751
CIĘCIE I ŁUPANIE drewna w „domu”
klienta (piła motorowa i tzw. Łuparka ).
Ceny do negocjacji! Tel. 504 668 751
PRYWATNE LEKCJE języka włoskiego. Poziom podstawowy, średni, zaawansowany.
Lektorka certyfikowana (C2). Tel. 533 631 226
USŁUGI TRANSPORTOWE przewóz mebli, sprzętu AGD,tel 793-290-149
WIDEOFILMOWANIE I FOTOGRAFIA,
wysoka jakość, atrakcyjne ceny, tel. 600 309 670
TRANSPORT OSÓB. Wesela lotniska itp.
730593059
REMONTY I WYKOŃCZENIA Malowanie, Gładzie gipsowe, Tynki dekoracyjne,
Suchą zabudowę K/G, Panele, Wymiana
i montaż stolarki, Kafelkowanie Solidnie
i tanio. 603 389 357
KOREPETYCJE Z BIOLOGII na poziomie
gimnazjum i liceum. Cena 25 zł/h, z mojej strony możliwość dojazdu. Tel. 535 095 746
Ogłoszenie
PRZEZ INTERNET - [email protected], ZA POMOCĄ SMS
MIKROPOŻYCZKI
Ogłoszenie
JAK ZAMIEŚCIĆ OGŁOSZENIE DROBNE?
EksprEs JArOsŁAWskI
Usługi minikoparką
Głębokość kopania do 3m. Jarosław
tel. 604 151 640, 16 624 16 40,
e-mail: [email protected]
Reklama
2 lutego 2016
Reklama
14
Ki���l��, ��� . 789 0�9 965
Tłusty czwartek
- święto pączka!
Tłusty Czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w tym dniu nie zje ani jednego pączka, to
w dalszej części roku nie będzie mu się wiodło. Dawniej objadano się
pączkami nadziewanymi słoniną, boczkiem i mięsem, które obficie zapijano wódką. Idealny pączek powinien być pulchny, ale lekko zapadnięty w środku, co świadczy o tym, że ciasto ma dobrą konsystencję.
Pączki powinny też mieć jasną obwódkę wokół, dzięki czemu poznamy, że tłuszcz na którym były smażone był świeży. Pączki hiszpańskie,
wiedeńskie, gniazdka to kilka nazw na te same pączki. Są delikatne jak
chmurka, lekkie i puszyste. Przygotowuje się je z ciasta parzonego. Ciasto jest niesłodkie. Słodyczy pączkom nadaje lukier, którym są posmarowane. Tłusty Czwartek to nie tylko pączki, ale i inne przysmaki godne
polecenia na ten dzień. Faworki, róże karnawałowe czy serowe oponki są doskonałą alternatywą dla pączków. To także pomysł na słodką
przekąskę dla całej rodziny. Polecam przygotowanie róż karnawałowych z konfiturą wiśniową, jeśli jednak w Twojej spiżarni masz inną,
śmiało możesz z niej skorzystać. Kto jeszcze ich nie smażył w karnawale, będzie mógł to nadrobić . Róże karnawałowe wykonujemy według
takiego samego przepisu jak faworki. Nie są trudne do przygotowania
i bardzo ładnie się prezentują. Serowe oponki lekkie i pulchne są łatwe
do przygotowania i również przepyszne. Podczas smażenia ładnie rosną. Delikatne i kruche faworki (zwane też chrustem lub chruścikiem)
przygotowuje się z ciasta śmietanowego, zbijanego, a smaży jak pączki
na głębokim tłuszczu. Bozener Crostoi - to małe chrupiące kwadraciki smażone na głębokim oleju, w smaku przypominające faworki. Ciasto podczas smażenia ładnie rośnie, tworząc kwadratowe poduszeczki.
Kwadraciki smakują najlepiej zaraz po usmażeniu . Uwaga! Przekąska
niebezpieczna, gdy jest w zasięgu ręki - znika dość szybko. Podczas
przygotowywania wszystkich słodkości warto dodać do ciasta odrobinę
octu lub spirytusu, który podczas smażenia ograniczy wchłanianie niechcianego tłuszczu. Trzeba pamiętać, że musi on być mocno rozgrzany.
Jeśli nie będzie miał odpowiedniej temperatury ciastka zaczną nim nasiąkać. Gdy zdecydujemy się przygotowywać je na oleju, warto wrzucić
do niego kawałek ziemniaka. Dzięki temu unikniemy palenia tłuszczu.
Jak wiadomo najlepsze przysmaki to te zrobione w domu, a Tłusty
Czwartek jest wspaniałą okazją do wspólnego przygotowywania słodkich pyszności ... i zajadania w rodzinnym gronie.
Mateusz ZARZECKI
PRZYPRAWIONE CEBULĄ
2 lutego 2016
15
Hiszpańskie churrios
SKŁADNIKI:
250 ml wody, szczypta soli, 2 łyżeczki cukru, 1
łyżeczka cukru waniliowego, 2 jaja, 5 dkg masła,
210 g mąki pszennej, pół łyżeczki cynamonu,
olej do smażenia, tabliczka gorzkiej czekolady,
100 ml śmietanki 30 %
PRZYGOTOWANIE:
Do rondelka wlewamy wodę, dodajemy cukier
kryształ i waniliowy, masło, cynamon i sól. Doprowadzamy do wrzenia. Gotujemy na małym
ogniu do rozpuszczenia się składników, następnie dodajemy mąkę i intensywnie mieszamy do
powstania jednolitej masy cały czas podgrzewając rondelek. Ciasto będzie miało bardzo gęstą konsystencję,
a czas podgrzewania to ok. 1-2 min. Gotowe ciasto odstawiamy do wystygnięcia. Po wystygnięciu wbijamy jajka
i ucieramy mikserem przez ok. 3-4min. Gotową masę przekładamy do rękawa cukierniczego z końcówką - duża
gwiazda. Wyciskamy na rozgrzany 170-180 st. olej ok. 5 cm ciasta i smażymy ok. 3 min każdą stronę. Na patelnię wlewamy śmietankę i pokruszoną czekoladę i całość redukujemy do pożądanej gęstości. Churros najlepiej
smakuje z sosem czekoladowym.
Szef kuchni Domu Bankietowego Magnolia Mateusz Zarzecki
Mateusz ZARZECKI
D�� B����et��� �������A
taKie taM
N� ��r����
k���� z��is��� ...
Maria Markiewicz
Miłosne marzenia
Miłości Ty moja
owijasz me serce.
Czynisz mnie bezradną,
zostawiasz w rozterce.
Każesz ciągle czekać,
przez dnie i też noce.
Czuwam i wyglądam,
wzywam święte moce.
Kiedyś jasna gwiazda
uczyni tu cuda.
Spotkam Cię na drodze,
marzenie się uda.
Zapytam otwarcie
w jasne patrząc oczy.
Może szczerym słowem
zaraz mnie zaskoczy.
Reklama
EksprEs JArOsŁAWskI
W OBIEKTYWIE KRYSTYNY WYSOCKIEJ
Wyzna swoje myśli,
przemówi, przytuli.
Ciepłem ukołysze
- uczuciem utuli.
Rozłoży ramiona
jak skrzydła szerokie.
Kochanie gorące,
namiętne, głębokie.
Życie moje zmieni,
uniesie nad chmury.
Będę wtedy mocna,
przeniosę też góry.
E
J
Czekamy na Państwa zdjęcia. Najlepsze
umieścimy w rubryce W OBIEKTYWIE.
walentynkowy
Ekspres Jarosławski
konkurs ekspresowy
Już za dwanaście dni będziemy obchodzić święto zakochanych - . Tych wszystkich, którzy chcieliby
podzielić się z Czytelnikami swoją miłością: największą, najważniejszą, najskrytszą, niespełnioną,
a nawet nieszczęśliwą czy bez wzajemności zachęcamy do przesłania do naszej redakcji listów, opowiadań, zwierzeń, wierszy czy fotografii. Każda forma może być odpowiednia do opowieści o swoich uczuciach. Wśród nadesłanych listów, fotografii lub e-maili ([email protected])
do 11 lutego br. rozlosujemy nagrody ufundowane przez sponsorów: kolację w Zajeździe „U Rafała”
w Koniaczowie, kolację romantyczną w Domu Bankietowym „Magnolia” w Kisielowie, walentynkowy bukiet kwiatów przygotowany przez Kwiaciarnię „Kamelia”, zabiegi kosmetyczne w Salonie
Kosmetycznym La Perla oraz wizyta w Salonie Kosmetycznym PODOKOSMETIK.
Zapraszamy do udziału w naszej zabawie. Historie miłosne nadesłane przez zwycięzców konkursu
opublikujemy na łamach Ekspresu Jarosławskiego.
REKLAMY
MODUŁOWE
ATRAKCYJNE
CENY!
ATRAKCYJE
RABATY!
tel. 693 448 500
[email protected]
Ogłoszenie
2 lutego 2016
Ogłoszenie
16

Podobne dokumenty

EkspresJaroslawski nr 6 z 9 lutego 2016

EkspresJaroslawski nr 6 z 9 lutego 2016 Grażyna Prząda. Ekz Redaktor naczelny: EWA KŁAK-ZARZECKA [email protected] Redakcja: JANA PAWŁA II 3A, 37-500 JAROSŁAW, (DH GLOBUS II p.) tel. 693 448 500

Bardziej szczegółowo

Ekspres Jarosławski nr 28 z 10 listopada 2015

Ekspres Jarosławski nr 28 z 10 listopada 2015 – Świebodna – Jodłówka (sanktuarium) – Rogówka – Karczunek – Rzeplin. WK

Bardziej szczegółowo

Ekspres Jaroslawski nr 22 z 29 wrzesnia 2015

Ekspres Jaroslawski nr 22 z 29 wrzesnia 2015 Kolegiaty”. Sam stworzył „Kurier Jarosławski”. Był autorem książek: „Poezja Ojca Jakuba” (2003), „Ojciec Ubogich i Sierót” (2007), „Epitafia Związku Harcerstwa Polskiego im. Czesławy Baśki Puzon w ...

Bardziej szczegółowo