Programowanie i robotyka w SP nr 2 w Miechowie

Transkrypt

Programowanie i robotyka w SP nr 2 w Miechowie
Programowanie i robotyka w SP nr 2 w Miechowie
środa, 9 listopada 2016
Sprawne poruszanie się w świecie nowoczesnych technologii staje się coraz bardziej podstawową umiejętnością w życiu
codziennym każdego człowieka. Można spodziewać się, że w przeciągu kilku lat będzie to umiejętność tak konieczna jak dziś
czytanie ze zrozumieniem czy też dodawanie i odejmowanie. Każdego dnia człowiekowi towarzyszy technologia, codziennie
bowiem korzystamy z komputera czy też telefonu komórkowego, który dziś powszechnie przybiera formę minikomputera.
To co niegdyś było w zasięgu nielicznej grupy dziś staje się standardem życia. Powszechnie korzystamy z programów
komputerowych, aplikacji mobilnych, urządzeń opartych na programowalnych mikrokontrolerach. W tym wszystkim ważne
jest, aby nie pozostawać biernym konsumentem produktu, poddanym wpływowi technologii, ale w ramach własnych
możliwości stawać się twórcą, inżynierem otaczającego świata, a technologię czynić sobie poddaną i okiełznaną.
Statystyki podają, iż na dzisiaj w Polsce istnieje niedobór informatyków na poziomie 50 tys. osób. Deficyt ten powiększa się z
roku na rok o około 3-5 %. Nietrudno wyliczyć jak sytuacja ta będzie wyglądać za kilka i kilkanaście lat. Warto więc
inwestować w rozwój tej dziedziny wiedzy już na poziomie szkoły podstawowej, bowiem z nauką informatyki jest podobnie
jak z nauką czytania – potrzebna jest solidna podstawa, pewnego rodzaju elementarz informatyczny.
Wraz z 1 września 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło zapowiadany od grudnia 2015 r. pilotaż dotyczący
nauki programowania. Celem pilotażu jest wprowadzenie i sprawdzenie w praktyce szkolnej powszechnej nauki
programowania. Na tę propozycję MEN-u z pełnym zaangażowaniem i optymizmem odpowiedzieli dyrekcja, nauczyciele i
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Miechowie.
Zajęcia, w których prowadzona jest nauka programowania, odbywają się w ramach innowacji pedagogicznej. Innowacja pod
nazwą „Algorytm Sukcesu” została pozytywnie zaopiniowana przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, dzięki czemu uczniowie
mogli rozpocząć przygodę z programowaniem. Innowacja autorstwa mgr Grzegorza Jurczyńskiego stawia za cel przede
wszystkim wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę z zakresu programowania, rozwijanie kompetencji kluczowych
(kompetencje informatyczne), innowacyjności, umiejętności pracy w zespole oraz rozwijanie myślenia komputacyjnego.
Podczas wakacji 2016 pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 2, a w niej 30 laptopów, została przygotowana od
strony software’owej do prowadzenia zajęć z programowania. Dzięki staraniom Pana Dyrektora mgr Mirosława Czekaja do
szkoły zostały zakupione roboty, dzięki którym uczniowie nie tylko poznają i budują algorytmy, ale mogą też testować ich
działanie na fizycznym urządzeniu. Zakup robotów o nazwie mBot to ogromnie ważny krok w dziedzinie edukacji.
Uczniowie mają bowiem możliwość uczestniczenia w swego rodzaju zajęciach laboratoryjnych, gdzie dotykają urządzeń
elektronicznych, poznają podzespoły odpowiedzialne za realizację kodu. Nie otrzymują gotowego - złożonego sprzętu, muszą
wszystkie elementy dopasować i zmontować samodzielnie. Dzięki temu kontaktują się w nauce programowania również z
częścią hardware’ową. Po uruchomieniu modułu uczniowie rozpoczynają programowanie robota.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają po 45 min., a cały program innowacji potrwa do czerwca 2017 r.. W
następnym roku szkolnym planowany jest zakup kolejnych robotów mBot oraz robotów z linii CNC.
Warto zwrócić uwagę, że Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie jest pierwszą szkołą w powiecie miechowskim, która w swojej
dyspozycji posiada programowalne roboty przeznaczone dla uczniów.
Programowanie wraz z robotyką w Szkole Podstawowej nr 2 w Miechowie jest odpowiedzią na najnowszą propozycje
Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także dobrze wykorzystaną szansą na rozwój uczniów w ciągle ewoluującej przestrzeni
IT.
Sprawne poruszanie się w świecie nowoczesnych technologii staje się coraz bardziej podstawową umiejętnością w życiu
codziennym każdego człowieka. Można spodziewać się, że w przeciągu kilku lat będzie to umiejętność tak konieczna jak dziś
czytanie ze zrozumieniem czy też dodawanie i odejmowanie. Każdego dnia człowiekowi towarzyszy technologia, codziennie
bowiem korzystamy z komputera czy też telefonu komórkowego, który dziś powszechnie przybiera formę minikomputera.
To co niegdyś było w zasięgu nielicznej grupy dziś staje się standardem życia. Powszechnie korzystamy z programów
komputerowych, aplikacji mobilnych, urządzeń opartych na programowalnych mikrokontrolerach. W tym wszystkim ważne
jest, aby nie pozostawać biernym konsumentem produktu, poddanym wpływowi technologii, ale w ramach własnych
możliwości stawać się twórcą, inżynierem otaczającego świata, a technologię czynić sobie poddaną i okiełznaną.
Statystyki podają, iż na dzisiaj w Polsce istnieje niedobór informatyków na poziomie 50 tys. osób. Deficyt ten powiększa się z
roku na rok o około 3-5 %. Nietrudno wyliczyć jak sytuacja ta będzie wyglądać za kilka i kilkanaście lat. Warto więc
inwestować w rozwój tej dziedziny wiedzy już na poziomie szkoły podstawowej, bowiem z nauką informatyki jest podobnie
Urząd Gminy i Miasta
ul. H. Sienkiewicza 25, 32 - 200 Miechów
Strona 1 z 2
jak z nauką czytania – potrzebna jest solidna podstawa, pewnego rodzaju elementarz informatyczny.
Wraz z 1 września 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło zapowiadany od grudnia 2015 r. pilotaż dotyczący
nauki programowania. Celem pilotażu jest wprowadzenie i sprawdzenie w praktyce szkolnej powszechnej nauki
programowania. Na tę propozycję MEN-u z pełnym zaangażowaniem i optymizmem odpowiedzieli dyrekcja, nauczyciele i
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Miechowie.
Zajęcia, w których prowadzona jest nauka programowania, odbywają się w ramach innowacji pedagogicznej. Innowacja pod
nazwą „Algorytm Sukcesu” została pozytywnie zaopiniowana przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, dzięki czemu uczniowie
mogli rozpocząć przygodę z programowaniem. Innowacja autorstwa mgr Grzegorza Jurczyńskiego stawia za cel przede
wszystkim wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę z zakresu programowania, rozwijanie kompetencji kluczowych
(kompetencje informatyczne), innowacyjności, umiejętności pracy w zespole oraz rozwijanie myślenia komputacyjnego.
Podczas wakacji 2016 pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 2, a w niej 30 laptopów, została przygotowana od
strony software’owej do prowadzenia zajęć z programowania. Dzięki staraniom Pana Dyrektora mgr Mirosława Czekaja do
szkoły zostały zakupione roboty, dzięki którym uczniowie nie tylko poznają i budują algorytmy, ale mogą też testować ich
działanie na fizycznym urządzeniu. Zakup robotów o nazwie mBot to ogromnie ważny krok w dziedzinie edukacji.
Uczniowie mają bowiem możliwość uczestniczenia w swego rodzaju zajęciach laboratoryjnych, gdzie dotykają urządzeń
elektronicznych, poznają podzespoły odpowiedzialne za realizację kodu. Nie otrzymują gotowego - złożonego sprzętu, muszą
wszystkie elementy dopasować i zmontować samodzielnie. Dzięki temu kontaktują się w nauce programowania również z
częścią hardware’ową. Po uruchomieniu modułu uczniowie rozpoczynają programowanie robota.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają po 45 min., a cały program innowacji potrwa do czerwca 2017 r.. W
następnym roku szkolnym planowany jest zakup kolejnych robotów mBot oraz robotów z linii CNC.
Warto zwrócić uwagę, że Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie jest pierwszą szkołą w powiecie miechowskim, która w swojej
dyspozycji posiada programowalne roboty przeznaczone dla uczniów.
Programowanie wraz z robotyką w Szkole Podstawowej nr 2 w Miechowie jest odpowiedzią na najnowszą propozycje
Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także dobrze wykorzystaną szansą na rozwój uczniów w ciągle ewoluującej przestrzeni
IT.
Tekst pochodzi ze strony:
http://www.miechow.eu/miasto-i-gmina/aktualnosci/programowanie-i-robotyka-w-sp-nr-2-w-miechowie/
Urząd Gminy i Miasta
ul. H. Sienkiewicza 25, 32 - 200 Miechów
Strona 2 z 2