Najlepsi uczniowie u Burmistrza

Transkrypt

Najlepsi uczniowie u Burmistrza
Najlepsi uczniowie u Burmistrza
czwartek, 6 czerwca 2013
Zorganizowane w dniu 5 czerwca br. spotkanie w UGIM było okazją do wyróżnienia przez Dariusza Marczewskiego Burmistrza Miechowa najlepszych uczniów ze szkół gminy Miechów. Spotkanie było podsumowaniem pracy dzieci i młodzieży
ze szkół podstawowych i gimnazjum, które uzyskały najlepsze oceny i brały udział w konkursach i zawodach promując swoje
szkoły i naszą gminę. Uczniowie za swoje osiągnięcia otrzymali z rąk burmistrza nagrody oraz dyplomy. Burmistrz nagrodził
uczniów, gratulując postawy godnej naśladowania przez rówieśników, życzył także dalszych sukcesów w kolejnych etapach
edukacji szkolnej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. W spotkaniu uczestniczyli również nauczyciele oraz Jerzy
Pułka - dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji, który wraz z burmistrzem Marczewskim wręczał uczniom nagrody i
składał gratulacje.
Nagrodzeni:
Paweł Pycia – Szkoła Podstawowa w Jaksicach
Paweł Majewski - Szkoła Podstawowa w Pojałowicach
Przemysław Gaik – klasa VI - Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli
Caba Anna - klasa VI - Szkoła Podstawowa w Pstroszycach
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie
Julia Kluza klasa VI b
Agata Florek klasa VIb
Katarzyna Barańska klasa VI a
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie
Julia Skrobisz
Weronika Iskra
Malwina Basa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Parkoszowicach
Mateusz Sokół
Gimnazjum Nr 1 w Miechowie
Adrianna Barańska
Jakub Manterys
Wojciech Skucha
Niepubliczne Gimnazjum w Miechowie ZDZ w Kielcach
Dorian Włosek
Prywatne Gimnazjum „OMEGA” w Miechowie
Maciej Bielawski
Zorganizowane w dniu 5 czerwca br. spotkanie w UGIM było okazją do wyróżnienia przez Dariusza Marczewskiego Burmistrza Miechowa najlepszych uczniów ze szkół gminy Miechów. Spotkanie było podsumowaniem pracy dzieci i młodzieży
ze szkół podstawowych i gimnazjum, które uzyskały najlepsze oceny i brały udział w konkursach i zawodach promując swoje
szkoły i naszą gminę. Uczniowie za swoje osiągnięcia otrzymali z rąk burmistrza nagrody oraz dyplomy. Burmistrz nagrodził
uczniów, gratulując postawy godnej naśladowania przez rówieśników, życzył także dalszych sukcesów w kolejnych etapach
edukacji szkolnej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. W spotkaniu uczestniczyli również nauczyciele oraz Jerzy
Pułka - dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji, który wraz z burmistrzem Marczewskim wręczał uczniom nagrody i
składał gratulacje.
Nagrodzeni:
Paweł Pycia – Szkoła Podstawowa w Jaksicach
Paweł Majewski - Szkoła Podstawowa w Pojałowicach
Przemysław Gaik – klasa VI - Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli
Caba Anna - klasa VI - Szkoła Podstawowa w Pstroszycach
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie
Julia Kluza klasa VI b
Agata Florek klasa VIb
Katarzyna Barańska klasa VI a
Urząd Gminy i Miasta
ul. H. Sienkiewicza 25, 32 - 200 Miechów
Strona 1 z 2
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie
Julia Skrobisz
Weronika Iskra
Malwina Basa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Parkoszowicach
Mateusz Sokół
Gimnazjum Nr 1 w Miechowie
Adrianna Barańska
Jakub Manterys
Wojciech Skucha
Niepubliczne Gimnazjum w Miechowie ZDZ w Kielcach
Dorian Włosek
Prywatne Gimnazjum „OMEGA” w Miechowie
Maciej Bielawski
Tekst pochodzi ze strony: http://www.miechow.eu/miasto-i-gmina/aktualnosci/najlepsi-uczniowie-u-burmistrza/
Urząd Gminy i Miasta
ul. H. Sienkiewicza 25, 32 - 200 Miechów
Strona 2 z 2