Sprawozdanie z trzyletniej działalności szkoły ubiegającej się o

Transkrypt

Sprawozdanie z trzyletniej działalności szkoły ubiegającej się o
Zespół Szkół nr 2 w Płocku
Ul. Chopina 62
09 – 402 Płock
Tel: 24 3640680, fax 24 3640681
e-mail: [email protected] lub
[email protected]
Sprawozdanie z trzyletniej działalności szkoły ubiegającej się o wojewódzki certyfikat
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE po upływie drugiego roku pracy w sieci.
Szkoła promująca zdrowie to inwestycja nie tylko w zdrowie, ale i edukację młodego
pokolenia. Tylko zdrowy uczeń jest w stanie rozwijać się wszechstronnie i osiągać wysokie
wyniki. Sprzyjać temu będzie dobra atmosfera i zasady wzajemnej współpracy. Mając na
uwadze powyższe cele nasza szkoła postanowiła włączyć się w realizację europejskiego
projektu „ Szkoła Promująca Zdrowie”.
Realizując program opieraliśmy się na:





Planie pracy szkoły,
Programie wychowawczym szkoły,
Programie profilaktyki szkoły,
Opiniach uczniów, rodziców i pracowników szkoły,
Wynikach przeprowadzonych ankiet.
Po zapoznaniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, uczniów i
wszystkich pracowników szkoły z koncepcją, strategią i modelem tworzenia Szkoły
Promującej Zdrowie oraz po uzyskaniu akceptacji powyższych środowisk w dniu 09.10.2012 r
złożyliśmy kartę zgłoszenia placówki do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie pani wizytator Ewa Gawenda
poinformowała dyrekcję szkoły o wpisaniu Zespołu Szkół nr 2 w Płocku w dniu 24.10.2012 r
na listę kandydatów do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Realizujemy trzy główne cele Szkoły Promującej Zdrowie
Pierwszym, a zarazem głównym zadaniem zespołu było określenie problemów
priorytetowych. Na podstawie obserwacji rzeczywistości szkolnej i jej najbliższego otoczenia,
przeprowadzonych rozmów i wstępnych ankiet wśród nauczycieli i losowo wybranych
uczniów i rodziców, została podjęta decyzja o realizacji trzech podstawowych celów Szkoły
Promującej Zdrowie:
1. Promocja zdrowia poprzez aktywność fizyczną.
2. Promowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.
3. Dbanie o własną higienę i bezpieczeństwo.
1
Osiągnięcie tych celów było możliwe poprzez realizację celów szczegółowych
zawartych w naszym programie „Przez aktywność po zdrowie”.
Celem priorytetowym w roku szkolnym 2012/2013 było zwiększenie aktywności fizycznej.
W roku szkolnym 2013/2014 celem priorytetowym było promowanie zdrowego trybu życia
i odżywiania. Na wybór tego problemu decydujący wpływ miał:


Brak pozytywnych nawyków żywieniowych wśród uczniów i ich rodziców
Systematycznie wzrastające zagrożenie ryzykiem otyłości u dzieci w wieku szkolnym
Opis działań za pierwsze dwa lata pracy był prezentowany komisji, gdy szkoła ubiegała się o
przystąpienie do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Decyzją Kapituły w dniu 05.11.2014 roku nasza placówka została przyjęta do Mazowieckiej
Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Opis realizacji najważniejszych działań zgodnie z utworzonym wcześniej planem
Rok szkolny 2013/2014
Program walki z otyłością u dzieci w wieku szkolnym - Zajęcia dla zainteresowanych



rodziców i dzieci odbywały się przez osiem tygodni w terminie od 14 kwietnia do 15
czerwca 2014r., w siedzibie Zespołu Szkół nr 2 w godzinach popołudniowych, jeden
raz w tygodniu i były podzielone na:
osiem paneli szkoleniowych dla rodziców, które obejmowały podstawowe
zagadnienia z zakresu dietetyki, zmiany nawyków żywieniowych całej rodziny,
zdrowego żywienia oraz zapobieganiu otyłości u własnego dziecka, układaniu
poprawnych jadłospisów;
dzieci w tym samym czasie mają specjalnie dostosowany panel zajęć edukacyjnych
i ruchowych; zajęcia aktywności fizycznej dla dzieci odbywają się na sali
gimnastycznej oraz w terenie, pod kątem wzmocnienia kondycji fizycznej
i psychicznej – zajęcia w kierunku gier zespołowych, dla podniesienia samooceny
i motywującej rywalizacji grupowej u dzieci.
Organizatorem programu jest Płocka Klinika Zdrowego Życia działająca od 2011 roku,
program objęty patronatem Akademii Piłki Ręcznej Artura Siódmiaka. Zajęcia
organizował zaangażowany w realizację jeden z rodziców ucznia naszej szkoły.
W ramach edukacji prozdrowotnej przystąpiliśmy do realizacji zadania: „ZDROWO
JEM, WIĘCEJ WIEM" jest to projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony
Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Projekt ma charakter
ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.
Konkurs prowadzimy już od trzech lat, kierując się troską o zdrowie młodego
pokolenia. Teraz, bogatsi w doświadczenia i z ulepszoną ofertą rozpoczynamy IV
2




edycję projektu. W naszej szkole projekt ten realizowała klasa I b z panią Iwoną
Kobylańską.
Projekt powstał w odpowiedzi na coraz większy problem, jakim jest nadwaga i
otyłość pojawiające się już wśród dzieci w wieku szkolnym, a nawet wcześniej.
Nadmierną masę ciała obserwuje się u 18% chłopców i 14% dziewcząt. W ciągu
ostatnich kilkunastu lat drastycznie zmienił się styl życia dzieci – spożywają one zbyt
dużo wysokoenergetycznych pokarmów (chipsów, batonów, fast foodów, słodkich
napojów gazowanych), a wolny czas spędzają przed komputerem lub telewizorem. W
ciągu ostatnich 20 lat liczba dzieci dotkniętych otyłością lub nadwagą wzrosła
trzykrotnie. Wiadomo jednak, że te zgubne w skutkach tendencje można odwrócić.
Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych
poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat
produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem
jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu
chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w
profilaktyce zdrowotnej. Rolą rodziców jest pomoc dzieciom i wspieranie ich w
realizacji zadań związanych z projektem.
Klasa I b uczestniczyła w etapie zimowym i wiosennym tego projektu. Na przełomie
grudnia i lutego odbyły się:
 Zajęcia lekcyjne – „Pijmy wodę”, „Cukier? Nie, dziękuję!”
 Konkursy wewnątrzklasowe – „Zaprojektuj Wodolubka”, „Teatrzyk owoców i
warzyw”, „Zdobywamy odznakę Kucharczyka za najlepszy rysunek dobrych
słodyczy”, „Strefa aktywności – najciekawsze propozycje zabaw w szkole”.
 Forum zdrowia dla rodziców – „Produkty najbardziej polecane oraz niepożądane
w diecie dziecka”.
Po etapie zimowym klasa I b zajęła 25 miejsce w Polsce, na 317 startujących klas.
W etapie wiosennym - miesiące /marzec – maj/, odbyły się:
Zajęcia lekcyjne – „Zostań sportowym Asem”, „Piramida zdrowia Pierwszoklasisty”
Konkursy wewnątrzklasowe- „Najciekawsza praca przedstawiająca Order Miłośnika
Sportu”, „Założenie i prowadzenie uprawy ziół w klasowym ogródku”, „Najlepszy
rysunek piramidy zdrowia”.
Forum zdrowia dla rodziców – „Zdrowe inwestycje – rodzice na start”, „Jak pomóc
dziecku być zdrowym”.
Klasowy, rodzinny Dzień Sportu – gry i zabawy dzieci z rodzicami.
W społeczeństwie polskim obserwuje się niewystarczające zmiany w zakresie dbałości o
właściwe odżywianie się, spadek aktywności fizycznej oraz własne zdrowie. Zmierzając do
poprawy nawyków żywieniowych 15 klas naszej szkoły wzięło udział w Programie "Śniadanie
Daje Moc". Dlatego też 8 listopada odbył się w naszej szkole Dzień Zdrowego Śniadania.
Tego dnia uczniowie z klas 1-3 oraz 4-6 przynieśli do szkoły produkty potrzebne do
3
przygotowania zdrowego śniadania. Na miejscu przy pomocy nauczycieli przygotowali
kanapki, sałatki i napoje mleczne. Wszyscy uczestnicy projektu spożyli wspólnie zdrowe
śniadanie. Była to świetna zabawa zarówno dla dzieci, jak i dla nauczycieli, dzięki której
najmłodsi nauczyli się jak ważne jest codzienne, zdrowe śniadanie.
W czasie zajęć edukacyjnych, nauczyciele przekazali dzieciom cenne informacje, w oparciu o
12 zasad zdrowego odżywiania, o roli prawidłowego żywienia.
Wszystkie te działania z pewnością przyczyniły się do utrwalenia zdrowych nawyków
żywieniowych naszych uczniów, jak również wzmocniły integrację szkolnej społeczności. Nie
była to tylko jednorazowa akcja w wielu klasach raz w miesiącu odbywają się tego typu
zajęcia. Zdobyta wiedza na pewno posłuży nie tylko dzieciom, ale również ich rodzicom.
Rok szkolny 2014/2015
Ruch to zdrowie, każdy to powie -akcja aktywna przerwa – osobami odpowiedzialnymi za
realizację byli: p. M. Kujawska, p. W. Dorobek oraz uczniowie klas VI, kl. II gimnazjum,
zadanie realizowano w każdą środę (2 i 4 przerwa) od X do VI. Adresatami byli uczniowie
klas I w okresie zimowym, natomiast w okresie letnim, kiedy dzieci korzystają z placu zabaw
uczniowie klas I – III. Zadaniem starszych kolegów było organizowanie ćwiczeń
gimnastycznych i zabaw ruchowych dla najmłodszych w czasie przerw. Zadanie to cieszyło
się powodzeniem zarówno u starszych jak i młodszych uczniów. Pierwsi czuli się ważnymi, że
mogli choć w małym stopniu przyczynić się do zapobiegania wadom postawy, natomiast
najmłodsi dobrze spędzali czas między lekcjami.
Promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów, pracowników szkoły i rodziców –
jesienna porcja zdrowia – Tydzień Witaminki.
(Harmonogram działań w tym tygodniu w załączeniu)
W dniach od 20.10.2014r. do 24.10.2014r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 w Płocku w
ramach promocji zdrowia zorganizowano TYDZIEŃ WITAMINKI. Osobą odpowiedzialną za
realizację zadania była p. M. Kuźniewska i wychowawcy klas. Adresatami działań w tym
tygodniu była cała społeczność szkolna, a poprzez nią rodzice, dziadkowie, środowisko
lokalne. Każdy dzień posiadał swój symbol owoców lub warzyw. Poniedziałek - dzień z
jabłuszkiem, wtorek -dzień śliwki, środa - dzień marchewki, czwartek - dzień pomidora,
piątek – „Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki- dzień warzyw i owoców”. Za
korelację menu w stołówce była odpowiedzialna pani intendentka.
Przydział zadań:
Klasy I-III: przygotowanie emblematów dla dzieci symbolizujących owoc lub warzywo na
dany dzień. Dzieci mogły przyjść do szkoły w ubraniach kolorystycznie dobranych do owocu
lub warzywa. ,,Na mojej buzi jest ładna minka, gdy w moim brzuszku jest witaminkauczniowie klas I-III w ciągu tygodnia przygotowali owocowego ludzika w formie plakatu
dowolną techniką lub koszyk owocowo - warzywny na piątkowe przedstawienie. 24.10.
odbyło się przedstawienie ,,Żyj zdrowo”.
4
Dzieci i młodzież recytując wiersze i śpiewając piosenki prezentowały innym receptę na
zdrowe życie: prowadzenie aktywnego trybu życia; przestrzeganie higieny osobistej –
szczególnie dbanie o mycie zębów; bezpieczną drogę do i ze szkoły; aktywne i bezpieczne
spędzanie czasu w szkole; - jedzenie zdrowych posiłków…
Po zakończeniu przedstawienia wszyscy zgromadzeni zostali poczęstowani owocami,
jogurtami oraz rozdawane były gazetki o zdrowym trybie życia.
W klasach I-III odbyły się pogadanki na temat ,, Owoce i jarzyny to same witaminy”- p.
pielęgniarka. W realizację zadań zaangażowali się również rodzice, którzy przygotowali
jesienne kramy z owocami. Na uczniów każdego ranka czekały kosze pełne warzyw i
owoców. Uczniowie z klas I-III gimnazjum przygotowali ulotki o zdrowym odżywianiu, które
za pośrednictwem dzieci rozprowadzane były do społeczności lokalnej. W dniach 20.10.24.10.szkołę przyozdobiły plakaty, na których znajdowały się jadłospisy pod jednym
wspólnym hasłem: ,,Niech wszystkim dania smakują, bo szóstoklasiści rymują”. Odbyły się
również w tym tygodniu zajęcia zdrowej matematyki. Obchody Tygodnia Witaminki
zakończyła wystawa rzeźb owocowo-warzywnych, ćwiczenia w czasie przerwy w ramach
akcji „ Aktywna przerwa” oraz pokaz tańca fitness.
W każdym dniu tego tygodnia uczniowie naszej szkoły zdobywali wiedzę i praktyczne
wiadomości i umiejętności na temat zdrowego odżywiania.
ŚWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU
Światowy Dzień Uśmiechu obchodzimy 03.10.2015 r .Pomysłodawcą tego dnia był
Amerykanin, autor pierwszej ,,buźki -symbolu graficznego, wyrażającego, co jest nam w życiu
niezbędne. Powiedzenie ,,Śmiech to zdrowie” to nie metafora. Z badań wynika, że śmiech
rozluźnia, stymuluje wydzielanie hormonów szczęścia. Uśmiechajmy się na co dzień! W
naszej szkole uczniowie przygotowali wystawkę ,,buziek”, jak również przebrali się w
śmieszne stroje. Spędzili ten dzień miło i sympatycznie. Za organizację Dnia Uśmiechu
odpowiedzialna była młodzież działająca w Samorządzie Szkolnym wraz z opiekunami.
Jestem bezpieczny na drodze
Dnia 24.10.2014r. odbyła się XI edycja miniolimpiady dla uczniów klas II Szkoły Podstawowej
„Jestem bezpieczny na drodze” zorganizowanej przez p. H. Staniszewską, p. A. Walczewską,
p. D. Nisztor, p. I. Kobylańską. Celem tego konkursu było przekazanie uczniom wiedzy o
ruchu drogowym, utrwalenie i sprawdzenie wiadomości z zakresu wychowania
komunikacyjnego, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole i poza nią.
Każdą klasę II reprezentowały 2-osobowe drużyny, które brały udział
w 6 konkurencjach polegających na: rozwiązywaniu zagadek, segregowaniu znaków
drogowych, układaniu puzzli, rysowaniu znaczków odblaskowych, jeździe na rowerze, ocenie
podlegała również praca plastyczna, którą dostarczyły drużyny. W tym roku drużyny spisały
się wspaniale i przyznano:
I miejsce klasa IIe. i IIf.
II miejsce klasa IIb.
III miejsce klasa IIa. i IId.
IV miejsce klasa IIc.
Uczestnicy otrzymali w nagrodę dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
5
Konkurs przyczynił się do przybliżenia sytuacji, w których uczniowie powinni zachować
bezpieczeństwo na drogach. Dzieci mogły sprawdzić swoje umiejętności, wiedzę, pokonały
tremę, nauczyły się współpracy w zespole. Mini olimpiada dała dzieciom dużo radości.
Akcja "STOP zwolnieniom z WF-u"
Cele akcji:
• Walka z plagą zwolnień z WF,
• Uświadamianie rodziców na temat roli zajęć sportowych w życiu dziecka,
• Przekonanie jak największej liczby lekarzy, by nie wypisywali zwolnień z WF,
• Wykreowanie postrzegania sportu jako czegoś naturalnego,
• Wsparcie warsztatowe nauczycieli w prowadzeniu zajęć,
• Wsparcie szkół w promowaniu się poprzez WF,
• Zajęcia WF kreujące postawę: Sport – nawyk na całe życie.
W naszej szkole w dniu 3 marca 2015 została rozpoczęta akcja w ramach projektu „STOP
zwolnieniom z Wf-u”, osobami odpowiedzialnymi za realizację tego zadania byli nauczyciele
wychowania fizycznego. Ideą projektu jest organizacja lekcji wychowania fizycznego w
szkołach podstawowych przez wybitnych sportowców wspieranych głównie przez PKN Orlen,
którzy swoim autorytetem zmobilizują uczniów do czynnego uprawiania sportów. Spotkania
obejmą 16 szkól podstawowych na terenie Płocka i okolic. Wybrani sportowcy
przeprowadzili w asyście nauczyciela lekcje wychowania fizycznego. W naszej placówce
zajęcia prowadzili nasi wychowankowie: Kamil Sypszak i Wiśniewski – piłka ręczna,
Akademia Piłki Ręcznej
Z początkiem września 2014r. swoją działalność zainaugurowała Płocka Akademia Piłki
Ręcznej. Jej ideą jest wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport i kulturę fizyczną.
Powołanie do życia Akademii to zwieńczenie ponad rocznych działań miasta i klubu SPR
Wisła Płock zmierzających w tym kierunku. Jest to pierwszy taki projekt w Polsce, a
nawiązuje on do płockiej szkoły piłki ręcznej, której fundamenty tworzył śp. Stanisław
Suliński. Zadaniem PAPR jest popularyzacja piłki ręcznej oraz zachęcenie dzieci do aktywnego
spędzania czasu wśród rówieśników, dla których piłka ręczna to przede wszystkim dobra
zabawa. Ciekawy dobór ćwiczeń i zabaw sprawi, że dzieci z niecierpliwością będą
wyczekiwały na kolejne zajęcia.
Twórcy Płockiej Akademii Piłki Ręcznej przywiązują dużą wagę również do wyników
osiąganych przez młodych zawodników i zawodniczki w szkole. W związku z powyższym w
klasach, do których uczęszczają młodzi adepci Akademii, mogą oni rozwijać nie tylko
umiejętności sportowe, ale i językowe (klasy z rozszerzonym językiem angielskim). Sztab
szkoleniowy będzie wymagał, by sukcesy na boisku szły w parze z wynikami w nauce. Trening
w Płockiej Akademii Piłki Ręcznej to radość, zabawa, satysfakcja osiągnięta ciężką pracą na
treningach. To także wpajanie tolerancji, wyrozumiałości i szacunku dla przeciwnika – innego
człowieka. Priorytetem Akademii jest usystematyzowanie wszystkich etapów szkolenia w
jednolity program przygotowujący dzieci i młodzież do profesjonalnego uprawiania sportu,
głównie piłki ręcznej. Program PAPR stworzyła kadra trenerska I zespołu ORLEN Wisły, I
trener zespołu MMKS Jutrzenka oraz inni specjaliści ds. szkolenia. Zajęcia w akademii
adresowane były do dzieci z klas IV- VI oraz młodzieży z klas I – III gimnazjum, a za ich
6
organizację odpowiedzialni byli dyrekcja szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego.
Lista szkół objętych programem Akademii:
1. Szkoła Podstawowa Nr 21 w Zespole Szkół Nr 2,
2. Gimnazjum Nr 10 w Zespole Szkół Nr 2,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego,
4. Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi Nr 23,
5. Gimnazjum Nr 1 im. Książąt Mazowieckich w Zespole Szkół Nr 1,
6. Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego,
7. Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika,
8. IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego w
Zespole Szkół Nr 1.
Ekoturniej sprawnościowy przedszkolaka.
W dniu 05 Xl 2014r. na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Płocku odbył się „Ekoturniej
sprawnościowy przedszkolaka", czyli turniej sportowy dla dzieci z płockich przedszkoli. W
imprezie brały udział 10-osobowe zespoły chłopców i dziewcząt z rocznika 2008,
reprezentujące przedszkola numer 11, 20, 21, 27, 29, 33, 35. W czasie turnieju można było
podziwiać „ducha walki" małych sportowców, którzy z ogromnym zaangażowaniem
wykonywali różnorodne konkurencje przygotowane przez nauczycieli wychowania fizycznego
z ZS nr 2 w Płocku. Celami zawodów było kształtowanie aktywności motorycznej w
rekreacyjnych formach zabaw z zastosowaniem treści edukacji ekologicznej, popularyzacja
gier i zabaw ruchowych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz promowanie zdrowego i
ekologicznego stylu życia. Wszystkie konkurencje sportowe dostosowane były do wieku i
możliwości uczestników zabawy. Biorące udział w turnieju maluchy prezentowały swoje
umiejętności sportowe m.in. poprzez udział w biegach z paczką makulatury, slalomem z
przejściem przez szarfę, rzutach piłeczką papierową. Po przeprowadzeniu wszystkich
konkurencji, najlepsze okazały się dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 35, drugie miejsce zajęły
dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 11, a trzecie z Miejskiego Przedszkola nr 20. Każdy
uczestnik otrzymał pamiątkowy medal za udział, przedszkola gry edukacyjne o tematyce
przyrodniczej oraz puchary za I, II i III miejsce.
Słońce, woda, wiatr - energetyczny tercet
W dniach 19-21 maja 2015 w ramach projektu "Słońce, woda, wiatr- energetyczny tercet"
nauczyciele wraz z uczniami realizowali Dzień Wiatru (wtorek), Dzień Wody (środa), Dzień
Słońca (czwartek). W trakcie zajęć edukacyjnych dzieci omawiały korzyści z odnawialnych
źródeł energii, pogłębiali swoje wiadomości na temat odnawialnych i nieodnawialnych
zasobów przyrody. Uczniowie przychodzili do szkoły w strojach symbolizujących
poszczególne składniki przyrody - Dzień Wiatru - dzień zielony, Dzień Wody - dzień
niebieski i Dzień Słońca - dzień żółty. Nasz szkolny projekt jest elementem Projektu działań
RCEE i Urzędu Miasta Płocka na rzecz budowania świadomości ekologicznej oraz
odpowiedzialności dzieci, młodzieży i dorosłych za środowisko przyrodnicze. Adresatem
projektu była społeczność szkolna, a nad jego realizacją czuwała p. Beata Lipińska. W
ramach współpracy do udziału w projekcie zaprosiliśmy dzieci z pobliskich przedszkoli. W
dniu 21 maja 2015 w naszej szkole odbyły się "Potyczki energetyczne" przedszkolaków z
7
MP nr 21, 27, 35 - grupy 4, 5 i 6 -latków. Konkurs związany był z realizacja projektu
grantowego "Słońce, woda, wiatr" - tercet energetyczny w ramach projektu RCEE i Urzędu
Miasta Płocka "Z energią zmieniamy źródła". Rywalizację dla dzieci przygotowały
nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej p. Dorota Nisztor i p. Anna Garwacka. Dzieci
wykazały się znajomością znaczenia wiatru, słońca i wody, jako źródeł energii odnawialnej.
Sprawnie rozwiązywały przygotowane zadania. Oprawę artystyczna zapewniły uczennice
klasy II a, a organizacyjną dziewczęta z klasy 5s. Przedszkolaki zostały nagrodzone
pucharami, medalami, grami oraz dostały wykonane przez nauczycieli wiatraczki.
W dalszej części projektu grantowego "Słońce, woda, wiatr- energetyczny tercet"
odbył się konkurs na prezentację multimedialną oraz Rambit Energetyczny dla uczniów
klas IV – VI
Piknik Rodzinny – „ Trzymaj formę”
Zadanie to realizowane jest cyklicznie od kilku lat i niezmiennie cieszy się dużym
powodzeniem. Organizatorzy (nauczyciele pracujący w ZS nr 2 w Płocku) adresują je
zarówno do społeczności szkolnej jak i lokalnej. W roku szkolnym 2014/2015 piknik
odbył się 29 maja na terenie Orlika. W programie były: konkursy, quizy o tematyce
profilaktycznej, zabawy plastyczne, rywalizacja klas I oraz udział dzieci i rodziców w
konkurencjach sportowych. Organizacja festynu to wspaniała okazja do współpracy
szkoły z instytucjami w zakresie promocji zdrowia: Zespołem Szkół Medycznych,
Sanepidem, Strażą Miejską, ZOZ.
Rok szkolny 2015/2016
Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia.
W odpowiedzi na apel Fundacji Dobre Życie przystąpiliśmy do siódmej edycji ogólnopolskiej
kampanii „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia”. Osobą odpowiedzialną za
organizację i przebieg kampanii był szkolny koordynator promocji zdrowia- p. M. Kuźniewska
Celem tego przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi na problem jakości spożywanego chleba,
podniesienie świadomości konsumentów na temat zdrowotnych właściwości chleba na
zakwasie, wypiekanego tradycyjnymi metodami, jak również promowanie zdrowego stylu
życia. „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia” w naszej placówce odbył się w
dniach 16–23 października 2015 r i adresowany był do dzieci, młodzieży, nauczycieli i
pozostałych pracowników szkoły jak również za ich pośrednictwem do społeczności lokalnej.
Podczas tej prozdrowotnej akcji przygotowywano liczne wystawki, plakaty oraz gazetkę na
temat wyższości chleba nad innymi produktami spożywczymi. W tym czasie odbywały się
również zajęcia edukacyjne dla klas drugich i trzecich oraz pogadanki o zdrowym odżywianiu
dla klas pierwszych. Dnia 21 X uczniowie klasy IIc oraz IIId przygotowały krótki montaż
słowno-muzyczny pt. „Nasz chleb powszedni- aby zdrowym być” skierowany do uczniów klas
I-III oraz maluchów z płockich przedszkoli, które właśnie tego dnia odwiedziły naszą szkołę.
22 października , dzieci z klas I-III przygotowywały najzdrowszą kanapkę na świecie w ramach
akcji „Zdrowe drugie śniadanie”, natomiast uczniów klas IV-VI i gimnazjum zaproszono na
prezentację multimedialną na temat „Nasz chleb powszedni – dlaczego warto jeść chleb na
8
zakwasie?”. Warto podkreślić, że w dniu 21.10 przy współpracy Płockiej Klinki Zdrowego
Życia odbyła się prelekcja dla rodziców uczniów kl. I – III na temat „ Jak promować zdrowy
tryb życia? Wszystko co mogę zrobić”. Spotkanie to cieszyło się zainteresowaniem ze strony
rodziców. Ostatniego dnia „Tygodnia chleba” została otwarta szkolna kawiarenka, w której
można było skosztować zdrowego chleba. W związku z obchodami Tygodnia Chleba
uczniowie klasy I – III odwiedzili pobliskie piekarnie, gdzie zapoznali się z technologią
produkcji i wypieku chleba. Po zakończonej realizacji zadań szkolny koordynator promocji
zdrowia przedłożył sprawozdanie w Fundacji Dobre Życie.
Akcja profilaktyczna "Dopalacze kradną życie"
Dnia 17.09.2015 r uczniowie klas Ia i Ib gimnazjum wzięli udział w akcji profilaktycznej
dotyczącej przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy. Młodzież została zaproszona przez
Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku, Klub Vale Tudo Płock, Komendę Miejską
Policji w Płocku oraz Straż Miejską w Płocku. To przedsięwzięcie wpisuje się w akcję
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ,,Dopalacze kradną życie''. Celem projektu było
uświadomienie uczniom niebezpieczeństw płynących z zażywania dopalaczy. Odbyła się
pogadanka dotycząca tych niebezpiecznych substancji. W trakcie jej trwania zostały
wykorzystane elementy multimedialne oraz przeprowadzono konkursy. Zawodnicy Klubu
Vale Tudo Płock zaprezentowali plenerowy pokaz cross fit. Wykonano osiem ćwiczeń.
Młodzież podziwiała siłę i wytrzymałość sportowców. Również obejrzano występ Zespołu
Tanecznego SWPW ,,Impresja''. Bardzo się podobał. Uczniowie naszej szkoły uczyli się na
fantomie, jak udzielić pierwszej pomocy. Dzięki tej akcji poznano różne formy spędzania
wolnego czasu bez dopalaczy.
Rozpoczynamy Akcję „Podaj mydło!”.
Każdego dnia 1400 dzieci umiera z powodu chorób biegunkowych. Mycie rąk to jedna z
najtańszych, najprostszych i najbardziej efektywnych metod profilaktyki
zdrowotnej. Misjonarze uczą mycia rąk dzieci chodzące do prowadzonych przez nich
szkół i przedszkoli. Aby dobre nawyki mogły się kształtować i trwać potrzebne jest mydło.
Medycy z Fundacji Redemptoris Missio pracują w najdalszych zakątkach świata. Wszyscy
powracający stamtąd zwracają uwagę na katastrofalny stan higieny.
Akcja „Podaj mydło!” polega na zbiórce mydła dla podopiecznych polskich misjonarzy.
Dur brzuszny, cholera, czerwonka, ostre biegunki to tylko niektóre z chorób, na które
zapadają mieszkańcy krajów tropikalnych. Bywa, że choroby te kończą się śmiercią. Co je
łączy? Wszystkie należą do chorób brudnych rąk. Można ich łatwo uniknąć po prostu
myjąc ręce. Misjonarze często zabierają mydło ze sobą idąc do swoich podopiecznych w
koloniach trędowatych, więzieniach czy sierocińcach.
W szkole objętej przez Fundację programem „Adoptuj szkołę” siostra Alicja Adamska
założyła dzieciom tzw. ”woreczki czystości”. Mają w nich szczotki i pasty z Akcji „Kup Pan
szczotkę”, małe ręczniczki, teraz będą miały również mydło. Na przerwie myją zęby, a w
klasach mają wiaderko z wodą i myją w nim ręce. Dzięki nauce w misyjnej szkole mogą
nabrać nawyków, których nie nabyły w domu.
Apelujemy do wszystkich o zakup zwykłej kostki mydła - my przekażemy ją dalej.
Już 5 listopada z Poznania mydło wyruszy transportem z pomocą humanitarną do
9
Kamerunu i Republiki Centralnej Afryki. Chcielibyśmy, aby Kameruńczycy mogli mieć
mydło i chronić siebie i swoich najbliższych przed chorobami. W ten sposób apelowali
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego do społeczności szkolnej w październiku 2015,
akcja ta znalazła zrozumienie wśród dzieci, młodzieży i rodziców. Wszyscy ofiarnie
włączyli się w jej przebieg.
Ja mam prawa, Ty masz Prawa, On ma Prawa
Do poznania swoich praw zachęcał uczniów naszej szkoły DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWY
KLUB EUROPEJSKI na uroczystości z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. 20 XI 2015
uczniowie klasy III a zaprezentowali scenki, w których obrazowali zapisy Konwencji
dotyczące prawa do: nauki, życia bez przemocy, ochrony przed poniżaniem i okrutnym
traktowaniem, wyrażania własnych poglądów, wypoczynku i czasu wolnego. Scenki
przeplatane były informacjami przygotowanymi przez uczennice gimnazjum dotyczącymi
genezy dokumentu oraz piosenkami. Przedstawienia zostały obejrzane z dużym
zainteresowaniem. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie apelu były: p. D.
Nisztor, p. K. Aleksandrowicz a oprawą muzyczną przygotowała p. J. Junkiert.
Akademia Lwa Honorka
W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu
edukacyjno- profilaktycznego pn. „Akademia Lwa Honorka” prowadzonego przez
Zespół Profilaktyki Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej w Płocku pod Honorowym
Patronatem Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego. Program
adresowany jest do uczniów klas I – III. Osobami odpowiedzialnymi za realizację są
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. „Akademia Lwa Honorka” to cykl słuchowisk
emitowanych w każdą środę o godzinie 9.45 w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej (104,3
FM). Dzieci mają możliwość wysłuchania niezwykłych przygód Lwa Honorka – dziecka.
Historie opowiadają o różnorodnych zagrożeniach, na które najmłodsi mogą być
narażeni każdego dnia.
Prowadzący: Lew Honorek i Ciocia Agnieszka wyjaśniają dzieciom, jak prawidłowo
zachować się w sytuacjach niebezpiecznych, a także omawiają konsekwencje
nieprawidłowych zachowań. W celu utrwalenia przekazywanych treści, na drugi dzień,
Lew Honorek odwiedza wylosowaną wcześniej placówkę i nagrywa wypowiedzi dzieci,
które później emitowane są w radio. W czasie audycji radiowej wyemitowanej 13
stycznia 2016 wylosowano klasę I b z naszej szkoły. Następnego dnia odbyło się
nagranie z udziałem uczniów klasy I b. Celem spotkania było również wręczenie nagród
laureatom konkursu pt. „Najfajniejsza ozdoba choinkowa z Lwem Honorkiem" z klasy I
b, I c i I g . 10 stycznia 2016 r. na specjalnie przygotowanej scenie w Galerii Handlowej
„Wisła” odbyła się licytacja ozdób choinkowych z podobizną Lwa Honorka, między
innymi wykonanych przez uczniów naszej szkoły. Dochód z licytacji zasilił konto Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
UWAGA NADWAGA
Bardzo często przyczyn chorób upatrujemy w czynnikach genetycznych. Okazuje się
jednak, że w wielu przypadkach to niezdrowy styl życia, a w tym niewłaściwa dieta mogą
być przyczyną naszych dolegliwości i gromadzenia nadmiernych kilogramów. Coraz
10
więcej Polaków cierpi na tzw. choroby dietozależne, czyli takie na których wystąpienie
ma wpływ odżywianie. Rozwój i terapia tego typu schorzeń w dużej mierze zależą od
tego co i w jakich ilościach jemy. Pomocna może okazać się kuracja pod okiem dietetyka.
W grupie chorób dietozależnych znajduje się aż około 80 schorzeń. Nieodpowiednia dieta
może przyczynić się nie tylko do rozwoju otyłości, ale również nadciśnienia tętniczego,
miażdżycy, cukrzycy, osteoporozy, a także chorób powiązanych z układem nerwowym jak
udar mózgu czy choroba Parkinsona. Pod wpływem niewłaściwego odżywiania rozwijają
się także choroby nowotworowe, jak np. nowotwór piersi, prostaty, żołądka czy jelita
grubego. To co jemy ma również wpływ na choroby układu trawiennego, a także niektóre
zaburzenia psychiczne, próchnicę zębów czy bezpłodność. Dodatkowo dieta wpływa na
samopoczucie, pamięć, koncentrację i kondycję psychiczną.
Co ważne, na choroby dietozależne mogą cierpieć również osoby, które nie mają
nadwagi. Aby więc sprawdzić czy Twój sposób odżywiania jest odpowiedni oraz czy
schorzenia, z którymi się borykasz, mogą mieć podłoże dietozależne, warto skorzystać z
konsultacji z dietetykiem. Odpowiednio zbilansowany jadłospis może skutecznie
uzupełnić leczenie, dlatego warto skorzystać z porady eksperta w dziedzinie żywienia. W
ramach trwającej w dniach 14 września – 30 listopada 2015 kampanii edukacyjnej Uwaga
Nadwaga odbyło się w naszej szkole spotkanie z dietetyczką panią Joanną Domańską
adresowane do uczniów klas IV szkoły podstawowej.
Uczniowie mieli okazję obejrzeć prezentację i posłuchać prelekcji na temat zdrowego
odżywiania, co szkodzi, czego unikać, co czym zastąpić, żeby było smaczne i mniej
kaloryczne. Osoba prowadząca zwróciła również uwagę na znaczenie aktywności
ruchowej w utrzymaniu właściwej wagi ciała i zdrowia. Na zakończenie pani Domańska
odpowiadała na pytania uczniów dotyczące produktów spożywczych i odżywiania. Za
realizację zadania odpowiedzialna była p. A. Umińska – Nowak.
Opis wyników autoewaluacji
RAPORT Z AUTOEWALUACJI
STANDARD PIERWSZY (Wypełnić na podstawie arkuszy I i II)
Rok szkolny 2014/2015
Wymiar
I. Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie
i znajomość tej koncepcji w społeczności szkolnej i lokalnej
(arkusz I)
II. Zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły promującej zdrowie
w społeczności szkolnej (arkusz II)
Ocena łączna (dodać liczbę punktów I i II i podzielić przez 2)
Średnia liczba
punktów
3,69
3,86
3,78
11
Chcieliby otrzymywać więcej informacji na temat SzPZ (wypełnić na podstawie wyników
Ankiety dla nauczycieli – pkt. 13, Ankiety dla uczniów – pkt. 8., Ankiety dla rodziców – pkt. 7,
Ankiety dla innych pracowników szkoły, którzy nie są nauczycielami - pkt. 8):
Nauczyciele 80,9%:
Uczniowie 65%:
Rodzice 94%:
Inni pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami 90%:
Wnioski wynikające z autoewaluacji standardu pierwszego
1. Co uznano za największe osiągnięcie w zakresie standardu I?
Autoewaluacja przeprowadzona w zakresie pierwszego standardu wykazała, że
w bieżącym roku szkolnym przekazano informacje o koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie jej
zadaniach i celach nie tylko nowym nauczycielom, pracownikom obsługi, ale także stałym
pracownikom szkoły, uczniom i ich rodzicom. Potwierdzają to indywidualne rozmowy,
spotkania Rady Pedagogicznej i samorządu Uczniowskiego, jak również prowadzenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych. Rodzicom koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie
zaprezentowano podczas pierwszych klasowych spotkań we wrześniu. Stała informacja
znajduje się także na stronie internetowej szkoły i na tablicach na szkolnym korytarzu.
Wiadomość o zasadach Szkoły Promującej Zdrowie została przekazana wszystkim
organizacjom, z którymi szkoła współpracuje.
Nauczyciele uzyskali wystarczająco wiele informacji o koncepcji i zasadach tworzenia
Szkoły Promującej Zdrowie. W szkole jest duża ilość pozycji książkowych dotyczących
promocji zdrowia. Księgozbiór jest wykorzystywany przez nauczycieli. W ostatnich dwóch
latach większość z nich przeczytała, co najmniej jedną publikację, uczestniczyła w zajęciach,
które pogłębiły ich wiedzę i umiejętności w tym temacie. Uczniowie wiedzą, jaka jest ich rola
w tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie i starają się aktywnie uczestniczyć w planowaniu i
realizacji działań. Pracownikom szkoły, którzy nie są nauczycielami dokładnie wyjaśniono, co
to jest Szkoła Promująca Zdrowie, każdy miał okazję zapoznać się z materiałami pisemnymi,
które są do dyspozycji u kierownika administracji. Wszyscy pracownicy szkoły systematycznie
uczestniczą w szkoleniach BHP. Również rodzicom wyjaśniono dokładnie, co to jest Szkoła
Promująca Zdrowie. Mają oni również możliwość uczestnictwa w zajęciach w zakresie
promocji zdrowia.
Nauczyciele akceptują Szkołę Promującą Zdrowie i zasady jej tworzenia. Potrafią
wymienić jej podstawowe cechy. Wskazują też przykłady działań służących zdrowiu, np.:
 projekt "lekki tornister" (niektóre podręczniki są pozostawiane w klasie),
 promowanie aktywnych form wypoczynku,
12
 dbanie o właściwą postawę ciała,
 dbanie o zdrowie psychiczne, planowanie życia bez stresu, rozwijanie świadomości
własnej wartości, eliminowanie negatywnych emocji,
 promocja zdrowego odżywiania – II śniadanie w szkole,
 promowanie właściwego spędzania czasu wolnego,
 higiena, mycie rąk w szkole, zapobieganie chorobom.
Nauczyciele są świadomi jaka jest ich rola i zadania w tworzeniu Szkoły Promującej
Zdrowie.
Także uczniowie wymieniają podstawowe cechy Szkoły Promującej Zdrowie. Według
nich to:
 udział w różnych zajęciach sportowych,
 prowadzenie gazetek związanych ze zdrowiem,
 dbałość o zdrowe odżywianie,
 przynoszenie owoców do szkoły,
 dbanie o higienę osobistą, w tym o higienę zębów i inne.
Uczniowie wiedzą, w jaki sposób mogą się włączyć w rozwój Szkoły Promującej Zdrowie,
czasami zgłaszają swoje propozycje.
Rodzice dość dobrze znają koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie. Wyrażają dla niej
zrozumienie i akceptację. Są świadomi celowości podejmowanych działań prozdrowotnych.
Jednak z umiarkowanym zaangażowaniem uczestniczą w ich realizacji, nie zawsze biorą
udział w przygotowanych przez szkołę warsztatach i spotkaniach ze specjalistami.
To samo dotyczy pracowników obsługi, którzy wykazują słabe zainteresowanie
tematem. Powodem może być niedoinformowanie bądź mała chęć zaangażowania się.
Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania
1. Systematycznie wzbogacać księgozbiór, w miarę możliwości zakupić filmy
edukacyjne i programy multimedialne dotyczące zdrowia dla różnych poziomów
wiekowych (również dla rodziców – do wykorzystania na zebraniach ).
2. Wyeksponować informacje o szkoleniach, w tym z zakresu promocji zdrowia
(dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim, a dla pracowników, którzy nie są
nauczycielami przez np. kierownika administracyjnego).
3. Przedstawić rodzicom ofertę zajęć, które by pogłębiły ich wiedzę i rozwijały
umiejętności w zakresie promocji zdrowia i skorelować je z ofertą dla uczniów.
4. Systematycznie przybliżać społeczności szkolnej ideę SzPZ i zachęcać do aktywnych
działań:
- Na godzinach wychowawczych wyjaśnić uczniom, co to jest SzPZ.
13
- Nowych pracowników, którzy nie są nauczycielami informować o tym, co to jest
SzPZ.
RAPORT Z AUTOEWALUACJI
STANDARD DRUGI (Wypełnić na podstawie arkuszy III - IX)
Rok szkolny 2014/2015
Wymiar
III. Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia
(arkusz III)
IV. Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia (arkusz IV)
Średnia liczba
punktów
4,0
4,0
V. Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły
(arkusz V)
4,20
VI. Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie
promocji zdrowia (arkusz VI)
4,5
VII. Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie promocji
zdrowia (arkusz VII)
4,75
VIII. Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji
zdrowia (arkusz VIII)
4,3
IX. Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w zakresie
promocji zdrowia (arkusz IX)
4,7
Ocena łączna (dodać liczbę punktów III - IX i podzielić przez 7)
4,35
Nauczyciele i rodzice dostrzegają możliwość zwiększenia swojego udziału
w podejmowanych w szkole działaniach w zakresie promocji zdrowia (wypełnić na
podstawie wyników ankiety N pkt. 14 oraz ankiety R pkt. 8)
Nauczyciele TAK 66%,
Rodzice TAK 59%,
NIE 34%
NIE 41%,
Wnioski wynikające z autoewaluacji standardu drugiego
1. Co uznano za największe osiągnięcie w zakresie standardu II?
Koordynator jest dobrze przygotowany do pełnienia swojej roli. Czuje się akceptowany
przez większą część społeczności szkolnej, która wspiera go w działaniach. Jego zadania
zostały wyznaczone i zapisane w harmonogramie Szkoły Promującej Zdrowie. Zasady
współpracy koordynatora ze szkolnym zespołem zostają określane na bieżąco. Nie istnieje
14
potrzeba zapisywania ich, gdyż grono jest małe. Nauczyciele i uczniowie często ze sobą
rozmawiają. Szkolny koordynator uczestniczył w wielu warsztatach i szkoleniach
prowadzonych przez MSCDN w Płocku. Stara się na bieżąco zapoznawać się z publikacjami
dotyczącymi Szkoły Promującej Zdrowie. Koordynator ma satysfakcję z pełnienia swej roli.
Najbardziej cieszy go zaangażowanie wielu uczniów w podejmowane działania. Członkami
zespołu są nauczyciele, informatyk, pielęgniarka, uczennica – przewodnicząca Rady
Młodzieżowej i rodzic – przedstawiciel Rady Rodziców. Uczniowie nie zawsze wiedzą, kto ich
reprezentuje w szkolnym zespole promocji zdrowia. Corocznie w formie pisemnej lub
elektronicznej składane są raporty z realizacji planu Szkoły Promującej Zdrowie i
zamieszczane są na stronie internetowej szkoły. Pozostała dokumentacja znajduje się w
szkole. Członkowie zespołu zostali dobrze przygotowani w zakresie promocji zdrowia do
pełnienia swojej roli. W większości uczestniczyli w warsztatach, szkoleniach. Na bieżąco
zapoznają się z publikacjami dotyczącymi zdrowia. Także w czasie spotkań Rady
Pedagogicznej następuje wymiana informacji. Współpraca ma również formę bieżących
rozmów z dyrektorem szkoły. Członkowie zespołu mają satysfakcję ze swojej pracy.
Wzajemne relacje układają się bardzo dobrze. Każdy zna swoje zadania i wywiązuje się z
nich. Nawzajem się wspierają. Nauczyciele dzielą się pomysłami, współuczestniczą w ich
realizacji. Promocja zdrowia jest wpisana w: koncepcję pracy szkoły, szkolny program
profilaktyki, program wychowawczy, plany pracy wychowawców klasowych. Szkoła
współpracuje w zakresie promocji zdrowia z różnymi organizacjami i instytucjami w
społeczności lokalnej. Są to: Płocka Klinika Zdrowego Życia, Sanepid, WOPR, Straż Miejska,
ZOZ, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Płocku, Fundacja BOŚ, UM Płock,
Nadleśnictwo, Agencja Rynku Rolnego, szkoły i przedszkola, lokalna prasa, Zespół Szkół
Medycznych w Płocku, której studenci, co roku organizują zajęcia praktyczne dla wszystkich
uczniów naszej szkoły. Dyrektor ma satysfakcję z kierowania szkołą, ponieważ realizowane
są ciekawe projekty, zaś nauczyciele często stosują różnorodne metody aktywizujące
uczniów. Prowadzenie zajęć z edukacji zdrowotnej wpływa na podniesienie jakości pracy
szkoły, zaś uczestnictwo w jej działaniach sprzyja integracji całej społeczności szkolnej.
Istnieje plan działań w zakresie promocji zdrowia na bieżący rok szkolny, który zbudowany
jest zgodnie z zasadami przyjętymi w Szkole Promującej Zdrowie. Działania zespołu są
rozsądnie planowane. Systematycznie i na bieżąco dokonuje się monitorowania działań. W
procesie tym biorą udział nauczyciele, uczniowie, rodzice i dyrektor szkoły. Wykonywane są
gazetki, zdjęcia, informacje umieszczane na stronie internetowej. Pracownicy szkoły i rodzice
mają satysfakcję z uczestnictwa w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia (projekty
edukacyjne). Sprawny tryb dokonywania ewaluacji został opracowany zgodnie z zasadami
przyjętymi w Szkole Promującej Zdrowie. W szkole przechowywane są raporty z ewaluacji. W
skład zespołu dokonującego ewaluacji wyników działań w zakresie promocji zdrowia
wchodzą nauczyciele, uczennica przewodnicząca SU, informatyk rodzic – przedstawiciel Rady
Rodziców i pielęgniarka szkolna. Z jej wynikami członkowie społeczności szkolnej zostają
zapoznani w następujący sposób: rodzice bezpośrednio na klasowych zebraniach i podczas
15
uroczystości zakończenia roku szkolnego. Wtedy dyrektor szkoły przedstawia efekty
i sukcesy placówki w różnych obszarach.
Problemy priorytetowe, w zakresie standardu II, wymagające rozwiązania
wybrano na podstawie wyników autoewaluacji.
Należy usprawnić przepływ informacji między koordynatorem, a uczniami i ich rodzicami. Na
bieżąco informować poprzez wychowawców o podejmowanych działaniach i ich rezultatach.
- Na apelach i imprezach promujących zdrowie przedstawiać koordynatora i członków
Zespołu Promocji Zdrowia.
- Na apelach i imprezach promujących zdrowie przedstawiać uczniów, będących łącznikami z
Zespołem Promocji Zdrowia. Łącznik promocji ma wchodzić w skład samorządu klasowego.
W samorządach uczniowskich wybrana osoba powinna koordynować pracę łączników
klasowych ( opiekun samorządu).
- W przyszłości do zespołu diagnozującego wprowadzić przedstawiciela pracowników
niepedagogicznych.
RAPORT EWALUACJI
STANDARD TRZECI
rok szkolny 2014/2015
„Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów
i pracowników oraz dąży do zwiększania jej jakości i skuteczności”
Wymiar
Średnia liczba
punktów
I.
Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji
zdrowotnej
4,4
II.
Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji edukacji
zdrowotnej
4,00
III.
Szkoła współpracuje ze środowiskiem i wykorzystuje jego
zasoby
4,3
IV.
Szkoła prowadzi ewaluację i wykorzystuje jej wyniki dla
podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej
Średnia liczba punktów (łącznie)
4,0
(Dodać liczbę punktów wyliczoną dla każdego arkusza i podzielić
przez 4)
4,2
Wnioski:
16
Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji zdrowotnej. Są miejsca
prezentujące informacje z tego tematu (biblioteka, gazetki ścienne w klasach, tablice
informacyjne na korytarzach, strona internetowa szkoły). Ponadto wpisy w dziennikach
lekcyjnych, dzienniku pracy pedagoga i świetlicy szkolnej. Przy wyznaczaniu zadań zespół
stara się wykorzystywać wyniki diagnozy. Pozwala to zaplanować działania ważne dla
uczniów a jednocześnie pokazuje problemy zdrowotne środowiska lokalnego. Nauczyciele
regularnie uczestniczą w szkoleniach z zakresu edukacji zdrowotnej, wielu w ramach WDN W
swych działaniach aktywnie współpracują, wymieniają się doświadczeniami i pomysłami na
ciekawe zajęcia tematyce prozdrowotnej i proekologicznej. Wspólnie organizują konkursy,
wystawy, imprezy, zawody, turnieje. Dyrektor wraz z nauczycielami oceniają edukację
zdrowotną, jako bardzo ważne zadanie szkoły, ściśle powiązane z jej celami w zakresie
wychowania i profilaktyki. Dyrektor uważa, że stanowi ona fundament do dorosłego życia,
zapobiega chorobom. Często nauczyciele planując zajęcia o charakterze prozdrowotnym
(zgodnie z nową podstawą programową) pytają uczniów o ich potrzeby i zainteresowania,
które zazwyczaj są uwzględniane w tematach zajęć. Na wielu lekcjach istnieje możliwość do
wymiany poglądów, wiedzy i doświadczeń związanych z edukacją zdrowotną. Nauczyciele
oferują różnorodne zadania do wyboru: prace plastyczne, prezentacje multimedialne,
wypracowania, wiersze, rymowanki, piosenki o tematyce zdrowotnej. Często stosują
aktywizujące metody nauczania, w efekcie czego uczniowie więcej działają praktycznie niż
tylko słuchają. Do realizacji wybranych zadań w szkolnym programie edukacji zdrowotnej
zaprasza się specjalistów. Byli to:
 Zespół Szkół Medycznych w Płocku
 szkolna pielęgniarka,
 szkolny logopeda,
 pracownicy Sanepidu,
 psycholog, pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1w Płocku
 Straż Miejska,
 WOPR,
 Płocka Klinika Zdrowego Życia,
Szkoła podejmuje różne formy służące edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym. Są to
imprezy środowiskowe popularyzujące zdrowy styl życia:
- coroczny piknik rodzinny „Trzymaj Formę”,
 Dni Otwarte Szkoły,
 Konkursy, przedstawienia i turnieje dla przedszkolaków,
 Realizacja projektów edukacyjnych włączająca rodziców i środowisko lokalne
Szkoła na bieżąco prowadzi ewaluację działań prozdrowotnych, modyfikuje je, stara się
wprowadzać zmiany w zależności od potrzeb rodziców, uczniów i nauczycieli. Z reguły każde
zajęcia są zakończone ewaluacją. Wnioski z ewaluacji wykorzystywane są do planowania
edukacji zdrowotnej. Prezentacja wyników ewaluacji dokonywana jest cyklicznie, ma miejsce
17
podczas podsumowania semestru bądź zakończenia roku szkolnego. Z ankiet wynika, że
większość nauczycieli stosuje techniki umożliwiające uczniom ich samoobserwację
Problemy priorytetowe, w zakresie standardu III, wymagające rozwiązania:
wybrano na podstawie wyników autoewaluacji.
1. Umożliwienie uczniom większego wpływu na realizowane treści z zakresu edukacji
zdrowotnej.
2. Dobieranie właściwych form i metod pracy umożliwiających uczniom aktywny udział
w edukacji zdrowotnej np. zwiększenie ilości dyskusji, wypowiedzi pisemnych,
konkursów: słowa pisanego, plastycznych, dramowych na temat doświadczeń
własnych uczniów związanych z edukacją zdrowotną.
3. Kontynuować działania w obszarach:
- współpraca z rodzicami przy realizacji edukacji zdrowotnej (np. rodzic w roli edukatora)
- większy udział specjalistów w realizacji wybranych zadań w szkolnym programie edukacji
zdrowotnej
4. Nadal organizować spotkania o tematyce zdrowotnej, informować rodziców o
planowanych spotkaniach i zachęcać do uczestnictwa w nich.
5. Na początku roku monitorować potrzeby i zainteresowania rodziców
RAPORT Z EWALUACJI
STANDARD V – OCENA ŚRODOWISKA FIZYCZNEGO SZKOŁY
Rok szkolny 2015/2016
Wymiar
I. Budynek i teren szkoły
II. Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń
III. Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem
IV. Meble dla uczniów i nauczycieli
V. Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych
Średnia liczba
punktów
3,9
4,0
4,5
4,5
5,0
18
VI. Warunki i organizacja zajęć ruchowych
VII. Organizacja posiłków i dostępność napojów dla uczniów
4,4
4,22
VIII. Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność
pierwszej pomocy
Średnia liczba punktów łącznie
4,7
(zsumować liczbę punktów w poszczególnych wymiarach i podzielić
przez liczbę wymiarów)
4,22
Wnioski wynikające z autoewaluacji standardu piątego
1.
Co uznano za największe osiągnięcie w zakresie standardu V?
Szkoła znajduje się przy ulicy o średnim natężeniu ruchu. Jej stan techniczny jest dobry.
Teren szkoły jest ogrodzony. Obok budynku znajdują się: orlik oraz plac zabaw. Teren jest
ozdobiony krzewami ozdobnymi posadzonymi przez pracowników i uczniów. Rośliny
pozyskiwane są od prywatnych darczyńców oraz w ramach współpracy z Nadleśnictwem
Płock. W latach ubiegłych każda klasa I po ślubowaniu sadziła swoje drzewko, które
pielęgnowała. Szkoła posiada wystarczającą ilość sal w stosunku do uczniów, wszyscy pracują
w systemie jednozmianowym. Na wyróżnienie zasługuje fakt, że w szkole wydzielony został
oddzielny segment tylko na potrzeby klas I (łącznie z salą gimnastyczną). Warunki sanitarne,
czystość i estetyka pomieszczeń są dobre. Pracownicy, uczniowie i rodzice dbają o to, aby w
szkole było ładnie i czysto. Wszelkie niedoskonałości są na bieżąco usuwane. Klasy są
ukwiecone. Rodzice wspierają szkołę w remontach i upiększaniu budynku. Na bieżąco w
ramach istniejącego budżetu prowadzone są prace remontowe np: modernizacja łazienek,
szatni, izb lekcyjnych. Z uwagi na dużą liczbę dzieci w szkole uruchomiono dodatkowe 2
świetlice. W całej szkole eksponowane są prace uczniów.
W celu eliminowania hałasu w szkole, wprowadzono tzw. „Aktywne przerwy”, aby
uniknąć chaosu uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zabawach i pląsach. Mogą także
spędzać czas w czytelni, na szkolnych korytarzach poustawiano dla młodzieży ławki.
Uczniowie naszej szkoły w uczą się we własnych salach, a ich ławki i stoliki dopasowane
są do wzrostu. Każde pomieszczenie dydaktyczne wyposażone jest w stoły i krzesła w co
najmniej trzech rozmiarach. Przy zmianie sal lekcyjnych bierze się pod uwagę wiek i wzrost
uczniów. Każdy wychowawca jest zobligowany do pomiaru wzrostu dziecka (dwa razy w
roku) i odpowiedniego doboru stołu i krzesła. Ponadto uczniowie mają możliwość
pozostawiania swoich rzeczy w szkole (podręczniki, pomoce stroje gimnastyczne), każdy
uczeń klas sportowej ma swoją zamykaną szafkę. Szkoła zapewnia bardzo dobre warunki i
organizację zajęć ruchowych. Uczniowie są aktywni, osiągają sukcesy w sporcie. Wychowanie
fizyczne jest jednym z najbardziej lubianych przedmiotów w szkole. Podejmowane są
19
działania dla ograniczenia liczby uczniów zwolnionych z wychowania fizycznego. (Akcja „Stop
zwolnieniom z w-fu”). Organizuje się dodatkowe zajęcia ruchowe już od klas I dla uczniów o
różnym poziomie sprawności ruchowej, jak również zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Poprzez
organizację pikników, rajdów, zawodów i konkursów szkoła zachęca zarówno uczniów jak i
rodziców, a także pracowników do zwiększenia aktywności fizycznej. Organizacja lekcji i
przerw międzylekcyjnych można powiedzieć jest wzorcowa. Wszyscy uczniowie mają
możliwość spożycia posiłku i napoju w szkole – dla chętnych przygotowywane są obiady, a
uczniowie klas I - III otrzymują bezpłatnie białe mleko oraz warzywa i owoce. Potrzeby
żywieniowe uboższych dzieci wspiera MOPS. W trosce o zdrowe odżywianie dzieci w szkole
organizowane są warsztaty, prelekcje promujące zdrowy tryb życia. Na terenie placówki
występuje bardzo mało wypadków. Jest to efekt odpowiedniego zabezpieczenia terenu oraz
monitoringu, dyżurów nauczycielskich i uczniowskich. W szkole prowadzona jest edukacja
dla bezpieczeństwa, nauczyciele realizują programy profilaktyczne mające zapobiegać
przemocy między uczniami. Pielęgniarka, pedagog oraz psycholog mają w szkole stałe dni i
godziny pracy. Wszyscy pracownicy szkoły są systematycznie szkoleni w zakresie BHP.
Uczniowie potrafią udzielać pierwszej pomocy, gdyż corocznie są szkoleni przez studentów
Zespołu Szkół Medycznych w Płocku.
Problemy priorytetowe, w zakresie standardu V, wymagające rozwiązania:
Realizacja celów priorytetowych projektu Szkoła Promująca Zdrowie spowodowała, że
idea promocji zdrowia jest stale obecna w życiu szkoły, a jej długofalowym efektem jest
poprawa funkcjonowania uczniów w grupie społecznej, co daje im większe szanse w
dorosłym życiu.
 W miarę możliwości pozyskać środki na modernizację elewacji zewnętrznej
budynku.
 Systematycznie w ramach środków finansowych prowadzić remont łazienek
szkolnych.
 Mimo iż szkoła posiada 4 sale gimnastyczne oraz boisko „ Orlik”, nie wystarcza to
do zabezpieczenia wszystkich zajęć ruchowych w pomieszczeniach do tego
przeznaczonych. Konieczna jest zatem budowa nowej Sali gimnastycznej
 Zwiększyć działania zmierzające do eliminowania hałasu w szkole.
 Systematycznie doposażać szkołę w nowoczesne meble.
Najważniejsze zmiany jakie dokonały się w szkole w wyniku realizacji planu
Szkoła Promująca Zdrowie.


Zespół powołany do realizacji projektu Szkoły Promującej Zdrowie planuje i
organizuje kolejne działania, wykorzystuje wyniki diagnozy m. in. do modyfikacji
przyjętego planu działań.
Udało się wypracować politykę i warunki pracy szkoły sprzyjające edukacji
zdrowotnej. Dzięki efektywnej współpracy ze środowiskiem udało się stworzyć
pozytywną atmosferę dla realizacji projektu.
20








Działania w ramach szkolnego programu profilaktyczno- wychowawczego są spójne z
projektami SZPZ
Nauczyciele, rodzice oraz inni pracownicy wspierają uczniów w działaniach
prospołecznych i prozdrowotnych.
W ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie dyrekcja szkoły przykłada dużą wagę
do poprawy jej stanu technicznego (obecnie prowadzi się termomodernizację
budynku).
Mocną stroną szkoły jest organizacja różnorodnych, atrakcyjnych i powszechnych
zajęć rekreacyjno-sportowych.
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala uczniom na rozwijanie w sposób twórczy
swoich zainteresowań, sprzyja kreatywności, rozwijaniu potencjału twórczego, uczy
alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego.
Wielu nauczycieli, rodziców i pracowników niepedagogicznych systematycznie
poszerza swoją wiedzę z zakresu promocji zdrowia i stara propagować zdrowy styl
życia.
Szkolny zespół promocji zdrowia kierowany przez szkolnego koordynatora efektywnie
realizuje przyjęte na dany rok cele priorytetowe oraz wypracował tryb ewaluacji
podejmowanych działań.
Za sukces uważa się także efektywną współpracę ze środowiskiem lokalnym w
realizacji przedsięwzięć (Rada osiedla, Klub Osiedlowy, przedszkola).
„Mocne strony" szkoły w zakresie tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie
1. Polityka , warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji zdrowotnej .
2. Pozytywne zmiany w środowisku fizycznym szkoły.
Ad.1






W szkole są realizowane zadania treści z profilaktyki i promocji zdrowia.
Nauczyciele metodami aktywnymi prowadzą działa prozdrowotne.
Nauczyciele regularnie uczestniczą w szkoleniach, konferencjach z zakresu
edukacji zdrowotnej. Kadra pedagogiczna regularnie doskonali swoje
umiejętności, podnosi kwalifikacje.
Nauczyciele są kreatywni, potrafią współpracować ze sobą realizując zadania
prozdrowotne np. „Śniadanie daje moc”, „Owoce w szkole”, „Szklanka Mleka”,
„Piknik rodzinny – Trzymaj Formę”, „jesienna porcja zdrowia- tydzień witaminki”,
„ Tydzień Dobrego chleba i zdrowego stylu życia”,
Realizują programy profilaktyczne: „Fantastyczne możliwości”, „Życie bez
nałogów”, „Trzymaj Formę”, „Spójrz inaczej”, programy edukacyjne: „Żyj
smacznie i zdrowo”, „Środowiskowy Program Wychowania Prozdrowotnego”,
„Moje miasto wolne od elektrośmieci”, „Bezpieczne wędrówki od grosika do
złotówki”.
Podczas zajęć z edukacji zdrowotnej nauczyciele starają się stwarzać sytuacje
problemowe, aby uczeń mógł wypowiedzieć się, podzielić się wiedzą i poglądami
z kolegami/koleżankami.
21







Rodzice aktywnie współpracują przy realizacji edukacji zdrowotnej: udział w
realizacji projektów edukacyjnych „Żyj smacznie i zdrowo”, „Środowiskowy
Program Wychowania Prozdrowotnego”, „Moje miasto wolne od elektrośmieci”,
„ Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki”, „Śniadanie daje moc”,
Rodzice aktywnie uczestniczyli w warsztatach, prelekcjach przygotowanych
Płocką Klinikę Zdrowego Życia oraz szkolnego koordynatora SzPZ i pielęgniarkę
szkolną, „Program Walki z otyłością u dzieci w wieku szkolnym”, „Promocja
zdrowego stylu życia”
Do realizacji wybranych zadań w szkolnym programie edukacji zdrowotnej
zaprasza się specjalistów.
Podejmowane działania poddawane są ewaluacji, której wyniki służą
aktualizowaniu i modernizowaniu opracowywanych i realizowanych programów
profilaktycznych i prozdrowotnych.
W ramach edukacji zdrowotnej są prowadzone m.in. zajęcia rekreacyjno –
sportowe dla dziewcząt i chłopców, wycieczki krajoznawczo- turystyczne, rajdy,
wyjazdy na białe i zielone szkoły, biwaki, SKS, zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
Szkoła utrzymuje współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami
działającymi na rzecz dziecka.
Przeprowadzona ewaluacja wskazuje osiągnięte sukcesy oraz obszary
wymagające dalszej pracy. Podkreśla potrzebę zaktywizowania szerszej grupy
rodziców i pracowników niepedagogicznych.
AD. 2.
 Dyrekcja szkoły systematycznie prowadzi modernizację budynku (szatnie, łazienki,
korytarze, izby lekcyjne).
 W szkole wyodrębniono ze względów bezpieczeństwa oddzielny segment tylko dla
uczniów klas I
 Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym, uczniowie mają możliwość
pozostawiania w szkole swoich rzeczy (w klasach, szafkach – klasy sportowe).
 Szkoła posiada dobrą bazę rekreacyjno-sportową: 4 sale gimnastyczne, przy szkole
znajduje się boisko typu „Orlik”, plac zabaw „Radosna Szkoła”.
 Szkoła organizuje różnorodne i atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, ze szczególnym
uwzględnieniem zajęć sportowych: SKS, ćwiczenia rytmiczno-ruchowe – kółko
taneczne - gry i zabawy zespołowe (siatkówka, piłka nożna, koszykówka), gry i zabawy
ruchowe i ogólnorozwojowe dla dzieci młodszych, turnieje i zawody sportowe.
 Zajęcia sportowe wpisują się w realizację działań profilaktycznych opisanych w
Szkolnym Programie Profilaktyki. Są również integralnym elementem projektów
Szkoły Promującej Zdrowie i Szkoły bez Przemocy. Zajęcia sportowe są realizowane
także w ramach zajęć MUKS 21 i Płockiej Akademii Piłki Ręcznej, każdy uczeń może
uczestniczyć w zajęciach sportowych i odnosić swoje indywidualne sukcesy. Ta forma
zajęć cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów i rodziców.
 Zajęcia sportowe prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
systematycznie doskonaląc swoje umiejętności.
 Uczniowie biorą udział w wielu zawodach i turniejach sportowych zdobywając w nich
wysokie lokaty na terenie miasta, powiatu, województwa i kraju. Nasze sukcesy są
widoczne na stronie internetowej szkoły.
22

Prowadzone zajęcia podlegają kompleksowej ewaluacji. Analiza wyników ewaluacji
sprzyja dostosowywaniu oferty zajęć do potrzeb, możliwości i zainteresowań
uczniów.
 Dyrekcja i kadra pedagogiczna systematycznie dbają o dobry stan i modernizowanie
bazy lokalowej i sprzętowej (w ostatnim roku szkolnym uruchomiono dodatkowo
dwie świetlice szkolne).
 Corocznie w oparciu o analizę zainteresowań i potrzeb uczniów przygotowuje się
bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych (sportowe, koła zainteresowań, zajęcia
twórczości). Zachęca się uczniów do aktywnego w nich udziału.
 Uczestnictwo w zajęciach sportowo- rekreacyjnych sprzyja kształtowaniu tężyzny
fizycznej, sprzyja harmonijnemu i wszechstronnemu rozwojowi organizmu młodych
ludzi, wdraża do pożytecznej organizacji czasu wolnego, pozytywnie wpływają na
kształtowanie grupowych zachowań społecznych, uczą zasad zdrowej rywalizacji oraz
postępowania fair play.
 Systematyczna ewaluacja potwierdza wysoką jakość prowadzonych zajęć oraz
wskazuje kierunek ewentualnych zmian.
„Słabe strony” szkoły
 Szkoła nie jest dostosowana dla przyszłych uczniów niepełnosprawnych.
Współpracowaliśmy w tym zakresie z instytucjami zewnętrznymi:
Lp.
Nazwa instytucji
1. Urząd Miasta Płocka
2.
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna nr1
3.
Liga Ochrony
Przyrody, SK PTTK
4.
ZOZ, pielęgniarka
Przykłady działań
- tworzenie klas sportowych
- organizacja czasu wolnego ucznia/ zajęcia
pozalekcyjne, koła zainteresowań, SKS,
gimnastyka korekcyjna/
- organizacja turnieju andrzejkowego
- organizacja zawodów sportowych i
konkursów tematycznych
- organizacja zajęć w ferie „ Ferie na
sportowo”
- realizacja programów profilaktycznych
- prowadzenie remontów w szkole,
doposażenie w sprzęt sportowy, wymiana
mebli
- diagnoza niepowodzeń i trudności w
nauce
- prowadzenie warsztatów edukacyjnych
dla uczniów klas I, II SP „Bezpieczny
internet”.
- systematyczna wymiana doświadczeń z
nauczycielami w ramach zespołów
samokształceniowych
- udział w rajdach pieszych
- organizacja wyjazdów i wycieczek
- obchody Dnia Ziemi, Święta Polskiej
Niezapominajki, Sprzątanie Świata
- organizacja wystaw pokonkursowych,
gazetek ekologicznych
- przeprowadzenie pogadanek o zdrowiu
Okres ich realizacji
Arkusz organizacyjny
2014/2015,
2015/2016
XI 2014, IX 2015
Wg ustalonego
harmonogramu
2014/2016
I/II 2015, 2016
2014/2015,2015/2016
Praca systematyczna
2014/2016
- w miarę potrzeb
2014/2016
- kl. II , II semestr
2014/2015
2014/2016 w ramach
WDN
Wg harmonogramu
Praca ciągła
IV – V 2014, 2015,
2016
IX 2014/2015
Wg potrzeb
- praca systematyczna
23
szkolna
- kontrola higieny szkolnej
- szczepienia
- gazetki profilaktyczne
-opieka stomatologiczna
- realizacja projektów edukacyjnych
- udział w piknikach, zawodach sportowych
5.
Policją , Straż Miejska,
WOPR
6.
Powiatowa Stacja
SanitarnoEpidemiologiczna w
Płocku
7.
8.
Nadleśnictwo Płock
Fundacja BOŚ
9.
Płocka Klinika
Zdrowego Życia
10. Zespół Medycznych
Szkół Policealnych
- pogadanki :
„ Bezpieczna droga do szkoły”
„ Bezpieczne ferie”
„ Akademia Lwa Honorka”
„ Bezpieczne wakacje”
„ Pierwsza pomoc z WOPR”
„ Bezpieczna Zima z WOPR”
- udział w konkursach tematycznych
- kontrola stanu technicznego przed
wyjazdami na wycieczki
- realizacja programów profilaktycznych
np: „Proszę nie pal przy mnie”, „Trzymaj
formę”, „Kleszcz mały, czy duży nic
dobrego nie wróży”
- udział w konkursach organizowanych
przez Powiatową Stację Sanitarno –
Epidemiologiczną w Płocku :
- wycieczki, rajdy
- spotkania i pogadanki
- realizacja projektu „Zdrowo jem, więcej
wiem”
- realizacja programu walki z otyłością u
dzieci w wieku szkolnym
- pokazy i nauka pierwszej pomocy – kl. I SP
- realizacja projektu profilaktyki wad
postawy – kl. IV SP
Higiena jamy ustnej
- udział w pikniku rodzinnym/ pokazy i
demonstracje/
zapis w dziennikach
szkolnych
Wg kalendarza
szczepień
2014/2016
2014/2016
2014/2016
Wg harmonogramu
2014/2016
Wg potrzeb
IX – X 2014/2016
I 2014, 2015
Wg harmonogramu
IV 2015, 2016
X 2014
XII 2015
Praca w 2014/2016
Systematycznie przed
wyjazdami
zapis w dziennikach
2014/2016
Wg planu
2014/2016
Praca ciągła
2014/2016, opis w
sprawozdaniu
III – VI 2014
X 2015
X – XI 2014
X – XI 2015
I semestr 2014/2015
2014/2016
11. placówki
wspomagające
wychowanie na
terenie miasta:
prokuratura, sąd,
policja, MOPS, parafia
- dożywianie / bezpłatne obiady/
- świetlice środowiskowe
- współpraca z kuratorami sądowymi
V 2014, 2015, 2016
Systematycznie
2014/2016
2014/2016
12.
- organizacja konkursów tematycznych i
zawodów sportowych
Wg harmonogramu
konkursów
szkoły i placówki
przedszkolne w
24
zakresie organizacji
konkursów
sportowych i
tematycznych
13. lokalna prasa
14. MEN
15. Agencja Rynku
Rolnego
- turniejada dla przedszkoli
2014/2016
- Dni otwarte szkoły
III ,2014, 2015, 2016
- przekazywanie informacji o
prowadzonych akcjach, działaniach,
organizowanych konkursach , zawodach i
ich wynikach
- oddanie do użytku „Orlika” przy szkole
- oddanie do użytku placu zabaw w ramach
projektu „Radosna szkoła”
- owce w szkole
- szklanka mleka w szkole
Na bieżąco
2014/2016
-18.04.2013
- IV. 2014
- 2014/2016
2014/2016
Współpraca ze służbą zdrowia
Szkoła systematycznie współpracuje ze służbą zdrowia w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i
higieny pracy. W naszej placówce znajduje się gabinet pielęgniarki szkolnej, która chętnie
angażuje się w realizacje projektów, przeprowadza pogadanki, udostępnia materiały
edukacyjne, monitoruje zdania z zakresu profilaktyki zdrowia. Ponadto uczniowie Zespołu
Szkół nr 2 w Płocku mają zapewniony stały dostęp do lekarza stomatologa, który ma gabinet
w naszej placówce. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż wszyscy uczniowie klas sportowych mają
założone karty zawodników i systematycznie ich stan zdrowia jest kontrolowany w Poradni
Medycyny Sportowej. Każdy zawodnik dwa razy w roku ma obowiązek poddać się
kontrolnym badaniom lekarskim. Bardzo dobrze układa się współpraca z Powiatową Stacją
Sanitarno- Epidemiologiczną w Płocku. Pracownicy chętnie włączają się w realizację zagadnień do
tyczących promocji zdrowia (pomiar ciśnienia dla seniorów, organizacja konkursów, szkoleń,
pogadanek).
Udział nauczycieli, pracowników niepedagogicznych uczniów oraz rodziców w szkoleniach z zakresu
tematyki zdrowotnej
FORMY DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
TEMATYKA SZKOLENIA/nazwa instytucji
szkolącej
Wypalenie zawodowe, a stres/ warsztaty
MSCDN Płock
Wypalenie zawodowe, a nowe
możliwości rozwoju/ warsztaty MSCDN
Płock
Uczyć czytania przez zabawę – 40 godz
„Słucham, rozmawiam, motywuję czyli o
skutecznej komunikacji z uczniami – 30
godz
„Jak uczyć czytania ze zrozumieniem” –
IMIĘ I NAZWISKO
NAUCZYCIELA
Iwona Kobylańska
DATA
Iwona Kobylańska
19.11.2014
Anna Dąbrowska, A. Bendysz
Anna Dąbrowska
2014/2015
2014/2015
Anna Dąbrowska, A. Bendysz
2014/2015
05.11.2014
25
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
sprawdzona metoda uzupełniona kartami
pracy – 30 godz
Trener metody Ortograffiti. Praca z
uczniem z dysgrafią – 50 godz
Trener metody Ortograffiti. Praca z
uczniem z trudnościami w nauce czytania
i pisania – 60 godz
Emocje – sprzymierzeńcy czy wrogowie
w pracy nauczyciela? – 40 godz
ADHD u dzieci – jak im pomóc? /
warsztaty MSCDN Płock
Rozwijanie twórczego myślenia uczniów
MSCDN Płock
Psychodydaktyka twórczości MSCDN
Płock
Od kreatywności do innowacyjności –
konferencja MSCDN Płock
Jak pracować z e –podręcznikiem?
/warsztaty ORE
Anna Dąbrowska
2014/2015
Anna Dąbrowska
2014/2015
Anna Dąbrowska
2014/2015
Dorota Goździńska
24.03. 2014
Dorota Goździńska
28.02.2014
Dorota Goździńska
24.03.2014
Dorota Goździńska
27.05.2015
Dorota Goździńska, I.
Kobylańska, M. Kuźniewska,
J. Stasiak, A. Garwacka, D.
Nisztor, A. Gwóźdź
Marzena Kujawska
1.10.2015
Hanna Staniszewska
Agata Mazur
Maj 2014
V – IX 2015
Agata Mazur
XII 2015
s. Aniceta R. Goszczycka
5.11.2015
Psychodydaktyka twórczości MSCDN
Psychodydaktyka twórczości. V Dni
Organizacji Pozarządowych MSCDN
Model diagnozy uczniów w oparciu o
teorię IW. Przykłady dobrej praktyki
Iwona Kobylańska
Iwona Kobylańska
03.09.2014
12.09.2015
Iwona Kobylańska
07.10.2015
Gry i zabawy z twórczością w tle/
warsztaty MSCDN Płock
Praca z tekstem literackim w edukacji
wczesnoszkolnej MSCDN Płock
Bezpieczne wędrówki od grosika do
złotówki
Iwona Kobylańska
07.12.2015
Katarzyna Bieńkowska
23.09.2014
Katarzyna Bieńkowska, Iwona
Kobylańska, A. Garwacka, D.
Nisztor, M. Cieśla
Maria Kuźniewska
6.11.2014.
12.05.2015
Sztuka komunikacji, czyli jak skutecznie
porozumiewać się na lekcji? MSCDN
Płock
W trosce o zdrowie matki i dziecka
Terapia krótkoterminowa
skoncentrowana na rozwiązaniu
Depresja dzieci i młodzieży szkolenie dla
Zespołu samokształceniowego
Motywować, zachęcać, inspirować
MSCDN Płock
11.09.2014
25.
Nauczyciel doskonały - MSCDN – 30
godz
2014/2015
26.
Budząca się szkoła – motywacja, relacje
uczenie się – konferencja / Uniwersytet
Warszawski/ MSCDN
Maria Kuźniewska, Beata
Lipińska
09.12.2015
27.
Jak konstruktywnie zarządzać sobą i
Maria Kuźniewska
2014/2015
26
relacjami w rozwiązywaniu konfliktów
nauczyciel – uczeń, uczeń – uczeń,
dorosły – dorosły 10 godz MSCDN
28.
29
Trzymaj formę – projekt
edukacujny/Sanepid
„U progu etapu edukacyjnego” MSCDN
Beata Lipińska
2014/15
Rada pedagogiczna
2015/16
TEMATYKA SZKOLENIA/adresaci
Osoby szkolące
Koncepcja i strategia tworzenia szkoły
promującej zdrowie.
Promocja zdrowia – cele i zadania.
- rodzice pracownicy szkoły
Zdrowe odżywianie. Potrzeby życiowe
rozwijającego się organizmu.
Zapoznanie rodziców z realizowanymi na
terenie szkoły programami: „Owoce w
szkole”, „Szklanka mleka”
Zagrożenia cyberprzestrzenią. Ankieta
dotycząca działań zapobiegawczych
wśród dzieci i młodzieży zagrożonej
uzależnieniami
Czy dzieci potrafią korzystać z mediów?
Czy media są zagrożeniem dla dzieci?
Podsumowane realizacji programu
„Fantastyczne możliwości”
Zdrowie psychiczne dzieci – emocje,
mocne i słabe strony dziecka
Koordynator ds. promocji
zdrowia w szkole,
wychowawcy klas
Data
IX – X 2014
IX – X 2015
Tematyka szkoleń rodziców i pracowników szkoły:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
11.
Dobra pamięć pomaga w uczeniu się,
czyli jak ćwiczyć pamięć?
Czego potrzebują dzieci, by mogły jak
najlepiej rozwijać się duchowo,
umysłowo i społecznie?
„Bezpieczne wędrówki od grosika do
złotówki” – realizacja programu
profilaktycznego
Śniadanie daje moc
12.
Jak radzić sobie ze stresem
13.
Program profilaktyczny „Życie bez
nałogów”
Realizacja programu „Domowi
Detektywi, Jaś i Małgosia” – UM Płocka
Czym jest zdrowie? Higiena i estetyka
spożywania posiłków.
Zwracanie uwagi na siebie w gronie
rówieśników poprzez picie alkoholu,
9.
10.
14.
15.
16.
Renata Fistkowska
10.09.2014
Wychowawcy klas I - III
IX 2014
Ix 2015
E. Rogalska
M. Kujawska
05.11.2014 r
Wychowawcy klas II
X 2014
M.Kujawska
T. Malicka
A.Garwacka, D. Nisztor
I. Kobylańska, M.
Kuźniewska, K. Bieńkowska
A.Garwacka, D. Nisztor
I. Kobylańska, k. Bieńkowska
A.Garwacka, D. Nisztor
I. Kobylańska, K. Bieńkowska
03.12.2014
XI 2015
I/2015
Wychowawcy klas II- III
2014/2015
2015/2016
Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
Psycholog, wychowawcy klas
IV – VI i Gimn
M. Kuźniewska, D. Nisztor
XI 2014
XI 2015
2014/2015
III/2015
V/2015
E. Rogalska
VI 2014
VI 2015
IV/2015
R. Fistkowska
21.11.2015
R. Fistkowska
09.09.2015
27
17.
18.
19.
palenie papierosów, narkotyki
Pomoc w nauce dzieciom w klasach I - III
Jaki jest 9 –latek? Jego rozwój fizyczny,
psychiczny, emocjonalny i umysłowy.
Zjawiska agresji i przemocy wśród dzieci.
Jak mu się przeciwstawiać?
20.
Prelekcja - promocja zdrowego stylu
życia
21.
22.
„Moje dziecko jest zdolne”
Prawidłowa masa ciała – nadwaga, a
otyłość
Ja i moje dziecko – postawy rodzicielskie
ich wpływ na rozwój dziecka
Samopoczucie dziecka w klasie i w szkole
23.
24.
psycholog
Wychowawcy klas III
XI/2015
IX 2015
A.Garwacka, D. Nisztor
I. Kobylańska, K. Bieńkowska,
M. Cieśla
Koordynator M. Kuźniewska,
Płocka Klinika Zdrowego
Życia
Wychowawcy
A. Bendysz
X/XI 2015
M. Kuźniewska
X/2015
K. Bieńkowska, I. Kobylańska,
D. Nisztor, A. Garwacka
I/ 2016
21.10.2015
2015/2016
XII/2015
Szkolenia, pogadanki i projekty edukacyjne realizowane z uczniami
Lp.
Tematyka szkolenia
Osoba odpowiedzialna za
realizację
Data
1.
Koncepcja i strategia tworzenia szkoły
promującej zdrowie.
Promocja zdrowia – cele i zadania.
Fantastyczne możliwości
Koordynator ds. promocji
zdrowia w szkole.
Wychowawcy
M. Kujawska
T. Malicka
K. Bieńkowska
X 2014/2015
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Środowiskowy program wychowania
zdrowotnego w szkole
„Wady postawy” dla uczniów klas IV
„Żyj smacznie i zdrowo” – projekt dla ucz.
Kl. III
„Żyj smacznie i zdrowo” – projekt dla ucz.
Kl. II – III gimnazjum
Profilaktyka wad postawy
„Bezpieczna droga do szkoły”
„Bezpieczne ferie”
„Akademia Lwa Honorka”
„Bezpieczne wakacje”
„Pierwsza pomoc z WOPR”
„Bezpieczna Zima z WOPR”
Śniadanie daje moc
„Co zrobić, aby być zdrowym ? –
pogadanka, kontrola czystości. Co to jest
zdrowe żywienie.
Zdrowotne, społeczne i moralne
następstwa uzależnień
Program profilaktyczny „Życie bez
A. Umińska - Nowak
Wychowawcy kl. III
03.12.2014
XI 2015
2014/2015
2015/2016
2014/2015
2014/2015
A. Umińska- Nowak
2014/2015
Zespół Medycznych Szkół
Policealnych
Policja, straż Miejska, WOPR
2014/2015
2015/2016
2014/2015
2015/2016
Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
Pielęgniarka szkolna
XI 2014
XI 2015
2014/2015
2015/2016
R. Fistkowska
I/ 2016
Maria Kuźniewska, D. Nisztor
VI 2015
28
13.
nałogów”
Jesienna porcja zdrowia – tydzień
witaminki
14.
Tydzień dobrego chleba
15.
Projekt edukacyjny „Trzymaj Formę”
16.
Projekt edukacyjny „Moje miasto wolne
od elektrośmieci”
Koordynator ds. promocji
zdrowia w szkole.
Wychowawcy
Koordynator ds. promocji
zdrowia w szkole.
Wychowawcy
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
Wychowawcy klas III, UM
Płocka
VI 2014
X/2014
X/2015
2014/2015
2015/2016
2014/2015
2015/2016
Zadania Szkolnego Koordynatora oraz Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia
SZKOLNY KOORDYNATOR
OPIS PRACY

Maria Kuźniewska







CZŁONKOWIE ZESPOŁU
KOORDYNUJĄCEGO
(WSPIERAJĄCEGO):
Hanna Nowak ,Marzena
Kujawska, Katarzyna
Bieńkowska, Małgorzata
Szwech -rodzic, Urszula
Marczak- pielęgniarka szkolna,
D.Nisztor, A. Garwacka, R.
Wichrowski, Przedstawiciele SU
.




Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac
związanych z realizacją projektu SzPZ.
Szkolenie rady pedagogicznej n/t projektu SzPZ.
Planowanie i kierowanie pracą zespołu ds. promocji
zdrowia.
Opracowanie, przeprowadzenie i analiza ankiet i
przeprowadzenie rozmów z pracownikami szkoły i
rodzicami.
Tworzenie raportów rocznych i raportu
podsumowującego starania szkoły o przyjęcie do
Mazowieckiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie
Tworzeni prezentacji multimedialnych przedstawiającej
działania prozdrowotne szkoły.
Układanie scenariuszy szkolnych imprez
prozdrowotnych .
Udział w konferencjach i szkoleniach zewnętrznych
OPIS PRACY
Uczestnictwo w spotkaniach zespołu ds. promocji
zdrowia.
Opracowywanie rocznych planów działań
prozdrowotnych oraz projektów bieżących.
Bieżące monitorowanie działań, ich ewaluacja i
gromadzenie dokumentacji.
Opracowywanie ankiet oraz ich analiz.
Nasze osiągnięcia za lata 2012/2014
1. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych przyczyniła się do rozbudzenia wśród uczniów
aktywności fizycznej. W porównaniu z latami ubiegłymi wzrósł udział młodzieży w
29
zajęciach wychowania fizycznego, tylko w nielicznych klasach uczniowie nie ćwiczyli
systematycznie.
2. Sukcesy sportowe uczniów na terenie powiatu, województwa, kraju. Ze względu na
ich ogromną ilość w sprawozdaniu zaprezentowaliśmy tylko wybrane z nich.
3. Sukcesy wychowanków w konkursach wiedzy i artystycznych, coraz większa liczba
dzieci uczestniczy w różnego rodzaju kołach zainteresowań (prezentacja osiągnięć w
załącznikach oraz na stronie internetowej szkoły).
4. Sukcesy uczniów w konkursach związanych ze zdrowiem:
 III miejsce w powiatowym konkursie Multimedialnym „Jestem spoko
dzieciakiem sieciakiem”
 I miejsce w powiatowym konkursie „Nakrętka na wagę złota”
 II miejsce w powiatowym Rambicie Ekologicznym
 II miejsce w powiatowym Konkursie profilaktycznym „Żyj bezpiecznie”
 III miejsce w powiatowym turnieju ”Młodzież zapobiega pożarom”
 I, II, III miejsce w gminnym konkursie ”Moja bezpieczna droga do szkoły”
 I miejsce w gminnym konkursie „Bezpieczna zima”.
 I miejsce w powiatowym konkursie medialnym „Mój szczęśliwy Dzień”
 Laureaci VIII Międzyszkolnych Spotkań Twórczych "Radość wciąż skacze, bo nie może
być inaczej"




I miejsce w regionalnym konkursie "Z energią zmieniamy źródła"
I miejsce w Powiatowym Konkursie Ekologicznym "O czym szumią lasy"
III miejsce w Mistrzostwach w pływaniu klas III
I, II, III miejsce w regionalnym konkursie „Mieszkańcy wód Mazowsza - bogactwo i
zagrożenia XXXVIII edycja konkursu -Przyroda Twój przyjaciel”

II miejsce w Powiatowym Konkursie plastyczno-multimedialny "Mój przyjaciel
komputer"


Finaliści XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Mój las”
Wyróżnienie w powiatowym konkursie „Moja bezpieczna droga do szkoły”
organizowanym przez Zespół Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej w
Płocku


I miejsce w Powiatowym Konkursie Historyczno- Sportowym „Sławili imię Polski”
Nagroda w Międzypowiatowym Konkursie Ekologicznym „Mazowsze czysta kraina”
pod honorowym patronatem Posła Sejmu RP p. Piotra Zgorzelskiego


Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym „Planeta Energii”
III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Multimedialnym "Zaproś mnie do swojej
szkoły"



III miejsce w Ogólnopolskim Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce
Ręcznej Chłopców
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Szczypiorniak na Orlikach”
I miejsce w Ogólnopolskim Półfinale Pucharu ZPRP Młodzików w Piłce Ręcznej
30






III miejsce w XXXV Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców
LAJKONIK
I miejsce w Mazowieckiej Lidze Piłki Ręcznej Chłopców
III miejsce w Finale Wojewódzkim –koszykówka dziewcząt
I miejsce Międzypowiatowym finale Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w Mini Piłce Ręcznej Chłopców
III miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie Koszykówki Chłopców
I miejsce Płockich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 2014/2015 finał MiniKoszykówki Chłopców
Rok szkolny 2015/2016













III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym „Świadoma energia oszczędzamy i zmieniamy źródła”
I miejsce w Ogólnopolskim konkurs matematyczny Alfik
Wyróżnienie w XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Pocztówka do Świętego
Mikołaja" org. przez Wawerskie Centrum Kultury w Warszawie.
I miejsce Konkurs Plastycznym z Lwem Honorkiem "Niebezpieczne substancje"
I, II, III miejsce w XIX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Mój las" org. przez LOP.
I, II miejsce w Konkursie Ligi Ochrony Przyrody "Ptaki Doliny Środkowej Wisły".
I , II miejsce w I Ogólnopolski Turniej Solistów i Duetów MISTRZ TAŃCA
V, VIII miejsce w World Dance Championship WADF Mistrzostwa Świata w Czechach.
Zakwalifikowanie drużyny do Międzynarodowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej Taipei
2016 Piłka Ręczna
Awans do półfinału VI Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP
I miejsce w Ogólnopolskim XVI Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Młodzików
V, VI miejsce XV Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta
Miasta Płocka
I miejsce w etapie rejonowym XXIV edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia
Polskiego Czerwonego Krzyża- Aleksander Lange

III miejsce w etapie okręgowym XXIV edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia
Polskiego Czerwonego Krzyża- Aleksander Lange
5. Poprawa bazy sportowej – oddanie do użytku boiska „Orlik, placu zabaw „Radosna
szkoła”, zakup sprzętu sportowego, odnowienie sali gimnastycznej, remont pionu
sanitarnego, remont natrysków.
6. Podejmowanie doskonalenia zawodowego przez nauczycieli -udział w szkoleniu
„Program walki z otyłością w dzieci w wieku szkolnym” oraz szkoleniach rady
pedagogicznej dotyczącej promowania zdrowego stylu życia.
31
7. Dzięki realizacji programu promocji zdrowia w szkole udało się zainteresować
rodziców, którzy biorą aktywny udział w realizacji projektu (np. Program walki z
otyłością u dzieci).
Sposoby przekazywania informacji i doświadczeń.
Okazją do przekazywania informacji innym placówkom (szkołom, przedszkolom) swoich
doświadczeń w zakresie tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie są spotkania w czasie różnego
rodzaju konkursów, zawodów, pikników, konferencji czy warsztatów edukacyjnych
organizowanych przez MSCDN w Płocku. Podejmowane przez nas działania angażujące
zarówno środowisko lokalne jak i szkolne, a co najważniejsze ich efekty to najlepsza forma
zachęty innych do tworzenia szkoły promującej zdrowie. Informacje przekazywane były w
formie ustnej, a także w postaci ulotek. Doskonałą okazją do prezentowania własnych
kompetencji i doświadczeń są organizowane Dni Otwarte Szkoły jak również festyny
środowiskowe. Najbliższy z nich planujemy zorganizować w maju tego roku. Zamierzamy
zaprosić przedstawicieli Delegatury Kuratorium, Urzędu Miasta, Organizacji
współpracujących z naszą placówką, którzy wezmą udział w debacie na temat zdrowia.
Będziemy mieć okazję podzielić się swoim dorobkiem w zakresie tworzenia Szkoły
Promującej Zdrowie.
Nasza szkoła upowszechnia koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie za pomocą strony
internetowej. Na bieżąco opisujemy wydarzenia szkolne z zakresu promocji oraz
sprawozdania, informacje na temat realizowanych projektów edukacyjnych, osiągnięcia,
dokumenty szkolne, które są nieodłączną częścią edukacji prozdrowotnej. W miarę
możliwości prowadzona jest akcja informacyjna na temat koncepcji i zasad tworzenia SzPZ.
Opis informacji zamieszczonych na stronie internetowej szkoły.
Na stronie internetowej szkoły znajdują się informacje dotyczące organizacji pracy placówki,
niezbędne dokumenty szkolne, plan pracy. Rodzice znajdą tu także aktualne ogłoszenia.
Odwiedzający naszą stronę internetową mogą dowiedzieć się jakie programy i filmy
edukacyjne realizują nasi uczniowie. Prezentowane są zdobyte certyfikaty jak również nasze
osiągnięcia edukacyjne i sportowe. Została przewidziana oddzielna zakładka dotycząca
sportu i promocji zdrowia. Rodzice, uczniowie i nauczyciele najczęściej zamieszczają
sprawozdania z przebiegu prowadzonych przedsięwzięć. Naszą stronę internetową w ciągu
jednego dnia odwiedza około 100 osób, za jej prowadzenie odpowiada pan Rafał Wichrowski
– szkolny informatyk. Systematycznie wprowadza on informacje o realizacji działań z zakresu
edukacji zdrowotnej naszej placówki. Oprócz sieci internetowej korzystamy z tradycyjnych
form przekazywania informacji –ulotki, gazetki ścienne. Nasza szkoła ściśle współpracuje z
prasą lokalną. Nową propozycją dzielenia się doświadczeniami będzie systematyczne
publikowanie na naszej stronie internetowej ciekawych i sprawdzonych działań
prozdrowotnych, raportów i wyników ewaluacji. Chcielibyśmy zachęcić uczniów i ich
rodziców do zamieszczania artykułów i informacji promujących zdrowy styl życia.
32

Podobne dokumenty