Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania

Transkrypt

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania
Krajowa Sekcja
Oświaty i Wychowania
Afiliant
NSZZ
80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, tel.(58)308 44 59, 308 42 78, 308 42 86, fax (58) 308 42 77
[email protected]
www.solidarnosc.org.pl/oswiata
Dobieszków, 17.11.2016 r.
Stanowisko
Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie reformy oświatowej
Rada KSOiW NSZZ "Solidarność" wyraża niezadowolenie z postępów
w negocjacjach pomiędzy Związkiem a rządem RP w sprawach działań osłonowych dla
zagrożonych zwolnieniami pracowników oświaty. Zaproponowane rozwiązania prawne
uznajemy za niewystarczające. Nie wykluczamy czynnego protestu dopiero w obliczu braku
porozumienia.
Naszym celem jest obrona miejsc pracy, domagamy się mi.in. zmiany brzmienia art. 42
Karty Nauczyciela, ograniczenia liczebności uczniów w oddziałach szkolnych, powrotu do
możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek, podwyżki
wynagrodzeń.
Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z ostatnich ośmiu lat i brak jakiegokolwiek
dialogu, naturalną decyzją NSZZ Solidarność jest wykorzystanie szansy, jaką dają negocjacje.
W imieniu Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”:
Ryszard Proksa
Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”
Otrzymują:
Premier Rzeczypospolitej Polskiej Beata Szydło
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska

Podobne dokumenty