PIKNIK RODZINNY, informacja do pracowników

Transkrypt

PIKNIK RODZINNY, informacja do pracowników
JM Rektor PŁ Stanisław Bielecki
i
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w PŁ
organizują
PIKNIK RODZINNY
z okazji DNIA
DZIECKA
pod hasłem „BAŚNIOWA PODRÓŻ KLAUNÓW”
Impreza odbędzie się dnia 4 czerwca 2016r. (sobota)
w godzinach 1000 – 1400, na terenie Kampusu A (przy Kwesturze)
Piknik Rodzinny organizowany jest dla dzieci wszystkich pracowników,
w wieku od 1 roku do 10 lat, wraz z rodzicami.
Wstęp na Imprezę za okazaniem zaproszenia,
które można otrzymać w Biurze KZ (ul. Żeromskiego 116, budynek A28, I piętro, pokój 107, 105),
w dniach 09 – 21.05.2015.
Ilość miejsc jest ograniczona.
Przewidziane są zabawy cyrkowe, sportowe, konkursy, nauka chodzenia na szczudłach, zjeżdżalnie.
Naszymi dziećmi zajmie się grupa profesjonalnych cyrkowych klaunów: Fundacja Teatr Kubika.
Na stronie internetowej KZ (www.solidarnosc.p.lodz.pl) zamieszczony został Regulamin Imprezy,
z którym wszyscy uczestnicy Pikniku Rodzinnego muszą się zapoznać i przyjąć do wiadomości.
SPOTKAJMY SIĘ WSZYSCY NA PIKNIKU RODZINNYM
Przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” w PŁ
Jacek Sawicki

Podobne dokumenty