PROFIM Katalog Active

Transkrypt

PROFIM Katalog Active
ACTIVE
ACTIVE
Design: Grzegorz Olech
4
ACTIVE 11SL CHROM P48PU
SL – mechanizm synchronicznego
odchylenia siedziska / oparcia z możliwością
dostosowania sprężystości odchylenia oparcia
do ciężaru siedzącego, z dodatkową funkcją
umożliwiającą bardzo głębokie rozkładanie fotela
SL - adjustment of the seat height, seat / backrest
tilt movement synchronizing mechanism with the
possibility to adjust the resilience of the backrest tilt
to the weight of the sitting person with additional
option enables a deep recline of the chair
5
ACTIVE 11S CHROM P48PU
6
ACTIVE 11SL CHROM P48PU
Wersja synchro SL
umożliwia odchylenie oparcia do pozycji półleżącej
SL version makes it also possible to lower the backrest
of the chair up to a half - laying position
Podłokietnik regulowany góra-dół
(zakres regulacji 100 mm), nakładka obrotowa
(+/- 30°), nakładka przód-tył (+/- 30 mm),
poliuretanowa, regulacja odległości
od siedziska (zakres regulacji 20 mm na stronę).
Height adjustable armrest (range 100 mm) with
span adjustment (range 20 mm on each side),
sliding pad (range +/- 30 mm) with pivot option
(30° on each side), polyurethane pad.
W modelu SL zmiana kąta odchylenia
oparcia / siedziska zsynchronizowana
jest ze zmianą profilu siedziska.
In the SL type, adjustment of the angle
between seat and backrest is synchronised
with the change of seat profile.
Regulacja wysokości siedziska.
Seat height adjustment.
Regulacja kąta odchylenia
siedziska z oparciem.
Adjustment of the tilt angle
of the seat and the backrest.
Regulacja siły sprężystości odchylenia
oparcia do ciężaru siedzącego.
Tilt force adjustment.
Stopki - do sal konferencyjnych
Glides - for conference rooms
ACTIVE 11S CHROM P48PU
7
8
L
Dodatkowa funkcja umożliwia zmianę
kąta odchylenia oparcia względem siedziska
przy jednoczesnym wysunięciu siedziska.
Additional sliding mechanism allows
to recline the chair and adjust
the position of the seat.
5 x ACTIVE 21V METALIK PU
ACTIVE 21VL METALIK PU
9
ACTIVE 11S / 11SL
790
S 640
SL 640 - 720
720)
680 (
ACTIVE 21S
420
SL 480 - 580
* 420 - 520
S 470 - 570
* 410 - 510
490
P48 PU 160 - 260 - SL
P48 PU 170 - 270 - S
S 1190 - 1290
SL 1200 - 1300
730
480
1030 - 1130
470 - 570
* 410 - 510
490
420
630
570
P48 PU 170 - 270
490
680 (
720)
640
ACTIVE 21V / 21VL
500
990
620
540
V - 460
VL - 450 - 480
490
*420
690
490
V 640
VL 640 - 740
600
ACTIVE P
440
360-500
450
680 (
10
720)
640
Wysokość całkowita
Wartość minimum mierzona wg schematu:
siedzisko, oparcie i zagłówek - pozycja
minimum. Wartość maksimum mierzona
wg schematu: siedzisko, oparcie i zagłówek
- pozycja maksimum.
Total height
Minimum dimension measured according
to scheme: seat, backrest and headrest
- minimum position. Maximum dimension
measured according to scheme: seat,
backrest and headrest - maximum position.
Wysokość siedziska
Wysokość siedziska zmierzona bez
obciążenia.
*Wysokość siedziska zmierzona zgodnie
z normą PN EN 1335-1 (z obciążeniem).
Seat height
Seat height is measured without seat burden.
*Seat height is measured according to PN EN
1335-1 norm (with seat burden).
PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER:
ACTIVE
RODZAJ OPARCIA
TYPE OF BACKREST
oparcie wysokie
(w wersji obrotowej)
high backrest 1
(in swivel version)
oparcie niskie
(w wersji obrotowej
i konferencyjnej)
low backrest 2
(in swivel and
conference version)
podnóżek
footrest P
1
KOLOR TAPICERKI
UPHOLSTERY COLOUR
TYP MECHANIZMU
(do krzeseł obrotowych)
MECHANISM TYPE
(for swivel version)
regulacja wysokości siedziska,
regulacja synchronicznego
odchylania oparcia / siedziska
z możliwością dostosowania
sprężystości odchylenia oparcia
do ciężaru siedzącego
S
adjustment of the seat height,
seat / backrest tilt movement
synchronizing mechanism with the
possibility to adjust the resilience of
the backrest tilt to the weight
of the sitting person
mechanizm S z dodatkową
funkcją umożliwiającą bardzo
głębokie rozkładanie fotela
SL
S mechanism with additional
option enables a deep recline
of the chair
PODŁOKIETNIKI
ARMRESTS
P48PU
podłokietnik regulowany góra-dół, nakładka
obrotowa, nakładka przód-tył, poliuretanowa,
regulacja odległości od siedziska
height adjustable armrest with span adjustment,
sliding pad with pivot option, polyurethane pad
KOLOR STELAŻA
FRAME COLOUR
METALIK – metallic
CHROM – chrome
SATYNA – satine - tylko w wersji konferencyjnej /
only in conference version
TYP STELAŻA
TYPE OF FRAME
wersja konferencyjna na płozie
V
conference version with metal cantilever
wersja konferencyjna na płozie z dodatkową funkcją
umożliwiającą głębokie rozkładanie fotela
conference version with metal cantilever VL
with additional option enables a deep recline of the chair
11
5 Lat Gwarancji
Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zmiany parametrów nie pogarszajacych walorów
użytkowych produktów. Kolory reprodukowane w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.
The producer reserves the right to conduct construction changes and improvements of the products.
Colours presented in the catalogue may vary from the original colours of furniture.
9 - 05/2014
www.profim.pl

Podobne dokumenty

Untitled

Untitled movement synchronising mechanism with the possibility to adjust the resilience of the backrest to the weight of the sitting person with additional functions: sliding seat, seat / backrest tilt

Bardziej szczegółowo

Arca - Elzap

Arca - Elzap KOLOR TAPICERKI OPARCIA I SIEDZISKA* SEAT AND BACKREST UPHOLSTERY COLOUR*

Bardziej szczegółowo

Katalog ARCA

Katalog ARCA Wartość minimum mierzona wg schematu: siedzisko, oparcie - pozycja minimum. Wartość maksimum mierzona wg schematu: siedzisko, oparcie - pozycja maksimum. Total height Minimum dimension measured acc...

Bardziej szczegółowo

format - Hejs.pl

format - Hejs.pl adjustment of seat height, seat / backrest tilt SL movement synchronising mechanism with the possibility to adjust the resilience of the backrest tilt to the weight of the sitting person, with opti...

Bardziej szczegółowo