Mikrokosmos - Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu

Komentarze

Transkrypt

Mikrokosmos - Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu
1
W tym numerze
01/02
Rankingi .................................................................................................................................... 3
Uroczystości ............................................................................................................................... 6
Studniówka ......................................................................................................................................................... 6
Bal karnawałowy ................................................................................................................................................. 7
Liga Naukowa ..................................................................................................................................................... 8
Czternastka miejscem spotkań i dyskusji ................................................................................ 9
Spotkanie z Józefem Piniorem ............................................................................................................................. 9
Spotkanie z prof. Janem Miodkiem .................................................................................................................... 10
Spotkanie z Roberten Maurerem ........................................................................................................................ 11
Spotkanie z łucznikiem Piotrem Gonetem .......................................................................................................... 12
Liga Klas ................................................................................................................................. 13
Konkurs fotograficzny ....................................................................................................................................... 13
My Wrocławianie, My Dolnoślązacy ................................................................................................................. 13
Tańce latyno - amerykańskie.............................................................................................................................. 14
Konkursy i Olimpiady ............................................................................................................ 15
Obozy naukowe ....................................................................................................................... 17
Obóz informatyczny w Podgórzynie .................................................................................................................. 17
Obóz matematyczny w Jagniątkowie.................................................................................................................. 18
Wymiana.................................................................................................................................. 19
Projekty ................................................................................................................................... 20
Wolontariat.............................................................................................................................. 21
Akcja charytatywna na rzecz Jurka Piekarskiego ................................................................................................ 21
Akcja „Dr Clown” ............................................................................................................................................. 21
Akcja „Szkoło Pomóż i Ty” ............................................................................................................................... 22
Akcja na rzecz przedszkola w Jaszkotlu ............................................................................................................. 22
Otwarta szkoła ........................................................................................................................ 23
Pomosty ................................................................................................................................... 24
Sport ........................................................................................................................................ 25
Koło strzeleckie ....................................................................................................................... 29
Kalendarium ........................................................................................................................... 30
2
Rankingi
10.01.
Ogólnopolski Ranking Liceów
Ogólnokształcących 2013
W tym roku w ogólnopolskim rankingu liceów „Perspektyw” porównano 500 najlepszych szkół
w kraju - Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej zajęło pierwsze miejsce!
Zgodnie z postanowieniem Kapituły licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą czterech
kryteriów; są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz opinia o uczniach szkoły wyrażona przez kadrę akademicką.
Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących:
3
Rankingi
Ogólnopolski Ranking Liceów
10.01.
Ogólnokształcących 2013
Nazwa szkoły
Miejscowość
2012
2011
Wynik
1
LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej
Wrocław
3
4
100
2
Liceum Akademickie UMK
Toruń
1
1
84,903
3
V Liceum Ogólnokształcące im.
A. Witkowskiego
Kraków
4
5
79,432
4
XIII Liceum Ogólnokształcące
Szczecin
2
2
75,597
5
III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP
Gdynia
5
3
75,12
6
XIV Liceum Ogólnokształcące
im. St. Staszica
Warszawa
10
10
59,632
7
LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek
Rzeszów
12
9
42,093
8
I Liceum Ogólnokształcące im.
M. Kopernika
Łódź
7
7
34,529
9
I Liceum Ogólnokształcące im.
Adama Mickiewicza
Białystok
8
13
34,025
10
LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza
Warszawa
6
11
32,767
W oddzielnym Ogólnopolskim Rankingu Szkół Olimpijskich szkoła również uzyskała pierwszą lokatę
(w 2012 roku - 28 laureatów i 60 finalistów w 23 olimpiadach).
Po raz pierwszy od dziesięciu lat i po raz trzeci od powstania rankingu szkoła jest uznana za najlepszą w Polsce. Oto miejsca, które LO XIV zajmowało w minionych latach:
2012 - drugie
2008 - drugie
2004 - trzecie
2000 - trzecie
2011 - trzecie
2007 - trzecie
2003 - pierwsze
1999 – pierwsze
2010 - trzecie
2006 - siódme
2002 - drugie
2009 - drugie
2005 - dziewiąte
2001 - trzecie
4
Rankingi
Ranking maturalny
10.01.
Nazwa szkoły
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LXVII LO im.
Jana NowakaJeziorańskiego
II LO z Oddz.
Dwujęz. im. Stefana Batorego
2 Społeczne LO
STO im. Pawła
Jasienicy
LO nr III im.
Adama Mickiewicza
XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika
Liceum Akademickie UMK
XIV Liceum Ogólnokształcące im.
St. Staszica
LO nr XIV im.
Polonii Belgijskiej
XXVII LO im.
Tadeusza Czackiego
LO Katolickiego
Towarzystwa Kulturalnego
Miejscowość
Województwo
2012
2011
Wynik
Warszawa
mazowieckie
2
4
100
Warszawa
mazowieckie
2
11
97,29
Warszawa
mazowieckie
7
3
95,08
Wrocław
dolnośląskie
11
7
94,9
Warszawa
mazowieckie
1
6
94,65
Toruń
6
2
93,53
Warszawa
kujawskopomorskie
mazowieckie
4
9
93,38
Wrocław
dolnośląskie
5
5
92,77
Warszawa
mazowieckie
8
12
92,45
Bielsko-Biała
śląskie
23
200+
90,8
Dyrektor Marek Łaźniak wraz z wicedyrektor Małgorzatą Drwięgą oraz uczniami - Disą Witkowską z 2b
i Brunem Jasicem z 2f reprezentowali szkołę w Warszawie podczas uroczystości wręczenia gratulacji.
Sukces naszej szkoły docenił również Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, składając życzenia
w liście gratulacyjnym.
5
Uroczystości
12.01.
Studniówka
Studniówka
Zdjęcia: Ewa Serkowska
6
Uroczystości
24.01 .
Bal karnawałowy
Podziwiano zdolności taneczne oraz koordynację ruchową uczestników. Zwyciężczynią okazała się Kasia
Skowronek z klasy 1E. Tuż po tym szkolny DJ Piotrek Kowalski umilił czas, puszczając znane i lubiane
kawałki muzyczne. Przed uczestnikami postawiono
trudne zadanie. Musieli spośród siebie wybrać najpiękniejszy strój karnawałowy. Swoim wyglądałem
zachwyciła Aleksandra Raźniak (2F). Z biegiem czasu parkiet zapełniał się. Aktywność w następnych
konkursach przerosła oczekiwania organizatorów.
Wszystkie nagrody trafiły do zwycięzców, a krótko
Dnia 24 stycznia w XIV LO odbył się zorganizowany
przez Radę Samorządu Uczniowskiego bal karnawałowy. Pod opieką prof. Sebastiana Guza, prof. Anny
Rabiegi i prof. Ludwika Ralskiego pięćdziesięcioro
uczniów spędziło cztery godziny, bawiąc się i uczestnicząc w konkursach. Organizacją imprezy zajęła się
zastępczyni Przewodniczącego Szkoły Marta Pacan
(uczennica klasy 3B), a pomogli jej członkowie RSU:
Klaudia Kałuzińska (1D), Jakub Geltz (1D) oraz Dawid Hajnrych (1A). Bal rozpoczął się od koncertu
szkolnego zespołu „Blood Pressure” w składzie: Ewa
przed godz. 22 bal karnawałowy miał swój finał.
Z relacji uczniów wynika, że bawili się wspaniale!
Piankowska, Radosław Banicki, Piotr Banio i Piotr
Klimiuk. Zaprezentowali się fantastycznie - publicz-
Zdjęcia: Ewa Serkowska
ność była zachwycona. Po krótkiej przerwie, na której
posilono się nieco, miał miejsce pierwszy konkurs.
7
Uroczystości
28.02 .
Konkurs LIGA
NAUKOWA 2013
Liga Naukowa to dwa konkursy: Liga Matematyczna
i Liga Humanistyczna. Tegoroczna edycja konkursu
to już jedenasta w jego historii. Organizatorzy kontynuują tradycje znanego konkursu Disce Puer. Przez
pierwsze trzy lata konkurs kierowany był jedynie do
gimnazjalistów wrocławskich. Ponieważ idea konkurHonorowy Patronat nad Ligą Naukową objął Prezydent Miasta Wrocławia Pan Rafał Dutkiewicz.
Finał konkursu odbywał się 28 lutego 2013
(czwartek) w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego
Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.
Tytuł finalisty zdobyło 30 najlepszych szkół w finale
Ligi Humanistycznej i 30 najlepszych szkół w finale
Ligi Matematycznej. Szczegóły na stronie internetowej: www.liga.lo14.wroc.pl/wyniki2013.html
su i jego wysoki poziom zdobyły uznanie w środowi-
Gratulujemy wszystkim drużynom zakwalifikowanym
sku, zasięg został zwiększony do całego wojewódz-
do finału konkursu Liga Naukowa 2013!
Koordynator i organizator konkursu: prof. Cezary Urban
twa dolnośląskiego. Od kilku lat konkurs to już oficjalnie konkurs Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty
Zdjęcia: Ewa Serkowska
realizowanym przez Liceum Ogólnokształcące Nr
XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.
LIGA HUMANISTYCZNA
etap I szkolny
język polski + historia
matematyka
(test, zadania zamknięte)
(test, zadania zamknięte)
papierowy
język polski + historia
papierowy
matematyka
etap II regionalny (test, zadania zamknięte)
internetowy
język polski + języki
etap III wojewódzki
LIGA MATEMATYCZNA
obce
(zadania otwarte, XIV LO
Wrocław)
drużynowy
(test, zadania zamknięte)
internetowy
matematyka
(zadania otwarte, XIV LO
Wrocław)
drużynowy
8
Czternastka miejscem spotkań i dyskusji
07.01.
„80 milionów” – spotkanie z Józefem Piniorem
Pani Kaczorowska z wielką ekspresją opowiadała
o procesie powstawania książki i żmudnych poszukiwaniach informacji w archiwach. Rozmowa z gośćmi
przybliżyła nam realia Wrocławia w tamtych czasach
i pozwoliła porównać je z tym, co znamy dzisiaj. Ciekawa była odpowiedź pana Piniora na pytanie, czy nie
bał się konsekwencji wynikających z przeprowadzania
tak ryzykownych akcji - młodzi ludzie nie zastanawiali
się nad tym, co ryzykują; mieli tylko nadzieję i wiarę
w sukces misji. Opowiedział nam również o tym,
że część ich działań była pokierowana młodzieńczym
buntem i chęcią walki z systemem. Młodzież kierowała
się wtedy pewną ideą, miała wyznaczony cel. Dzięki
temu dowiedzieliśmy się coś o psychice ludzi w tamtych czasach. Inne ciekawe pytanie skierowane do Jó-
Dnia 7 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół 14 w sali
zefa Piniora to: czy ciężko było wybrać między Soli-
nr 212 urządzono projekcję filmu pt. „80 milionów”,
darnością a władzą państwa i czemu niektórzy ludzie
który opowiada o wydarzeniach mających miejsce we
wybierali jedno, a inni drugie. Gościom trudno było
Wrocławiu przed rozpoczęciem stanu wojennego. Po
udzielić odpowiedzi, gdyż jak wiadomo za czasów
filmie odbyło się spotkanie z autorką książki, na pod-
PRL-u środowisko wszędzie było takie samo i dostawie której powstał film, panią Katarzyną Kaczorow- świadczało podobnych rzeczy: takie same ubrania,
ską oraz panem Józefem Piniorem, uczestnikiem tam- filmy itd. Pod koniec spotkania pani Kaczorowska
tych wydarzeń.
opowiedziała nam kilka wzruszających historii ludzi
z PRL-u.
Uczniowie pożegnali naszych gości gromkimi brawami. Jak zwykle okazali się zaangażowanymi słuchaczami. Myślę, że pan Pinior i pani Kaczorowska będą miło
wspominać wizytę w naszej szkole, a my wiele wyniesiemy z ciekawej dyskusji.
Katarzyna Skowronek, 1e
Zdjęcia: Ewa Serkowska
Uczestnicy spotkania aktywnie brali udział w rozmowie, pytaliśmy o to, ile z wydarzeń faktycznie miało
miejsce, jakie są różnice między filmem a książką.
9
Czternastka miejscem spotkań i dyskusji
09.01.
Spotkanie z profesorem Janem Miodkiem
ortografii. Myślę, że wszystkim bardzo się podobało
spotkanie i niebawem profesor Jan Miodek znów zawita do naszej szkoły.
Autor: Katarzyna Skowronek 1C
9 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół nr 14 odbyło się
spotkanie z językoznawcą Janem Miodkiem. Profesor
udzielił krótkiego wykładu na temat etymologii niektórych wyrazów w języku polskim i odpowiadał na pytania zadawane przez uczniów naszej szkoły.
Profesor Miodek przybliżył nam historię polszczyzny,
a w szczególności onomastykę. W ciekawy sposób
opowiadał o nazwach miast, rzek i regionów geograficznych. Między innymi wyjaśniał pochodzenie nazwy Wrocławia; uświadomił, kim był Aleksander Brückner, od którego nazwiska pochodzi nazwa alei, przy
której znajduje się nasza szkoła oraz wskazywał na
etymologię regionu Dolny Śląsk.
Mogliśmy dowiedzieć się, jaką wagę mają słowa
w naszym języku. Uświadomiliśmy sobie, jak szybko
i intensywnie polski ewoluuje, niestety niekoniecznie
w pozytywny sposób. Profesor stwierdził, że Internet,
choć jest pożytecznym wynalazkiem, to pozwala na
wulgaryzację i brutalizację języka. To od nas zależy,
czy polski będzie pięknym i łagodnym czy nieprzyjemnym i agresywnym językiem.
Po wykładzie uczniowie z ożywieniem pytali naszego
gościa o najrozmaitsze niuanse dotyczące języka pol-
Zdjęcia: Ewa Serkowska
skiego, również o to, czy jest możliwe zniesienie zasad
10
Czternastka miejscem spotkań i dyskusji
20.02.
Spotkanie
z politykiem
Robertem Maurerem
Dnia 20 lutego 2013 roku w Zespole Szkół nr 14 odbyło się spotkanie uczniów z politykiem Robertem Maurerem. Na początku została nam przybliżona osoba
naszego Gościa. Dowiedzieliśmy się, że z wykształcenia jest politologiem, studia skończył w Niemczech,
obecnie ma 44 lata i jest prezesem oddziału wrocławskiego Nowej Prawicy. Niegdyś prowadził działalność
gospodarczą, jednak, jeśli wierzyć jego słowom, państwo temu nie sprzyjało, więc dziś nie ma już żadnej
firmy, pracuje na etacie u kogoś, komu państwo najwyraźniej bardziej sprzyja. Niedługo po tej wypowiedzi
zadane zostało naszemu Gościowi pierwsze pytanie
dotyczące zasad kierujących jego partią. Dowiedzieliśmy się, że w Nowej Prawicą obowiązują trzy zasady:
pierwsza z nich dotyczy istnienia zbioru praw moralnych człowieka, druga – istnienia wspólnot oraz ich
niezależności od pojedynczych osób oraz trzecia dotycząca tego, że osobę należy oddzielać od poglądów
i nie należy postrzegać jej przez pryzmat przekonań. W
odpowiedzi na kolejne pytanie: Co to znaczy być politykiem konserwatywnym i liberalnym jednocześnie? usłyszeliśmy, że konserwatyzm w poglądach naszego
Gościa dotyczy sfery społecznej, obyczajowej, a liberalizm – ekonomicznej. Ustrój zbudowany na takiej
ideologii jest, według Roberta Maurera, najlepszym dla
jednostki. Po zadaniu kolejnych pytań dowiedzieliśmy
się, że w Polsce powinna dominować władza wykonawcza, pod rozwagę brane jest nawet przywrócenie
monarchii (podobno monarchia nie stanowi zagrożenia
dla wolności człowieka, a demokracja tak). W polityce
zagranicznej powinniśmy być otwarci i nie wybierać
jednego sojusznika na lata, a zmieniać sprzymierzeń-
dostrzec także zalety Unii Europejskiej, jak choćby
otwarte granice oraz swobodny przepływ towarów
i usług. Jako eurosceptycy, politycy partii Janusza Korwin-Mikkego nie uważają obecnego budżetu za sukces,
woleliby brak dotacji w zamian za brak składek unijnych. Armia polska powinna być zawodowa, oprócz
tego powinien być stworzony system obronny na
kształt szwajcarskiego: szkolenia militarne dla cywili
dotyczące obsługi broni i bronienia danego terytorium
oraz powszechny dostęp do broni dla osób niekaranych. Na temat związków partnerskich dowiadujemy
się, że nie są nielegalne, a lewica chce je zinstytucjonalizować, nie zalegalizować. Polityka prorodzinna byłaby lepsza, gdyby zamiast zasiłków obowiązywały
zwolnienia z podatków. Dzisiaj trudniej jest o pracę
(kiedyś można było ją dostać w 3 dni, dzisiaj niektórzy
przez 2 lata nie mogą znaleźć żadnej). Humanistom
ciężej znaleźć pracę, pożądani są jedynie najlepsi specjaliści spośród nich, a dla reszty pozostaje zajmowanie stanowisk niezgodnych z ich wykształceniem
i zajmowanie się naukami humanistycznymi hobbistycznie. Straż miejska powinna zostać zlikwidowana,
gdyż zwiększa przemoc i przymus państwowy i urzędniczy, policja państwowa jest siłą wystarczającą. Pytaniem kończącym spotkanie było, czy, gdyby monarchia została ewentualnie wprowadzona, to czy władcą
mogłaby zostać czarnoskóra lesbijka (i dlaczego nie)?
Dowiedzieliśmy się, że król nie wiąże się z samym
sprawowaniem urzędu, ale z pewnymi predyspozycjami, ale jeżeli byłaby to dziedziczka tronu, to należałoby rozważyć jej kandydaturę oraz ocenić, jak taka osoba wykonywałaby swoje zadania jako monarcha. Tym
oto optymistycznym akcentem zakończyło się
spotkanie z Robertem Maurerem, konserwatywnym liberałem z Nowej Prawicy, który
zechciał być naszym Gościem.
Autor: Krzysztof Erdt, kl.: II K
ców tak, by ich dobór zawsze służył jak najlepiej Polsce. Nowa Prawica jest eurosceptyczna, jednak potrafi
11
Czternastka miejscem spotkań i dyskusji
22.02.
Spotkanie
z łucznikiem
Gdy my bawiliśmy się łukami i strzałami, pan Gonet
opowiadał o wpływie łuku na życie człowieka od epoki
prehistorii aż do dziś. Następnie poprosił uczniów
o zadawanie pytań, a ci oczywiście nie omieszkali skorzystać z okazji, by popisać się swoją błyskotliwością
i porozmawiać np. o odmianach łucznictwa i starożytnych technikach strzeleckich.
Niestety czas płynął tak szybko, że nawet nie zauważyliśmy, kiedy zabrzmiał pierwszy dzwonek obwieszczający koniec spotkania. Na pożegnanie pan Gonet kilkakrotnie wystrzelił z różnych miejsc ze swojego łuku do
tarczy ustawionej pod ścianą i poinformował nas, iż
zaprasza na zajęcia do swojego klubu oraz umówił się,
że chętnie odpowie na pytania po spotkaniu, jeżeli
jeszcze jakieś się pojawią.
Moim zdaniem pan Gonet jest osobą odznaczającą się
W piątek, 22.02.2013r., do naszej szkoły przybył niety- ogromnym optymizmem, jest otwarty na zdobywanie
powy gość, mistrz Polski w łucznictwie tradycyjnym, nowych doświadczeń, nie boi się przygód i tego, co
pan Piotr Gonet.
Opowiadał o swoich podróżach po całym świecie
„z żoną u boku i łukiem w plecaku”. Obejrzeliśmy
zapierające dech w piersiach zdjęcia z jego wędrówek
w Chinach i Azji odbytych przy okazji uczestniczenia
w różnych turniejach łuczniczych. Mogliśmy też zobaczyć fotografie z treningów jego uczniów w klubie ,,Centrum Łucznictwa Tradycyjnego”.
Na spotkanie z uczniami XIV LO pan Gonet przywiózł, oprócz zdjęć i opowieści, wspaniałe łuki i strzały z całego świata, które mogliśmy oglądać, a nawet
naciągać cięciwy tych broni miotających pręty. Zabawa była genialna!
W pewnej chwili pan Gonet powiedział, że ten, kto
napnie łuk o naciągu 50 kg albo wypatrzy na zdjęciach
jednego z profesorów uczących w naszej szkole, otrzyma darmową lekcję łucznictwa. Dziewczyna z drugiego rzędu odnalazła profesora, a chłopak z piątego na-
przyniesie jutro. Jest on przykładem na to, iż można
pogodzić pracę z pasją i czerpać z tego korzyści nie tylko duchowe, ale i materialne. Według mnie spotkanie było naprawdę interesujące i szkoda, że tak szybko się skończyło.
Autor: Martyna Bojko I L
ciągnął łuk. W związku z tym pan Gonet obiecał im
Zdjęcia: Ewa Serkowska
spełnić obietnicę.
12
Liga Klas
Konkurs fotograficzStyczeń/ ny - bajka - sekwenLuty
cja obrazów
z tekstem
Anna Maćkowska - wicedyrektorka i polonistka
Marek Tybur - reżyser i instruktor teatralny
Edward Kalisz - aktor i instruktor teatralny.
Tekst: Hanna Matul
Foto: Ewa Serkowska
My Wrocławianie, My Dolnoślązacy
21.01 odbył się w klasach gimnazjalnych kolejny konkurs w ramach Ligii Klas, był to konkurs fotograficzny. Uczniowie stosując pokaz multimedialny w postaci sekwencji fotografii i dźwięku mieli za zadanie
przedstawić wybraną bajkę dla dzieci. Konkurs był
27 lutego w ramach edukacji regionalnej odbył się
konkurs wliczany w punktację Ligi Klas dotyczący
znajomości naszego regionu. Konkurs odbył się
w sali 212, wybrani reprezentanci klas gimnazjalnych
musieli odpowiedzieć na pytania w teście krajoznawczym. Najwięcej poprawnych odpowiedzi udzieliła
klasa II L, zajmując w tej konkurencji I miejsce, na
drugim miejscu uplasowąła się klasa II K, trzecie
miejsce ex aequo zajęły klasy I L i I K.
Tekst: Hanna Matul
bardzo ciekawy, niektóre klasy nagrały narrację do
Zdjęcia: Ewa Serkowska
bajki wcześniej, inni wybrali narratorów, którzy na
scenie, opowiadając bajkę musieli dostosować się do
wyświetlanego pokazu zdjęć. Mogliśmy zobaczyć
„Kopciuszka” w dzisiejszej aranżacji lub
„Czerwonego Kapturka” w nietypowej wersji.
W tej rywalizacji najlepiej wypadła klasa I M, zajmując I miejsce, II miejsce zdobyła klasa II M a trzecie
klasa I L. Rywalizację oceniało jury w składzie:
13
Liga Klas
Tańce latino
tyczną całość.
Uczestnicy sumiennie i zaangażowaniem przygotowa-
20.02.
li się do konkursu, stworzyli ciekawy spektakl taneczny.
Ocenie podlegała technika tańca i rytm zgodny z muzyką, stopień trudności choreografii, charakter tańca,
wrażenie artystyczne, stroje i charakteryzacja, zaangażowanie zespołu. Występy oceniało jury
w składzie:
Marek Tybur - reżyser i instruktor teatralny,
Edward Kalisz - aktor i instruktor teatralny,
Łukasz Kraul - przewodniczący jury,
Marta Pacan - przedstawicielka Samorządu Uczniow-
20 lutego o godzinie 13.00 odbył się w ramach Ligi
Klas konkurs tańca latino dla klas I liceum.
O kolejności występów zadecydowało losowanie,
które na przerwie przeprowadzili uczniowie klasy III
D: Edgar Smalec i Gabriela Konarska. Oni też pełnili
funkcję prowadzących imprezę.
Uczniowie zaprezentowali taniec latynoamerykański
lub mix tańców (samba, cha-cha, rumba, passo doble, skiego.
jive, mambo, ewentualnie tango Argentino). Wystą-
Jury po naradzie jednogłośnie ustaliło werdykt:
1 miejsce - klasa I F,
2 miejsce - klasa I A,
3 miejsce - klasa I E,
4 miejsce - klasa I C,
5 miejsce - klasa I C,
6 miejsce - klasa I B.
Prowadzenie konkursu przebiegło bez zastrzeżeń.
Poziom taneczny oceniono jako dobry. Klasa IF znacząco wyróżniała się najlepszą koncepcją i techniką
wykonania układu. Pozostałe klasy prezentowały zbliżony poziom rywalizacji.
pienie trwało ok 3 min. W układzie choreograficznym
wzięło udział minimum 8 osób z klasy. Układ był
Koordynator imprezy: Łukasz Kraul
zatańczony w parach lub pojedynczo, tworząc este-
Zdjęcia: Ewa Serkowska
14
Konkursy i Olimpiady
Styczeń
Konkurs Liga Naukowa - edycja 2013
Dolnośląski Konkurs
Gimnazjalistów
Olimpiada Fizyczna
Do zawodów doświadczalnych II stop-nia Olimpiady
Fizycznej zostali zakwalifikowani następujący uczniowie:

Daniel Danielski 3E

Kamil Dzikowski 3B

Kajetan Ożarowski 3A
Liga Humanistyczna:

Piotr Pietrzak 3E

Anna Dobrowolska 2M

Patrick Szmucer 3D

Filip Nowak 2K

Aleksander Ulatowski 2A

Maria Kulak 2M

Kamil Szubiński 3M
Do etapu regionalnego LN zakwalifikowały się drużyny w składzie:
Liga Matematyczna:
Koordynator: prof. Marian Bąk
Olimpiada Języka Rosyjskiego etap okręgowy

Grzegorz Opałko 3K
Do etapu okręgowego Olimpiady Języka Rosyjskiego,

Alicja Chaszczewicz 3K
pod opieką prof. Jadwigi Drabik, zakwalifikowali się

Jan Mirkiewicz 3K
następujący uczniowie:

Marcin Sidorowicz 3K

Maksymilian Iwanow 3B

Piotr Majcher 3B

Michał Sawkiewicz 3B
Olimpiada Filozoficzna - etap
okręgowy
Do etapu okręgowego olimpiady filozoficznej zakwali-
Mistrzostwa Polski Robotów
Wrocław 2012
fikowali się następujący uczniowie:

Grzegorz Bryl 2F

Aleksandra Buraczyńska 3F

Aleksandra Fila 3F

Maria Gajewska 2F

Aleksander Glapiak 1F

Joanna Kochel 3A

Laura Puda 1F

Caterina Tozzi 1F

Maciej Tymiański 1C

Paulina Wierzbińska 3F

Kinga Wiklińska 1F
Marcin Witkowski i Wojciech Sopot zakwalifikował
się do finału Mistrzostwa Polski Robotów Minisumo
Wrocław 2012.
Opiekunka: Hanna Matul
15
Konkursy i Olimpiady
Styczeń
Finał IX Europejskiej
Olimpiady Społeczno
- Prawnej
nych i ważnych pytań dotyczących m. in. przyszłości
Unii Europejskiej, problemu zbyt dużego znaczenia
Niemiec w Unii czy też kryzysu gospodarczego w krajach Europy Południowej. Po wizycie w KE uczestnicy
W dniach 12-14 stycznia 2013r. w Brukseli odbył się
Olimpiady zwiedzili też Ambasadę Polski przy Unii
finał IX Europejskiej Olimpiady Społeczno - Prawnej.
Europejskiej oraz Ambasadę Polski w Belgii. W bu-
Wzięło w nim udział 10 osób z całej Polski, w tym
dynku Ambasady miało miejsce spotkanie z Ambasa-
dwoje uczniów LO nr 14: Maria Gajewska i Jan Brzu-
dorem Polski przy UE.
ska z klasy 2F. Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na
pytania dotyczące prawa UE, prawa polskiego, systemu instytucjonalnego UE oraz polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa UE. W zawodach finałowych Maria
zdobyła tytuł finalisty (6. miejsce), natomiast Jan laureata (2. miejsce). Wyjazd do Brukseli połączony był
ze zwiedzaniem Starego Miasta oraz wizytą w Dzielnicy Europejskiej. W budynku Komisji Europejskiej
uczestnicy finału Olimpiady mieli przyjemność spotkać się z Komisarzem Januszem Lewandowskim.
W stronę Komisarza skierowanych zostało wiele trud16
Obozy naukowe
Styczeń
Obóz informatyczny
w Podgórzynie
zań zadań, wykłady tematyczne oraz konsultacje
(wszyscy prowadzący i Dawid Matla odpowiadali na
pytania implementacyjne, szukali błędów w kodzie,
odpowiadali na pytania).
Trzeciego dnia, jak zwykle po śniadaniu,
7-12 stycznia 2013r.
poszczególne grupy udały się na wykłady ze swoimi
7 stycznia o godzinie 9.00 wyruszyliśmy
sprzed szkoły do Podgórzyna. Około 12 byliśmy na
miejscu. Po rozpakowaniu sprzętu i organizacji pracowni na czas trwania obozu wszyscy udali się na
obiad. Po obiedzie rozpoczął się proces podziału, mający na celu zakwalifikowanie uczniów do odpowiedniej grupy zaawansowania (były cztery grupy: początkująca, średnio-zaawansowana, zaawansowana i olimpijska). Następnie rozpoczęły się pierwsze zajęcia
i wykłady. Zajęcia z grupą początkującą rozpoczęli
opiekunami, za wyjątkiem grupy olimpijskiej, która
rozpoczęła dzień od pięciogodzinnego treningu z zadaniami olimpijskimi. Po obiedzie ze względu na ładną pogodę odbył się krótki spacer. Uczniowie powrócili do zajęć, które wyglądały podobnie jak we wtorek. W czwartek tradycyjnie odbyły się zawody we
wszystkich grupach poza podstawową. Liczył się ranking ogólny aż do ostatniego dnia. Wręczenie nagród
odbyło się w piątek, na podstawie klasyfikacji ogólnej, wraz z podsumowaniem obozu.
Wiktor Janas i Janek Marcinkowski. Grupa olimpijska
pod kierownictwem Bartka Dudka i Damiana Rusaka
rozwiązywała zadania mające przygotować ich do
kolejnych etapów Olimpiady Informatycznej. Grupa
zaawansowana rozpoczęła zajęcia z Karolem Pokor-
Grupa podstawowa:
1.
Kacper Klecuń
2.
Piotr Pusz
3.
Kamil Górecki
skim i Karolem Konaszyńskim, a najmniej liczna grupa średnio-zaawansowana rozpoczęła zajęcia
z Krzysztofem Piecuchem.
Dzień drugi rozpoczęło śniadanie, a następ-
Grupa średnio zaawansowana:
1.
Alicja Chaszczewicz
2.
Martyna Siejba
nie grupy udały się na zajęcia, które trwały do obiadu.
Grupa podstawowa zajęła się ambitnym zadaniem
poznania podstawowych struktur danych (stos, kolej-
Grupa zaawansowana:
3.
Paweł Dybiec
4.
Jakub Zadrożny
ka) oraz ich implementację za pomocą funkcji. Grupy:
średnio-zaawansowana i zaawansowana po wysłuchaniu wykładów rozpoczęły rozwiązywanie zadań, zaś
grupa olimpijska uczestniczyła w treningu polegają-
Grupa olimpijska:
1.
Daniel Danielski
2.
Tomasz Syposz
cym na rozwiązywaniu zadań z różnych konkursów
w tym międzynarodowych. Po obiedzie wyruszyliśmy
na spacer po urzekającej okolicy (niestety bez śniegu).
Po spacerze obozowicze wrócili na zajęcia i jak zwykle rozwiązywanie zadań trwało do późnych godzin
wieczornych. Zajęcia obejmowały omówienie rozwią17
Obozy naukowe
Na szczególne wyróżnienie zasłużył
Styczeń
Obóz matematyczny
w Jagniątkowie
Jarosław Kwiecień, który uplasował
się czołówce grupy olimpijskiej
21-25 stycznia 2013
składającej się z samych licealistów.
Warto pamiętać, że Jarek jest uczniem 3 klasy gimnazjum i można wiązać z nim spore nadzieje, jeśli nadal
będzie rozwijał swoje zainteresowania w tym kierunku. Na spacerze jeden z prowadzących – Wiktor Janas
– postanowił zimową porą wykąpać się w wodospadzie.
W piątek od rana odbywały się wykłady oraz tradycyjnie dla grupy olimpijskiej pięciogodzinny sparing.
W nocy z czwartku na piątek w końcu spadł śnieg,
więc spacer został zamieniony na zabawy w śniegu –
unikalna okazja, by za przyzwoleniem trafić śnieżką
W obozie wzięło udział 27 uczniów (11 z klas pierw-
w prowadzącego czy nauczyciela. Największym po-
szych, 9 z klas drugich, 7 z klas trzecich). Podczas
wodzeniem w nacieraniu śniegiem i otrzymywaniem
obozu poza częstymi zajęciami z pracownikami Unisalw od uczniów cieszył się Wiktor Janas, Dawid Ma- wersytetu Wrocławskiego odbyły się dwie symulacje
tla też nie pozostał suchy. Takie odprężenie i zabawy etapu regionalnego Olimpiady Matematycznej.
na śniegu poprawiły apetyt. Przed kolacją miało miej- Uczniowie przez 5 godzin mierzyli się z zadaniami na
sce podsumowanie obozu wraz z wręczeniem nagród poziomie olimpijskim. W środę uczniowie przed obianajlepszym. A po kolacji dla zainteresowanych miej-
dem wybrali się na sąsiedni zamek Chojnik i, prze-
sce miały wykłady. Janek Marcinkowski opowiedział dzierając się przez zaspy śniegu, wietrzyli swoje przeo najnowszych osiągnięciach informatycznych
silone umysły.
w dziedzinie kryptografii: o kryptografii kwantowej
Przedostatniego dnia pod wieczór obozowicze zostali
opartej na zasadzie nieoznaczoności Heizeberga
podzieleni na dwie drużyny, które stoczyły pojedynek
(z doniesień nieoficjalnych taki sposób szyfrowania
następnego dnia przed wyjazdem. Odbył się wtedy
informacji odbywa się na drodze Pentagon – Wa-
mecz matematyczny, w którym zwyciężyła drużyna
szyngton). Po wykładzie każdy z prowadzących pro-
złożona głównie z uczniów klas drugich.
wadził już indywidualnie i nieobowiązkowo wykłady
Koordynator obozu: Daniel Cichoń
z ciekawostek informatycznych. Wspólnie Wiktor
Janas, Janek Marcinkowski i Dawid Matla do 4 nad
ranem dyskutowali z grupą podstawową o budowie
procesora, używaniu komputerów w astronomii,
astronautyce i każdym możliwym dziale nauki.
Koordynator obozu: prof. Dawid Matla
18
Projekty
Młodzież dowiedziała się, że aby wziąć
WrOpenUp w XIV LO
udział w projekcie, należy:
Styczeń
zebrać się w 3-4 osoby i wybrać kapitana
2. poprosić nauczyciela, aby zaopiekował się
grupą (zebrał zgody od rodziców na udział w
konkursie i zaangażował w działania zgodnie
ze swoimi możliwościami);
3. wymyślić hasło promujące otwartość wobec różnorodności kulturowej;
4. zarejestrować się na stronie http://
www.wropenup.pl/ do 10.01.2013;
5. wziąć udział w warsztatach kompetencji
międzykulturowej;
W piątek 4 stycznia 2013 roku na 7 i 8 godzi-
6. rozwijać swoje umiejętności na dowolnie
nie lekcyjnej, w ramach zajęć artystycznych dla klas
wybranych warsztatach artystycznych, dzien-
drugich gimnazjum, odbyło się spotkanie z przedsta-
nikarskich i innych zaproponowanych w
wicielami fundacji WrOpenUp.
ramach projektu;
Wolontariusze przedstawili idee projektu.
7. realizować zadania w swoim tempie,
Jest nią połączenie działania edukacyjnego, będącego
zgodnie z własnym pomysłem do końca ma-
w dużej mierze nauką poprzez doświadczenie, koordynowane i wspierane przez specjalistów z dziedziny
szeroko pojętej komunikacji (masowej, społecznej,
międzykulturowej) z działaniami kreatywnymi - radosnymi, pozwalającymi wykorzystać energię młodych
ludzi do promowania postaw pozytywnych
i
twórczych.
Wśród zaproszonych gości był absolwent
XIV LO, wrocławski artysta Tomasz Jakub Sysło,
który jest autorem murala u bram Przedmieścia Oławskiego, na kamienicy przy ulicy Kościuszki 76. Mural
promujący akceptację i otwartość wobec kulturowych
odmienności we Wrocławiu. Jest doskonale widoczny, zauważalny dla wszystkich, którzy odwiedzają
ja.
Reporter Andrzej Jóźwik z TVP Wrocław nagrał fragment spotkania do programu "Wrocław pod lupą" (środa godzina 18:50), który dotyczy nowych
zjawisk, trendów w kulturze, rozwoju społecznym.
Forma prac konkursowych jest dowolna, mogą to być
reportaże, wywiady, fotorelację, amatorskie filmy lub
scenariusze, propozycje lekcji dla dzieci, przedstawienia dla dzieci, vlepki (naklejki), plakaty, komiksy,
mapy miejsc spotkań z innymi kulturami, gry, flash
moby, przedstawienia, scenki, piosenki lub inne utwory muzyczne, projekty graffiti, murali, instalacji artystycznych itd. Fundacja pokryje koszt realizacji najciekawszych prac.
Wrocław. Nasze miasto jest postrzegane jako polska
Koordynatorka projektu: prof. Magdalena Wacowska
stolica street artu, a mural WrOpenUp dołączy do
Zdjęcia: Ewa Serkowska
mapy wrocławskich murali – mówił autor projektu
i zachęcał uczniów do tworzenia nowych, na które
miasto przeznaczyło kilka kamienic.
19
Wymiana
luty
Wymiana z niemieckimi gimnazjalistami
Graf-Adolf-Gymnasium Pan Hans-Raimund Pfohl,
który po powitaniu przez Pana Dyrektora Marka Łaźniaka zwiedził naszą szkołę. Po południu odbyło się
spotkanie dyrektorów, na którym podsumowali oni
dotychczasową (pięcioletnią już) współpracę i zaplanowali dalszy jej przebieg - m.in. wspólny udział
uczniów obu szkół w międzynarodowych projektach.
W czwartek 21.02. cała grupa wyjechała pod opieką
p. Pfohla, p. Künne, p. Strothmann i p. Trofluk na
wycieczkę edukacyjno - krajoznawczą. Uczniowie
brali udział w lekcji historii w Fundacji Krzyżowa,
a następnie zwiedzili Zamek Książ w Wałbrzychu.
W dniach 18.-22.02.2013r. odbyła się wymiana
uczniów klas drugich XIV LO we Wrocławiu
22.02. goście spędzili przedpołudnie u rodzin - gospo-
z uczniami Graf-Adolf-Gymnasium w Tecklenburgu.
darzy i wczesnym popołudniem wyjechali do Niemiec.
Uczniowie GAG przyjechali do Wrocławia pod opieką swoich nauczycieli - Pana Benjamina Künne i Pani Polscy uczniowie wyjadą z rewizytą do Tecklenburga
w dniach 16.-20.04.2013r.
Martiny Strothmann. Pięcioro gości zamieszkało
w internacie szkoły, pozostali u rodzin naszych
Zdjęcia: Ewa Serkowska
Koordynatorka wymiany polsko-niemieckiej: prof.Marzena Trofluk
uczniów.
We wtorek 19.02. cała grupa polsko - niemiecka wyjechała pod opieką p. Aleksandra Wiewiórskiego do
Oświęcimia i zwiedziła Państwowe Muzeum Auschwitz. Wieczorem pary polsko - niemieckie przygotowały krótkie informacje w języku niemieckim na
temat najciekawszych zabytków Wrocławia.
W środę uczniowie XIV LO oprowadzali swoich gości po Starym Mieście we Wrocławiu. Popołudnie
pozostawało do dyspozycji młodzieży. Część grupy
obejrzała spektakl w Operze Wrocławskiej, pozostali
korzystali z oferty sportowej (m.in. lodowiska szkolnego).
Również w środę przyleciał do Wrocławia Dyrektor
20
Wolontariat
Styczeń
Akcja charytatywna
na rzecz Jurka
Akcja charytatywna klasy 1M
na rzecz Fundacji „DR CLOWN”
Od 1999 roku terapia śmiechem jest realizowana
w Polsce przez pracowników i wolontariuszy Fundacji "Dr Clown". Pomagają chorym dzieciom przebywającym w szpitalach i placówkach specjalnych, organizując zespoły wolontariuszy "doktorów clownów", którzy w kolorowych strojach i makijażu, obowiązkowo z czerwonym noskiem, niosą małym pacjentom wspaniałą zabawową terapię. Ci komiczni
W środę 9.01.2013 w Zespole Szkół Nr 14 Marysia
Balicka z klasy 2k gimnazjum, zorganizowała kiermasz ciast (akcja ogólnoszkolna), z którego dochód
był przeznaczony dla Jurka Piekarskiego, ucznia
z klasy trzeciej „b” XIVLO, który po wypadku zapadł
w śpiączkę. Młodzież szkolna oraz nauczyciele chętnie kupowali ciastka, którymi częstowała z uśmiechem na twarzy organizatorka wydarzenia.
Ciasta przynieśli: Maria Balicka 2k, Joanna Zmonarska 3l, Paulina Miszkieło 3l, Marcin Delikat 3l, prof.
Maria Czaplińska.
Uzbieraną kwotę 341, 70 przelano na konto Fundacji
w dniu 14.01.2013r.
„lekarze”, bawiąc, likwidują stres i napięcia spowodowane nietypową i często bardzo trudną sytuacją
małego pacjenta. Pragną, aby żadne dziecko w Polsce
nie kojarzyło pobytu w szpitalu jedynie z cierpieniem,
bólem, zastrzykami i dłgotrwałą terapią. I tak na rzecz
Fundacji „Dr Clown” klasa 1m postanowiła zorganizować kiermasz. Rodzice upiekli ciasta i w dniu
18.12.2012 r. w Zespole Szkół Nr 14 odbył się Kiermasz ciast, którego celem było uzbieranie pieniążków
i wsparcie fundacji. Z wielkim zaangażowaniem
dziewczynki z G49: Karolina Wilińska, Justyna
Hallala i Basia Franas za darowane datki częstowały ciastem wszystkich nauczycieli i młodzież ucząca się. W ten sposób uzbierano kwotę
285 złotych, którą przelano 4.01. 2013 na konto
fundacji „Dr Clown”
Koordynatorka wolontariatu: Maria Czaplińska
21
Wolontariat
Styczeń
„Szkoło Pomóż i Ty”
- akcja charytatywna
Pauli i Kasi z 2l
go wypadku w 2011 r. stracił palce prawej dłoni. Szymon pragnie kontynuować naukę w technikum, aby
móc w przyszłości pracować w wymarzonym zawodzie
rolnika-mechanika. Prawidłowe funkcjonowanie
wśród rówieśników i w życiu dorosłym ułatwią mu
specjalistyczne protezy palców. Koszt protez 42 600 zł
zdecydowanie przewyższa możliwości finansowe rodziców Szymona, dlatego przede wszystkim od ofiarności i dobroci ludzi o otwartym sercu zależeć będzie
powrót do sprawności i możliwość bycia aktywnym
zawodowo.
Akcja charytatywna klasy 1b na
rzecz dzieci w Jaszkotlu
Pomóżmy Szymonowi Być Aktywnym
Jeszcze we wrześniu, po otrzymaniu pakietu cegiełek
od organizatora Fundacji Pomóż i Ty dla Zespołu
Szkół Nr 14, Paula Michalak i Katarzyna Jucha
z klasy 2l Gimnazjum Nr 49, postanowiły sprzedawać
za zgodą koordynatora szkolnego karteczki-ściągawki
tzw. cegiełki, której wyprodukowanie kosztuje 1zł. Za
ich sprzedaż dziewczyny uzyskały 80 złotych. Uzbierana kwota była niewielka, gdyż w naszej szkole młodzież doskonale zna podstawy z każdego przedmiotu,
więc ściągawka nie cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Dziewczyny postanowiły zatem, że przygotują samodzielnie zrobione kartki świąteczne i podczas kiermaszu w Dniu Życzliwości będą one darem
za datki uczniów zainteresowanych ich kupnem.
Opłacało się, gdyż uzbierały (106, 70 zł) więcej, niż
za sprzedaż cegiełek. Kwotę 186, 70 przekazano na
konto Fundacji na specjalistyczne protezy palców dla
Szymona.
Tegoroczna akcja Szkoło Pomóż i Ty na rok szkolny
2012/2013 stawia za cel pomoc 18-letniemu Szymo-
W czwartek 10.01.2013 w Zespole Szkół Nr 14,
przedstawicielka klasy 1E XIV LO, Weronika Tołściuk, zorganizowała kiermasz ciast, z którego dochód będzie przeznaczony na produkty żywnościowe
i słodycze dla dzieci rehabilitowane w Ośrodku w
Jaszkotlu. Ciasta przyniosły: Ewa Januszewska, Jakub Nowiński, Jakub Michalak, Weronika Tołściuk z klasy 1B, a sprzedawali: Michalina
Parych, Wojciech Barański, Weronika Tołściuk z klasy 1B i Jakub Sierszuła z klasy
1E.Kwota uzbierana to 265, 20 złotych.
nowi Czechowskiemu, który w wyniku nieszczęśliwe-
Koordynator: Maria Czaplińska
22
Otwarta Szkoła
Styczeń
ści, zachęceni rozbudowanym programem pobytu,
Otwarta szkoła
W dniach 7-11 stycznia 2013r., w ramach
projektu „Otwarta Szkoła”, w naszej szkole i internacie gościli gimnazjaliści z Krotoszyna i Lwówka Śląskiego. Odczucia uczniów były różne. Krzysztof
z Krotoszyna mówi: „Szkoła jest bardzo fajna, mili
nauczyciele, świetne wyposażenie”. Uczniowie zgodnie twierdzą, że lekcje z panem prof. Bąkiem zrobiły
na nich największe wrażenie, gdyż jest bardzo charyzmatycznym człowiekiem: „Słyszeliśmy, że jest tu
dużo nauki – i te słowa to chyba prawda”- mówi Kamil. -„Widzę o późnych godzinach uczniów siedzących nad książkami w stołówce”. O wychowawcach
usłyszałam dzisiaj tylko pochlebne opinie. Wszyscy
są niezadowoleni, że nie mogą wychodzić sami do
miasta, ale to ogólne zarządzenie, a nie wina opiekunów. Bardzo im się podobało tutaj i mają nadzieję, że
przyjadą za rok. Zdaniem Franka, szkoła jest za duża,
zatem powinna być w niej czynna dla wszystkich
uczniów winda, może w przyszłości będzie?
„O! I
jeszcze są ładne drzwi w szkole!” – żartuje Filip.
„Wrocław jest cudowny! Ciepło w tramwajach, dużo
darmowego wi-fi – żyć nie umierać!” – mówi Bartek
– „No i szafki, szafki są najlepsze” – puentuje.
ochoczo stawili czoła nowej przygodzie. Uczestniczyli we wszystkich punktach programu, nie zniechęceni
w najmniejszym nawet stopniu nieprzyjazną pogodą.
Postanowili chłonąć każdą komórką nowe doświadczenia, do których można zaliczyć między innymi
zwiedzanie Pałacu Królewskiego, Centrum Poznawczego oraz Ossolineum. Zobowiązałam się,
w rozmowie z nimi, wspomnieć o niewiarygodnie
ciekawych lekcjach, dzięki którym zostali wtajemniczeni w licealne, szkolne życie. Uczestnictwo w zajęciach, prowadzonych w specjalistycznych pracowniach, było niebywale stymulujące.
Doprawdy trudno wyłonić spośród mnogości rozmaitych atrakcji tę, która odcisnęła najtrwalsze piętno na
młodych umysłach. Nie można było jednak nie dostrzec stopniowo rosnącej ekscytacji, której apogeum
zostało osiągnięte podczas kontemplowania wybitnego dzieła Mozarta, opery „Don Giovanni”.
Anna Zarobnik
Otwarta szkoła
Wszechstronni z poważniejszymi aspiracjami i ciekawi świata, wczytywali się w niniejsze sprawozdanie.
14 stycznia do naszej szkoły w ramach programu
„Otwarta Szkoła” przybyła kolejna delegacja
Są oni z pewnością kimś więcej niż szarymi uczniami
gimnazjum.
uczniów. Początkowo, onieśmieleni miejskim zgiełkiem i ogromem nieznanej aglomeracji miejskiej,
Autor: Anna Sołowiej
Zdjęcia: Ewa Serkowska
z czasem rozpoczęli gruntowną eksplorację nowego
barwnego środowiska. Na nic bowiem zdało się nędzne bajdurzenie, nie oddające nawet w najmniejszym
stopniu, jak się okazało, rzeczywistości. Gimnazjali23
Pomosty
Styczeń
Projekt Po-mosty
Wrocławia edycja
zimowa 2013

warsztaty wokalne (K. Buczyńska),

warsztaty taneczne (Ł. Kraul),

origami matematyczne (G. Słaboń)

historia (A. Kuźmińska)

j. angielski (M. Skotnicka)

j. hiszpański (A. Krzyżanowski)

matematyka – ćwiczenia z myślenia (B. Fila-
rowska)

biologia – zajęcia w Muzeum Przyrodniczym
(B. Półtorak)

edukacja regionalna (M. Kwoka)

zajęcia sportowe (M. Czaplińska, B. Wilk)
Tegoroczna zimowa edycja projektu edukacyjnego Po-mosty Wrocławia odbyła się w dniach 28.011.02.2013 roku. Brało w niej udział 26 uczniów z klas
pierwszych, drugich i trzecich gimnazjów z woj. dolnośląskiego i opolskiego (szkoły z Bierutowa, Bolkowa, Cieszkowa, Lwówka Śląskiego, Namysłowa, Polkowic, Siechnic, Wińska oraz Żmigrodu).
Program edycji – której patronowało hasło
Uczniowie oprócz zajęć integracyjnych, edukacyjnych i rekreacyjnych na terenie Zespołu Szkół
Nr 14 wzięli udział w wycieczce krajoznawczej po
wrocławskim Starym Mieście, w ramach której zwiedzili Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, uczestniczyli w lekcjach muzealnych w Muzeum Narodowym i Muzeum Przyrodniczym, jak również wzięli
udział w seansie filmowym w Multikinie w Pasażu
Grunwaldzkim. Przez cały czas trwania projektu
Wrocław miastem kultury i nauki – łączył w sobie
uczestnicy, podzieleni na dwie grupy, przygotowywa-
treści szeroko rozumianej edukacji regionalnej wraz
li widowisko wokalno-taneczne, które zwień-
z celowo wybranymi zagadnieniami humanistycznymi czyło ostatniego dnia tegoroczną zimową edyi przyrodniczymi. Jedenaścioro nauczycieli - w tym cję Po-mostów Wrocławia.
Koordynator: Michał Kwoka
koordynator – przygotowało i prowadziło następujące
Zdjęcia: Ewa Serkowska
zajęcia:
24
Sport
Opiekun: Leszek Zdziebło
Gry i zabawy podczas
Styczeń Olimpiady Zimowej
Szkolna Liga Klas w Koszykówwe Wrocławiu
Dzieci i młodzież na łyżwach przyłączają się do ce dziewcząt
walki z tytoniem
Do rywalizacji sportowej zgłosiły się niemalże
wszystkie klasy Gimnazjum nr 49.
Zespoły klasowe zostały podzielone na dwie grupy A
i B. W pierwszym etapie rozgrywek, każda klasa miała rozegrać mecze systemem „każdy z każdym”
w swojej grupie. Dwie najlepsze drużyny z każdej
z grup przechodzą do kolejnego etapu. Po licznych
sportowych spotkaniach grupy A, najwięcej punktów
zdobyły dziewczyny z klasy 2K, zapewniając sobie
pierwsze miejsce w grupie i awans do dalszych rozZgodnie z zapowiedzią dla uczestników Olimpiady
Zimowej zostały przygotowane szereg gier i zabaw
mających na celu propagowanie zdrowego trybu życia. Jedną z nich był „rzut do papierosa”, w którym to
dzieci za pomocą piłeczek do tenisa ziemnego wyrazili swoje zdanie na temat palenia tytoniu. Pomysł ten
znalazł wielu zwolenników i przypadł do gustu zgromadzonej młodzieży. Świetnej zabawy nie było koń-
grywek. Drugie miejsce w grupie A zdobyła klasa
2M, zdobywając w sumie 5 punktów. Nie powodzeniem zakończyły się rozgrywki dla klasy 2L i 1K,
które mimo sportowego zacięcia nie pokonały rywalek i nie awansowały do dalszych rozgrywek - życzymy powodzenia w przyszłym roku szkolnym i dziękujemy za udział w tegorocznych Mistrzostwach Szkoły
w koszykówce dziewcząt GM.
Grupa B jest po pierwszych meczach, przed nami
ca.
Autor i opiekun: Artur Pełka
jeszcze kilka ważnych spotkań międzyklasowych, aby
poznać zwycięzców grupy.
Dolnośląska Licealiada w shorttracku
Reprezentacja XIV LO w short-track (łyżwiarstwo)
zdobyła 2 medale w zawodach międzyszkolnych Dolnośląskiej Licealiady.
W kategorii dziewcząt ( N. Szymczyk -1A, J. Ostrowska -3A, A. Hajduczenia -3A, M. Chojnacka -1E),
zajęliśmy II miejsce.
Chłopcy (M. Blicharski -2A, M. Polak -2B, M. Bęben
-1D, P. Szlachcic -1A),zdobyli brązowy medal.
25
Sport
Luty
Mistrzostwa Wrocławia – siatkarki XIV LO
na podium.
Zasłużone III miejsce!
Karolina Kamińska z 1b – kpt. zespołu i Dalia Alska
z 1e. Ala Lentka i Agata Jankowiak z klasy 1c super
wystawiały, a Natalia Witkowska, Klaudia Kałuzińska, Maja Ślusarz, Ania Skowrońska i Justyna Palutkiewicz uzupełniały grę w ataku, obronie, zagrywce
i wzajemnym wspieraniu się.
Opiekun: Maria Czaplińska
Zimowe Mistrzostwa Szkoł w
Zieleńcu 2013
W dniu 15 lutego 2013r., na „Szóstce” WINTERPOL,
odbyły się Mistrzostwa trzech wrocławskich szkół
w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie.
Rywalizowało 55 narciarzy i snowboardzistów z Liceum Ogólnokształcącego Nr IV, Zespołu Szkół Nr 4
Siatkarki z III miejsca w strefie wschodniej, spotkały
się w eliminacjach Mistrzostw Wrocławia w grupie B
i w XV LO wygrały z VIII LO 2:0, ale przegrały
z XV LO. Z II miejsca i zaliczonej przegranej 1:2
z XV LO, rozegrały 12 lutego 2013 r., ćwierćfinał,
który odbył się w VII LO. Tam dziewczęta ograły
gospodarza, ale przegrały z II „siatkarskim” LO.
Dzięki zwycięstwu 2:0 z VII LO i urwanemu setowi
w ćwierćfinale zespołowi z XV LO, jednym setem
były w lepszej sytuacji od pozostałych zespołów i z II
i Liceum Ogólnokształcącego Nr VII we Wrocławiu.
Zawody zostały zorganizowane przez nauczycieli
tych szkół oraz ekipę instruktorów Akademickiej
Szkoły Narciarskiej, którzy dokonywali pomiaru czasu fotokomórką. Mistrzostwa Szkół odbywały się
w dwóch kategoriach – Narty i Snowboard
z podziałem na płeć. Uczniowie rywalizowali o kwalifikacje do reprezentacji szkół w Dolnośląskiej Licealiadzie i Gimnazjadzie w Narciarstwie Alpejskim
i Snowboardzie.
LO awansowały do półfinałów. To niesamowite, ale
podczas finałów Mistrzostw Wrocławia, nikt nie stawiał na nasze dość niskie siatkarki, a dziewczęta swoją walecznością i ambicją mimo wszystko, znalazły
się w pierwszej czwórce najlepszych drużyn z Wrocławia.
14 lutego po bardzo dobrej grze, niestety przegranej z
XII LO, dziewczęta zagrały o 3 miejsce z ZS Nr 3 i
wygrały 2:0 i zdobyły brąz.
Wszystkie siatkarki grały bardzo dobrze, ale wyróżniającymi zawodniczkami były:
26
Sport
Luty
Zawody wojewódzkie
w narciarstwie alpejskim dziewcząt
dziewcząt oraz II miejsce w kategorii chłopców.
Ponadto doczekaliśmy się sukcesów indywidualnych:
Magdalena Fijałkowska zdobyła I miejsce jako najszybsza zawodniczka w klasyfikacji indywidualnej
W dniu 18.02.13r., w Zieleńcu, odbyły się dolnoślą-
dziewcząt natomiast Omar Salloum, zdobył II miejsce
skie zawody w narciarstwie alpejskim dziewcząt. Na- w klasyfikacji indywidualnej chłopców.
szą szkołę – GM 49, reprezentowały:
Opiekun: Maciej Mirosław
Małgorzata Sudoł – 2k, Adela Zdrzałka – 2m, Karolina Mazurec – 3k.
Zawodniczki jechały 2 przejazdy slalomu gigantu.
Startowały 52 zawodniczki z 18 szkół gimnazjalnych.
Po pierwszym przejeździe M. Sudoł miała siódmy
Nauka gry w squasha dla
uczniów naszej szkoły – warsztaty
czas. Niestety w drugim przejeździe Gosi wypięła się
narta i nie ukończyła zjazdu.
W dniu 25.02.2013 r., grupa uczniów naszej szkoły
Ostatecznie zajęliśmy VII miejsce. Wygrała Szkoła
wybrała się na zajęcia ze squasha, do Centrum Spor-
Mistrzostwa Sportowego ze Szklarskiej Poręby.
towego Hasta la Vista. Zajęcia prowadzone były pro-
W tym roku poziom zawodów był bardzo wysoki.
fesjonalnie przez instruktorów squasha, następnie
Opiekun: Leszek Ździebło
Zawody wojewódzkie w snowboardzie
każdy mógł zmierzyć się z przeciwnikiem na własnym korcie.
W środę 13.02.2013, wróciliśmy z Zieleńca z międzyszkolnych zawodów snowboardowych zdobywając trzy srebra oraz jedno złoto!
Zawodnicy mieli do pokonania slalom rozmieszczony
na nartoramie. Zajęliśmy II miejsce w kategorii
27
Sport
Luty
Licealiada w tenisie
stołowym – strefa
wschód
kach klubowych:
XIV LO – XI LO, 1:2 – dziewczęta
XIV LO – II LO, 0:2 – chłopcy
Skład naszej reprezentacji:
Dziewczęta (Magda Kochan 2d, Karolina Kamińska
1b, Kamila Kamińska 1a)
Chłopcy (Marcin Hatalski 3a, Marcin Robert 2e, Piotr
Kryszak 2a)
I miejsce w Gimnazjadzie
w tenisie stołowym
22.02.2013 r., reprezentacja naszego gimnazjum
Tradycyjnie już zawody międzyszkolne (Licealiadę)
w tenisie stołowym zaczynamy od wrocławskiej strefy wschód, która jest eliminacją do półfinałów dolnośląskich, czyli strefy wrocławskiej (powiat).
Warunkiem awansu do dalszych gier jest zajęcie 1-2
miejsca. Zawody dla dziewcząt i chłopców, odbyły
się 21 lutego 2013 r., w sali sportowej II LO we Wrocławiu, przy ul. Parkowej.
w składzie: Grzegorz Opałko kl. III k, Stanisław Ilski
kl. III m i Mateusz Hazy kl. III k, zdobyła I miejsce
w Finale Wrocławskiej Strefy Wschód w Tenisie Stołowym i awansowała do Mistrzostw Wrocławia, które
odbyły się w Brzegu Dolnym. Chłopcy pokonali
wszystkich rywali, zarówno tych w grupie (GM 15
i GM 19), jak również w półfinale (GM 10) i w finale
(GM 19), w rozgrywkach do dwóch wygranych setów
do 11 punktów. Nasi zawodnicy wykazali się wysokimi umiejętnościami technicznymi, opanowaniem
w grze oraz poczuciem humoru. Dziewczęta naszego
gimnazjum w składzie: Karolina Mazurec kl. III K,
Aleksandra Hołownia kl. III M i Alicja Stasik kl. III
M, zajęły V miejsce w Gimnazjadzie 2012/2013.
Nasze drużyny zajęły II miejsca i awansowały do
dalszych gier w Brzegu Dolnym 12.03.2013 r.
Reprezentacja XIV LO, została wyłoniona podczas
Mistrzostw Szkoły, a uczestnictwo w w/w zawodach
uzależnione było od rygorów, które bez problemów
spełniła nasza młodzież. Przegraliśmy tylko z drużynami, które oparte były na czynnych zawodni28
Koło strzeleckie
Luty
II miejsce w konkursie wiedzy o Wojsku
Polskim
konkursu uczniowie zwiedzili salę tradycji Centrum i
zapoznali się z bogatą historią jednostki i aktualną
służbą wojskową , misjami zagranicznymi naszych
żołnierzy dla dobra naszej ojczyzny.
Na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych
i Chemicznych we Wrocławiu odbył się w dniu 27.02.
2013 konkurs wiedzy o Wojsku Polskim. Nasi
uczniowie Paweł Szatkowski i Aleksander Czech z
klasy 1F zajęli drugie miejsce. Ideą konkursu jest zainteresowanie młodzieży licealnej historią i współczesnością Wojska Polskiego oraz pozytywnymi wartościami, jakie przedstawiają Polskie Siły Zbrojne.
Co ważne , kontakty nawiązane pomiędzy Centrum
Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych a naszą szkołą
posłużą do rozbudowy współpracy w związku z akcją
„Żołnierska Pamięć”. Za drugie miejsce uczniowie
Koordynator: Czesław Zadrożny
otrzymali pamiątkowe medale, nagrody związane z
wojskiem oraz pamiątkowe dyplomy. Po zakończeniu
29
Kalendarium wydarzeń
Styczeń
02.01.2013
Szkolny Konkurs Ortograficzny w języku angielskim, pierwszy etap
Licealiada – piłka siatkowa chłopców
04.01.2013
Konkurs Ojczyzny Polszczyzny, etap powiatowy, część pisemna
Olimpiada Bankowa, etap okręgowy
Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka, etap okręgowy
05.01.2013
Olimpiada Historyczna, etap okręgowy
06.01.2013
Olimpiada Fizyczna, etap okręgowy cz. teoretyczna
07.01.2013
Spotkanie z Józefem Piniorem i Katarzyną Kaczorowską
Obóz informatyczny w Podgórzynie
08.01.2013
Spotkanie z pracownikami IPN
Spotkanie z prof. Janem Miodkiem
Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych, Warszawa – ogłoszenie wyników
10.01.2013
Próba generalna poloneza
Olimpiada Wiedzy Technicznej, etap okręgowy
Ogólnopolski Konkurs Ojczyzny Polszczyzny, etap powiatowy
Wrocławski Konkurs Matematyczny Gimnazjalistów
11.01.2013
Olimpiada Języka Francuskiego
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, etap okręgowy
Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej, etap okręgowy
12.01.2013
Bal Studniówkowy
15.01.2013
Konkurs „zDolny Ślązak Gimnazjalista” , Konkurs Historyczny, etap wojewódzki
16.01.2013
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie, etap okręgowy
17.01.2013
19.01.2013
22.01.2013
23.01.2013
24.01.2012
28.01.2013
28.01 1.02.2013
Konkurs „zDolny Ślązak Gimnazjalista” , Konkurs Polonistyczny, etap wojewódzki
Warsztaty przygotowujące do egzaminu z języka angielskiego
Konkurs „zDolny Ślązak Gimnazjalista” , Konkurs Biologiczny, etap wojewódzki
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, etap okręgowy
Klasyfikacja śródroczna, spotkania z rodzicami
Konkurs Liga Naukowa- Liga Humanistyczna, etap II regionalny
Liga Klas - konkurs fotograficzny, bajka
Konkurs Liga Naukowa- Liga Matematyczna, etap II regionalny
Mistrzostwa Wrocławia – siatkówka dziewcząt
Ferie zimowe
Pomosty Wrocławia
30
Kalendarium wydarzeń
Luty
11.02.2013
12.02.2013
13.02.2013
Olimpiada Artystyczna, etap okręgowy
Ćwierćfinał Mistrzostw Wrocławia - siatkówka dziewczat LO
Olimpiada Informatyczna, etap okręgowy
„Multilingwalna Czternastka”, klasy I LO
Diagnoza z języka polskiego w klasach II G 49
zDolny Ślązak Gimnazjalista” język ang. finał
14.02.2013
Spotkanie dotyczące. projektu „Klasa BGŻ”, Warszawa
Diagnoza z języka polskiego w klasach II LO
Warsztaty przygotowujące do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
15.02.2013
„zDolny Ślązak Gimnazjalista” Konkurs Historyczny, finał
„zDolny Ślązak Gimnazjalista” Konkurs Geograficzny, finał
„zDolny Ślązak Gimnazjalista” Konkurs Fizyczny, finał
16.02.2013
17.02.2013
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, etap okręgowy
Olimpiada Fizyczna, etap okręgowy
Zawody wojewódzkie w narciarstwie alpejskim dziewcząt GD, Zieleniec
18.02.2013
Warsztaty w ramach projektu „COOLTURALNY WROCŁAW”
Wymiana polsko-niemiecka w ZS14
19.02.2013
Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej
Zawody sportowe, narciarstwo alpejskie
Liga Klas – konkurs na układ taneczny – taniec latynoamerykański, klasy I LO
20.02.2013
Spotkanie z Robertem Mauerem, prezesem dolnośląskiego oddziału Kongregacji
Nowej Prawicy
21.02.2013
Zawody międzyszkolne w tenisie stołowym, II LO
22.02.2013
23.02.2013
Spotkanie z łucznikiem Piotrem Gonetem
Olimpiada Matematyczna, etap okręgowy
„zDolny Ślązak Gimnazjalista” Konkurs Matematyczny finał
Olimpiada Języka Rosyjskiego, etap okręgowy
25.02.2013
Obóz chemiczny w ZS 14 dla uczniów gimnazjów
27.02.2013
Konkurs Wiedzy o Wojsku Polskim
28.02.2013
Finał wojewódzki konkursu Liga Naukowa
Olimpiada Teologii Katolickiej, etap okręgowy
31

Podobne dokumenty

Mikrokosmos - Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu

Mikrokosmos - Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu Dzień Otwartych Drzwi .............................................................................................................................................. 4 Wielka Gala laureatów Ligi Nau...

Bardziej szczegółowo