Mikrokosmos — kronika szkolna nr 2 (25)

Komentarze

Transkrypt

Mikrokosmos — kronika szkolna nr 2 (25)
1
W tym numerze
11/12
Uroczystości ............................................................................................................................... 4
Apel z okazji Święta Niepodległości w Gimnazjum.............................................................................................. 4
Apel z okazji Święta Niepodległości w Liceum .................................................................................................... 5
Radosna Parada z okazji Święta Niepodległości ................................................................................................... 6
W magicznym świecie kolęd................................................................................................................................ 7
Czternastka miejscem spotkań i dyskusji ................................................................................ 8
Spotkanie z Tomaszem Terlikowskim – redaktorem naczelnym prawicowego portalu fronda.pl .......................... 8
Spotkanie z Andrzejem Deskurem polskim aktorem filmowym i serialowym ..................................................... 10
Spotkanie z Markiem Kozowem kierownikiem budowy „Sky Tower” ................................................................ 11
Spotkanie z Arturem Bursztą, szefem wydawnictwa Biuro Literackie ................................................................. 12
Konkursy i Olimpiady............................................................................................................. 13
Z poprawną polszczyzną na co dzień.................................................................................................................. 13
Olimpiada z języka angielskiego - etap szkolny.................................................................................................. 13
I etap konkursu „Union Jack Contest” ................................................................................................................ 14
Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego.” - etap szkolny................................................................... 14
„zDolny Ślązak” - blok przyrodniczy - etap powiatowy ...................................................................................... 14
Olimpiada języka niemieckiego - etap szkolny ................................................................................................... 15
Europejska Olimpiada społeczno - prawna - etap szkolny ................................................................................... 15
Olimpiada informatyczna - etap szkolny ............................................................................................................ 15
Konkurs AD REM WSB.................................................................................................................................... 15
„zDolny Ślązak” - Blok Matematyczno - Fizyczny ............................................................................................. 16
„zDolny Ślązak” - Blok humanistyczny ............................................................................................................. 16
Olimpiada z języka rosyjskiego - etap szkolny ................................................................................................... 16
Liga naukowa - etap regionalny ......................................................................................................................... 16
Olimpiada historyczna - etap szkolny................................................................................................................. 16
Olimpiada filozoficzna - etap szkolny ................................................................................................................ 17
Olimpiada literatury języka polskiego - etap szkolny .......................................................................................... 17
Sukcesy uczniów ...................................................................................................................... 18
Projekt na medal ............................................................................................................................................... 18
Stypendium Uniwersyteckiej Szkoły kształcenia indywidualnego w Krakowie .................................................. 18
Uroczystość wręczenia stypendium MEN Warszawa .......................................................................................... 18
Młodzieżowy Lider wolontariatu ....................................................................................................................... 19
Konkurs recytatorski „Meine stadt, meine region.” ............................................................................................. 20
Pierwsze miejsce w XIX Olimpiadzie promocji zdrowego stylu życia PCK ........................................................ 20
Stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz MEN 2010/2011 .................................................................................. 21
Stypendia w ramach „Dolnośląskiego programu stypendialnego” ....................................................................... 23
Sukces w centralnych zawodach Olimpiady finansowej...................................................................................... 23
Obozy naukowe ....................................................................................................................... 24
Obóz naukowy z informatyki w Podgórzynie ..................................................................................................... 24
Projekty ................................................................................................................................... 25
Projekt asian american literature days - spektakl teatralno - operowy „Madame Butterfly” .................................. 25
Projekt asian american literature days - spektakl teatralno - operowy „Madame Butterfly” .................................. 27
Warsztaty ................................................................................................................................ 28
Warsztaty historyczne........................................................................................................................................ 28
Wolontariat .............................................................................................................................. 29
„Podaj Łapę” ..................................................................................................................................................... 29
„Puszka dla maluszka” ...................................................................................................................................... 30
„Anioły nad Wrocławiem”................................................................................................................................. 31
„Bożena”........................................................................................................................................................... 31
„Marzenia się spełniają” .................................................................................................................................... 32
„Fabryka Świetego Mikołaja” ............................................................................................................................ 33
2
W tym numerze
11/12
Liga Klas .................................................................................................................................. 34
„Wroclav mnie kręci” ........................................................................................................................................34
„Szlakiem architektury Wrocławia” ................................................................................................................... 34
Internat .................................................................................................................................... 35
Spotkanie z psychologiem fundacji „Jestem” ......................................................................................................35
Wieczornica z okazji Wszystkich Świętych ........................................................................................................35
Warsztaty z komunikacji międzyludzkiej ...........................................................................................................36
Międzyinternatowy turniej tenisa stołowego .......................................................................................................37
Święto ulicy Mikołaja ........................................................................................................................................38
Otwarta Szkoła ........................................................................................................................ 39
Uczniowie z Węglińca .......................................................................................................................................49
Uczniowie z Cieszkowa, Spalonej i Oleśnicy ......................................................................................................40
Uczniowie z Środy Śląskiej ................................................................................................................................40
Uczniowie z Iwin ...............................................................................................................................................41
Uczniowie z Głubczyc i Wlenia..........................................................................................................................41
Sport......................................................................................................................................... 42
Czwarte miejsce na Gimnazjadzie w strzelectwie sportowym..............................................................................42
Reprezentacja koszykarek GD nr 49 2010/11.....................................................................................................43
VI Turniej Piłki Koszykowej o Puchar Dyrektora ZS nr 14 we Wrocławiu .........................................................44
VI integracyjny turniej Goalballa .......................................................................................................................45
Koło strzeleckie ........................................................................................................................ 46
Podsumowanie Parady z okazji Święta Niepodległości .......................................................................................46
Losy absolwentów .................................................................................................................... 47
Kalendarz wydarzeń ............................................................................................................... 50
3
Uroczystości
10.11
Pamięć jest naszym obowiązkiem - Apel w Gimnazjum
Tego dnia na 5. lekcji wszyscy uczniowie gimnazjum
zgromadzili się w jednym miejscu. 10 listopada 2010
r. o godz. 12.00 w szkolnej auli odbył się uroczysty
apel, przypominający nam o niezwykle ważnym wy-
Polskie, a na ich czele stanął Józef Piłsudski. Ignacy
darzeniu w historii Polski – odzyskaniu niepodległo-
Paderewski razem z Romanem Dmowskim reprezen-
ści. Uroczystość przygotowali i poprowadzili ucznio-
towali Polskę podczas podpisywania traktatu wersal-
wie klasy 3M.
skiego 28 czerwca 1919. Wszystko zaczynało wracać
Nasi starsi koledzy i koleżanki wcielili się w role
na dobrą drogę. Wreszcie po 123 latach Polska była
członków polskiej rodziny, która kolejno dowiaduje
wolna. Dlatego każdy powinien pamiętać datę 11 li-
się o rozbiorze Polski, powstaniu Księstwa Warszaw- stopada 1918. Dziękujemy klasie 3M, że wszystkim
skiego, kongresie wiedeńskim, powstaniach, wybuchu nam o tym przypomnieli.
I wojny światowej i wreszcie – świętuje odzyskanie
Patrycja Brzozowska, klasa 1L
przez Polskę niepodległości. Inni uczniowie tej samej
klasy odegrali kilka scenek ilustrujących wymienione
wydarzenia historyczne. Nasi koledzy z klasy 3M
pokazali, że pomimo rozbiorów Polacy potrafili podtrzymać nadzieję i wiarę w ojczyznę. To dzięki uporowi i wytrwałości naszych przodków powstały Legiony
4
Uroczystości
madzeni w auli odśpiewali wszystkie zwrotki hymnu
10.11
państwowego. Na koniec głos zabrał pan dyrektor
Marek Łaźniak. Całą uroczystość prowadzili Magda-
Apel z okazji Narodowego
Święta Niepodległości
lena Walczak oraz Krzysztof Kubrak z klasy 2C.
Agata Kozłowska, Patrycja Szczepaniak, klasa 1F
zdjęcia: Ewa Serkowska
w Liceum
10 listopada 2010 r. w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody z okazji Święta Niepodległości. Z tej
okazji klasa 2C przygotowała przedstawienie związane tematycznie z dążeniem Polaków do odzyskania
niepodległości. Była to opowieść o jednym z dowódców oddziału Legionów Polskich walczących pod
przewodnictwem Józefa Piłsudskiego.
Ciekawym zabiegiem dramatycznym było poprowadzenie opowieści z odczytywanych po latach przez
brata głównego bohatera listów. Relacjonowane wydarzenia były zilustrowane pantomimicznymi scenkami przygotowanymi przez klasę 2C z ogromnym wyczuciem scenicznym. Tłem muzycznym dla przedsta-
wienia były utwory Fryderyka Szopena zagrane na
żywo przez uczniów.
Po części artystycznej uczniowie i nauczyciele zgro5
Uroczystości
11.11
Radosna Parada z okazji Święta
Niepodległości
11 listopada 2010 r. po raz dziewiąty z rzędu ruszyła
we Wrocławiu Radosna Parada Niepodległości, w
której wzięła udział bardzo liczna grupa uczniów
Czternastki. W tym roku trasa parady wiodła z pl.
Powstańców Warszawy do Rynku. Przebrani w woj-
tyzm. Poprzez udział w Radosnej Paradzie nawiązali-
skowe mundury uczniowie klasy 1 A nieśli dużych
śmy do tradycji przedwojennych pochodów niepodległościowych. Jako koordynator tego wydarzenia
chciałbym wszystkim uczniom biorącym udział w
Paradzie podziękować za świetne przygotowanie,
duże zaangażowanie i postawę patriotyczną. Jestem
dumny, że tak znakomicie zaprezentowaliście się w
dniu święta 92 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Polski.
Koordynator Radosnej Parady Niepodległości
Czesław Zadrożny
rozmiarów flagę państwową. Oprócz tego wszyscy
inni uczestnicy parady z naszej szkoły wyposażeni
byli we flagi państwowe. Na twarzach wymalowaliśmy barwy biało-czerwone, a nad głowami trzymaliśmy tablice i banery z patriotycznymi hasłami.
Dumnie prezentował się poczet sztandarowy szkoły,
który maszerował na początku pochodu. W czasie
marszu wspólnie śpiewaliśmy piosenki patriotyczne,
wojskowe i legionowe, jak np: "Marsz pierwszej Brygady", "O mój rozmarynie", czy "Piechotę". Pokazaliśmy naszą miłość do ojczyzny i świadomy patrio6
Uroczystości
utworów, takich jak: „Let it snow” w wersji Piotrka
22.12
Mroza z klasy 2B, „White Christmas” z 1942 roku, w
wykonaniu grupy wokalnej profesor Karoliny Bu-
W magicznym świecie kolęd.
czyńskiej, czy „Silent Night” – najsłynniejszej z kolęd.
Oprócz dobrze znanych wszystkim utworów wysłuchaliśmy: „Alle Jahre wieder” – niemieckiej kolędy w
wykonaniu bandu Dyngosz&Jełowicki (Wiktor Dyngosz, Adam Jełowicki i Martyna Szczurowska z klasy
2B) oraz „Leise rieselt der Schnee” w wykonaniu
Dominiki Dutkowiak z klasy 1F.
Pod koniec koncertu swoim występem zachwyciła nas
uczennica klasy 3C – Kiara Hano, która brawurowo
22 grudnia zebraliśmy się w auli szkolnej, aby wysłuchać koncertu kolęd w językach angielskim i niemiec-
wykonała utwór Mariah Carey „All I want for Christmas is you”.
kim, zorganizowanego przez prof. Karolinę Ostaszewską i prof. Karolinę Buczyńską.
Koncert rozpoczął się piosenką „Where are you Christmas?” znaną z filmu „Grinch: świąt nie będzie” w
oryginale wykonywaną przez Faith Hill, a zaśpiewaną
przez uczennicę klasy 3F, Paulinę Figol. Kolejnym
utworem była jedna z najsłynniejszych kolęd „In der
Weihnachtsbackerei”, napisana w XIX wieku w austriackim Oberdorfie przez Josepha More’a i przetłumaczona na 300 języków i dialektów z całego świata.
Na koniec dyrektor ZS14 Marek Łaźniak złożył
wszystkim uczniom życzenia świąteczne oraz obietnicę „ulgowego traktowania w pierwszym tygodniu po
świętach”, co wywołało kolejny porównywalny z występem Kairy aplauz społeczności uczniowskiej. Tym
miłym akcentem zakończyliśmy koncert. Ja wychodząc z koncertu czułam niedosyt. Po prostu trwał za
krótko.
Zdjęcia i tekst: Hanna Matul
Niemiecka kolęda została wykonana w zabawny sposób przez grupę wokalną pod kierunkiem prof. Karoliny Ostaszewskiej.
Podczas koncertu nie mogło zabraknąć najbardziej
znanych i najczęściej wykonywanych podczas świąt
7
Czternastka miejscem spotkań i dyskusji
Tylko
18.11 dzięki
dzieciom
możemy zostać zapamiętani
W dniu 18 listopada 2010 r. mieliśmy okazję gościć pana Tomasza
Terlikowskiego – redaktora naczelnego prawicowego portalu fronda.pl
współpracującego z kwartalnikiem
Fronda. Wbrew niektórym obawom, jakoby spotkanie mogło się
zamienić w demonstrację skrajnie
religijnych poglądów, wywiad prze- niebem), dzienniku Życie, tygodniku rzeń o współpracę abpa Wielgusa z
Ozon, a także w dzienniku Rzeczpo- SB, których wyniki ukazały się w
biegł spokojnie, choć stanowisko
redaktora było wyraźnie stanowcze, spolita i tygodniku Wprost. Od
września 2009 r. jest szefem zarząa jego wypowiedzi miały czasami
Rzeczpospolitej. W tym roku wydał
nową, kontrowersyjną książkę Ho-
charakter quasi-kazania.
du katolickiego wydawnictwa Fron- moseksualista w Kościele.
Już sama postać naszego gościa
da. Prowadzi też rozmowy w PR1
Spotkanie prowadzili Maciej Rumin
wydaje się zarazem ciekawa i kon-
(Śniadanie bez polityki). Od 2004
i Konrad Suchojad z klasy 1F.
trowersyjna, więc pozwolę sobie ją
jest redaktorem naczelnym Ekume- Praktycznie wszystkie poruszane
w skrócie przedstawić. W 2003 r.
nicznej Agencji Informacyjnej eku- zagadnienia dotyczyły stanowiska
pan Tomasz Terlikowski obronił
menizm.pl. W TVP2 współtworzy
Kościoła katolickiego, a odpowiedzi
doktorat z filozofii na Uniwersyte-
cykl Wojna światów, jest także au-
pana Terlikowskiego bazowały na
cie Kardynała Wyszyńskiego w
torem scenariusza Kwartetu Teolo-
jego filozoficznej wiedzy, a także
Warszawie. Jest niezwykle aktyw-
gicznego. Zajmuje się magazynami
prawicowych (niektórzy dodali by
nym dziennikarzem. Pracował w
historycznymi w TVP Historia
epitet „skrajnie”) poglądach. Gość
Newsweeku, Radiu Plus, redakcji
(Dzieje Polaków, U źródeł cywiliza- już we wstępie został zapytany o
katolickiej TVP (Między ziemią a
cji). Jego artykuły były publikowa-
genezę swojego zainteresowania
ne m.in. w Nowym Państwie, Więzi, filozofią, na co odpowiedział, iż od
Znaku, Tygodniku Powszechnym,
zawsze fascynowała go właśnie ta
Przeglądzie Powszechnym, Super
dziedzina humanistyczna i
Expressie. Jego felietony ukazywały dlatego wybrał związany z
się w portalu Tezeusz.pl, a obecnie
nią kierunek studiów.
ukazują się w Gazecie Polskiej. W
styczniu 2007 badał w archiwach
IPN dokumenty dotyczące podej8
Czternastka miejscem spotkań i dyskusji
18.11
Pytanie dotyczące trudności oceny
polskiej rzeczywistości mogę uznać
za główne dla spotkania, gdyż kolejne zagadnienia odwoływały się w
mniejszej lub większej mierze właśnie do niego. Spotkanie obfitowało
w kontrowersyjne tematy, jak pedofilia wśród księży, antykoncepcja
czy homoseksualizm. Ten ostatni
pan Terlikowski uznał za zjawisko
społeczne, które na pewno istnieje w
Kościele, tj. zaakceptował miejsce
skim nie zakończył się wraz z
nego, jaki zabieg sztucznego zapłod-
homoseksualistów we wspólnocie
dzwonkiem na przerwę, a nawet na
nienia może wywołać. Każde dziec-
wiernych. Jednocześnie jednak wy-
kolejną lekcję, lecz toczył się jesz-
ko bowiem w ten sposób zrodzone
raził zdecydowany moralny sprze-
cze w niewielkiej grupce przez na-
może mieć paradoksalnie trzy matki:
ciw zachowaniom osób o orientacji
stępnych kilkanaście minut. Zostały
genetyczną, która dała komórkę ja-
innej niż heteroseksualna, traktując
poruszone wówczas jeszcze tematy
jową, biologiczną, która je urodziła,
je zgodnie z naukami Kościoła za
roli kobiety w rodzinie, uznania le-
oraz społeczną, która je wychowuje.
grzech ciężki. Pedofilia wśród księ-
galności in vitro, a nawet adopcji
Takie podstawowe zachwianie roli i
ży szczególnie zgorszyła naszego
dzieci przez związki homoseksualne. definicji najważniejszej osoby w
gościa, który sam badał niektóre z
Poglądy redaktora nie zgadzającego życiu wielu ludzi jest według Terli-
jej obrzydliwych dowodów.
się całkowicie na legalizację in vitro kowskiego niedopuszczalne.
W przeciwieństwie do poprzednich
ewokowały dalszy dialog o roli ro-
spotkań wywiad z panem Terlikow-
dziny. Pierwszy z nich odnosi się do kowski był najciekawszą osobą,
Podsumowując, pan Tomasz Terli-
najważniejszego
która została zaproszona w tym roku
zadania wszyst-
szkolnym. Szkoda, że aula nie za-
kich ludzi, czyli
pewniła się jeszcze bardziej słucha-
do ochrony każde- czami, bo podczas tego spotkania
go życia ludzkiego poruszono wiele intrygujących i
od poczęcia
kontrowersyjnych zagad-
(zakaz zabijania
nień życia społecznego.
zarodków). Drugi
argument dotyczy
tekst: Michał Radyński, klasa 1F
konfliktu społecz9
Czternastka miejscem spotkań i dyskusji
02.12
Lepiej jest zagrać
dobrze w serialu niż
źle w filmie.
Dnia 2 grudnia 2010 roku w ramach
cyku „Czternastka miejscem spotkań
i dyskusji” mieliśmy okazję gościć
w naszej szkole polskiego aktora
teatralnego i filmowego Andrzeja
Deskura, który, pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych,
przybył specjalnie dla nas z Warsza- kiem. Zdradził nam, że na początku
Jana Pawła II.
wy. Pana Andrzeja znamy z seriali:
wcale nie marzył o zawodzie aktora, Pan Andrzej, zapytany z widowni
„Na Wspólnej” i „Majka”, wystąpił
chciał zdawać na rzeźbiarstwo. Jego o to, czy nie uważa grę w serialu za
on także w wielu polskich filmach,
losy potoczyły się jednak inaczej
coś mniej wartościowego, odpowie-
m.in. w „Rewersie”, „Karolu, czło-
i został aktorem. Swoją pierwszą
dział zdecydowanie, że nie. Powie-
wieku, który został Papieżem”,
rolę, jeszcze jako student PWST w
dział, że lepiej jest zagrać dobrze w
„Generale Nilu” i w „Rysiu”.
Krakowie, zagrał w teatrze u boku
serialu niż źle w filmie. Zapytany o
Od początku wywiadu nasz gość
niedawno zmarłej, wspaniałej aktor- udział w programie „Taniec z
sprawiał wrażenie bardzo sympa-
ki Gabrieli Kownackiej. Nie może-
Gwiazdami”, odpowiedział, że była
tycznego człowieka. Dużo żartował, my zapomnieć również o tym, że
to dla niego wspaniała zabawa i spo-
chętnie opowiadał o swoim życiu
sób na sprawdzenie się. Na koniec
nasz gość zagrał we francuskim
aktorskim i przebiegu kariery zawo- Theatre National de Bretagne, a jego spotkania Pan Andrzej rozdał autodowej, kierowanej głównie przypad- rola zebrała tam znakomite recenzje. grafy chętnym uczniom.
Aktor mówił
także o swoim
stryju i ojcu
tekst: Wiktoria Kotwicka, Mateusz Kupski,
klasa 1F
fot. Ewa Serkowska
chrzestnym kardynale Andrzeju Deskurze. Miał on
okazję podczas
wizyty u stryja
gościć na obiedzie u papieża
10
Czternastka miejscem spotkań i dyskusji
nym tempie: co dziesięć dni po-
a także przedstawił swoją propozy-
wstaje jedna kondygnacja. Wysoko- cję rozwiązania jednego z najwięk-
09.12
ściowiec niedługo osiągnie połowę
szych problemów naszego miasta, ja
swojej docelowej wysokości, a na li -kim są korki na ulicach. „Wjazd do
-stopad 2012 roku planowane jest za centrum miasta powinien stać się
Nowe inwestycje we
Wrocławiu
Dnia 9 grudnia w ramach cyklu
„Czternastka miejscem spotkań
i dyskusji” gościliśmy w naszej
szkole panów: Marka Kozowa, kierownika budowy pierwszego wro-
-kończenie prac wykończeniowych
i oddanie budynku do użytku. Obec- Maćków. „Nie rozładujemy korków,
nie największą bolączką budowni-
budując nowe ulice, bo to tylko ge-
czych są warunki atmosferyczne.
neruje nowy ruch. Powinniśmy ra-
Okres zimowy nie sprzyja budowie
czej wprowadzić wyższe opłaty za
niskie temperatury uniemożliwiają
parkowanie w centrum lub nawet za
proces wiązania betonu, dlatego
sam wjazd do miasta. „
Wrocławski architekt opowiadał
cławskiego wysokościowca SkyTo-
także o przyszłych inwestycjach,
wer, oraz Zbigniewa Maćkowa, ar-
wśród których za jedną z najważnie-
chitekta, właściciela pracowni pro-
szych uznał przebudowę placu Spo-
jektowej „Maćków”. Była to dla nas
łecznego. „To, co się dzieje obecnie
doskonała okazja do zdobycia infor-
przy budowie stadionu, to tylko pró-
macji o najnowszych inwestycjach,
by przed tym, co będzie się działo
które są aktualnie realizowane w na-
na tym placu budowy w ciągu naj-
szym mieście lub zaplanowane na
bliższych dziesięciu lat” - zapowie-
najbliższe lata.
dział pan Maćków.
Pan Kozów z pasją opowiadał o kie-
To było bardzo ciekawe spotkanie,
rowaniu budową jednego z najwyż-
bowiem dzięki przeprowadzonej roz
szych budynków w Polsce. „Nie
-mowie mogliśmy spróbować wy-
będę ukrywał, to mój pierwszy wy-
trzeba stosować specjalne nagrzew-
sokościowiec”- mówił Marek Ko-
nice przy wylewaniu kolejnych płyt.
zów. „Ale zawsze jest ten pierwszy
Z kolei pan Zbigniew Maćków od-
raz „- dodał, zaznaczając, że ma już krywał przed nami nieco tajników
za sobą nie jedną udaną realizację, swojego zawodu: przekonywał, że
m.in. budynku Arkad Wrocłaskich.
luksusem” - przekonywał Zbigniew
obrazić sobie Wrocław za kilkadziesiąt lat.
Spotkanie prowadzili Roksana Kałużna
i Michał Ratyński z klasy 1F
współcześnie w architekcie jest wię-
Dowiedzieliśmy się, jakie najważ-
cej rzemieślnika niż artysty, tym
niejsze zmiany zostały wprowadzo- niemniej druga z tych cech jest barne w pierwotnym projekcie Sky
dzo ważna, gdyż architekturę najTower: „będzie on nieco niższy od
częściej ocenia się po pierwsze pod
zakładanego, ale za to będziemy
względem estetycznym, a dopiero
mogli skorzystać z tarasu widoko-
potem funkcjonalnym. Pan
wego znajdującego się na samym
Maćków opowiadał o swojej najbar-
szczycie wieżowca. „
dziej znanej realizacji, czyli rozbu-
SkyTower pnie się w górę w szalo-
dowie domu handlowego Renoma,
11
Czternastka miejscem spotkań i dyskusji
16.12
Poezja nie
może się
znudzić
w tej sali przynajmniej raz w życiu
Dzisiaj festiwal to dotowana i pro-
napisał jakiś wiersz.
mowana przez lokalne miasta ini-
W pierwszej części spotkania nasz
cjatywa, która daje szansę na popu-
gość zaprezentował nam film po-
laryzację poezji, uczestnictwo w
warsztatach dla twórców oraz możliwość wzięcia udziału w spotkaniach z czytaniem wierszy i wielogodzinnymi dyskusjami o literaturze.
Artur Burszta zachęcał nas do obcowania ze współczesną poezją, do
czytania jej, a niekoniecznie do jej
interpretacji za wszelką cenę, a także do udziału w kolejnych edycjach
festiwalu Port Literacki.
święcony historii poetyckich spoW dniu 16 grudnia 2010 roku w
tkań literackich, które odbywają się
ramach cyklu „Czternastka miej-
co roku pod szyldem Port Literacki.
scem spotkań i dyskusji” gościliśmy Początkowo festiwal odbywał się w
Artura Bursztę, szefa wydawnictwa Legnicy, by kilka lat temu trafić do
Biuro Literackie i organizatora
Wrocławia i na stałe wrosnąć w
festiwalu Port Literacki. Nasz gość
życie kulturalne naszego miasta.
od ponad 15 lat zajmuje się poezją,
prowadzi działalność wydawniczą i
organizuje spotkania literackie. Codziennie ma do czynienia z setkami
nowych tekstów, przesyłanych do
wydawnictwa przez mających nadzieję na debiut twórców. – Poezja
nie może się znudzić – mówił Artur
Burszta, odpowiadając na pytania
prowadzącej spotkanie Agnieszki
Wesołowskiej z klasy 2F. – Jeśli
ktoś tym żyje, to jest niemożliwe, a
zapewniam, że każdy z nas jest na
poezję wrażliwy. Na pewno każdy
12
Konkursy i Olimpiady
Listopad
Z poprawną
polszczyzną
na co dzień
Olimpiada z języka angielskiego
— etap szkolny
Do okręgowego etapu XXXV Olimpiady Języka Angielskiego zakwalifikowali się następujący uczniowie
Spośród 37 uczniów z klas 1K, 2M, 3K, 3L, 3M do
kolejnego etapu konkursu zakwalifikowało się 16
osób:
Klasa 1K:

Marcin Sidorowicz - 22 punkty
Klasa 3M:

Aleksandra Pawłowska - 24 punkty

Magdalena Białek - 22 punkty (pozostali
otrzymali tyle samo)
ZS14 we Wrocławiu:

Samantha Russman

Anna Pers

Agata Niżankowska

Filip Chudy

Krzysztof Story

Maria Litwin

Joanna Symanowicz

Jadwiga Klimiuk

Miłosz Świzdor

Mateusz Kosmalski

Damian Krawczyk

Marcin Krupski

Bartłomiej Kuchnowski

Tomasz Matuszkiewicz

Michał Skorupski

Jan Stępień
Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, ul.

Aleksandra Szefer
Kuźnicza 22 (wejście od ul.

Katarzyna Udała
Nożowniczej, pod "arkardkami").

Piotr Wawryka

Stanisław Wilczyński
Zawody okręgowe odbędą się w dniu 24 stycznia 2010 roku (etap pisemny) i
25 stycznia 2010 roku (etap ustny) w budynku
Instytutu Filologii
Koordynator
Bogusław Solecki
Klasa 3K:

Rozalia Stasik

Agata Śliwa
Spośród 6 uczniów LO XIV do kolejnego etapu zakwalifikowali się:

Agnieszka Broś 2C

Małgorzata Mazur 2B
Kolejny etap odbędzie się 10 stycznia 2011 r.
Koordynator
Anna Maćkowska
13
Konkursy i Olimpiady
I etap Konkursu
Listopad Języka Angielskiego
dla Gimnazjalistów
Union Jack Contest.

Samantha Russman 3M

Agata Śliwa 3K

Disa Witkowska 3L
Finał odbędzie się 21 stycznia 2011 w ZS nr 5.
Koordynator:
28 października 2010r. w sali 212 odbył się I etap Kon-
Piotr Storta
kursu Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów Union
Jack Contest. Organizatorem Konkursu jest Zespół
Olimpiada — Losy żołnierza
Szkół
i dzieje oręża polskiego — etap
Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu.
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem:
szkolny
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Wrocławskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Instytutu Filologii
Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Nauczyciel- Do kolejnego etapu olimpiady zakwalifikowały się
skiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu,
następujące osoby:
Księgarni Polanglo Sp. z. o. o., Wydawnictwa PearsonLongman.
Laureaci konkursu otrzymują 2 punkty rekrutacyjne w
systemie rekrutacji do liceum. Zwycięzca konkursu

Mateusz Sobala — 2F

Weronika Wiśnioch — 1A
jedzie na wycieczkę do Brukseli z wizytą w Parlamen- 
Paweł Nocoń — 1F
Koordynator: Czesław Zadrożny
cie Europejskim.
W I etapie wzięło udział 120 uczniów GD49. Do II
zDolny Ślązak Gimnazjalista —
blok przyrodniczy
etapu zakwalifikowało się 9 osób:

Bednarz Ewelina3K,

Russman Samantha 3M

Bogdan Artur 3L

Korecka Alicja 3K

Łukasik Karol 3K

Maciej Kucharski 2K

Niziński Kamil 3K

Marcin Pytel 3M

Śliwa Agata 3K

Rozalia Stasik 3K

Tobjasz Monika 3L

Piotr Wawryka 3M

Witkowska Disa 3L

Aleksandra Fedak 2L
Do etapu finałowego kon-kursu „Zdolny Ślą-zak Gimnazjalista” 2010/2011 w bloku przyrodniczym zakwalifikowały się następujące osoby:
Gratulujemy sukcesu!
II etap odbył sie 02 grudnia w ZS nr 5 we Wrocławiu.
Do finału z naszej szkoły zakwalifikowały się:
14
Konkursy i Olimpiady

Łukasz Dąbek 3E

Michalina Sieradzka 2A

Michał Szmidt 1E

Piotr Strzelecki 3E

Mateusz Markiewicz 3E

Krzysztof Story 2A
Dnia 15.11.2010 odbył się szkolny etap Olimpiady

Michał Kownacki 2E
Języka Niemieckiego

Anna Kubik 2A
Do etapu okręgowego zakwalifikowały się:

Krzysztof Skrzynecki 3E

Marta Szymoszek 3F

Marcin Grzywaczewski 3E

Kiara Hano 3C

Agnieszka Hejna 2A

Karol Suszczyński 3A
Listopad
Olimpiada Języka Niemieckiego
- etap szkolny
Europejska Olimpiada
Koordynator
Dawid Matla
Społeczno-Prawna
Do etapu okręgowego Europejskiej Olimpiady Spo-
Konkurs AD REM, WSB, Wrocław
łeczno-Prawnej zakwalifikowali się

Edgar Łukasiewicz 2F

Jadwiga Klimiuk 2F
Olimpiada Informatyczna - etap
szkolny
Przez cały październik trwało rozwiązywanie zadań
olimpijskich z informatyki. Do okręgowego etapu
Olimpiady Informatycznej zakwalifikowało się 22
uczniów. Są to:

Bartłomiej Dudek 2A

Tomasz Syposz 1E

Maciej Dulęba 2A

Maciej Szeptuch 3E

Piotr Jagiełło 3E

Wojciech Ptak 3A

Kacper Sowa 3E

Mateusz Gołębiewski 2A

Jadwiga Andryszak 3E

Piotr Nalewaja 2A
15
Konkursy i Olimpiady
zDolny Ślązak
Grudzień Gimnazjalista - blok
matematyczno
- fizyczny
Do etapu finałowego konkursu „Zdolny Ślązak Gimnazjalista” 2010/2011 w bloku matematyczno fizycznym
zakwalifikowały się następujące osoby:
okręgowego zakwalifikowali się wszyscy, tj:

Jełowicki Adam 2b,

Krajewska Dorota 2b,

Dobrzański Xawier 2a,

Iwanow Maksymilian 1b

Rajski Asman 1d

Sudoł Igor 2e

Ewelina Bednarz 3K

Michał Hadryś 3K

Mateusz Hazy 1K
Liga Naukowa 2011 - etap
regionalny.

Piotr Kryszak 3K
Do etapu regionalnego Dolnośląskiego Konkursu Gim-

Maciej Kucharski 3K
nazjalistów Liga Naukowa 2011 zakwalifikowały się

Maciej Kucharski 2K

Krzysztof Kwater 3L

Aleksandra Lis 3K

Karol Łukasik 3K

Kamil Niziński 3K

Stanisław Wilczyński 3M

Marcin Pytel 3M
zDolny Ślązak Gimnazjalista blok humanistyczny
Do etapu finałowego kon-kursu „Zdolny Ślązak Gim-
następujące osoby:
Liga Humanistyczna:

Magdalena Wilczyńska 2L

Agata Skibińska 1K

Grzegorz Bryl 3K

Jakub Nowiński 2L
Liga Matematyczna:

Michał Hadryś 3K

Piotr Banaś 3K

Maciej Kucharski 2K

Ewelina Bednarz 3K
nazjalista” 2010/2011 w bloku humanistycznym za-
Olimpiada historyczna - etap
szkolny
kwalifikowały się następujące osoby:

Grzegorz Bryl 3K

Stanisław Kierwiak 3L

Stanisław Wilczyński 3M

Marcin Pytel 3M

Ewelina Bednarz 3K

Marcin Krupski 3M
Olimpiada z języka rosyjskiego etap szkolny
Do II etapu olimpiady zakwalifikowały się następujące
osoby:

Dawid Czarnecki 2F

Piotr Ostapczuk 3E

Jan Sadecki 2F

Krzysztof Trnka 2F
Koordynator
Alicja Kuźmińska
Etap szkolny Olimpiady z języka rosyjskiego odbył się
19 listopada, uczestniczyło w nim 6 uczniów, do etapu
16
Konkursy i Olimpiady
Olimpiada
Grudzień filozoficzna - etap
szkolny
Olimpiada Literatury i Języka
Polskiego - etap okręgowy
Lista osób zakwalifikowanych do okręgowego etapu
Informujemy, że do etapu okręgowego części pisemnej
XXIII Olimpiady Filozoficznej:
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego zakwalifiko-

Dominika Dutkowiak 1F
wali się następujący uczniowie:

Wiktoria Kotwicka 1F

Magdalena Próchniak 3F

Anna Bembnowicz 3F

Kacper Górnicki 2F

Agnieszka Bielewicz 3B

Paulina Jóśków 2F

Aleksandra Borodziuk 1F

Jan Sadecki 2F

Dominika Dutkowiak 1F

Jadwiga Klimiuk 2F

Ewa Grzeszczak 1F

Dorota Wieczorkowska 2F

Aleksandra Horowska 2F

Paulina Wierzbińska 1F

Justyna Kielniacz 3F

Marita Wojtczak 2F

Zdzisław Koczarski 2F

Marta Konwent 1F

Katarzyna Franczuk 2F

Sandra Kublik 2F

Magdalena Krupa 2F

Weronika Ososko 1F

Aleksandra Buraczyńska 1F

Mateusz Ostojski 2A

Oskar Grajewski 2F

Justyna Oziom 3D

Aleksandra Horowska 2F

Monika Pieniążek 2A

Michał Janik 2F

Magda Próchniak 3F

Mateusz Biliński 2F

Asman Rajski 1D

Bartosz Frydel 2F

Jan Sadecki 2F

Joanna Kisiel 1F

Michalina Sieradzka 2A

Sandra Kublik 2F

Szymon Sypniewicz 1F

Kaja Mamotiuk 2F

Martyna Szczurowska 2B

Martyna Pelczarska 2F

Aleksandra Szlachcic 2B

Jakub Rusiecki 1F

Grzegorz Vetter 3D

Szymon Sypniewicz 1F

Agnieszka Wesołowska 2F

Paulina Wierzbińska 1F
Eliminacje pisemne zawodów II stopnia odbędą się
dnia 12 lutego 2011 r., natomiast eliminacje ustne - 26 
lutego 2011 roku.
Aleksandra Zielińska 2A

Jagoda Janik 3L

Tomasz Matuszkiewicz 3M
Gratulujemy sukcesu!
17
Sukcesy uczniów
02- 04.
11
Projekt na medal!
Trójka uczniów klasy 2 F: Dorota Wieczorkowska,
Dominika Zaremba i Edgar Łukasiewicz opracowali
anglojęzyczny projekt edukacyjny, który zachwycił
jury konkursu „Poszukiwania kultury dla pokoju”
organizowanego przez Uniwersytet Nawarry w ramach
X Forum Międzynarodowego. Nasi uczniowie starają
się o zdobycie środków na wyjazd do Pampeluny,
gdzie podczas drugiego etapu konkursu zaprezentują
"Dziennikarz Obywatelski", "Ambasadorzy Nadziei"
film z udziałem Bente Kahan, przedstawicieli
czy "Yale Book Award". Michał od wielu lat angażuje
Towarzystwa im. Edyty Stein i Domu Spotkań im.
się w działalność społeczną - pomaga spełniać
Angelusa Silesiusa.
marzenia chorych dzieci jako wolontariusz "Fundacji
Dorota, Dominika i Edgar zdecydowali się opisać w
Mam Marzenie", a także organizuje liczne akcje
projekcie przykład własnego miasta, które dzięki
charytatywne w swojej klasie i szkole.
swojej wielokulturowości stało się miejscem
Uroczystość wręczenia
pojednania i pokoju. Symboliczną przestrzenią
porozumienia, opisaną w projekcie, jest wrocławska
stypendium MEN, Warszawa
Dzielnica Czterech Świątyń, gdzie obok siebie
współistnieją i współpracują wyznawcy prawosławia,
W dniu 4 listopada 2010 r. w Warszawie odbyło się
protestantyzmu, katolicyzmu i judaizmu. Nasi
uroczyste spotkanie Ministra Edukacji Narodowej
uczniowie dostrzegli, że tu właśnie najlepiej realizuje
z przedstawicielami nagrodzonych Stypendystów.
się filozofia dialogu i wzajemnego szacunku.
Naszą szkołę reprezentowało 3 uczniów spośród 16,
Koordynatorem projektu jest prof. Anna Rabiega.
którzy otrzymali Stypendium MEN:
Zdobywca stypendium
Uniwersyteckiej Szkoły
Kształcenia Indywidualnego
w Krakowie
Michał Misiorek to uczeń klasy 3 F. Dwa lata z rzędu
miał on największą średnią ocen w szkole, za co został
wyróżniony Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Michalina Sieradzka klasa 2A

Małgorzata Harasimowicz klasa 3F

Tomasz Syposz klasa 1E
Uczeń ten jest także laureatem wielu konkursów i
plebiscytów, m.in. „Działacz Obywatelski”,
18
Sukcesy uczniów
Wyróżnienie dla
16.11 Michała Misiorka,
ucznia klasy 3F w
konkursie na „Młodzieżowego
Lidera Wolontariatu”
Laureaci:
Konkurs został rozpisany w związku z trwającym


szenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO, Poznań oraz Fundacja na Rzecz Integracji
Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA,
Tulce
Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym oraz z zaplanowanym na rok 2011
Janiak Jerzy, organizacja zgłaszająca: Stowarzy-
Marta Ganszczyk, organizacja zgłaszająca:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Kościan

– Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującego
Magdalena Zarębczan, organizacja zgłaszająca: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzie-
Aktywność Obywatelską.
ży z Rodzin Dysfunkcyjnych „LIDER”,
Chcieliśmy wyłonić młodych ludzi, którzy pracują na Nagrody specjalne:
rzecz innych, w tym szczególnie osób ubogich i/lub

Ralf Wieczorek, organizacja zgłaszająca: Stowykluczonych społecznie. Chcieliśmy pokazać mło-
warzyszenie Osób Niepełnosprawnych
dym ludziom, że można i że warto być wolontariu-
„Promyk Nadziei” Ostrów Wielkopolski
szem. Szukaliśmy osoby, która mogłaby stać
się wzorem dla rówieśników, inspirowałaby ich do

Michał Misiorek, organizacja zgłaszająca:
Fundacja „Mam Marzenie”, oddział w Opolu
działania, udowadniała swoim przykładem, że robie-
Jesteśmy pod olbrzymim wrażeniem Waszej pracy!!!
nie czegoś dla innych przynosi prawdziwą satysfakcję Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim
i poczucie spełnienia.
uczestnikom dziękujemy za zgłoszenia!
Na konkurs wpłynęło 25 zgłoszeń (w tym dwa po
terminie) z terenu całej Polski. Poziom działalności
Gratulujemy, Michał. Jesteś WSPANIAŁY.
woluntarystycznej, jaką prezentowali uczestnicy konkursu, przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Wnio-
Maria Czaplińska
sek jest jeden: wiek nie idzie w parze z poziomem
dokonań. To niewiarygodne, jak aktywni, pełni poświęcenia i pasji są młodzi ludzie.
Komisja oceniająca miała zatem niezwykle trudny
„orzech do zgryzienia”. W przysłanych podaniach
trzeba było odnaleźć informacje niezbędne do ocenienia kandydatów według przygotowanych wcześniej
kryteriów.
Ostatecznie postanowiliśmy rozszerzyć grono laureatów i przyznać poza trzema głównymi nagrodami
jeszcze dwie nagrody specjalne.
Mamy nadzieję, że na tym konkursie nie skończy
się współpraca z kandydatami i laureatami i że będziemy mogli pokazać ich sylwetki „światu” w trakcie innych naszych działań.
19
Sukcesy uczniów
20.11
Konkurs recytatorski
„Meine Stadt, meine
Region”
W sobotę, 20 listopada 2010 roku w dawnej Aptece
Jezuickiej przy Placu Uniwersyteckim 1, odbył się
konkurs recytatorski poezji i prozy o tematyce wrocławskiej oraz śląskiej pt.„Meine Stadt, meine Region”. Recytacja utworów odbywała się w języku niemieckim. Organizatorami kon-kursu byli: PSNJN
oraz Biblioteka Austriacka.
W konkursie tym wzięły udział dwie osoby z naszej
szkoły: Wojciech Zwierzchowski z klasy 3K oraz
Kiara Hano z klasy 3C. Wojtek zajął I miejsce wśród
gimnazjalistów, natomiast Kiara II miejsce wśród licealistów! Uczniów przygotowywała do konkursu
prof. Karolina Ostaszewska-Herha.
10.12
Pierwsze miejsce
w XIX Olimpiadzie
Promocji Zdrowego
Stylu Życia PCK
W dniu 10 grud-nia 2010 r. w Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu odbyła się XIX Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu
Życia PCK. Naszą szkołę reprezentowała uczennica
Dominika Zaremba z klasy 2F. Odniosła ona wielki
sukces, wykazując się dużą wiedzą i umiejętnościami,
i zajęła 1 miejsce. Dominika otrzymała z rąk dyrektora Centrum dyplom i nagrody rzeczowe. Uczestnicy
Olimpiady zapoznali się również z zasadami honorowego oddawania krwi w trakcie multimedialnego
pokazu „Twoja krew - Moje życie”.
Koordynator: Czesław Zadrożny
20
Sukcesy uczniów
Uroczystość
26.11 wręczenia
stypendiów Prezesa
Rady Ministrów w roku szkolnym
2010/2011 oraz MEN za rok
szkolny 2009/2010
Aula Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 26
listopada 2010
Organizator Gali Stypendialnej: Dolnośląskie Kuratorium Oświaty

Michał Misiorek, klasa 3F
Gospodarz uroczystości, dolnośląski Kurator Oświaty
Beata Pawłowicz powitała wszystkich najzdolniejszych Stypendium Ministra Edukacji Narodowej:
Maciej Jakub Dulęba – laureat z III lokatą VIII
uczniów oraz absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, 
którym przyznane zostały stypendia ufundowane przez
Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Teo-
Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia
retycznej, Matematycznej i Stosowanej, laureat
edukacyjne w roku szkolnym 2009/2010, a także sty-
LXI Olimpiady Matematycznej, oceny celujące
pendystów Prezesa Rady Ministrów. To zaszczytne
z matematyki i fizyki realizowanych w ramach
wyróżnienie przyznawane jest jednemu uczniowi w
indywidualnego toku nauczania, zakwalifikowa-
szkole, który otrzymał świadectwo z wyróżnieniem i
ny do udziału w VIII MOLTMiS w Sztokholmie
uzyskał najwyższą średnią ocen na koniec roku szkol-
w 2010 roku, laureat I miejsca w XXIV Konkur-
nego 2009/2010 lub wykazuje szczególne uzdolnienia
sie Gier Matematycznych i Logicznych, laureat I
w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w
miejsca w XXIII Międzynarodowym Konkursie
niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach
Gier Matematycznych i Logicznych, I miejsce
wiedzy wyniki co najmniej dobre.
drużynowo w XIII Dolnośląskich Zawodach w
Programowaniu Zespołowym, Złoty medal dru-
Uhonorowani stypendyści z Liceum Ogólnokształcące-
żynowo w III Matematycznej Olimpiadzie
go nr XIV:
Państw Środkowoeuropejskich, Poznań 2009,
Stypendium Prezesa Rady Ministrów:
laureat ogólnopolskiego konkursu Alfik Matematyczny 2009.

Jan Marcinkowski, absolwent LO nr XIV –
laureat III miejsca XVII Olimpiady Informatycznej, finalista LXI Olimpiady Matematycznej
21
Sukcesy uczniów

26.11
sca Międzynarodowej Olimpiady Informatycz-
Magda Kamila Próchniak –
laureatka z V lokatą XXII Olimpia-
nej w Waterloo w Kanadzie 2010, zwyciężczy-
dy Filozoficznej, finalistka XL
ni Środkowoeuropejskiej Olimpiady Informa-
Olimpiady Literatury i Języka Pol-
tycznej na Słowacji w 2010, laureatka I miej-
skiego, wyróżnienie w VI Ogólnopolskim
sca w Ogólnopolskich Drużynowych Mistrzo-
Konkursie Polonistycznym „Z poprawną pol-
stwach Szkół Ponadgimnazjalnych w Szachach
szczyzną na co dzień”
Uroczystość uświetnił występ wokalny naszej utalentowanej muzycznie uczennicy Kiary Hano, która zaśpiewała dwa utwory: „Never Had a Dream Come
True” oraz „There You’ll Be”. Grupie wyróżnionych
stypendystów towarzyszyła Wicedyrektor Anna
Maćkowska.
Następujący stypendyści odebrali Stypendia Ministra
Edukacji Narodowej podczas uroczystości w Warszawie z rąk Minister Katarzyny Hall w dniu 4 listopada
2010. Reprezentowali województwo dolnośląskie w
grupie 70-ciu najlepszych uczniów z całego kraju:

Tomasz Syposz – laureat z I lokatą Olimpiady
Matematycznej Gimnazjalistów, laureat Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów

Michalina Dominika Sieradzka – finalistka
LXI Olimpiady Matematycznej, finalistka
MOLTMiS, ocena celująca z matematyki realizowanej w ramach ITN


lokaty XL Olimpiady Literatury i Języka Pol-
Olimpiady Chemicznej, ocena celująca z mate-
skiego, finalistka XXXIV Olimpiady Arty-
matyki realizowanej w ramach ITN, laureatka
stycznej – sekcja plastyki
XLVI Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. A. Swinarskiego, bardzo dobry
wynik w Międzynarodowym Konkursie
„Kangur Matematyczny”, bardzo dobry wynik
w ogólnopolskim konkursie „Alfik Matematyczny 2009”

Małgorzata Harasimowicz – laureatka III
Aleksandra Karolina Turko – laureatka LVI
Anna Maria Piekarska, absolwentka LO nr
XIV – laureatka I miejsca XVII Olimpiady
Informatycznej, Finalistka LXI Olimpiady

Arkadiusz Bebel

Jakub Mochol

Aleksandra Turko

Arseni Borissov

Maciej Kukła

Aleksander Szymanek

Maciej Zdrolik
Relacja i zdjęcia: E. Serkowska
Matematycznej, ocena celująca z matematyki
realizowanej w ramach ITN, laureatka II miej22
Sukcesy uczniów
13-15.
12
„Dolnośląski Program
Stypendialny Wyrównywanie szans
edukacyjnych
uczniów
uzdolnionych”
Karolina Turek uczennica klasy IA,
Piotr Kryszak z klasy 3K, Kamil
Rozynek z klasy 2D, Jakub Cal z
klasy 1D i Ewa Pałupska z klasy 1D
otrzymali stypendium na rok szkolny 2010/2011w ramach
„Dolnośląskiego Programu Stypen-
Tytuł finalisty uzyskali:
Tytuł laureata uzyskali:
1. Kamila Bobak kl. 3B
1. Arkadiusz Bebel kl. 3E
2. Paulina Hałuszka kl. 3D
2. Mateusz Małek kl. 3B
3. Joanna Michalska kl. 3A
3. Krzysztof Zdobylak 3E
4. Andrzej Basiński kl. 3E
4. Anna Korytkowska kl. 3D
5. Szymon Mleczko kl. 2A
6.Armin Reinert kl. 2A
dialnego - Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów uzdolnionych” przyznawanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Zawody centralne
Olimpiady Wiedzy
Finansowej – Banki
w Akcji
W dniach 13-15. 12. 2010 r. w Warszawie odbyły się zawody centralne
Olimpiady Wiedzy Finansowej –
Banki w Akcji, w których uczniowie naszego Liceum uzyskali tytuły
laurata i finalisty.
23
Obozy naukowe
Sprawozdanie z
Obozu
25.10 Olimpijskiego
Informatycznego w
Podgórzynie 2010
dzin nocnych, pracownia była zamykana wraz z wyjściem ostatniego z prowadzących, którzy często zostawali do godzin późniejszych niż 22:00. Wykłady
tematyczne przygotowane były w taki sposób aby w
możliwie pełny sposób pokryć tematykę związaną z
tegoroczną OI, z pierwszym etapem OI.
Zadania były wyzwaniem dla każdego przyszłego olimpijczyka i często nad rozwiązaniem dyskutowano godzinami. Nie każdemu uczestnikowi obozu
udało się rozwiązać wszystkie zadania na obozie, jednak te nadal można rozwiązać, jako, że zgłaszanie
rozwiązań
odbywało
się
na
automatycznej
„sprawdzaczce” (serwerze, na którym pracował program sprawdzający czy dane zadanie jest napisane
poprawnie, zwracające odpowiedź o poprawności
W dniach 25-29 października 2010 roku odbył się w programu, lub o rodzaju błędu), a uczeń kilka sekund
Podgórzynie Obóz Informatyczny. Obóz został zorga- po wysłaniu swojego rozwiązania znał już wynik
nizowany przy współpracy z pracownikami Instytutu (otrzymywał informację o poprawności programu lub
Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Organiza- kod błędu).
torem ze strony szkoły był Dawid Matla, organizato- Praca odbywała się nie tylko na komputerach w prarem ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego był prof. cowni, którą przewieźliśmy z Zespołu Szkół Nr 14 we
Krzysztof Loryś. W obozie poza uczestnikami z Ze- Wrocławiu i zmontowaliśmy na miejscu, ale i na lapspołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu uczestniczyło 2 topach, które uczniowie zabrali na wyjazd, a które
uczniów z Zespołu Szkół Nr 3 w Wieluniu.
zostały podłączone do sieci za pomocą access pointa.
Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach ze wzglę- Uczniowie mieli okazje rozwiązywać zadania o pełdu na zaawansowanie, w grupie uczniów liceum przy- nym przekroju trudności. W rezultacie nie dzielenia
gotowujących się do Olimpiady Informatycznej oraz uczniów na grupy o dalszym zróżnicowaniu uczniow grupie początkującej. Zadania charakteryzowały się wie mieli okazję dobrać samodzielnie zadania do akróżnym stopniem trudności i dostępne były do roz- tualnego stanu swoich możliwości programistyczwiązywania członkom każdej z grup. Zadania były nych. W ten sposób też mieli okazję zmierzyć się ze
rozwiązywane zarówno teoretycznie przy tablicy, jak sobą. Podsumowując merytoryczną stronę obozu wii przede wszystkim przy komputerach. W grupach doczne były postępy w umiejętnościach programiolimpijczyków obecni byli uczniowie Gimnazjum Nr stycznych, rozwiązywania problemów algorytmicz49 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Nr nych, w debugowania programów, w poszuki14 oraz Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im. Po- wania błędów w trakcie pisania programów,
lonii Belgijskiej w Zespole Szkół Nr 14 we Wrocła- oraz w pisaniu programów w sytuacjach podwiu. Współzawodnictwo sprawiało, że praca nie koń- wyższonego stresu. Obóz należy zaliczyć do
czyła się o 22:00, lecz często trwała do późnych go- udanych, obecnie czekamy na wyniki I etapu
24
Projekty
Spektakl teatralno„Madame
03.12 operowy
Butterfly” na
deskach naszej sceny!
cowany przebieg punktów zwrotnych budujących
Uroczystość kończąca projekt edukacyjny
oszczędna, ale jakże pełna wyrazu mimika, jak i ge-
Asian American Literature Days
stykulacja oraz cały ruch sceniczny. Do niewątpli-
dramat, niczym w antycznej tragedii. Gra aktorów,
subtelność użytych środków ekspresji odzwierciedlały
sposób gry klasycznego teatru japońskiego. Podziw
wzbudzały zarówno świetna charakteryzacja postaci,
wych walorów przedstawienia dodajmy znakomitą
scenografię, kostiumy aktorów, a w szczególności
bajeczne kimona gejsz. Wspaniała choreografia –
sceny tańca gejsz, sceny walki samurajów, sceny walca na długo utkwią w pamięci. Jak wspomnieliśmy –
sukces tej premiery to efekt wielu, wielu prób odbytych przez wspaniałych i bardzo zaangażowanych
młodych aktorów, którzy przez ponad miesiąc przygotowywali się do tego występu, etap po etapie, dzień
po dniu pod kierunkiem pani profesor Agnieszki Smarzewskiej.
3 grudnia 2010 roku był niezwykłym dniem w życiu
Dodajmy, że główni aktorzy: Kasia Udała i Michał
całej szkolnej społeczności. Tego dnia aula szkolna
Skorupski wspaniale zagrali swoje role, ale ta po-
wypełniła się do ostatniego miejsca. Zgromadzeni
chwała dotyczy naprawdę całego zespołu. Szczegól-
widzowie zobaczyli przedstawienie, którego scena-
nie utkwił nam w pamięci Sharpless zagrany przez
riusz, oparty na libretcie opery Giacomo Pucciniego z Bartosza Kubiaka, a także Suzuki w wykonaniu Kasi
roku 1904 oraz dziele azjatyckiego pisarza Henry’ego Szymonek oraz najmłodszy aktor, Wojtuś SmarzewDavida Hwang’a „Madame Butterfly”, napisały dla
ski, który z niezwykłym jak na swój bardzo młody
potrzeb szkolnego spektaklu uczennice Agata Dani-
wiek samozaparciem wytrzymał trudy prób i dwie
luk, Aleksandra Szefer i Hanna Bugajewska.
godziny przedstawienia i świetnie zagrał swoją rolę!
Historia romantycznej miłości młodego brytyjskiego
porucznika stacjonującego w Japonii, Pinkertona, do
młodziutkiej gejszy imieniem Cio-Cio-San rozsławiła
dzieło Pucciniego na całym świecie, inspirując nie
tylko twórców operowych, ale również dramaturgów i
filmowców, dość wspomnieć współczesną amerykańską produkcję pod tym samym tytułem.
Spektakl przedstawiony na szkolnej scenie zamienił ją
w prawdziwy teatr. Na niezwykły klimat towarzyszący widzom od pierwszej sceny po dramatyczny finał
złożyła się ciężka praca młodych aktorów – tak wyko- Głębi artystycznego wyrazu dodały spektaklowi
nawców ról głównych, jak i drugoplanowych. Podzi- arie operowe wspaniale wykonane przez artywialiśmy misternie utkaną fabułę i niezwykle dopra-
stów scen operowych: Marię Mitrosz
25
Projekty
Kosteckiego (tenor)
Yamadori - Mateusz Kosmalski – klasa 3M
oraz Katarzynę Haras (sopran), przy syn Madame Butterfly - Wojciech Smarzewski
03.12
akompaniamencie pani Ekateriny
służąca - Zuzanna Kasprzak - klasa 3L
Ounterberguer. Publiczność miała
kuzynki: Lidia Szubert - 3L, Anna Szagdaj- 3L, Agata
wrażenie, że uczestniczy w naprawdę niezwykłym
Sobczak - 3M
wydarzeniu teatralno-operowym na deskach profesjonalnego teatru!
Samuraje:
Dawid Strzelczyk- 3L
Michał Wierzbicki - 3L
Krzysztof Kwater - 3L
Jakub Witrykus - 3L
Bartłomiej Jońca - 3L
Gejsze:
Lidia Szubert - 3L
Anna Szagdaj – 3L
Iza Dorywała - 3L
Dagmara Sadowska - 3M
Agata Sobczak - 3M
Pomysłodawca i organizator Asian American Litera-
Karolina Wilanoska - 3L
tureDays oraz reżyser spektaklu Madame Butterfly:
prof. Agnieszka Smarzewska.
Walc:
Scenariusz: Agata Daniluk, Aleksandra Szefer, Hanna Iza Dorywała- 3L i Tomasz Matuszkiewicz - 3M
Bugajewska.
Weronika Bednarska - 3L i Jan Stępień - 3M
Obsada:
Marta Choma- 3L i Damian Krawczyk - 3M
Madame Butterfly - Katarzyna Udała – klasa 3M oraz Małgorzata Moszyńska - 3L i Jakub Kulewicz - 3M
Maria Mitrosz (wokal), artystka Opery Poznańskiej
Pinkerton - Michał Skorupski – klasa 3M oraz Sylwester Kostecki (wokal), artysta Opery Poznańskiej
Suzuki - Katarzyna Szymonek – klasa 3F oraz Katarzyna Haras (wokal), Opera Śląska
Mark - Kordian Paradowski – klasa 3M
Rogers - Bartłomiej Kuchnowski – klasa 3M
Sharpless - Bartosz Kubiak – klasa 3L
Goro - Adam Pacan – klasa 3M
Priest - Tomasz Matuszkiewicz – klasa 3M
Mother - Kinga Pruchnicka – klasa 3M
Bonzo - Marcin Krupski – klasa 3M
Mary Anne - Agata Daniluk – klasa 1B
26
Projekty
23.11
Niezwykłe spotkanie
Rozmowa uczestników projektu Asian
American Literature Days z profesorami z
Japonii
skich, jak i narodowej kuchni, sztuki, a nawet szkolnictwa. Goście chętnie na nie odpowiadali, zaprezentowali nam również swoje narodowe stroje, pokazali
wiele ciekawych zdjęć. Byliśmy bardzo ciekawi tego,
co sami opowiedzą nam o swoim kraju, okazało się
jednak, że oni również byli zaciekawieni naszą kulturą i wieloma aspektami naszego życia codziennego,
więc sami też odpowiedzieliśmy na kilka pytań. Spotkanie było bardzo ciekawe, gdyż pozwoliło nam lepiej zaznajomić się z obcą nam kulturą, i zapewne
długo będziemy je wspominać.
Jednym z ważniejszych punktów programu edukacyjnego Asian American Literature Days było spotkanie
z gośćmi z Japonii, którzy przy okazji wizyty na uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu odwiedzili naszą szkołę na zaproszenie pani profesor
Agnieszki Smarzewskiej. Odbyło się ono 23 listopada
2010 r. Było świetną okazją do bliższego poznania
japońskiej kultury, zwyczajów oraz uzyskania informacji na temat codzienności, zwykłego życia w kraju,
który jest tak odmienny od naszego. Wśród naszych
Fot. I tekst: Agnieszka Smarzewska
gości byli zarówno profesorowie politologii, jak i
japońska nastolatka. Mieliśmy więc sposobność do
zadania pytań o różnorodnej tematyce: dotyczących
zarówno historii, stosunków japońsko- amerykań27
Warsztaty
Warsztaty
współczesnej Polski.
Warsztaty zostały przygotowane przez prof. Alicję
09.12
historyczne
Kuźmińską.
W dniu 9 grudnia 2010 roku odbyły się w naszej
szkole całodzienne warsztaty dla uczestników fakultetu historycznego. Gościem specjalnym zajęć był Kor-
nel Morawiecki, założyciel i przewodniczący Solidarności Walczącej, z wykształcenia fizyk, kandydat w
wyborach prezydenckich w 2010 r. Spotkanie z gościem oraz dyskusja na temat najnowszej historii Polski, a w szczególności działalności opozycji w latach
80. XX wieku, powstania i funkcjonowania Solidarności Walczącej oraz NSZZ Solidarność, a także przemian ustrojowych po 1989 roku odbyły się w szkolnej
czytelni. Kornel Morawiecki opowiadał o swoich doświadczeniach w polityce, a następnie dyskutował z
uczniami klas politologicznych o życiu politycznym
28
Wolontariat
Zbiórka skończyła się 10.12.2010 r. Wszelkie dary
były przekazywane koordynatorowi szkolnego wolon-
08.11
„PODAJ ŁAPĘ”
tariatu lub do wyznaczonych dziewcząt: Kai Jeziorskiej, Marity Karpińskiej i Marity Wojtczak.
PODAJ ŁAPĘ – akcja charytatywna Kai Jeziorskiej z Zbiórkę darów dla zwierzaków ilustrują zdjęcia.
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom z LO i
klasy 2D LO nr XIV oraz Mateusza Szcześniaka z
GD!
Na szczególne wyróżnienie zasługują klasy: 2C, 2D,
2F, 1L, 2L, 2K oraz anonimowi darczyńcy.
Klasa 2K, wraz z wychowawcą prof. Maciejem
Urczyńskim, zainteresowała się losem biednych zwierząt ze schroniska. Koordynatorem akcji został Mateusz Szcześniak. Zorganizowana została ogólnoklasowa zbiórka pieniędzy, za które zdołaliśmy kupić ponad 20 kg karmy dla zwierząt, kilkanaście kocy i około 5 kg makaronów, kaszy itp. Liczymy, że w ten sposób pomożemy przetrwać tegoroczną zimę zwierzętom ze schroniska..
O szczegółach akcji przekazania darów poinformujemy wkrótce.
Brawa, Brawa, Brawa!
klasy 2K GD nr 49
W listopadzie 2010 roku w Zespole Szkół Nr 14 we
Wrocławiu została zorganizowana przez dziewczynki
Maria Czaplińska – koordynator Wolontariatu Szkolnego w Zespole Szkół nr 14
z klasy 2F akcja charytatywna „Podaj łapę”. Jednak
bohaterami tej pięknej zbiórki dla zwierząt dla schronisk wrocławskich są: Kaja Jeziorska, uczennica klasy
2D i Mateusz Szcześniak z klasy 2K.
W związku z
akcją zbierane
były:
·
pieniądze,
·
koce,
·
ręczniki,
·
karma ,
·
makarony,
·
kasza
·
siedziska,
·
stare gazety.
29
Wolontariat
Puszka dla Maluszakcja charyta12.11 ka"tywna Tomka Winiarskiego z klasy 1E
Pod patronatem „Przewodnika Katolickiego” ruszyła Akcja Fundacji Pomocy Humanitarnej
„Redemptoris Missio” - PUSZKA DLA MALUSZKA. Zbieramy puszki aluminiowe na zakup leków
ratujących życie dzieci w najbiedniejszych krajach
świata.
niezastąpiona wychowawczyni, bardzo wrażliwa na
pomoc innym prof. Alicja Doeringer-Krygier.
„Puszka dla Maluszka”, to już druga edycja Akcji. W
zeszłym roku zebrano i spieniężono tony puszek. Za
pieniądze uzyskane w ten sposób zakupiono inkubatory, które dziś ratują życie kameruńskich wcześniaków.
Razem podarowaliśmy życie wielu dzieciom!
Dziękujemy Wszystkim za puszki, a w szczególności
klasie 1D i 1E.
W Afryce dzieci umierają tak często, że w niektórych Maria Czaplińska
plemionach imię dostają dopiero w dniu swoich piątych urodzin. Choroby będące przyczyną ich śmierci
w Europie są od dawna uleczalne. Każdego roku z
powodu zapalenia płuc, malarii, biegunek, odry czy
tężca umierają miliony afrykańskich dzieci. My, wolontariusze Fundacji „Redemptoris Missio”, nie godzimy się na taką niesprawiedliwość i chcielibyśmy
zmienić te tragiczne statystyki. Chcemy wysłać polskim misjonarzom leki do misyjnych przychodni i
szpitali, aby mogli ratować leczone w nich dzieci.
Do tej akcji dołączyli wolontariusze z Zespołu Szkół
Nr 14, a głównym organizatorem był Tomasz Winiarski z klasy 1E. Tomek nie był obojętny na krzywdę
drugiego człowieka, dlatego zbierał przynoszone
puszki przez młodzież z różnych klas, a swoją szczególnie namawiał do przynoszenia puszek oraz datków
pieniężnych. W sprzedaży i organizacji pomogła mu
30
Wolontariat
01.12
Akcja "Anioły nad
Wrocławiem"
nie z masy solnej itp.) aniołki, które następnie chcemy
sprzedać, a środki przekazać na zakup dzieciom komputera. Poszukujemy osób chętnych, które zechciałyby
pomóc w robieniu aniołów, każda para rąk się przy-
Dnia 1 grudnia 2010 w akademiku „Ślęzak” przy Uni- da, a każdy aniołek pozwoli spełnić marzenie dzieci o
wersytecie Ekonomicznym, ul. Ślężnej 33 odbyła się komputerze.
Bożena
akcja charytatywna „Anioły nad Wrocławiem”, w
której uczestniczyli od godziny 13.00 uczniowie klasy
Akcja charytatywna Dominiki Zaremby z klasy 2F
2C z LO nr XIV: Aleksandra Barabasz, Anna Lewandowska, Zuzanna Onderko, Joanna Osiewała, Piotr
„Spotkałam panią Bożenę na ulicy, żebrała. Namówi-
Dryjański i Kamil Kosmala.
łam ją do rozmowy. Okazało się, że kobieta jest bezdomna. Podczas wypadku straciła nogę. Chciałaby
mieć protezę, bo kocha tańczyć i śpiewać. Wypadek
wytrącił Bożenę z równowagi. Straciła sens życia.
Teraz czuje się lepiej, jednak codziennie potrzebuje
pomocy. Postanowiłam pomóc tej kobiecie, robiąc
zbiórkę pieniędzy i artykułów w Zespole Szkół Nr 14.
Udało się”.
Tyle dowiedziałam się od uczennicy klasy 2F Dominiki Zaremby. Uczniowie, nauczyciele przynosili
ubrania, nieco jedzenia, pieniądze. Dominika kilka
razy zawoziła pani Bożenie ubrania i inne produkty.
Była to odpowiedź na słowa wolontariuszki Roksany
Wszystkim darczyńcom dziękuję w imieniu uczenni-
Borowskiej, która napisała do nas w mailu:
cy i pani Bożeny.
Jesteśmy członkami projektu Anioły nad Wrocławiem
Często nie zdajemy sobie sprawy, jak innym jest źle.
ze Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL, w ramach
Dominika nie wstydziła się udzielić pomocy, zacze-
którego staramy się zebrać pieniądze na zakup kom-
piając obcą bezdomną osobę.
putera dla dzieci ze świetlicy środowiskowej Oaza
Gratuluję postawy.
przy ul. Worcella 18 we Wrocławiu. Planujemy wraz z
dziećmi wykonać (różnymi technikami: rysunek, lepie-
Maria Czaplińska – koordynator Wolontariatu Szkolnego w Zespole Szkół nr 14
31
Wolontariat
Marzenia się
częło się wielkie odpakowywanie. Radości nie było
końca! Na twarzy naszego Marzyciela nieprzerwanie
08.12
spełniają!
gościł szczery uśmiech od ucha do ucha. „Z najlepszej
firmy! I jeszcze ma najlepsze parametry!” – cieszył
się Arek. Po chwili chłopiec dostrzegł, że oprócz lap-
Marzyciel: Arek
topa dostał piękną torbę, a w środku mnóstwo gier
Marzenie: laptop
komputerowych i filmy z udziałem jego idola – Ar-
Sponsor: klasa 2F z LO nr XIV we Wrocławiu
nolda Schwarzeneggera. Niestety, nie udało się zorga-
Wolontariusze: Michał, Damian
nizować spotkania z „Terminatorem”, o którym rów-
Domaszków, 8 grudnia 2010
nież marzył Arek, ale dzięki przenośnemu komputerowi, który wręczyliśmy naszemu Marzycielowi, będzie
Choć na dworze padał śnieg, nam od początku dnia
on mógł teraz widywać swojego ulubionego aktora
było niezwykle gorąco – wprost nie mogliśmy się
codziennie na ekranie. „Dziękuję bardzo!” – mówił
podekscytowany chłopak. Po jego zachowaniu widzieliśmy, że niewątpliwie to było jego największe
marzenie! Mamy nadzieję, że teraz każdy dzień Arka
będzie pełen szczęścia i radości, a realizacja jego najskrytszego pragnienia doda mu sił do walki z chorobą.
Serdecznie dziękujemy klasie 2F z Liceum Ogólnokształcącego nr XIV we Wrocławiu za trud włożony
w realizację marzenia Arka. Szczególne podziękowania należą się Maricie Wojtczak, która wyszła z inicjatywą organizacji akcji charytatywnej na rzecz naszego Marzyciela i koordynowała ją we wrocławskiej
szkole.
doczekać momentu, kiedy spotkamy się z Arkiem i
spełnimy jego marzenie. Marzyciel nie spodziewał się
chyba naszej wizyty, ale gdy zobaczył niesioną przez
nas ogromną zieloną paczkę, od razu zorientował się,
co jest w środku. „Spotkaliśmy św. Mikołaja, jak do
Ciebie jechaliśmy i prosił, żeby Ci to przekazać” –
wystarczyło tych kilka słów i w oczach chłopca zabłysły iskierki. Prezent okazał się bardzo ciężki, więc
pomogliśmy zanieść go do pokoju Arka i tam rozpo32
Wolontariat
22.12
Fabryka Świętego Mikołaja - akcja charytatywna Alicji Król
z klasy 2E
11-letni Daniel, 12-letnia Karolina, 14-letni Michał,
12-letnia Marta, 8-letnia Magda, 10-letni Adam, 7letnia Kasia, 18-letni Piotrek i 11-letnia Beata.
Przebieg akcji:
1.
Przybycie gości - godz 16:00.
2.
Wywołanie piosenką Mikołaja.
3.
Mikołaj i prezenty (wybór anioła).
4.
Zabawy i śpiew.
5.
Opłatek i poczęstunek.
6.
Lodowisko - godz. 18:00.
7.
Zabawy i pakowanie niezjedzonych ciast dzieciom.
8.
Pożegnanie - godz. 20.00.
Uczniowie, którzy przegotowali wystrój sali i skrzydła dla aniołów to:

Klasa 3K: Agata Szlachetko, Alicja Korecka,
Natalia Salloum, Agata Śliwa, Ala Nowak,
Marta Janik, Ewelina Bednarz, Grzegorz Bryl,
Przez cały dzień zorganizowana ekipa wolontariuszy
Piotr Kryszak, Tytus Harlender.
z Zespołu Szkół Nr 14 krzątała się w sali 212, szkolnej świetlicy, aby przygotować się na przyjecie dzieci

ski, Zuzanna Onderko, Aleksandra Barabasz.
z Rodzinnego Domu Dziecka państwa Osuchów. Nie
było łatwo: wystrój sali, przygotowanie strojów anio-
Klasa 2C: Justyna Kłopotowska, Piotr Dryjań-

Klasa 1F: Aleksandra Borodziuk.
łów dla głównych organizatorów imprezy, wykonanie 
Klasa 2E: Alicja Król, Natalia Miernik, Joanna
pięknych paczek, przebranie księdza w Mikołaja,
Musiał, Katarzyna Urbaniak, Szymon Krupiń-
przygotowanie stołu wigilijnego, pio-senki dla dzieci
ski, Krzysztof Piszko, Igor Sudoł, Łukasz Żab-
- o ho, ho, ileż tego było!
ski, Kraszewski Stanisław.
Efekt był niesamowity: dzieci nie chciały od nas
Osoby biorące udział w akcji od 16:00 do 20:00 to
odejść! Tak było miło. A wszystko to wielka zasługa
same anioły:
organizatorki Alicji Król, uczennicy z klasy 2E, która 
Klasa 3K: Agata Szlachetko, Alicja Korecka,
dyrygowała, ponaglała, porządkowała, pamiętając
Agata Śliwa.
o wszystkim.

Klasa 2C: Justyna Kłopotowska, Piotr Dryjań-
Podczas akcji „Fabryka św. Mikołaja” dzieciom zo-
ski, Zuzanna Onderko.
stały wręczone paczki bożonarodzeniowe. Był opłatek 
oraz poczęstunek przy stole wigilijnym, a także dodat- 
Klasa 1F: Aleksandra Borodziuk.
kowa atrakcja: lodowisko. Każde dziecko wybrało
Klasa 2E: Alicja Król.
Maria Czaplińska
sobie anioła stróża, który przez cały czas czuwał przy
nim, aby było zadowolone i bezpieczne. Rodzice
dzieci byli szczęśliwi, widząc radość i zadowolenie
swoich wychowanków. A byli to: 4-letnia Wiktoria,
33
Liga Klas
Konkurs „Wroclove
Listopad mnie kręci”
jących.
Wśród klas drugich najwyżej oceniony został film
klasy 2D, natomiast wśród klas pierwszych najbardziej podobał się film klasy 1C, nakręcony z pomysłem, jako fragment wydania wieczornych
„Wiadomości”.
„Szlakiem architektury
Wrocławia”.
W dniach 3 i 17 listopada odbyły się dwie edycje konkursu na film promujący Wrocław w ramach Ligi
24 listopada 2010 roku na auli odbył się konkurs Ligi
Klas, zatytułowany „Wroclove mnie kręci”. 3 listopa- Klas „Szlakiem architektury Wrocławia”.
da swoje filmy zaprezentowały klasy drugie licealne, W konkursie wzięli udział uczniowie klas pierwszych
natomiast dwa tygodnie później owocami swojej pra- oraz drugich gimnazjum. Zadaniem uczniów było
przedstawienie zabytków Wrocławia w wylosowanym
cy chwalili się uczniowie klas pierwszych licealnych.
wcześniej stylu architektury, środkami przekazu moWedług członka jury, reżysera Marka Tybura, poziom
gły być: film lub prezentacja multimedialna.
filmów nie był zadowalający, a wśród klas pierwszych nie przyznano pierwszego miejsca, ponieważ
żadna z prac nie spełniała w pełni oczekiwań ocenia-
I tak poznaliśmy wrocławskie zabytki gotyku, klasycyzmu, modernizmu, funkcjonalizmu, konstruktywizmu, socrealizmu.
Zdecydowanym zwycięzcą konkursu została klasa
2M. Film przygotowany przez klasę był ciekawy. W
rzetelny i dowcipny sposób zaprezentowane zostały
wrocławskie budowle funkcjonalizmu.
Zwycięzcom gratulujemy.
34
Internat
01-08.
11
Spotkanie
z psychologiem
z Fundacji „Jestem”
Problem uzależnień jest szczególnie często poruszany,
w procesie wychowawczym młodzieży. Sprawa ta nie
dotyczy już tylko narkotyków, ale także dopalaczy, o
których ostatnio było głośno w mediach. Problemy te
wymagają przede wszystkim profilaktyki i poszerzenia wiedzy młodych ludzi na temat szkodliwych i
psychoaktywnych substancji.
Dnia 8 listopada mieliśmy okazję uczestniczyć w prelekcji na temat dopalaczy wygłoszonej przez panią
psycholog. Mówiła ona o rodzajach dopalaczy, podło-
Relacja z wieczornicy z okazji
Uroczystości Wszystkich
żu ich działania a także ostrzegała przed chwytami
Świętych
marketingowymi firm je produkujących. Nie można
bowiem wierzyć plotkom, iż są to substancje, które
Pierwsze dni listopada to dla nas wszystkich czas re-
nie pozostawiają uszczerbku na zdrowiu. Mimo iż
fleksji i zadumy, wspominania bliskich, których utra-
pozornie ich skład nie budzi zastrzeżeń, a na opako-
ciliśmy. Śmierć wywołuje różnorakie uczucia, od
waniu wypisane są tylko zioła, nie można uznawać
nostalgii po strach. Dlatego warto o niej rozmawiać i
tego za dowód nieszkodliwości dopalaczy.
oswajać młodych ludzi z tematem odejścia. Z tego
Pani Szczygieł opowiadała o swoich doświadczeniach powodu grupa młodzieży z naszego internatu wraz z
z młodymi ludźmi, którzy są uzależnieni od narkoty- wychowawcą - Panem Zbyszkiem, przygotowała wieków, podała także definicję uzależnionego, którą cza- czornicę, której myślą przewodnią były słowa ks. Jana
sami trudno jednoznacznie określić. Podkreśliła także, Twardowskiego: „Spieszmy się kochać ludzi, tak
że wiele narkotyków działa z tzw. „opóźnionym za-
szybko odchodzą…”.
płonem” – efekty ich zażywania widać nierzadko po
Wychowankowie z kilku grup zaprosili nas do wspól-
kilku miesiącach lub latach (oczywiście te negatywne nej refleksji na temat przemijania, ulotności i kruchości życia. Tłem do rozważań stały się wiersze traktuskutki). W rezultacie pozorna nieszkodliwość może
być powodem bezpłodności, kłopotów z nauką i kon- jące o śmierci np. utwór Tomasza Jastruna „Odejście”
czy Jana Lechonia „Pytasz, co w moim życiu z
centracją a także innych chorób.
Dzięki tej prelekcji mogliśmy rozwiać swoje wątpli-
wszystkich rzeczą główną…”. Dodatkowo interpreta-
wości i poznać fachową opinię kogoś, kto zajmuje się cje wierszy przeplatane były piękną muzyką Ennio
używkami na co dzień. Dzięki poznaniu wad i niebez- Morricone czy Michała Lorenca. Ponadto, koleżanka
pieczeństw, jakie niesie ze sobą zażywanie substancji Agata Skibińska wykonała dla nas kilka utworów na
altówce, więc muzyka dopełniła atmosferę zapsychoaktywnych, możemy skonfrontować złudne
reklamy „cudownych środków” z rzeczywistością.
Magdalena Walczak klasa 2C
dumy i refleksji.
Spotkanie to przyniosło nam wszystkim czas na
wspomnienia o bliskich, których pożegnaliśmy
w ostatnich latach.
35
Internat
Warsztaty
z komuni09.11 kacji
międzyludzkiej
ne. Dowiedzieliśmy się m.in., jakie nowią integralną część wymiany
cechy powinien mieć dobry i ak-
informacji.
tywny słuchacz, a także jak właści- Warsztaty te były bardzo ciekawie przekazać informacje innym
wym doświadczeniem, które z
osobom. Mieliśmy za zadanie od-
pewnością pomoże nam poprawić
naszą komunikację. Spotkanie z
profesjonalistą pozwoliło nam
zwrócić uwagę na te elementy,
które w codziennym życiu schodzą
na dalszy plan, a przecież także są
ważne. Interaktywne warsztaty
bardzo podobały się uczestnikom.
Szkoda tylko, że z powodu ograniczonego czasu nie mogliśmy w
pełni omówić tematu, o którym
mówić można godzinami. Bo ile
osób, tyle sposobów przekazywania informacji.
Mamy nadzieję, że uda się kiedyś
ponownie zorganizować tego typu
O tym, jak ważna jest komunikacja, czytać jak najwierniej historyjkę
warsztaty.
wie każdy. Przekonujemy się o tym przedstawioną za pomocą gestów, a
prędzej czy później - w kontaktach także odtworzyć rysunek na podtowarzyskich, w szkole, czy wresz- stawie opisu jednej z uczestniczek.
Magdalena Walczak
cie podczas rozmowy kwalifikacyj- Jak się okazało, gesty, do których
nej. Szczególnie ważne jest, aby
rzadko przywiązujemy wagę, stanasze komunikaty były czytelne dla
odbiorcy oraz jednoznaczne. Porozumiewanie się bowiem to nie tylko słowa, ale także mimika czyli
ogólnie pojmowana mowa ciała.
9 listopada mieliśmy okazję wziąć
udział w warsztatach dotyczących
komunikacji międzyludzkiej, prowadzonych przez pana Bartosza
Berezowskiego, który na co dzień
pracuje w Młodzieżowym Centrum Informacji i Rozwoju. Spotkanie obejmowało głównie pracę w
grupie – czyli ćwiczenia praktycz36
Internat
25.11
Turniej
Tenisa
Stołowego
Wiktor Wiśniewski; a także druży- z Waldemarem Stanoszkiem, lidena dziewcząt:
Klaudia Kałuzińska, Maja
Karabanowicz
Uczniowie Czternastki nie są tylko
stereotypowymi kujonami. Przekonał nas o tym Międzyinternatowy
Turniej Tenisa Stołowego, który
odbył się w naszym Internacie
w dniu 25.11.2010. Do zawodów
stawili się zarówno nasi wychowankowie, jak i przedstawiciele
trzech innych wrocławskich placówek: Szkolnej Bursy „Goga”, Niepublicznej Bursy Szkolnej ADEPT
oraz Internatu Zespołu Szkół Nr
23. Zaskakujące było także uczestnictwo w zawodach sporej grupy
dziewcząt, które konkurowały ze
sobą w osobnej kategorii.
Nasi przedstawiciele do tych zawo-
i Aleksandra
Kozdra.
Zawodom przyświecał sportowy duch
i zasady fair
play. Najpierw rozegrane zostały
rem Bursy Goga. Drugi półfinalista
mecze dziewcząt, w których wy-
z Czternastki, Omar Adham, grał
chowanka Bursy „Goga” - Patrycja z Pawłem Dudzicem z bursy
Szulz - zdobyła pierwsze miejsce. ADEPT. Niestety, poniósł on poDrugie miejsce zajęła Maja Kara-
rażkę, zaś w meczu o trzecie miej-
banowicz (Internat ZS 14), zaś
sce przegrał z Waldemarem St-
trzecie Klaudia Kałuzińska
noszkiem. Tymczasem w finale
(Internat ZS 14) Po rozgrywkach
spotkali się Marcin i Paweł. Po
dziewcząt przyszła kolej na mecze
pełnej emocji rozgrywce nasz teni-
chłopców. Nasi wychowankowie
sista uległ niestety przedstawicielo-
dzielnie stawiali czoła przeciwni-
wi bursy ADEPT.
dów zostali wyłonieni
kom, prawie w całości kwalifikując Po meczu nastąpiło wręczenie naw kwalifikacjach odbywających się
się do ćwierćfinału. Wtedy rozegra- gród w kategorii chłopców: pierww naszym Internacie przez cały
ny został jeden z najbardziej emo- sze miejsce zdobył Paweł Dudzic
listopad. Do ostatecznych rozgryz Bursy przy Jemiołowej, drugie
cjonujących meczy - o półfinał
wek przystąpiła grupa uczniów
miejsce zdobył Marcin Hatalski
musieli walczyć bowiem Paweł
w składzie: Paweł Florczuk, Marz Internatu Zespołu Szkół Nr 14,
Florczuk i Marcin Hatalski - obaj
cin Hatalski, Omar Adham oraz
zaś trzecie miejsce Waldemar Staz naszego internatu. Po długiej
noszek ze Szkolnej Bursy GOGA.
i zaciekłej
walce zwy-
Wszystkim uczestnikom gratuluje-
cięzcą oka-
my i zapraszamy do powtórnego
zał się Mar- wzięcia udziału w turnieju. Niech
cin, któremu imprezy takie jak ta zawsze pokaw półfinale
zują, że uczeń Czternastki nie
przyszło
sięga tylko do książek :)
walczyć
Wieszcz & Wieszczka
37
Internat
06.12
Święto ulicy
Świętego Mikołaja
Już po raz szósty Towarzystwo
Miłośników Wrocławia zorganizowało święto z okazji imienin Świętego Mikołaja, które co roku obchodzone są szóstego grudnia. Podobnie jak w poprzednich latach,
tak i w tym roku duża grupa mieszkańców Internatu włączyła się w
przygotowania obchodów. Głównym punktem uroczystości były
zabawy z dziećmi: m. in. uczenie
ich popularnego ostatnio tańca Waka Waka. Dużo radości sprawiło im
także pojawienie się Świętego Mikołaja na wieży kościoła św. Elżbiety, który obwieścił tym samym
rozpoczęcie zabawy. Dziewczęta w
strojach aniołków rozdawały naj-
szkadzał nam w dobrej zabawie.
młodszym słodycze. Dzieci biorące Po zakończeniu uroczystości wzięudział w zabawie przygotowały
liśmy także udział w przemarszu
także prezenty dla Mikołaja.
ulicą Świętego Mikołaja, podczas
To święto przyniosło wiele radości której Mikołaj rozdawał napotkanie tylko dzieciom, ale także nam.
nym ludziom cukierki.
Nie ma bowiem nic przyjemniej-
Mamy nadzieję, że uda nam się
szego niż dawanie radości i wywo- wziąć udział w kolejnej edycji tego
ływanie uśmiechu na twarzach naj- święta i z niecierpliwością czekamłodszych. Nawet mróz nie prze-
my na kolejny szósty grudnia.
Tekst: Magdalena Walczak
38
Otwarta Szkoła
Uczniowie
Listopad z Węglińca
22-26.11.2010
W dniach 22–26.11.2010r. gościliśmy w naszej szkole
kolejnych uczestników projektu „Otwarta szkoła”.
Grupa uczniów z gimnazjum w Węglińcu w składzie:
Mateusz Gudyka, Wojciech Sołtys, Przemysław Dudek, Karolina Mróz, Mateusz Zapolnik, Joanna Olszo-
boratoria i bogata oferta form spędzania czasu po lekcjach. Korzystali bowiem z zajęć na basenie i lodowisku oraz internatowych rozrywek: bilarda, piłkarzyków i tenisa stołowego. Przed wyjazdem narzekali
jedynie na niedosyt wrażeń, spowodowany małą ilścią
czasu wolnego.
Także zwyczajne lekcje prowadzone przez naszych
nauczycieli spodobały się uczestnikom projektu, jednakże, jak sami stwier-dzili, „Widać, że jest tu ciężko”. W Internacie zostali ciepło powitani przez wychowanków i szybko nawiązali nowe znajomości.
Po tygodniu spędzonym w Czternastce byli bardzo
wy, Karolina Bajorek, Patrycja Sroka, Łukasz Sumliński, Sandra Bednarczuk, Karolina Fraś, Magda
Tłuszcz oraz Stanisław Jankowski przez tydzień zamieszkiwali nasz Internat i brali udział w zajęciach,
które oferowała im szkoła.
Na naszych gościach największe wrażenie zrobiły la-
zadowoleni, że mogli poznać życie uczniów najlepszego liceum na świecie od kuchni. Nie byli przekonani do przyjścia tutaj, ale mają jeszcze czas na decyzję. Mamy nadzieję, że spożytkują go dobrze
i niedługo zobaczymy ich w naszych progach ponownie.
Wieszcz & Wieszczka
39
Otwarta Szkoła
Listopad Uczniowie z Cieszko/
Grudzień wia, Spalonej
i Oleśnicy
15-19 listopada 2010 r.
szyliśmy ich ostatecznie, a jeżeli zdecydują się zawitać tutaj w przyszłym roku, stwierdzą sami, że nie jest
tutaj tak źle. Po powrocie do swoich gimnazjów na
pewno zainteresują swoich kolegów tą szkołą
(bowiem, jak sami twierdzili, na przyjazd tutaj nie
było wielu chętnych). Życzymy im powodzenia i serdecznie zapraszamy do wstąpienia w nasze mury.
Uczniowie z Gimnazjum w
Środzie Śląskiej
29.11 – 3.12.2010
W tym tygodniu gościliśmy w naszej szkole uczniów
z Gimnazjum w Środzie Śląskiej, którzy uczestniczyli
w projekcie „Otwarta Szkoła”. Byli to: Dariusz BroW ostatnim tygodniu gościliśmy kolejną grupę gim-
niewicz, Karolina Gadzała, Paulina Głowacka, Julia
nazjalistów uczestniczących w programie „Otwarta
Juzyk, Kamila Korona, Katarzyna Korsak, Radosław
Szkoła”. Przyjechali do nas uczniowie z Gimnazjum
Markolak, Alicja Maryniak, Daria Muchorowska,
w Cieszkowie – Małgorzata Białkowska, Marta Mi-
Michał Senber, Paulina Stechnij, Adam Stramel oraz
chalak, Marta Morawiak, Daria Rogosz oraz Zuzanna Ewelina Zielińska.
Zauliczna; uczniowie z Gimnazjum w Spalonej – Ga- W tej grupie znalazły się także osoby, które już w
briela Hop, Emilia Warzocha, Karolina Ceglarska,
roku ubiegłym gościły w naszej szkole. Po krótkiej
Paweł Luberacki, Renata Wójcik oraz Karolina Wia-
rozmowie z nami doszli oni do wniosku, że chętnie
derek; oraz uczeń Gimnazjum w Oleśnicy, Patryk
wzięliby udział w tym projekcie ponownie, jeśli była-
Kowalczyk. Przez tydzień mieszkali oni w naszym
by taka możliwość. Bardzo pozytywnie wypowiadali
Internacie oraz uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych
się na temat uczniów Czternastki, samej szkoły i za-
w szkole.
jęć, w których brali udział. Podobała im się także at-
Grupa okazała się, niestety, mało rozmowna. Miło
mosfera Internatu, która jak sami przyznają, sprzyja
wspominali pobyt w naszym liceum i wycieczki po
zawieraniu nowych znajomości i ułatwia zaaklimaty-
Wrocławiu i jego uczelniach, jednak przeraziły ich
zowanie się w nowym środowisku.
rozmowy z licealistami, którzy narzekali na dużą ilość Najlepiej ocenili zajęcia laboratoryjne, gdyż jak dostęp do zajęć praktycznych jest w ich miejscowości
nauki i nieprzespane noce. Zainteresowały ich progi
punktowe do poszczególnych klas. Zgodnie orzekli,
ograniczony. Mimo wszystkiego nie są jeszcze zdecy-
że są one nieporównywalnie wyższe niż w ich miej-
dowani co do wyboru liceum.
scowych szkołach. Ich miny świadczyły jednak o tym, Była to grupa, która szczególnie zapadła w naże być może zastanowią się nad wyborem Czternastki szą pamięć z powodu dużego poczucia humoru
na miejsce kontynuacji nauki.
i optymizmu, którym potrafili zarazić.
Mamy nadzieję, że my oraz nasi koledzy nie przestra40
Otwarta Szkoła
Uczniowie z
Grudzień Iwin
Uczniowie z Głubczyc i Wlenia
W dniach 13-17 grudnia gościliśmy w murach Czternastki ostatnią w roku 2010 grupę uczestników projektu Otwarta Szkoła. Było to dziewięcioro uczniów z
dwóch szkół: Gimnazjum w Zespole Szkół im. św.
Jadwigi Śląskiej we Wleniu - Apolonię Gliwę, Magdę
Piwińską, Patrycje Pawłowską, Robertę Raczyńską,
Michała Matejewicza, Macieja Góreckiego i Jakuba
Kopcia; oraz Gimnazjum nr 1 w Głubczycach – Michała Kozyrę i Pawła Krzaczkowskiego.
Przez tydzień mieszkali w Internacie i uczestniczyli w
zajęciach szkolnych. Najbardziej przypadły im do
gustu laboratoria. Poza nauką mieli możliwość zwieW dniach 06-10.12.2010 gościliśmy w murach naszej dzenia Wrocławia, obejrzenia najciekawszych miejsc
szkoły kolejną grupę uczestników projektu „Otwarta stolicy Dolnego Śląska oraz poznania oferty najlepSzkoła”.
szych uczelni w regionie. W swoim czasie wolnym
Byli to uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w
mogli korzystać z oferty obiektów sportowoIwinach w składzie: Paulina Bandrów, Kordian Baran, rekreacyjnych Czternastki i poznania uczniów naszej
Joanna Bondrow, Aleksandra Burdzy, Julia Dembszkoły. Niestety, nie mieli oni okazji uczestniczyć w
kowska, Klaudia Dubina, Angelika Haniszewska,
internatowej Wigilii, która z całą pewnością zaznajo-
Mateusz Piecek, Paulina Rygiel, Aleksandra Siembi-
miłaby ich lepiej z atmosferą panującą w szkole.
da, Izabela Smusz i Jagoda Strzeszyńska. Przez ty-
Po tym pobycie żadna z osób nie była jednak zdecy-
dzień pobytu w Czternastce poznawali oni losy prze-
dowana na kontynuowanie nauki w LO nr XIV. Ma-
ciętnego licealisty nieprzeciętnej szkoły.
my jednak nadzieję, iż rok 2011 wywoła w nich tęsk-
Plan dnia nie zmienił się dużo w stosunku do po-
notę za panującą atmosferą, a posiłki serwowane w
przednich grup – zawierał te same zajęcia, które mieli stołówce nie odstraszą ich od zostania naszymi pełnoinni, a zatem: zwiedzanie Wrocławia, poznanie ofert prawnymi kolegami.
wrocławskich wyższych uczelni oraz udział w lekcjach z innymi uczniami Czternastki. Grupa była najbardziej zadowolona z zajęć w laboratoriach, ale docenili także inne lekcje prowadzone przez wyjątkowych nauczycieli. Mieli wiele pytań dotyczących Internatu, na które staraliśmy się odpowiadać zgodnie z
prawdą.
Po tygodniu poznawania życia Czternastkowicza „od
kuchni” grupa z Iwin odchodziła z poważnym dylematem - czy za rok ta szkoła stanie się ich nowym
światem? Mamy nadzieję, że tak i że zobaczymy się z
nimi w przyszłym roku.
41
Sport
26.10
Czwarte miejsce na Gimnazjadzie w strzelectwie
sportowym
26 października 2010 odbyła sie Dolnośląska Gimnazjada Młodzieży w strzelectwie sportowym, w której
udział brało 25 dolnośląskich gimnazjów. GD nr 49
zajęło 4 miejsce! Skład reprezentacji GD 49:
Kategoria: Karabin pneumatyczny 10 strzałów - siedząc
Dziewczęta:
Angelika Olszowa 98 pkt.
Patrycja Brzozowska 89 pkt.
Monika Kupska 89 pkt.
Iwona Ślęczka 88 pkt.
Dagmara Olszowiec 81 pkt.
Agata Skibinska 79 pkt.
Justyna Woźniak 70 pkt.
Justyna Nakonieczna 66 pkt.
Chłopcy:
Kacper Młyńczak 86 pkt.
Tadeusz Pleśniak 84 pkt.
Adam Zimniak 83 pkt.
Michał Ludman 79 pkt.
Franciszek Luciński 78 pkt.
Pieter Vat 77 pkt.
Mateusz Lüdtke 74 pkt.
Marcin Witkowski 73 pkt.
Mateusz Witkowski 73 pkt.
Karol Onderko 67 pkt.
Dawid Barzyk 63 pkt.
Serdecznie gratulujemy!
Opiekun: Ewa Widun
42
Sport
26.10
Reprezentacja
koszykarek GD nr 49
2010/11
to zachęcamy do mocnego dopingowania naszych
dziewcząt!
1. Gronostajska Kasia, klasa 3L
W tym roku szkolnym naszą szkołę reprezentują w
rozgrywkach koszykówki dziewczęta z GD 49 i
chłopcy z LO XIV. Dziewczęta systematycznie
uczestniczą w zajęciach SKS i zasłużyły na uczestnictwo w zawodach międzyszkolnych.
System rozgrywek jest 3-stopniowy:
1. Eliminacje strefowe, z których cztery najlepsze
drużyny (spośród 12) awansują do mistrzostw Wrocławia.
2. Mistrzostwa Wrocławia.
3. Mistrzostwa Dolnego Śląska.
Kapitanem drużyny jest Ola Lis z klasy 2K (nr 14),
jedyna dziewczynka trenująca aktualnie koszykówkę i
2. Moszyńska Małgosia, klasa 2L
3. Hałaczkiewicz Ewa, klasa 2K
4. Dorywała Iza, klasa 2L
5. Udała Katarzyna, klasa 2M
6. Frąckiewicz Ewa, klasa 2L
7. Szagdaj Ania, klasa 2L
8. Sadowska Dagmara, klasa 3K
9. Lis Ola, klasa 2K (kapitan)
10. Tokarek Agata, klasa 2K
11. Pieczonka Patrycja, klasa 1K
12. Siejba Martyna, klasa 2K
13. Tobiasz Monika, klasa 2L
14. Bilska Alicja, klasa 2K
dlatego szanse naszej drużyny na awans do mistrzostw województwa były minimalne. W innych
szkołach wrocławskich, np. w GD 39 cala drużyna
składa się z dziewcząt trenujących w klubach. Mimo
43
Sport
VI Turniej Piłki Koo Puchar
11.12 szykowej
Dyrektora ZS nr 14
we Wrocławiu
VI Turniej Piłki Koszykowej o Puchar Dyrektora ZS
nr 14 odbył się 11.12.10 r. w sali sportowej naszej
szkoły. W zawodach wzięły udział cztery drużyny:
Absolwenci 1996, Absolwenci 2007, LO nr I oraz
reprezentacja LO nr XIV. Mecze były rozegrane systemem „każdy z każdym”. Odbyło się sześć spotkań,
które sędziowali sędziowie związkowi. Wygrała drużyna Absolwentów 2007, która grała w składzie: B.
Langowski, T. Langowski, S. Mańczak, K. Brust, S.
Hryciuk, M. Suska.
II miejsce zdobyli Absolwenci 1996 (M. Zakrzewska,
R. Myszka, W. Paździor, M. Chybicki, R. Cichosz, A.
Możdżyński, A. Gruca). III miejsce przypadło reprezentacji LO nr XIV (M. Sobótka, M. Siemiński, A.
Kacała, M. Stasz, W. Borowicz, J. Ubysz), a IV miejsce - LO nr I ( M. Jakubowski, P. Dałek, O. Pietkiewicz, M. Koperdowski, K. Kołacz).
Najlepszym strzelcem turnieju został Maciej Sobótka,
który zdobył 52 punkty, drugi - Szymon Mańczak rzucił 40 pkt.
Każda drużyna otrzymała pamiątkowe dyplomy, a
pierwsze 3 zespoły otrzymały puchary. Najlepszy
strzelec został również nagrodzony pucharem.
Organizator : Leszek Zdziebło
44
Sport
VI Integracyjny
14.12
Turniej Goalballa
14.12.2010 w naszej szkole odbył się VI Integracyjny
Turniej Goalballa. Z powodu ataku zimy 2 zespoły
nie dojechały na miejsce, ale mimo wszystko Turniej
odbył się zgodnie z planem.

I miejsce :Specjalny Ośrodek Szkolno
Wchowaczy Dzieci Niewidomych we Wrocławiu - gimnazjum

II miejsce: Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Dzieci Niewidomych we
Wrocławiu - grupa ponadgimnazjalna

III miejsce:LO nr IV we Wrocławiu

IV miejsce: ZS nr 14 (T.Kosmalski,
S.Kierwiak, J.Bryś, K.Gonta)
Po zakończeniu Turnieju uczestnicy udali się na
wspólną zabawę na lodowisku oraz gorącą czekoladę.
Organizator: Ewa Widun
45
Koło strzeleckie
Uroczyste podsumoRadosnej
01.12 wanie
Parady Niepodległości w Zespole Szkół nr 1 we
Wrocławiu
W swoim wystąpieniu mówił, iż był pod dużym wrażeniem zaangażowania patriotycznego młodzieży,
świetnego przygotowania oraz przebrań uczestników
Radosnej Parady Niepodległości.
Tym razem zajęliśmy trzecie miejsce, byliśmy bardzo
dobrze przygotowani, co podkreślali obecni na spoNa uroczystym spotkaniu wieńczącym Radosną Para- tkaniu przedstawiciele władz oświatowych. Czternastdę Niepodległości, która odbyła się w dniu 11 listopa- ka była reprezentowana na spotkaniu przez prof. Czeda 2010 r., zorganizowanym przez Wrocławskie Cen- sława Zadrożnego oraz uczniów wyróżniających się w
trum Doskonalenia Nauczycieli spotkali się uczestni- Paradzie. Dyplom i nagrody książkowe wręczyła nam
cy reprezentujący szkoły podstawowe, gimnazjalne
Ewa Skrzywanek, Koordynator Parady Niepodległo-
oraz ponadgimnazjalne. Obecni na tym spotkaniu byli ści z ramienia WCDN.
Wiceprezydent miasta Wrocławia Jarosław Obremski,
Dyrektor WCDN Jolanta Góreczna, a także doradcy
metodyczni WCDN.
Koordynator Parady Niepodległości w LO nr XIV
Czesław Zadrożny
Gościem specjalnym był wnuk Marszałka Józefa Piłsudskiego - Krzysztof Jaraczewski.
46
Losy absolwentów
11/12
Losy Absolwentów podsumowanie
W roku 2010 Liceum Ogólnokształcące Nr XIV we
Wrocławiu ukończyło 172 uczniów, w tym 30 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz 31
uczniów mających świadectwo z wyróżnieniem.
Średnia ocen Absolwentów 2010 wynosi 4,11.
Klasa 3 A – 4,48
Klasa 3 B – 4,03
Klasa 3 C – 3,60
Klasa 3 D – 4.35
Klasa 3 E – 4,07
Klasa 3 F – 4,12
Maturę zdało 171 osób – 100% uczniów.
Najczęściej wybierane przedmioty na egzaminie
maturalnym:
- matematyka – 111
- fizyka – 99
- język angielski – 84
- chemia – 47
- język angielski dwujęzyczny – 39
- biologia – 38
- WOS – 30
- geografia – 30
- historia – 26
- informatyka – 10
Naukę kontynuuje 164 absolwentów (96%), w tym
30 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i
30 absolwentów posiadających świadectwo z wyróżnieniem.
We Wrocławiu studiuje 144 absolwentów (88%), w
tym 20 absolwentów laureatów i finalistów olimpiad
przedmiotowych i 24 absolwentów posiadających
świadectwo z wyróżnieniem.
W Polsce, poza Wrocławiem, studiuje 13 absolwentów (8%), w tym 7 absolwentów laureatów i finali-
stów olimpiad przedmiotowych i 4 absolwentów posiadających świadectwa z wyróżnieniem.
Na uczelniach za granicą studiuje 7 absolwentów
(4%), w tym 3 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i 2 posiadających świadectwo z wyróżnieniem.
Najczęściej wybierane uczelnie przez laureatów i
finalistów olimpiad przedmiotowych:
- Uniwersytet Wrocławski – 16
- Politechnika Wrocławska – 3
- Uniwersytet Warszawski – 3
- Szkoła Główna Handlowa – 3
- Akademia Medyczna - 1
- Akademia Górniczo- Hutnicza - 1
- Uniwersytet Oxford – 1
- Uniwersytet Edynburg – 1
- Queen Mary Londyn – 1
Najczęściej wybierane uczelnie przez absolwentów
posiadających świadectwo z wyróżnieniem:
- Uniwersytet Wrocławski – 12
- Politechnika Wrocławska – 7
- Akademia Medyczna – 5
- Uniwersytet Warszawski – 2
- Szkoła Główna Handlowa – 1
- Akademia Medyczna Kraków – 1
- Uniwersytet Glasgow – 1
- Uniwersytet Edynburg – 1
Zestawienie najczęściej wybieranych uczelni przez
absolwentów:
- Politechnika Wrocławska – 53
- Uniwersytet Wrocławski – 52
- Akademia Medyczna – 15
- Uniwersytet Ekonomiczny – 9
- Uniwersytet Warszawski – 7
- Uniwersytet Przyrodniczy – 5
- Szkoła Główna Handlowa - 5
47
Losy absolwentów
Zestawienie i podsumowanie zebranych danych.
11/12
Wybór uczelni przez absolwentów 2010
LO NR XIV im. Polonii Belgijskiej
we Wrocławiu
Uczelnia
Liczba absolwentów
Absolwenci
olimpijczycy
Absolwenci ze
świadectwem z
wyróżnieniem
PWr
53
3
7
UWr
52
16
12
AM
15
1
5
UE
9
UW
7
3
2
UP
5
SGH
5
3
1
Glasgow
2
Aberdeen
2
WSZ
1
WSP
1
WSF
1
UJ
1
UE Poz.
1
SGGW
1
Qeen Marry UoL
1
PRz
1
Oxford
1
KK
1
Edynburg
1
ASP
1
AM Kr.
1
AGH
1
1
suma
164
30
1
1
1
1
1
1
30
48
Losy absolwentów
4
AM
15
5
PWr
8
1
3
PWr
6
SGH
4
3
1
nie podjęli
3
UW
1
UP
2
Oxford
1
SGGW
1
Glasgow
1
UWr
1
UE
1
Edynburg
1
1
1
nie podjęli
1
1
Aberdeen
1
suma
32
14
11
suma
30
2
6
PWr
18
1
3
PWr
17
1
1
UWr
4
1
UWr
5
2
UW
3
1
UW
3
2
UE
1
UE Poz.
1
UP
1
SGH
1
AM Kr.
1
Aberdeen
1
Glasow
1
UE
1
nie podjęli
1
nie podjęli
1
suma
30
suma
30
5
1
UWr
8
UWr
19
4
8
PWr
3
UE
4
UE
2
PWr
1
UP
2
WSP
1
nie podjęli
2
WSZ
1
UJ
1
WSF
1
ASP
1
KK
1
PRz
1
Queen Marry UoL
1
1
AGH
suma
1
21
suma
29
5
1
1
1
1
1
3
5
KLASA 3 F
KLASA 3 C
1
KLASA 3 E
KLASA 3 B
9
KLASA 3 D
KLASA 3 A
15
Absolwenci ze świadectwem z wyróżnieniem
Absolwenci olimpijczycy
Liczba absolwentów
Uczelnia
Klasa
Absolwenci ze świadectwem z wyróżnieniem
Absolwenci olimpijczycy
Liczba absolwentów
Uczelnia
Klasa
UWr
1
1
8
49
Kalendarz wydarzeń
Listopad 2010
02.11.2010
Inauguracja Ligi Basketmanii.
Próbny egzamin maturalny z matematyki (OKE), sala gimnastyczna.
03.11.2010
Liga Klas – Wroclove mnie kręci” – konkurs na film promujący Wrocław, kl. II LO.
Olimpiada Języka Łacińskiego – etap szkolny.
04.11.2010
Projekt Asian American Literature Contest.
Uroczystość wręczenia stypendium MEN , Warszawa, 11 uczniów naszej szkoły.
Licealiada – koszykówka chłopców.
Olimpiada Języka Niemieckiego-etap szkolny.
05.11.2010
Olimpiada Języka Francuskiego-etap szkolny.
Olimpiada o Żywieniu i Żywności-etap szkolny.
Konkurs AD REM, WSB, Wrocław.
08.11.2010
Licealiada – koszykówka chłopców.
Konkurs „Z ortografią na co dzień”.
09.11.2010
Zawody strzeleckie o Puchar Dyrektora ZSEiA Wrocław.
Uroczystość nadania G 39 imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego.
10.11.2010
Uroczystość szkolna z okazji Święta Niepodległości dla Gimnazjum.
Uroczystość szkolna z okazji Święta Niepodległości dla Liceum.
11.11.2010
Radosna Parada Niepodległości, Rynek (uczniowie).
Olimpiada Języka Angielskiego, etap szkolny.
15.11.2010
Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej dot. ewaluacji prowadzone przez dr Stefana Wlazło.
16.11.2010
Spotkanie dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dot. rekrutacji do gimnazjów organizowane przez
kuratorium.
Spotkania dla dyrektorów i nauczycieli podsumowujące wyniki diagnoz z j. polskiego w klasach i
gimnazjum, WCDN.
Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej.
Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów.
50
Kalendarz wydarzeń
Listopad 2010
Olimpiada Finansowa WSB, etap okręgowy, Wrocław 27 uczniów, Opole 29 uczniów.
17.11.2010
Konkurs języka niemieckiego Deutschfreund, 16 uczniów LO i GD.
Liga Klas – „Wroclove mnie kręci” – konkurs na film promujący Wrocław, kl. I LO.
„Zdolny Ślązak Gimnazjalista” etap powiatowy, blok humanistyczny.
Olimpiada Wiedzy Teologicznej-etap szkolny.
18.11.2010
Spotkanie z gościem Tomaszem Terlikowskim – dziennikarzem, wydawcą czasopisma FRONDA.
Olimpiada Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego.
Olimpiada Języka Rosyjskiego, etap szkolny.
19.11.2010
Konkurs Gimnazjalistów Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego.
Ogólnopolski Konkurs języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów.
Otwarta Szkoła, uczniowie z Węglińca
Konkurs matematyczny KOMA, sala 212
22.11.2010
Spotkanie nauczycieli matematyki gimnazjów dwujęzycznych w sprawie rekrutacji .
Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka – etap szkolny (2).
Próbny egzamin maturalny z języka polskiego.
23.11.2010
Konkurs zDolny Ślązak Gimnazjalista, blok przyrodniczy – etap powiatowy.
Spotkanie uczestników projektu Asian American Literature Days z gośćmi z Japonii, profesorami
politologii.
Konkurs Matematyczny ALFIK, 134 uczniów.
Konkurs zDolny Ślązak Gimnazjalista, blok matematyczno-fizyczny – etap powiatowy.
24.11.2010
Liga Klas – Szlakiem architektury Wrocławia, klasy I-II G 49.
Spotkanie nauczycieli j. polskiego gimnazjów dwujęzycznych w sprawie rekrutacji, ZSO Nr 5, ul.
Grochowa.
51
Kalendarz wydarzeń
Listopad 2010
Próbny egzamin maturalny z języków obcych, wyznaczone sale.
25.11.2010
Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka – etap szkolny (2).
Spotkanie dyrektora z rodzicami klas III gimnazjum w sprawie rekrutacji.
Próbny egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych.
26.11.2010
Szkolenie dotyczące przedsiębiorczości w szkole, Uniwersytet Ekonomiczny.
Warsztaty finansowe, WCDN.
Otwarta Szkoła – uczniowie ze Środy Śląskiej
Olimpiada o Polsce i Świecie Współczesnym etap szkolny
29.11.2010
Konkurs Matematyczny KOMA dla uczniów LO XIV
Wręczenie stypendium woj. opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych, uczennicy naszej
szkoły Elżbiecie Duszyńskiej, Urząd marszałkowski Woj. Opolskiego
Licealiada – piłka siatkowa chłopców
Grudzień 2010
Olimpiada Przedsiębiorczości etap szkolny.
02.12.2010
Spotkanie z gościem Andrzejem Deskurem – aktorem.
Licealiada – piłka siatkowa chłopców.
Olimpiada Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej etap szkolny.
Olimpiada Wiedzy o Afryce etap szkolny.
03.12.2010
Międzygimnazjalny Konkurs Ortograficzny, G 34.
Międzygimnazjalny Konkurs Ortograficzny, G 34.
Spektakl teatralno-operowy „Madame Butterfly”, przygotowany przez młodzież szkolną pod opieką
A. Smarzewskiej, aula szkolna.
04.12.2010
Międzyszkolny Mikołajkowy Turniej o Puchar Dyrektora ZS14.
Otwarta Szkoła – uczniowie z Iwin.
06.12.2010
Olimpiada Artystyczna etap szkolny.
52
Kalendarz wydarzeń
Grudzień 2010
07.12.2010
Spotkanie dyrektora z Fundacją Wspierania Nauki i Dydaktyki
Konferencja dyrektorów gimnazjów; Wrocławska Koncepcja Edukacyjna, G 6.
08.12.2010
Szkolny etap konkursu Liga Naukowa, część humanistyczna.
Konferencja dyrektorów TST w Białymstoku.
Goście zaproszeni w ramach warsztatów historycznych, m.in. Kornel Morawiecki, czytelnia.
09.12.2010
Szkolny etap konkursu Liga Naukowa, część matematyczna.
Spotkanie z gościem Markiem Kozubem - kierownikiem budowy Sky Tower oraz Zbigniewem
Maćków – architektem.
Olimpiada Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia, etap rejonowy.
10.12.2010
Licealiada – piłka siatkowa dziewcząt, LO XIV.
Próbny egzamin Zertifikat Deutsch.
Konkurs Chemiczny.
11.12.2010
VI Integracyjny Turniej Goalballa.
Konkurs Polska w NATO etap wojewódzki.
Próbny egzamin FCE.
Otwarta Szkoła – uczniowie z Wlenia i Siechnic.
13.12.2010
Olimpiada Wiedzy o Finansach, Warszawa.
Gimnazjada – piłka siatkowa dziewcząt.
14.12.2010
VI Integracyjny Turniej Goalballa.
Spotkanie wigilijne organizowane przez Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Średnich, LO XIII.
Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej klas III LO.
14.12.2010
Spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów klas trzecich LO.
Konsultacje nauczycieli.
53
Kalendarz wydarzeń
Grudzień 2010
Szkolny etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Próbny egzamin gimnazjalny, część humanistyczna.
15.12.2010
Próbny egzamin gimnazjalny, OPERON.
Posiedzenie komisji socjalnej.
Próbny egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza, sala gimnastyczna, czytelnia.
16.12.2010
Licealiada – piłka siatkowa dziewcząt.
Spotkanie z gościem Arturem Bursztą, wydawcą z Biura Literackiego.
Próbny egzamin gimnazjalny, język angielski.
Spotkanie Dyrektora z dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.
17.12.2010
Olimpiada Języka Hiszpańskiego, etap szkolny.
Spotkanie wigilijne dla dyrektorów gimnazjów organizowane przez WE, G Nr 1.
Próbny egzamin FCE.
18.12.2010
Spotkanie pacjentów wyleczonych z choroby nowotworowej, Hala Stulecia org. przez Katedrę
Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii dziecięcej AM we Wrocławiu.
Próbny egzamin FCE.
Licealiada – piłka siatkowa
20.12.2010
Spotkanie nauczycieli matematyki dot. rekrutacji do GD.
Dyrektor na spotkaniu w PTTK
Wigilia dla mieszkańców internatu, internat szkolny.
Koncert kolęd w języku angielskim i niemieckim, klasy II LO.
21.12.2010
Spotkania wigilijne w klasach.
Uroczysta kolacja wigilijna dla pracowników szkoły.
Fabryka Św. Mikołaja dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka Państwa Osuchów.
54