Oferta (wersja PDF)

Komentarze

Transkrypt

Oferta (wersja PDF)
Biuro Rachunkowe Prosperity Polska
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz
www.prosperitypolska.com | [email protected]
Tel. +48 (18) 44 99 151| Fax +48 (18) 44 99 121
Oferujemy usługi w zakresie:
•
obsługa rachunkowo-księgowa
prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
prowadzenie ewidencji przychodów na potrzeby zryczałtowanego podatku dochodowego
prowadzenie ewidencji na potrzeby karty podatkowej
przygotowywanie deklaracji podatkowych
prowadzenie ewidencji podatku VAT
•
ewidencja środków trwałych i amortyzacji
prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
naliczanie amortyzacji
sporządzanie planów amortyzacji
prowadzenie pozabilansowej ewidencji środków niskocennych
•
kompleksowa obsługa płacowo – kadrowa
sporządzanie list płac
naliczanie wynagrodzeń od umów zleceń i umów o dzieło
naliczanie podatku od wynagrodzeń
naliczanie składek ZUS
sporządzanie deklaracji ZUS
naliczanie świadczeń urlopowych
prowadzenie akt osobowych pracowników
•
obsługa księgowo – finansowa dotacji unijnych
•
usługi dodatkowe
sporządzanie sprawozdań finansowych
możliwość uczestnictwa w ewentualnym audycie
tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości przedsiębiorstwa
sporządzanie wniosków kredytowych
sporządzanie wniosków o interpretację podatkową
•
usługi dla osób fizycznych
roczne zeznanie podatkowe
pomoc w otworzeniu własnej działalności gospodarczej
Copyright © Prosperity Sp. z o.o. | All Rights Reserved

Podobne dokumenty