Biuletyn Parafialny-XX zwykla na strone

Transkrypt

Biuletyn Parafialny-XX zwykla na strone
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 16.08.2015 r.
XX Niedziela zwykła
1.
Bardzo serdecznie witam wszystkich parafian i gości odwiedzających
naszą parafię, życzę wszystkim miłego wypoczynku.
2.
W liturgii Kościoła: w poniedziałek - wspomnienie św. Jacka,
prezbitera, w czwartek - wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora
Kościoła, w piątek - wspomnienie św. Piusa X, papieża, w sobotę, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej.
3.
W każdy czwartek wakacji o godz. 20:00 odbywają się „Koncerty
czwartkowe u babci Anny”. Zapraszam.
4.
Do przyjęcia sakramentu małżeństwa przygotowują się: Skierka
Seweryn zam. Chałupy, ul. Bosmańska i Hallmann Joanna zam. Żelistrzewo,
ul. Pucka. Zapowiedź III
5.
W miesiącach wakacyjnych są wolne intencje Mszy Św.
6.
Ze względu na nasze prace inwestycyjne, które będziemy prowadzić po
sezonie (remont bocznego ołtarza Matki Bożej), zwracam się do naszych gości,
którzy niejednokrotnie są bardzo związani z naszą wspólnotą, o pomoc. Przy
wyjściu z kościoła istnieje możliwość otrzymania pięknych aniołków, które są
cegiełką dla realizacji naszych planów.
7.
Przy wyjściu z Kościoła do nabycia u młodzieży z naszej parafii
najnowsza encyklika Laudato Si, ciekawe gadżety, pocztówki z Naszej Parafii
ze znaczkami oraz można nabyć nasz Parafialny Biuletyn i inne czasopisma
religijne. Zapraszam do lektury.
Biuletyn Parafialny
Parafii p.w. Św. Anny w Chałupach
Redakcja:
Ks. Proboszcz Piotr Lewańczyk
Chałupy,
16.08.2015 r.
Rok VI, Numer 313
XX NIEDZIELA ZWYKŁA
(32)
Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Anny, CHAŁUPY, ul. Kaperska 30, 84-120
Władysławowo, Tel.: 507-032-544, e-mail: [email protected]
Konto naszej Parafii: Nr rachunku: 75-8348-0003-0000-0014-3316-0003
Adres strony internetowej: http://chalupy.diecezja.gda.pl/
„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew,
ma życie wieczne”
(J 6,54)
Dzisiejsze pierwsze dwa czytania przypominają o
mądrości. Mądrość ta najpierw związana jest z
pewnymi ziemskimi obowiązkami, ze zrozumieniem
i przestrzeganiem pewnych zasad obowiązujących w
świecie. Jednak dopiero dzisiejsza Ewangelia, z pozoru zmieniając temat, tak
naprawdę chce nam ukazać, jaka jest prawdziwa i głęboka mądrość. Okazuje
się, że polega ona nie tylko na bystrym i praktycznym pojmowaniu spraw tego
świata, lecz przede wszystkim na pojmowaniu spraw boskich, tych — które nie
są z tego świata. Jedną z nich jest Eucharystia. Rozmówcy Jezusa z dzisiejszej
Ewangelii, mimo, że tak oczytani i inteligentni, są „za głupi”, aby pojąć to, o
czym Chrystus do nich mówi, gdyż ich mądrość rozbija się o tajemnicę
Eucharystii, jak fala o falochron. Niektórzy pojmą i przyjmą słowa Jezusa o
Eucharystii nieco później — dopiero wówczas, gdy On oświeci ludzi mocą z
wysoka, gdy ześle swojemu Kościołowi Ducha Świętego, który „doprowadzi
nas do całej prawdy”. Uczestnicząc w dzisiejszej liturgii i przystępując do
Komunii świętej, możemy pomyśleć nie tylko o tej ludzkiej mądrości, która jest
tak zachwalana w Biblii i tak przydatna w życiu, ale również o tej mądrości,
która poszerza nie tylko umysł, lecz również serce. O tej mądrości
nadprzyrodzonej, która jest darem Ducha Świętego, którego wszyscy
otrzymaliśmy w chrzcie. To właśnie ta nadprzyrodzona mądrość pozwala nam
widzieć w przyjmowanym do ust kawałku białego chleba - samego Jezusa, który
się z nami jednoczy w miłości.
Niech więc każde przeżycie Mszy świętej pozostanie dla nas jakimś
zadziwieniem. Niech rodzi w nas pragnienia spotkania z Jezusem w Komunii
świętej, bowiem "kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki".
Najświętsza Maryja Panna Królowa
Wspomnienie Maryi Królowej zostało wprowadzone do
kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa XII
encykliką Ad caeli Reginam (Do Królowej niebios),
wydaną 11 października 1954 r., w setną rocznicę
ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Już
w czasie Soboru Watykańskiego I w roku 1869 biskupi
francuscy i hiszpańscy prosili o to święto. Pierwszy
Krajowy Kongres Maryjny w Lyonie (1900) prośbę tę
ponowił. Uczyniły to również międzynarodowe kongresy
maryjne odbyte we Fryburgu (1902) i w Einsiedeln
(1904). Od roku 1923 wyłonił się specjalny ruch pro
regalitate Mariæ. Początkowo wspomnienie Maryi
Królowej obchodzone było w dniu 31 maja, ale w wyniku
posoborowej
reformy
kalendarza
liturgicznego
przesunięto je na oktawę uroczystości Wniebowzięcia Maryi - 22 sierpnia. To
właśnie wydarzenie ukoronowania Maryi wspominamy w piątej tajemnicy
chwalebnej różańca.
- szczególna modlitwa Maryi
Pierwszą udokumentowaną przez św. Łukasza modlitwą jest Magnificat: „Wielbi
dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy” (1,46). Hymn
ten jest pieśnią uwielbienia. I chyba nie przez przypadek Ewangelie na pierwszym
miejscu w modlitwie Matki Najświętszej stawiają taką właśnie modlitwę. Jest to
najdoskonalsza modlitwa, jaką człowiek może zanieść do Boga tu, na ziemi.
"Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
A Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi,
którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie,
jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki".
INTENCJE MSZALNE 16.08 – 23.08.2015 r.
7:30
XX Niedziela
zwykła
16.08.2015
Poniedziałek
17.08.2015
Wtorek
18.08.2015
Środa
19.08.2015
Czwartek
20.08.2015
Piątek
21.08.2015
9:00
11:00
SUMA
20:00
XXI Niedziela
zwykła
23.08.2015
+ za rodziców Wandę i Rajmunda
+ Za Jerzego, Kazimierza i Marka
+ za rodziców Mariannę i Czesława
7:30
+ za syna Witolda
19:30
+ za Tomka z racji urodzin
7:30
+ za rodziców Brunona i Gizelę Kloka i teściów
Busz
+ za ojca Bernarda
+ za Erne (ona) Gruszka w I rocznicę śmierci
i za Eryka Gruszka w 25 rocznicę
O bezpieczną podróż syna Mateusza
+ za Bernarda
+ za rodziców Józefa i Marię oraz brata Józefa
+ za dusze w czyśćcu cierpiące
+ za Walerię i Augustyna Muża od wdzięcznych
letniczek Krakowa
+ za dusze w czyśćcu cierpiące
19:30
7:30
19:30
7:30
19:30
7:30
19:30
7:30
Sobota
22.08.2015
+ za rodziców Drzewoskich i Trendel
19:300
+ za rodziców, braci: Czesława i Jurka oraz ciocię
Marię
7:30
+ za Jadwigę, Brunona i Szczepana
9:00
+ za rodziców Rozalię i Augustyna oraz za
Stanisława i Jana
Przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej o
potrzebne łaski i dary nieba oraz zdrowie dla
Gertrudy Budzisz i całej rodziny
+ za Pelagię Struck
11:00
SUMA
20:00
Kościół św. Anny w Wejherowie
wzniesiony w
latach 1648-1650 przez Jakuba Wejhera, to jeden z
najstarszych zabytków Wejherowa. Wraz z Kalwarią
Wejherowską i z koronowanym przez papieża Jana
Pawła II obrazem Matki Bożej Wejherowskiej,
tworzy on Sanktuarium Pasyjno - Maryjne.
W 1646 roku Jakub Wejher uczynił starania u władz
zakonnych ojców franciszkanów - reformatów o
sprowadzenie do osady ojców i braci zakonnych,
którym pragnął zbudować klasztor. W następnym roku
przybyli z Wielkopolski do dzisiejszego Wejherowa pierwsi zakonnicy, wśród
nich o. Grzegorz Gdański, pierwszy gwardian wejherowskiego konwentu.
Początkowo zamieszkiwali oni w prywatnych domach przy obecnej ulicy
Klasztornej, a nabożeństwa odprawiali w kościele parafialnym Trójcy Świętej,
wzniesionym w 1643 roku przez Jakuba Wejhera jako akt wdzięczności
wojewody za cudowne ocalenie w bitwie pod Biała Smoleńską.
W latach 1648-1650 Jakub Wejher zbudował franciszkanom kościół i klasztor,
pierwotnie parterowy o konstrukcji ryglowej, do którego wprowadzili się oni w
1649 r. Dwa lata później odbyło się poświęcenie klasztornego kościoła pod
wezwaniem św. Anny.
Jesienią tego samego roku otwarto przylegającą do kościoła szkołę, która liczyła
siedem oddziałów. W pierwszych klasach funkcjonowała jako szkoła
elementarna, w klasach starszych miała charakter kolegium przygotowującego
kandydatów do szkół wyższych - duchownych. Uczono w niej języka polskiego,
niemieckiego, religii, łaciny i rachunków. Szkołę zamknięto w 1826 roku w
związku z represjami władz pruskich, które prowadziły otwartą walkę z
polskością i katolicyzmem - kulturkampf - dążąc także do kasaty
wejherowskiego klasztoru.
Pierwsza próba likwidacji klasztoru w 1829 roku spotkała się ze zdecydowanym
oporem ludności kaszubskiej i w rezultacie nie doszła do skutku. Kolejną próba
usunięcia z miasta franciszkanów była prawnie ogłoszona w 1834 roku kasata
klasztoru. Zakonnicy pozostali jednak w mieście i pozostali faktycznymi
opiekunami Kalwarii. Franciszkanie zostali wyrzuceni z klasztoru dopiero w
1867 roku, a w 1875 roku decyzją władz pruskich, zmuszeni zostali oni do
opuszczenia Wejherowa.
Po usunięciu z Jerozolimy Kaszubskiej ojców Franciszkanów, Kalwarią i
klasztorem opiekowali się pozostali wejherowscy duszpasterze.
Po kilkudziesięciu latach wygnania i niemal trzystu latach od sprowadzenia
ojców franciszkanów do Wejherowa, w uroczystość św. Franciszka 4
października 1946 roku powrócili oni do miasta i na Kalwarię. Zastali w
poważnym stopniu zdewastowane i ograbione z cennego wyposażenia kaplice.
Przystąpili natychmiast do ich wyremontowania i uzupełnienia wyposażenia.
Pod ich okiem nastąpił też rozkwit kalwaryjskiego ruchu pielgrzymkowego,
którego tradycje sięgają początków miasta i który trwa nieprzerwanie do dziś.
Wznowili oni także wielkopostne Drogi Krzyżowe na Kalwarii, a także
rozbudowali kościół klasztorny, w którego podziemiach powstało unikatowe
Muzeum Franciszkańskie z bezcennymi zbiorami.
Jednym z największych osiągnięć powojennych o. franciszkanów w Wejherowie
jest szerzenie kultu maryjnego, centralizowanego wokół łaskami słynącego
obrazu Matki Boskiej Wejherowskiej,
znajdującego się od wieków w bocznym
ołtarzu kościoła klasztornego. Zwieńczeniem
tych starań była koronacja obrazu Matki
Bożej, której 5 czerwca 1999 roku, dokonał
papież Jan Paweł II podczas mszy świętej na
sopockim hipodromie. Tym samym powstało
w Wejherowie sanktuarium Pasyjno - Maryjne, które jest celem licznych
pielgrzymek.
Od 1948 roku wejherowscy franciszkanie,
zgodnie z tradycją swojego zakonu, budują w
swoim kościele szopkę bożonarodzeniową.
Największy w mieście żłóbek z ruchomymi
elementami corocznie przyciąga mieszkańców
Wejherowa i okolic.
W 2004 roku zainstalowano w świątyni kamerę monitoringu, a każdego 11 dnia
miesiąca lokalna sieć kablowa przeprowadza transmisję telewizyjną mszy
świętej, dzięki czemu także chorzy w domach mogą łączyć się na wspólnej
modlitwie przed obrazem wejherowskiej Matki Bożej.
Przy klasztorze funkcjonuje też "Kuchnia św. Franciszka", która wydaje
codziennie darmowe posiłki dla najuboższych.