Sprawa KM 427/16 - Komornik Sądowy Zbigniew Głowacki Poznań

Transkrypt

Sprawa KM 427/16 - Komornik Sądowy Zbigniew Głowacki Poznań
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki
ul.Ratajczaka 26/3, 61-815 Poznań, tel. 61 855 16 30, fax. 61 852 84 39 - PKO BP SA I O/Pń 18 1020 4027 0000 1002 0290 3607
sekretariat pn - pt 7:30-15:30 (przerwa 12:00-12:30), dyżur komornika w poniedziałki: 10:00-12:00 lub 14:00-16:00
www.komornikpoznan.com - [email protected]
Sygn.akt KM 427/16
Poznań, 13.09.2016r.
(w koresp. podać sygn.)
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu na podstawie art. 867 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 19.10.2016r. o godz. 09:00:00
pod adresem: Poznań, os. Jana III Sobieskiego 28/8
odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości (cena wywołania - 75% wartości oszacowania):
Lp
Nr
prot.
Opis
Ilość
Oszacowanie
jedn.
łączne
Cena
wywołania
1
1/1
1
700,00
700,00
525,00
2
1/2
TV SAMSUNG plazmowy 43"
model: PS43D450A2WXXH, kolor czarny + pilot .
Konsola XBOX 360 S, model 1439, kolor czarny
+ kamera KINECT - kmpl .
1
700,00
700,00
525,00
Ruchomości wystawione będą w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Zastrzega się prawo
odwołania licytacji bez dodatkowych obwieszczeń i podania przyczyny odwołania. Przystępujący do
przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania, najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg gotówką w kasie lub na r-ek bankowy kancelarii.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż 5.000,00zł.

Podobne dokumenty