Sprawa KM 26/14 - Komornik Sądowy Zbigniew Głowacki Poznań

Transkrypt

Sprawa KM 26/14 - Komornik Sądowy Zbigniew Głowacki Poznań
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki
ul.Ratajczaka 26/3, 61-815 Poznań, tel. 61 855 16 30, fax. 61 852 84 39 - PKO BP SA I O/Pń 18 1020 4027 0000 1002 0290 3607
sekretariat pn - pt 7:30-15:30 (przerwa 12:00-12:30), dyżur komornika w poniedziałki: 10:00-12:00 lub 14:00-16:00
www.komornikpoznan.com - [email protected]
Sygn.akt KM 26/14
Poznań, 08.10.2015r.
(w koresp. podać sygn.)
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki na
podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
05.11.2015r. o godz. 09:00
pod adresem: Poznań, ul. Nowowiejskiego 20/2
odbędzie się pierwsza licytacja następujących ruchomości:
L.p.
Nr
prot.
1
1/03
2
1/07
3
1/08
Opis licytowanej
ruchomości
KRZESŁO TAPICEROWANE
KOMODA DREWNIANA 5 szuflad,
48x48x136cm
Klimatyzator - 3x kpl: jednostka
centralna + nawiew;
jednostka centralna: AUX;
data prod.: 26.12.2007r.
Typ: ASW-H12B4/EAR1
Jednostka centralna:
1: 094040620700533;
2: 094040620700001;
3: 093940620700230.
Ilość
Wartość szacunkowa w zł.
jednostkowa
łączna
13
50,00
650,00
2
200,00
400,00
3
2.000,00
6.000,00
Cena wywołania każdej ruchomości stanowi 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Ruchomości wystawione będą w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez dodatkowych obwieszczeń i podania przyczyny odwołania.

Podobne dokumenty