Święto Ulicy

Transkrypt

Święto Ulicy
Święto Ulicy
Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera aktywnie włącza się w
życie mieszkańców Krotoszyna. Bierze udział w licznych projektach, a jednym z
największych jest Program Rozwoju Bibliotek. W jego ramach biblioteka w zeszłym roku
zorganizowała święto ulicy Kaliskiej, które cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Dlatego
też w tym roku po raz kolejny postanowiliśmy zorganizować takie wydarzenie. Tym razem
przy ulicy Rynkowej.
Organizacja imprezy możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w
Krotoszynie w wysokości 3.000 zł. oraz pomocy Rady Osiedla nr 1, która przyznała
dofinansowanie w wysokości 1.000 zł., za co serdecznie dziękujemy.
Patronat medialny: portal regionalny – e-powiat 24.pl.
Teren podzielony był na strefy:
- Bajkolandia – Strefa dla dzieci, w której promowano akcję Cała Polska Czyta
Dzieciom. Zaproszeni goście – Zastępca Burmistrza Ryszard Czuszke, Prezes
Stowarzyszenia Razem - Elżbieta Gasztka, dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm
Macieja Orzechowskiego – Miłosz Zwierzyk, Wicestarosta - Krzysztof Kaczmarek, Radny
Sejmiku Wojewódzkiego – Franciszek Marszałek czytali zebranym dzieciom
najpopularniejsze wiersze polskich poetów. Imprezie towarzyszyły postaci bajkowe: Kubuś
Puchatek, Krokodyl, Łoś i Lis. Chętni mogli lepić bohaterów bajek z gliny pod okiem
instruktora KOK, Beaty Ulbrych. Sporym zainteresowaniem cieszyło się malowanie twarzy
przez bibliotekarki.
- Książkowo - Strefa Książki – w której można było ofiarować książkę dla biblioteki,
a także w ramach bookcrossingu zabrać coś dla siebie. Również zakupić wydawnictwa
Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej, Muzeum Regionalnego i Rzeczy
Krotoszyńskiej.
- Artystycznie – Strefa obrazów i prac artystycznych. Swoje dzieła wystawili:
Małgorzata Zimniak, Dariusz Gajewski, Bronisława Nowacka ze Zdun, Tomasz
Andrzejewski i Kamila Krzyżanowska z Koźmina Wielkopolskiego, Mirosława Zydorczak i
Tomasz Dolata. Również Zespół Szkół Specjalnych wystawił prace swoich wychowanków.
Przy sztalugach architekturę Krotoszyna rysowały studentki architektury i jej pasjonatki z
Klubu Rivendell pod kierunkiem Marty Kanikowskiej. Na parterze Muzeum Regionalnego
można było obejrzeć wystawę lalek Anny Ziembińskiej. Chętni, pod okiem Izabeli Serafiniak
z ZS nr 3, mogli spróbować swych sił malarskich na specjalnie przygotowanym stanowisku.
- Tipi – w tym miejscu pani Maria Giżycka z Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian
przybliżyła kulturę i obyczaje Indian amerykańskich.
- Coś dla ciała, coś dla ducha – strefa stoisk kosmetycznych Avon i Mariza,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowego Domu Samopomocy i firmy
Hardbit.
- Coś dla brzucha – Strefa gastronomiczna – stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z
Rozdrażewa i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.
Przez cały czas odbywały się występy:
- na scenie – Tak jak poprzedniego roku mieliśmy okazję obejrzeć: Klub Seniora
Pogodni, Stowarzyszenie Razem, Zespół Szkół nr 3 z przedstawieniem „Kopciuszek”,
przygotowanym przez Panie Małgorzatę Czachorek i Barbarę Suligę. Tegoroczną nowością
był występ zespołu Babiniec z Rozdrażewa,
- na placu koło sceny – pokaz kuglarski w wykonaniu Teatru Ognia z Klubu
Rivendell, występ grupy tanecznej tego klubu, Zespół Tańca Ludowego Krotoszanie pod
kierunkiem Arletty Polańskiej, Zespół Muzyki Dawnej „Artifex” i 67 Blues- Rock Grzegorza
Polańskiego. Fascynującą scenkę z życia rycerzy średniowiecznych przedstawiło Bractwo
Rycerskie Pocztu Wierzbięty pod dowództwem Piotra Mikołajczyka,
- gry, zabawy i tańce dla dzieci prowadził zespół animatorów Magic Time pod
kierunkiem Małgorzaty Ratajczyk.
O tym, co się dzieje, co będzie się działo informował zebranych pan Andrzej
Piotrowski, zachęcając wszystkich do wspólnej zabawy i umilając chwile oczekiwania
ciekawymi historyjkami i dowcipami.
Przez cały czas uczestnikom święta towarzyszyli członkowie Krotoszyńskiego
Bractwa Kurkowego i Rodziny Ułańskiej.
Oprawę muzyczną, a także wystrój ulicy zapewnił zespół Koral.
Wszelką pomocą służyły wolontariuszki - harcerki z Hufca Związku Harcerstwa
Polskiego im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie.
Na zakończenie odbyły się konkurencje dla ojców, z racji tego, że w tym dniu
przypadało ich święto. Towarzyszyło im dużo śmiechu i wesoła atmosfera.
Impreza zakończyła się uliczną fiestą pod przywództwem bibliotekarek. Padły też
propozycje zorganizowania święta na innych ulicach Krotoszyna.
Krotoszyńskie Święto Ulicy odwiedziła grupa seniorów działająca przy WBP i CAK
w Poznaniu.
Anna Sobczak
Do pomocy włączyli się
- Miasto i Gmina Krotoszyn
- Starostwo Powiatowe
- Rada Osiedla nr 1 w Krotoszynie
- Gimnazjum nr 1 w Krotoszynie
- Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
- Galeria Refektarz Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
- Muzeum Regionalne
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Środowiskowy Dom Samopomocy
- Klub Seniora „Pogodni”
- Stowarzyszenie Twoja Alternatywa
- Stowarzyszenie Razem
- Stowarzyszenie Rodzina Ułańska
- Kurkowe Bractwo Strzeleckie
- Hufiec ZHP im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie
- Zespół Muzyczny Koral
- Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej Poczet Wierzbięty z Krotoszyna
- Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej
- Stowarzyszenie Miłośników Ludowego Zespoły Krotoszanie
- Koło Gospodyń Wiejskich Rozdrażew
- Ice Cafe Czak – fundator nagród
- Kwiaciarnia Magnolia
- Avon
-Mariza
- Zespół Muzyki Dawnej Artifex
- Zespół 67 Blues- Rock
Serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom, sponsorom i osobom zaangażowanym w
organizację tego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok w równie
przyjaznej i miłej atmosferze.

Podobne dokumenty