„RODZINA ZASTĘPCZA – SZANSA NA DRUGI DOM”

Transkrypt

„RODZINA ZASTĘPCZA – SZANSA NA DRUGI DOM”
STOWARZYSZENIE ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA ODDZIAŁ W KROTOSZYNIE „FAMUŁA”
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE
Mają zaszczyt zaprosić na konferencję
„RODZINA ZASTĘPCZA – SZANSA NA DRUGI DOM”
w ramach VIII Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego
w dniu 19 czerwca 2012 r. o godz. 1100
w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie.
Program konferencji
godz. 11.00 – Otwarcie konferencji – Andrzej Piotrowski – Dyrektor PCPR w Krotoszynie.
godz. 11.10 – Wystąpienie zaproszonych gości.
godz.11.40 – Renata Zych – Kordus, Kierownik Działu Wsparcia Rodziny PCPR w Krotoszynie.
„Przedstawienie sytuacji rodzin zastępczych w powiecie krotoszyńskim w kontekście ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”.
godz.11.50 – Dariusz Wasiński, Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe w Elblągu.
„Budowanie relacji w rodzinie zastępczej. Kryzysy – jak sobie z nimi poradzić”.
godz. 12.20 – Daniel Fąferko, pracownik Fundacji „Nasz Dom”.
„Łagodzenie skutków doświadczania straty i separacji przez nawiązywanie i podtrzymywanie
kontaktów z rodziną i rówieśnikami”.
godz. 12.50 – Dyskusja.
godz. 13.15 – Zakończenie konferencji.
PATRONAT HONOROWY:
Poseł na Sejm RP
Maciej Orzechowski
Starosta Powiatu Krotoszyńskiego
Leszek Kulka
PATRONAT MEDIALNY:
Konferencja jest dofinansowana ze środków Fundacji „Ernst & Young”

Podobne dokumenty