Obchody 150 rocznicy wybuchu POWSTANIA

Transkrypt

Obchody 150 rocznicy wybuchu POWSTANIA
Obchody 150 rocznicy wybuchu
POWSTANIA STYCZNIOWEGO
w Mieście i Gminie Krotoszyn
L.p.
Forma upamiętniająca wydarzenie historyczne
1. Złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem gen.
Organizator
Urząd Miejski w Krotoszynie
Termin organizacji
22 stycznia 2013 roku
godz. 12
Mariana Langiewicza na skwerku obok muzeum
00
Adresat
władze samorządowe,
delegacje organizacji
politycznych i
społecznych, delegacje
szkół, harcerze.
2. „Powstanie styczniowe – przebieg i znaczenie w
dziejach narodu”, konkurs historyczny
Samorządowy Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli
gimnazja powiatu
Luty 2013
krotoszyńskiego
W Krotoszynie, koordynator dr
E. Jokiel
3. „ Powstanie styczniowe 1863-1864 – przebieg
i bohaterowie. Uczestnictwo społeczności ziemi
Muzeum Regionalne
im. H. Ławniczaka w Krotoszynie
gimnazja i szkoły
21 marca 2013 roku
ponadgimnazjalne
powiatu krotoszyńskiego
krotoszyńskiej w tym szczególnym wydarzeniu
historycznym”, konkurs historyczny
4. „ Wielkopolanie w powstaniu styczniowym”, wystawa
Muzeum Regionalne
Marzec – kwiecień 2013
Uczniowie szkół oraz
muzealna, której towarzyszyć będzie prelekcja
im. H. Ławniczaka w Krotoszynie
mieszkańcy powiatu
okolicznościowa i koncert pieśni patriotycznych
krotoszyńskiego.
przygotowany przez uczniów Szkoły Muzycznej I st. w
Krotoszynie
5. „Tło historyczne powstania styczniowego”, spotkanie
okolicznościowe: prelekcja nauczyciela historii
Krotoszyńska Biblioteka
kwiecień 2013
Publiczna w Krotoszynie
uczniowie szkół gminy
Krotoszyn
połączona z prezentacją artystyczną przygotowaną przez
uczniów krotoszyńskiej szkoły (trwają ustalenia)
6. Powstanie styczniowe największym powstaniem
narodowym, lekcje historii w szkołach, pogadanki,
przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
historycznych, udział w imprezach okolicznościowych
szkoły powiatu krotoszyńskiego
syczeń – kwiecień 2013
młodzież szkolna
Obchody 150 rocznicy wybuchu
POWSTANIA STYCZNIOWEGO
w Mieście i Gminie Krotoszyn
L.p.
Forma upamiętniająca wydarzenie historyczne
1. Złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem gen.
Organizator
Urząd Miejski w Krotoszynie
Termin organizacji
22 stycznia 2013 roku
godz. 12
Mariana Langiewicza na skwerku obok muzeum
00
Adresat
władze samorządowe,
delegacje organizacji
politycznych i
społecznych, delegacje
szkół, harcerze.
2. „Powstanie styczniowe – przebieg i znaczenie w
dziejach narodu”, konkurs historyczny
Samorządowy Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli
gimnazja powiatu
Luty 2013
krotoszyńskiego
W Krotoszynie, koordynator dr
E. Jokiel
3. „ Powstanie styczniowe 1863-1864 – przebieg
i bohaterowie. Uczestnictwo społeczności ziemi
Muzeum Regionalne
im. H. Ławniczaka w Krotoszynie
gimnazja i szkoły
21 marca 2013 roku
ponadgimnazjalne
powiatu krotoszyńskiego
krotoszyńskiej w tym szczególnym wydarzeniu
historycznym”, konkurs historyczny
4. „ Wielkopolanie w powstaniu styczniowym”, wystawa
Muzeum Regionalne
Marzec – kwiecień 2013
Uczniowie szkół oraz
muzealna, której towarzyszyć będzie prelekcja
im. H. Ławniczaka w Krotoszynie
mieszkańcy powiatu
okolicznościowa i koncert pieśni patriotycznych
krotoszyńskiego.
przygotowany przez uczniów Szkoły Muzycznej I st. w
Krotoszynie
5. „Tło historyczne powstania styczniowego”, spotkanie
okolicznościowe: prelekcja nauczyciela historii
Krotoszyńska Biblioteka
kwiecień 2013
Publiczna w Krotoszynie
uczniowie szkół gminy
Krotoszyn
połączona z prezentacją artystyczną przygotowaną przez
uczniów krotoszyńskiej szkoły (trwają ustalenia)
6. Powstanie styczniowe największym powstaniem
narodowym, lekcje historii w szkołach, pogadanki,
przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
historycznych, udział w imprezach okolicznościowych
szkoły powiatu krotoszyńskiego
syczeń – kwiecień 2013
młodzież szkolna

Podobne dokumenty