Więcej informacji w załączniku

Transkrypt

Więcej informacji w załączniku
Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu realizuje projekt z Programu ERASMUS +
KA1 – Mobilność edukacyjna pt: ”Europejski staż zawodowy uzupełnieniem wiedzy
nabytej w Polsce”.
Projekt dotyczy realizacji sześciu 3-tygodniowych staży dla 16-osobowych grup młodzieży
uczącej się w II i III klasach szkół zawodowych w zawodach stolarz, instalator sanitarny,
mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych oraz fryzjer.
Organizacjami współpracującymi w ramach projektu są: Zespół Szkół Ochrony Środowiska
w Lesznie (ZSOŚ), Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu (ZSB), Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnym nr 3 w Gnieźnie (ZSP), Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu (ZSZ)
oraz Zespół Szkół Odzieżowych w Poznaniu (ZSO).
Uczniowie fryzjerstwa z ZSO w Poznaniu zrealizują jeden staż w terminie
od 14.05-03.06.2017 w Centrum Kształcenia we Frankfurcie nad Odrą należącym do Izby
Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą Region Brandenburgia Wschodnia.
Dzięki realizacji niniejszego projektu polscy uczniowie:
 skorzystają z potencjału technicznego niemieckiego centrum kształcenia;
 pogłębią znacznie wiedzę i umiejętności zawodowe oraz staną się fachowcami lepiej
przygotowanymi do wykonywania zawodu;
 poprawią umiejętności językowe i interkulturowe;
 będą lepiej przygotowani do egzaminu czeladniczego;
 uzyskany na zakończenie dokument „Europass Mobilność” ułatwi znalezienie
zatrudnienia.
Realizacja projektu wpłynie także na poprawę współpracy instytucjonalnej organizacji
partnerskich i kontynuację wspólnych przedsięwzięć.
Wszelkie pytania dotyczące stażu należy kierować do Dyrektor ZSO w Poznaniu
Grażyny Łakomiec tel. (61) 8510 304.
Pani