ełna informacja w formacie pdf - Wyższa Szkoła Turystyki i

Transkrypt

ełna informacja w formacie pdf - Wyższa Szkoła Turystyki i
Zostań wolontariuszem w obszarze Hotele podczas
Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce SOPOT 2014
W dniach 7-9 marca 2013 na Ergo Arenie odbędzie się największa impreza
lekkoatletyczna w Polsce - Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce - SOPOT
2014.
Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce SOPOT 2014 to:
- 160 krajów startujących podczas Mistrzostw
- 1500 zawodników, trenerów i oficjeli
- 13 konkurencji lekkoatletycznych kobiet jak i męŜczyzn czyli w sumie 26
konkurencji
- 140 milionów widzów transmisji TV rywalizacji o medale i rekordy świata
- Transmisja TV na Ŝywo do 87 krajów, skróty w 180 krajach
- Ponad 1 800 godzin transmisji telewizyjnych
- 8 tys. widzów kaŜdego dnia w nowoczesnej Ergo Arenie
Zapraszamy do współpracy w charakterze wolontariuszy! JeŜeli jesteś
zainteresowany wypełnij formularz juŜ dziś. Ostateczny termin to 20.12.2013r.
Kogo szukamy?
Poszukujemy osób z otwartą głową na nowe wyzwania, energicznych, decyzyjnych,
odpowiedzialnych oraz nie mających problemów z komunikacją w języku
angielskim.
Szukamy osób, które staną się częścią międzynarodowej imprezy i udzielą nam
organizacyjnego wsparcia
Co zyskasz dzięki zaangaŜowaniu się w Wolontariat?
- Poznasz ciekawych ludzi
- Nauczysz się pracy w grupie
- Poznasz sposób przygotowania imprezy na światowym poziomie
- Spotkasz najlepszych zawodników Lekkoatletycznych
- Przyczynisz się do rozpoznawania Polski w Świecie
Dodatkowo otrzymasz:
- Zaświadczenie o odbytym wolontariacie
- Strój wolontariusza
- Pakiet szkoleń z zakresu obszarów i kompetencji miękkich
- Ubezpieczenie NNW na czas trwania imprezy
- Akredytacje na Halowe Mistrzostwa Polski i Świata
- WyŜywienie podczas trwania Mistrzostw
- Inne ciekawe niespodzianki
Co więcej – studenci WyŜszej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa,
którzy podejmą wolontariat podczas Mistrzostw
będą mieli moŜliwość zaliczenia części praktyk studenckich.
OBSZAR HOTELE
Praca w tym obszarze dotyczy kwestii organizacyjnych, technicznych
i logistycznych.
Hotele- Obsługa gości VIP, zawodników, trenerów, media w 12 hotelach
znajdujących się nieopodal Ergo Areny, udzielanie informacji, współpraca z innymi
obszarami.
Co trzeba zrobić?
1.
Wejdź na stronę: www.sopot2014.com - zakładka „organizacja” „zostań wolontariuszem”
2.
Wypełnij formularz - wyślij na adres: [email protected]
Podczas Mistrzostw chcemy zaangaŜować społeczność akademicką WSTiH
w Gdańsku w organizację jak i promocję Mistrzostw.
Dlatego nie czekajcie i aplikujcie juŜ dziś!

Podobne dokumenty