Zestawienie kosztów i zaawansowania budowy

Transkrypt

Zestawienie kosztów i zaawansowania budowy
Załącznik do umowy nr __________________
ZESTAWIENIE KOSZTÓW I ZAAWANSOWANIA BUDOWY
Nr wniosku: __________________
__________________
Miejscowość i data
l.p.
Elementy budowy
1
Roboty ziemne
2
Fundamenty, piwnice
I. RAZEM STAN ZEROWY (1 - 2)
3
Ściany konstrukcyjne - nadziemia
4
Ścianki działowe
5
Stropy, balkony, tarasy
6
Schody
7
Dach - konstrukcja, ocieplenie
8
Dach - pokrycie, obróbki
9
Stolarka okienna z oszkleniem
10
Stolarka drzwiowa
II. RAZEM STAN SUROWY (3 - 10)
11
Podłogi i posadzki
12
Tynki wewnętrzne, okładziny
13
Malowanie
14
Elewacja
III. RAZEM STAN WYKOŃCZENIOWY (11 14)
15
Instalacja wod.- kan.
16
Instalacja c.o. i c.w.
17
Instalacja gazowa
18
Instalacja elektryczna
IV. RAZAEM INSTALACJE WEWNĘTRZNE (15 18)
19
Przyłącza:
- wodne
20
kanalizacyjne
21
energetyczne
22
gazowe
23
cieplne
V. RAZEM PRZYŁĄCZA DO BUDYNKU (19 23)
Dokumentacja, nadzór
Roboty zewnętrzne
Inne prace
VI.
Ogółem koszt budowy
Akceptacja Banku: TAK*/ NIE*
* niepotrzebne skreślić
_______________________________________
imię i nazwisko, podpis Kredytobiorcy
Przewidywana data
wykonania
Koszt elementu [PLN]
Koszt poniesiony
[PLN]
Koszt do poniesienia
[PLN]
Minimalne koszty budowy budynków jednorodzinnych stosowane w Banku DnB NORD Polska S.A.
w procesie udzielania produktów hipotecznych klientom indywidualnym
Podwyższony
Standard
standard
Województwo / Miasto
Minimalny koszt
Minimalny
2
budowy 1 m
koszt budowy
1 m2
dolnośląskie
2 608 PLN
3 225 PLN
kujawsko-pomorskie
2 439 PLN
3 016 PLN
lubelskie
2 356 PLN
2 913 PLN
lubuskie
2 449 PLN
3 029 PLN
łódzkie
2 479 PLN
3 066 PLN
małopolskie
2 638 PLN
3 262 PLN
mazowieckie
2 509 PLN
3 104 PLN
opolskie
2 479 PLN
3 066 PLN
podkarpackie
2 449 PLN
3 029 PLN
podlaskie
2 487 PLN
3 075 PLN
pomorskie
2 708 PLN
3 350 PLN
świętokrzyskie
2 267 PLN
2 804 PLN
śląskie
2 479 PLN
3 066 PLN
warmińsko-mazurskie
2 456 PLN
3 038 PLN
wielkopolskie
2 550 PLN
3 153 PLN
zachodnio-pomorskie
2 592 PLN
3 206 PLN
Warszawa
2 865 PLN
3 543 PLN

Podobne dokumenty