Instalacja oprogramowania JAVA dla systemu I-Bank

Transkrypt

Instalacja oprogramowania JAVA dla systemu I-Bank
Bank Spółdzielczy w Mikołajkach
Instalacja oprogramowania JAVA dla systemu I-Bank
Uwaga:
Dotyczy jedynie klientów korzystających z kluczy sprzętowych w procesie
autoryzacji. W przypadku korzystanie z Kodów SMS instalacja JAVY nie jest wymagana.
Proces instalacji oraz sposób logowania został opisany w Załącznik nr 1 do
Instrukcję Systemu Bankowości Internetowej dla Klientów Indywidualnych i
Instytucjonalnych „Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku
Internetowego dla BS Mikołajki” dostępnej na naszej stronie Internetowej pod adresem:
http://www.bsmikolajki.pl/bankowosc-elektroniczna - zakładka Instrukcje.

Podobne dokumenty