uproszczony kosztorys budowlany

Transkrypt

uproszczony kosztorys budowlany
UPROSZCZONY KOSZTORYS BUDOWLANY
Numer ogłoszenia przetargowego:
Koszt elementu
- brutto (zł)
lp
Element scalony robót budowlanych
I.
ETAP I - STAN ZEROWY
1
Roboty ziemne
2
Fundamenty
3
Izolacje przeciwwilgociowe
II.
ETAP II - STAN SUROWY ZAMKNIĘTY
4
Ściany konstrukcyjne
5
Stropy
6
Schody i balustrady
7
Dach - konstrukcja
8
Dach - pokrycie
9
Obróbki blacharskie
10
Ściany działowe
11
Stolarka okienna
12
Stolarka drzwiowa
III.
ETAP III - STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY
13
Tynki wewnętrzne
14
Elewacje
15
Podłoża i posadzki
16
Roboty malarskie
IV.
INSTALACJE
17
Instalacja gazowa
18
Instalacja elektryczna
19
Instalacja wodno-kanalizacyjna
20
Instalacja C.O.
V.
POZOSTAŁE: PRZYŁĄCZA DO BUDYNKU, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, INNE
21
Przyłącza techniczne
22
Drogi, chodniki, ogrodzenie, oświetlenie zewnętrzne
23
Inne:
OGÓŁEM KOSZTY BUDOWY
Data sporządzenia:

Podobne dokumenty