bezpieczeństwo i higiena pracy

Transkrypt

bezpieczeństwo i higiena pracy
Twoje życie – Twój wybór – Twoja odpowiedzialność
Bezpieczeństwo
i higiena pracy
Dowiedz się więcej na arbejdstilsynet.dk/da/polsk.aspx oraz tema.3F.dk/byg-job
Duńskie przepisy w zakresie bhp
Bezpieczeństwo i higiena pracy
to wspólna odpowiedzialność
Pracodawca odpowiada za:
§ przestrzeganie ustawy o bhp
§ zapewnienie, by praca zawsze była wykonywana
w prawidłowy sposób uwzględniając przepisy bhp
Ty odpowiadasz za:
§przestrzeganie wskazówek pracodawcy w zakresie
wykonywania pracy
§ zwracanie uwagi, gdy w miejscu pracy lekceważy
się zasady bezpieczeństwa
Jeśli dojdzie do wypadku
Jeżeli pracujesz w Danii, masz prawo do leczenia w
duńskim szpitalu. Jeśli w Twoim miejscu pracy obowiązuje
układ zbiorowy, masz także prawo do wynagrodzenia za
czas nieobecności z powodu wypadku.
Duńskie przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
są zawarte w ustawie o bhp. Pracodawcy odpowiadają za ich
przestrzeganie, natomiast kontrola jest zadaniem Państwowej
Inspekcji Pracy.
Państwowa Inspekcja Pracy
Inspekcja Pracy to duńska instytucja, która odpowiada za
stosowanie przepisów ustawy o bhp. Dlatego, jako pracownik,
zawsze możesz zwrócić się do Inspekcji, jeśli warunki pracy w
Twoim zakładzie nie odpowiadają przepisom bhp.
Cudzoziemcy są najbardziej narażeni
Najnowsze dane statystyczne* wskazują, że prawie jedna
trzecia wszystkich zgłoszonych wypadków przy pracy to upadki
lub uderzenia o różnego rodzaju przedmioty. Jedna czwarta
wypadków powstaje wskutek gwałtownego przeciążenia organizmu.
Liczba zgłoszonych wypadków jest najwyższa dla osób, które nie
posiadają obywatelstwa duńskiego.
Bezpieczeństwo to także Twoja odpowiedzialność
Dobrze wiemy, że praca jest Ci potrzebna. Wszyscy jej potrzebują
i robią co trzeba, by wypełniać swoje obowiązki. Ale wypadki się
zdarzają, więc pomyśl o konsekwencjach zanim coś się stanie.
Znaj swoje prawa i jeśli w Twoim miejscu pracy brakuje rusztowań,
barierek, ogrodzeń lub innych środków bezpieczeństwa, domagaj
się ich uzupełnienia.

Podobne dokumenty