pobierz plik

Transkrypt

pobierz plik
Data sporządzenia: 2016-09-26
Temat: Rozwiązanie przez spółkę zależną Passat-Stal SA umów kredytowych z BZ WBK SA.
Podstawa prawna wybierana w ESPI:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Numer raportu: 37/2016
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 34/2016 Zarząd Spółki BOWIM S.A.(dalej: „Emitent”)
informuje, że z dniem dzisiejszym spółka zależna tj. Passat-Stal S.A. (dalej: „Pożyczkobiorca”)
rozwiązała z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (dalej: „Bank”) Umowę o kredyt inwestycyjny oraz
Umowę o kredyt obrotowy (o których Emitent informował w Prospekcie emisyjnym
zatwierdzonym decyzją KNF z dnia 13 września 2011 roku oraz w Raporcie bieżącym nr
29/2016 z dnia 2 września 2016 roku), poprzez wcześniejszą spłatę zobowiązań
Pożyczkobiorcy wobec Banku.
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty