Raport bieżący nr 33-korekta CF w raporcie półrocznym

Transkrypt

Raport bieżący nr 33-korekta CF w raporcie półrocznym
Raport bieŜący nr 33/2009
Data sporządzenia: 2009-11-13
Nazwa Emitenta:
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Temat:
Korekta raportu okresowego za I półrocze 2009 roku.
Podstawa prawna wybierana w ESPI:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieŜące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. informuje o dokonaniu korekty w raporcie
okresowym za I półrocze 2009 roku opublikowanym w dniu 31 sierpnia 2009 roku,
skorygowanym raportem bieŜącym 28/2009 z dnia 18 września 2009 roku.
Protokół zmian stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podobne dokumenty