Słowa zachęty na listopad i grudzień

Transkrypt

Słowa zachęty na listopad i grudzień
Słowa Zachęty od Prezydenta Ikedy
GOSHO
W ŻYCIU
1. Wiara w Buddyzm Daishonina jest źródłem bezgranicznej nadziei
Myo oznacza ożywić, czyli przywrócić do życia.
z "Daimoku Sutry Lotosu". WND-1, 149)
Kiedy nasze życie opiera się na wierze w Buddyzm Daishonina, wtedy bez względu na
naszą sytuację, na to gdzie się teraz znajdujemy, możemy w tym miejscu i w tej chwili
zacząć od nowa, otworzyć drzwi do przyszłości bezgranicznej nadziei.
Buddyzm pozwala nam ożywić naszego ducha i wspierać nasze społeczności, tak abyśmy
byli bezwzględnie szczęśliwi i wspierali innych aby osiągnęli to samo.
Taki jest cel buddyzmu.
2. Zmiana trucizny w lekarstwo poprzez siłę modlitwy.
Nieszczęście zmieni się w szczęście. Doskonal swoją wiarę i
módl się do tego Gohonzonu. Czy wtedy jest coś czego nie
można osiągnąć? (WND-1, 412)
z “Odpowiedź do Kyo’o.”(WND-1, 412)
Buddyzm Nichirena Daishonina pozwala nam zmienić truciznę w lekarstwo i
przekształcić naszą negatywną karmę. Nie ma takich trudności czy cierpienia, których nie
da się przezwyciężyć, ani takiej ciemności, której nie da się przeniknąć. Nadszedł teraz
czas, aby zamanifestować ogromną, niezmierzoną siłę Buddy i Prawa.
Im cięższe czasy, tym ważniejsze jest to, abyśmy kroczyli naprzód w wspierając się silną
modlitwą. Odważna wiara to serce Buddyzmu Nichirena Daishonina.
3. Pałac naszego życia jest niezniszczalny
Kiedy człowiek staje się świadomy pojazdu Buddy
(Mistycznego Prawa) wewnątrz siebie, może wejść do
własnego pałacu. Czantowanie Nam- myoho-renge-kyo jest
tym co oznacza wejście do własnego pałacu.
Z Zapisu Ustnie Przekazanych Nauk.(cf. OTT, 209)
My, którzy chantujemy Nam-myoho-renge-kyo sami jesteśmy Buddami. W głębi
naszego istnienia jest wspaniały pałac, którego nic nie zniszczy ani nie zbeszcześci.
Dodawać blasku naszemu życiu, pracować dla tworzenia pięknych stref pokoju i
szczęścia w naszych ukochanych społecznościach - to nieugięty duch do ustanowienia
prawidłowej nauki dla pokoju na Ziemi.
Źródło: dziennik Soka Gakkai Seikyo Shimbun

Podobne dokumenty