1. Rzeka Indus „Nilem cywilizacji Indyjskiej”. 2. 3500 lat p.n.e.

Transkrypt

1. Rzeka Indus „Nilem cywilizacji Indyjskiej”. 2. 3500 lat p.n.e.
Indie
1. Rzeka Indus „Nilem cywilizacji Indyjskiej”.
2. 3500 lat p.n.e. nastąpił podbój ziem obecnego Pakistanu przez ludy indoeuropejskie.
3. System warnowy, później kastowy
- kapłani – Bramini,
- wojowie – Kszatriowie,
- wolni chłopi, rzemieślnicy oraz kupcy – Wajsjowie,
- podbite ludy – Siudrowie,
- ludzie nie należący do warn lub kast stawali się „niedotykalnymi”.
4. System wierzeo, typowy dla ludów europejskich
- Braminizm – bóstwa uosabiały siły przyrody - ogieo, wodę, wiatr, słooce,
- wiara w wędrówkę dusz, odradzanie się po śmierci w innych wcieleniach.
5. Buddyzm nową religią
- dla Buddy przyczyną cierpienia były pragnienia,
- stan nirwany – człowiek bez cierpienia,
- stawia na moralnośd (5 zakazów Buddy),
- w pierwotnej formie buddyzm zakazywał czczenia bogów jako istot niedoskonałych.
6. Hinduizm.
- zaczął kształtowad się około 4 wieku p.n.e.,
- kontynuował idee braminizmu,
- pojawiły się bóstwa Wisznu i Sziwa,
- bóstwa refleksem boga najwyższego.
Prawa autorskie zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów do jakiegokolwiek celu poza użytkiem prywatnym, w całości lub we fragmencie,
wymaga pisemnej zgody portalu www.lykwiedzy.pl