W piątek 6 marca 2009r , o godz

Transkrypt

W piątek 6 marca 2009r , o godz
Spotkanie koordynatorów Turnieju BRD
„ Bezpieczny w ruchu drogowym, z przepisami za pan brat” – VII edycja
„ Bezpieczeństwo z Kodeksem”
W piątek 6 marca 2009r. , o godz. 14.00 w szkole Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze
odbyło się spotkanie organizatorów VII edycji miejsko – gminnego Turnieju z zakresu BRD
pod hasłem. „Bezpieczny w ruchu drogowym , z przepisami za pan brat” ze szkolnymi
koordynatorami konkursu z miasta i gminy Zielona Góra.
Organizatorów reprezentowali dyr. SP-1 w Zielonej Górze Adam Szymczak,
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego specjalista z zakresu BRD Marek Pasek, Centrum
Wychowania Komunikacyjnego i Politechnicznego Marek Piwecki, Komendę Miejską Policji
w Zielonej Górze Małgorzata Urbańska. Na spotkaniu byli obecni koordynatorzy ze szkół
podstawowych miasta i gminy Zielona Góra : nr 1, 8, 14, 15, 18 oraz szkół podstawowych
z Ochli i Starego Kisielina.
Do konkursu zgłosił się też: Zespół Edukacyjny nr 5 oraz szkoły nr 11, 21, SP
w Drzonkowie, Zawadzie oraz w Przylepie.
Uzgodniono następujący przebieg konkursu. Rozpoczęcie 25 kwietnia 2009r. o godz.
8.30 w SP-1 w Zielonej Górze, ul. S. Wyszyńskiego 17. Trzyosobowe drużyny przy
rejestracji losują uczestników, którzy będą reprezentować drużynę na torze przeszkód
i w Miasteczku Ruchu Drogowego. Wszyscy uczestnicy turnieju zgłoszeni przez szkoły
rozwiązują test z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i I pomocy medycznej.
Następnie odbywa się jazda sprawnościowa przez wylosowanych uczniów po torze przeszkód
i w Miasteczku Ruchu Drogowego.
Po tej konkurencji drużyny wykonują zadanie praktyczne z zakresu I pomocy medycznej
przygotowane przez zielonogórskich SIM-ów pod opieką pani Pauliny Grzegorzewskiej –
Nowak z PCK ZR w Zielonej Górze.
Wszystkie drużyny powinny być zaopatrzone w apteczkę I pomocy medycznej.
Szkolni koordynatorzy powinni dostarczyć organizatorom protokoły z eliminacji
klasowych i szkolnych konkursu, zawierające informacje, ilu uczniów klas III zostało
objętych działaniami edukacyjnymi i profilaktycznymi z zakresu bezpieczeństwa w ruchu
drogowym oraz I pomocy medycznej oraz o stopniu opanowania treści edukacyjnych z tego
zakresu.
Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane będą do 8 kwietnia 2009r. w Szkole Podstawowej
Nr 1 w Zielonej Górze. Serdecznie zapraszamy pozostałe zielonogórskie placówki.
Koordynatorzy SP-1 w Zielonej Górze
E. Bielejewska, B. Waszczyk