Hasło mapa-stanu-posiadania

Transkrypt

Hasło mapa-stanu-posiadania
mapa stanu posiadania nadleśnictwa
(geodezja), mapa ewidencji gruntów i budynków wykonywana przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego na podstawie danych znajdujących się w państwowym zasobie
geodezyjno-kartograficznym i zawierająca dane dotyczące punktów osnowy geodezyjnej, elementów
ewidencji gruntów i budynków oraz elementów sieci uzbrojenia terenu.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
„Słownik geomatyczny” zawarty w publikacji „Geomatyka w Lasach Państwowych – Część II. Poradnik
praktyczny”, CILP, Warszawa 2013 r.

Podobne dokumenty