Galeria fotografii

Transkrypt

Galeria fotografii
Galeria fotografii
Uruchamiamy galerię fotografii, w której znajdą się zdjęcia dokumentujące ważne wydarzenia z
życia parafii.
Parafian posiadających ciekawe zdjęcia dotyczące wydarzeń z życia naszej wspólnoty
zachęcamy do nadsyłania ich na adres [email protected] .
1/1

Podobne dokumenty