Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi

Komentarze

Transkrypt

Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi
Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi
G
D
1.Bóg się
5
D
tu
9
G
D
G
D
A
D
                     
                    
                        
        
13
z
dara
gwia
Be
zda wscho
D
mi
o
A
tle
jem,
fia
gdzie zło
z
Trzej Kró
D
ra
mi
G
żo
G
dą
dzi
G
D
D
ja
dzi,
G
D
Do
ro
ka
żdy
swe
od wscho du,
z
Panny Chry
mi
go
na
http://www.nuty.religijne.org
ro
stus
na
ry.
du,
G
D
D
dwo
A
D
A
A
liczny
wie
G
D
ny,
lo
ro
dzo
ny

Podobne dokumenty