Program_Konferencji - Instytut Transportu Samochodowego

Transkrypt

Program_Konferencji - Instytut Transportu Samochodowego
VI Konferencja
RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI
10 marca 2015 r.
P RO G RA M KO NF E R EN CJ I
*
10 marca 2015 r. (wtorek), WARSAW PLAZA HOTEL****, ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa
10:00
OTWARCIE KONFERENCJI
PROWADZĄCY: dr hab. inż. Marcin Ślęzak , dyrektor, Instytut Transportu Samochodowego
Wystąpienia gości honorowych**
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Ministerstwo Środowiska
SESJA I
ZMIANY PRAWNE I FINANSOWE W RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI
10:30
Planowane zmiany przepisów dotyczących recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Małgorzata Szymborska, dyrektor, Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska**
10:50
Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Jarosław Roliński, z-ca dyrektora, Departament Ochrony Ziemi, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
11:10
Przestrzeganie wymagań prawa przez stacje demontażu. Nielegalny przywóz do kraju odpadów
w postaci pojazdów.
Izabela Szadura, dyrektor, Departament Kontroli Rynku, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
11:30
PANEL DYSKUSYJNY
”Czy projekt nowej ustawy o recyklingu pojazdów sprosta oczekiwaniom rynku”
Uczestnicy panelu
Przedstawiciel, Ministerstwo Środowiska**
Jarosław Roliński, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Izabela Szadura, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Hanna Kończal, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Jakub Smakulski, Stowarzyszenie EKO-AUTO
Anna Łyczak, Recyklerzy Polscy-Związek Pracodawców
Przedstawiciel Zarządu, FORS Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów
Przedstawiciel, Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem
12:10
SESJA II
BUFET KAWOWY
ZMIANY PRAWNE I FINANSOWE W RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI – cd.
12:40
Nowelizacja ustawy – interpretacja wybranych zapisów
dr Bartosz Draniewicz, radca prawny, Kancelaria Prawa Gospodarczego i Ekologicznego w Warszawie
13:00
Aktualny plan działań zespołu roboczego ds. recyklingu pojazdów powołanego przy MŚ oraz działania RPZP dotyczące edukacji ekologicznej społeczeństwa
Anna Łyczak, członek założyciel, Recyklerzy Polscy-Związek Pracodawców
13:15
Aktualne działania EKO-AUTO w sprawie aktualizacji ustawy o recyklingu pojazdów
Jakub Smakulski, prezes, Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO
13.30
Kontrole stacji demontażu – przykład województwa wielkopolskiego
Hanna Kończal, Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Poznań
13:50
PYTANIA I DYSKUSJA
14:00
BUFET KAWOWY
SESJA III
PRAKTYCZNE ASPEKTY RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI
14:30
Podaż aut w recyklingu pojazdów samochodowych - uwarunkowania
Ryszard Gola-Sienkiewicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
14:50
Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji poprzez odzysk części przeznaczonych
do ponownego użycia: możliwości, szanse i zagrożenia
Bartosz Bielecki, Grupa Stal-Car, Skierniewice
Recyklerzy Polscy-Związek Pracodawców, Warszawa
15:10
Jakość części zamiennych w aspekcie ich ponownego użycia
dr inż. Dariusz Rudnik, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa
15:30
Analiza rozwiązań organizacji sieci recyklingu w wybranych krajach świata
dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska, prof. PP, Politechnika Poznańska
15:50
Zwalczanie przestępczości samochodowej na terenie garnizonu warszawskiego
nadkom. Ireneusz Ambroziak, naczelnik, Wydział do walk z Przestępczością Samochodową Komendy
Stołecznej Policji, Warszawa
16:10
PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
16:25
OBIAD
*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie
** Wysłano zaproszenie

Podobne dokumenty