Poznań

Transkrypt

Poznań
Poznań
Samochody
Użytkowe
Volkswagen Poznan Sp. z o.o. / ul. Warszawska 349 / 61 - 060 Poznań / Polska
PHU IDEE Spótka
Jawna
Wasz znak
Dot. pisma z dnia
Nasz znak
+ 48 (61) 887 2002 Telefon
+ 48 (61) 876 1630 Telefax
10.10.11 Data
LIST REFERENCYJNY
Firma IDEE współpracuje z Volkswagen-Poznań od początku 2010 roku w zakresie modernizacji i
obsługi serwisowej elektronicznego i mechanicznego systemu kontroli dostępu KABA, który obsługuje kilka
tysięcy pracowników naszej firmy. W tym czasie IDEE wykonała kompleksowe przeglądy serwisowe całego
systemu, zmodernizowała i rozbudowała na nasze zlecenie kilka dodatkowych punktów dostępu.
Pod koniec 2010 roku IDEE, w ramach modernizacji i rozbudowy systemu KD, dostarczyła,
zainstalowała i uruchomiła w Hali Montażu 2 nowe kontrolery i 10 czytników nowej serii KABA B-Net,
zabezpieczających 10 punktów dostępu.
Przedmiot umowy został zrealizowany należycie, sumiennie i w terminie, zgodnie ze sztuką
i z wymaganiami obowiązującymi w VW Poznań.
Firma IDEE prezentuje dużą sprawność organizacyjną, posiada niezbędną wiedzę
doświadczenie oraz wykwalifikowaną kadrę, co pozwala nam wyrazić zadowolenie
z dotychczasowej współpracy oraz polecić ją przy realizowaniu podobnych inwestycji.
Dział ZaaezpieczOa i OchranyMIP
L.
I,
LW
Zbigniew Tr buła
Vorstand/Zarząd:
Michael Kleif3
Jolanta Musielak
Szymon Trzebiatowski
REGON 630173572
VAT UE PL7820032965
NIP782-00-32-965
Płatność w EUR / Zahlung in EUR
Commerzbank AG,Filiale Wolfsburg
DE54 2694 1053 0685 4400 00
SWIFT COBADEFF269
Płatność w PLN / Zahlung in PLN:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
PL791030 1508 0000 0005 0207 2005
SWIFT: CITIPLPX
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Sitz/Siedziba: Poznan / Polska
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
00000 64417
Kapitał zakładowy:
731 569 000,00 PLN
Telefon: 61-8761781
Telefax: 61-8761475
AEO PLAEOF420000090011

Podobne dokumenty