„Film to życie, z którego wymazano plamy nudy”

Transkrypt

„Film to życie, z którego wymazano plamy nudy”
„Film to życie, z którego wymazano plamy nudy”-Alfred Hitchcock
Film to nie tylko rozrywka, ale dzieło indywidualne, które może nieść wiele
ciekawych informacji o świecie, być źródłem doświadczeń, narzędziem
poznania rzeczywistości i samego siebie.
Trudno wyobrazić sobie współczesną szkołę, zwłaszcza średnią, bez omawiania
na lekcjach języka polskiego najnowszych adaptacji filmowych znanych dzieł
literackich – polskich i obcych. W czasach, gdy kina znowu się zapełniają,
ponieważ młodzież tłumnie ogląda „Zmierzch” czy „Harry`ego Pottera”, lekcje
z „Weselem” Wajdy, „Lawą” Konwickego, „Chłopami” Rybkowskiego wydają
się szczególnie pożądane.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów w bieżącym roku szkolnym
powstało w Zespole Szkół Zawodowych koło filmowe „Kadr”. Zajęcia zostały
utworzone na bazie projektu edukacji filmowej Filmoteka Szkolna,
przygotowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Państwowy
Instytut Sztuki Filmowej.
W ramach zajęć młodzież poznaje filmy należące zarówno do nurtu kina
rodzimego jak i światowego. Są to obrazy reżyserów, którzy wykorzystują
różnorodne, często niekonwencjonalne środki wyrazu. To filmy wartościowe,
skłaniające do refleksji, niejednokrotnie przedstawiające problemy bliskie
młodym ludziom( „ Jestem zły” G.Pacek, „Abel, twój brat” J. Nasfeter). Filmy
te są również podstawą do głębszej analizy- uczniowie poznają dzięki nim
historię kinematografii , typologię dzieł filmowych, rozwijają umiejętność
krytycznego wypowiadania się na temat sztuki.
Działalność koła filmowego zainspirowała również młodzież do stworzenia
własnego filmu, opartego na animacji poklatkowej. Animacja poklatkowa
polega na łączeniu zdjęć ( klatek), dzięki czemu obiekty wyświetlane w formie
filmu sprawiają wrażenie ruchu (za jej pomocą rejestruje się np. wzrost roślin
czy ruch ciał niebieskich; proces, który w rzeczywistości trwa kilka dni lub
tygodni, zostaje skrócony do kilkudziesięciu sekund).
Uczniowie zaangażowani w projekt filmowy (Michał Jusięga kl. II TI ,
Bartłomiej Horbot kl. II TI , Przemysław Dycha kl. II TI , Hubert Ryfiński kl. II
TI ) nagrali niespełna czterominutowy filmik, na potrzeby którego wykonano
1200 zdjęć. Obraz przedstawia prostą historię, której tłem jest nasze miasto.
Punktem wyjścia stały się więc lasy janowskie, następnie rynek, ulica
Zamoyskiego, fontanna, kolejka leśna znajdująca się przy Nadleśnictwie oraz
plaża nad zalewem janowskim.
Zrobienie takiego filmu jest bardzo pracochłonne, żeby nakręcić poszczególne
sceny trzeba poświęcić wiele czasu, następnie wszystko precyzyjnie
zmontować- mówi Michał Jusięga, uczeń klasy II Technikum Informatycznego ,
który odpowiedzialny był za montaż filmu.- Daje to jednak dużo radości, a
przecież to jest najważniejsze.
Z pewnością film daje wiele satysfakcji, kształtuje naszą wrażliwość
estetyczną, łącząc plastykę, muzykę a niejednokrotnie literaturę. Nie
lekceważmy więc powszechnego dostępu do filmu (kino, tv, dvd) .
Błędem jest również traktowanie filmu jako „pomocy” drugorzędnej w
procesie nauczania. To równoprawne narzędzie edukacyjne- umożliwia
zdobycie wiedzy, rozwija osobowość.
Opiekun koła filmowego
mgr Elżbieta Dębiec

Podobne dokumenty