Karta zgłoszenia filmu

Komentarze

Transkrypt

Karta zgłoszenia filmu
Harcerski Festiwal Filmowy w Gdyni 2013
KARTA ZGŁOSZENIA FILMU
1. Informacja o filmie
Tytuł filmu:
Kategoria filmu:
Film fabularny
Film historyczny
Film z życia drużyny
Film zuchowy
Krótki opis filmu
(do 300 słów)
2. Informacja o twórcach
Autor/reżyser filmu
(imię, nazwisko,
stopień, wiek i funkcja)
Środowisko twórców
3. Dane kontaktowe
Osoba kontaktowa
(imię, nazwisko,
stopień, wiek i funkcja)
Adres pocztowy:
Adres e-mail:
Numer telefonu:
4. Oświadczenie
Oświadczam że posiadam pełne prawa do nadesłanego filmu i wyrażam zgodę na jego późniejsze
wykorzystanie w celach promocyjnych Harcerskiego Festiwalu Filmowego w Gdyni
w porozumieniu z Organizatorem.
…............................................................
data
…............................................................
podpis

Podobne dokumenty