LEX Navigator Procedury Prawa Pracy

Komentarze

Transkrypt

LEX Navigator Procedury Prawa Pracy
Do tej pory w serii LEX Navigator ukazały się:
LEX
Navigator
Procedury
Prawa Pracy
Nowy sposób prezentacji informacji prawnej
Kolejne premiery wkrótce.
INFORMACJE TECHNICZNE
On-line [minimalne/zalecane]: • komputer PC, mysz, klawiatura • rozdzielczość ekranu [1024x768/1280x1024] • MS Internet Explorer 8.0 lub
Firefox 4.0, Adobe Acrobat Reader 5.0, MS Word 2003 lub ich nowsze wersje • Adobe Flash Player 9.0 (lub nowsza wersja) zainstalowany i włączony
w przeglądarce www • konto e-mail oraz możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną • Konfiguracja przeglądarki: włączona obsługa
JavaScript, włączona obsługa cookies, pop-up blocker wyłączony dla strefy obejmującej serwer LEX On-line, zachowania elementów binarnych
i skryptów, trwałość danych Użytkownika.
WOLTERS KLUWER POLSKA S.A.
01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a
[email protected]
www.wolterskluwer.pl
Infolinia 0 801 04 45 45
lex navigator procedury prawa pracy 2013 2xa4.indd 1-2
Wolters Kluwer Polska S.A., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 441434,
NIP 583-001-89-31, REGON 190610277, kapitał zakładowy
4.870.300 PLN.
4/26/13 10:40 AM
LEX Navigator
LEX Navigator
LEX Navigator
Procedury Prawa Pracy
Schemat
procedury
Nowy produkt w serii LEX Navigator
Praktyczna wskazówka szczegółowo
opisująca dany krok procedury
Praktyczny przewodnik po procedurach kadrowych
Zawiera najważniejsze i najczęściej stosowane procedury z zakresu
prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, BHP oraz prawo pracy
w procesie cywilnym.. Wszystkie procesy przedstawione są
krok po kroku w postaci interaktywnych, czytelnych diagramów
opatrzonych autorskimi poradami oraz komentarzem
eksperckim, orzecznictwem i podstawami prawnym.
Kolejne kroki
danej procedury
Lista dokumentów powiązanych
z danym krokiem procedury
Redakcja naukowa uznanych specjalistów
Unikalne cechy:
Dr Janusz Żołyński
Prof. dr hab.
Arkadiusz Sobczyk
Radca prawny, szkoleniowiec i wykładowca na wyższych uczelniach,
specjalista prawa pracy w tym również zbiorowego prawa pracy, były
dyrektor naczelny ds. pracowniczych
w KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie;
autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy.
Radca prawny ze specjalnością prawo pracy, profesor i wykładowca
w Katedrze Prawa Pracy i Polityki
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, były sędzia.
Redaktor naukowy – Prawo pracy
i ubezpieczeń społecznych i BHP
Redaktor naukowy - Postępowanie cywilne z zakresu prawa pracy
Zespół autorski: Maciej Ambroziewicz, dr Edyta Bielak-Jomma,
sędzia dr Andrzej Jabłoński, Joanna Kaleta, Piotr Kostrzewa,
Krzysztof Zamajtys, Paweł Ziółkowski.
Zespół autorski: mec. Alina Giżejowska, mec. Paweł Korus,
mec. Małgorzata Mędrala
Zawartość
1.
Trzy gałęzie tematyczne:
• Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
• BHP
• Prawo pracy w procesie cywilnym
7.
Monografie
8.
Glosy
9.
Tezy z piśmiennictwa
2.
Schematy procedur
10.
Wzory dokumentów
3.
Praktyczne wskazówki
11.
Pisma urzędowe
4.
Akty prawne
12.
Kalkulatory
5.
Orzeczenia sądów
13.
Zestawienia
6.
Komentarze
14.
Normy BHP
lex navigator procedury prawa pracy 2013 2xa4.indd 3-4
Czytelne schematy
Graficzna forma prezentacji procesów sprawia, że nawet najbardziej
skomplikowana procedura staje się prosta i klarowna. Interaktywne
diagramy prezentują zasady postępowania krok po kroku i prowadzą
użytkownika przez poszczególne etapy procedury.
Praktyczne wskazówki
Krótkie, praktyczne porady dotyczące kluczowych kroków procedury, pomagają zrozumieć kolejne etapy postępowania i wskazują
najważniejsze punkty, o których należy pamiętać. Tematycznie
dobrane dodatkowe materiały – akty prawne, orzecznictwo, wzory
pism procesowych, monongrafie oraz komentarze.
Kompleksowe informacje
Schematy pokazują scenariusze przebiegu procesu, terminy do dokonania określonych czynności, ryzyka związane z niewykonaniem działania oraz potencjalne relacje między uczestnikami postępowania.
Pozwalają przewidzieć skutki popełnienia błędów oraz potencjalne
reakcje innych uczestników postępowania (np. sądów, PIP, ZUS).
Integracja z LEX / ABC
Program jest w pełni zintegrowany merytorycznie i funkcjonalnie
z produktami marki LEX i ABC. Posiada także dostęp do Mojej Strefy,
dzięki czemu każdy schemat procedury można dodać do ulubionych,
skomentować lub opatrzyć notatką.
Przykładowe procedury
Postępowania procesowe z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych
• Wytoczenie powództwa w sprawach zakresu prawa pracy
• Postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu prawa
pracy i ubezpieczeń społecznych
• Orzekanie o roszczeniu alternatywnym w sprawach
z zakresu prawa pracy
• Przystąpienie inspektora pracy do udziału w sprawie
Prawo materialne obejmujące prawo pracy
oraz ubezpieczenia społeczne
• Pozyskiwanie danych osobowych kandydata i pracownika
• Zawarcie umowy na czas określony
• Zawarcie umowy na czas nieokreślony
• Oddelegowanie pracownika przez pracodawcę do innej pracy
• Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony
• Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny
Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę - procedura
Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy
Ochrona pracy kobiet w ciąży i w czasie urlopu macierzyńskiego
Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
Tworzenie regulaminu wynagradzania
Wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika
Obowiązki pracodawcy przy przekazywaniu świadczeń pracownikom
Okresowa ocena pracownika samorządowego - przygotowanie, tryb
Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych
BHP
• Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
• Przeprowadzanie badań profilaktycznych wstępnych
• Przeprowadzanie badań profilaktycznych okresowych
• Postępowanie powypadkowe pracowników
• Procedura monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy
4/26/13 10:40 AM

Podobne dokumenty

ULOTKA_lex navigator procedury prawa pracy 2013 2xa4

ULOTKA_lex navigator procedury prawa pracy 2013 2xa4 Zespół autorski: Maciej Ambroziewicz, dr Edyta Bielak-Jomma, sędzia dr Andrzej Jabłoński, Joanna Kaleta, Piotr Kostrzewa, Krzysztof Zamajtys, Paweł Ziółkowski.

Bardziej szczegółowo