XVIII Międzynarodowy Festiwal Sportu Dzieci i Młodzieży

Transkrypt

XVIII Międzynarodowy Festiwal Sportu Dzieci i Młodzieży
Międzynarodowy Festiwal Sportu – wspieranie rozwoju sportu w środowisku
polonijnym
XXII Międzynarodowy Festiwal Sportu Dzieci i Młodzieży
REGULAMIN
I.
Termin:
II. Miejsce:
 Festiwal odbędzie się w dniach 20-22.05.2016 r.
 Obiekty sportowe Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Królowej Jadwigi
8 w Zamościu oraz obiekty zamojskich szkół.
III. Organizatorzy:
 Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Zamościu przy
wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 Miasto Zamość,
IV. Uczestnictwo:
W Festiwalu uczestniczą uczniowie w rocznikach 2001-2002 z następujących krajów:
 Ukraina,
 Słowacja,
 Węgry,
 Białoruś,
 Łotwa
 Polska.
V. Zgłoszenia:
 Szczegółowe zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15.05.2016 r.
 Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę ekipy, wykaz imienny osób z
podaniem nazwy dyscypliny sportowej, w której biorą udział, ilość
osób towarzyszących, podpis kierownika ekipy, adres, telefon, podpis
lekarza.
 Zgłoszenie na Festiwal przyjmuje:
Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Zamościu,
ul. Królowej Jadwigi 8,
22 – 400 Zamość
Tel/fax Polska: +48 84 62 – 717 – 90
e-mail: [email protected]
VI. Wykaz dyscyplin i konkurencji sportowych:
1. Piłka ręczna chłopców (maksymalnie 10 zawodników).
2. Piłka siatkowa dziewcząt (maksymalnie 10 zawodniczek).
3. Piłka nożna chłopców (maksymalnie 10 zawodników).
4. Badminton (indywidualnie dla dziewcząt i chłopców).
5. Lekkoatletyka: rzut oszczepem, pchnięcie kulą, skok w dal, skok wzwyż,
100 m, 300 m, 600 m dziewcząt, 1000 m chłopców, sztafeta festiwalowa
dziewcząt i chłopców na dystansach (100 m zawodniczka, 200 m
zawodnik, 400 m zawodniczka, 800 m zawodnik). W każdej konkurencji
lekkoatletycznej może startować 1 zawodnik i 1 zawodniczka z ekipy
(zawodnicy mogą startować maksymalnie w 2 konkurencjach + sztafeta).
VII.
VIII.
Nagrody:
Za zajęcie I, II, III miejsca w dyscyplinach zespołowych – puchary oraz
dyplomy.
W konkurencjach indywidualnych za zajęcie I, II, III miejsca przyznane
zostaną medale oraz dyplomy.
Postanowienia końcowe:
Szczegółowy program minutowy imprezy zespoły otrzymają w dniu
przyjazdu w biurze zawodów. Ostateczna interpretacja regulaminu należy
do Sędziego Głównego oraz organizatorów.
Konkurencje turniejowe takie jak: piłka
nożna, siatkówka, lekkoatletyka
Odbędą się w dniu 21.05.2016 r.(sobota)
UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji wieku
uczestników Festiwalu. Uczestnicy urodzeni wcześniej niż w 2001 roku
nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.
Organizatorzy

Podobne dokumenty