jak często czytasz książki

Transkrypt

jak często czytasz książki
ANKIETA
CO W BIBLIOTECE PISZCZY… CZYLI WYNIKI ANKIETY CZYTELNICZEJ
W marcu 2012 roku, w wybranych
klasach pierwszych i drugich, wśród 140
uczniów, została przeprowadzona ankieta
dotycząca stanu czytelnictwa wśród
uczniów. Miała ona na celu pomoc
w zakupieniu nowych pozycji do szkolnej
biblioteki oraz sprawdzenie , czy jej
zbiory odpowiadają aktualnym potrzebom
uczniów.
Pierwsze pytanie brzmiało: Czy lubisz
czytać książki? – uczniowie najczęściej
odpowiadali twierdząco (103 osoby), 37
ankietowanych czytać nie lubi.
Zapytani o to, jak często czytają,
najczęściej podawali własne odpowiedzi.
Najmniej osób – 15% ankietowanych –
czyta co tydzień. Codziennie czyta tylko
25% ankietowanych.
JAK CZĘSTO
CZYTASZ KSIĄŻKI ?
INNE
33%
CO
MIESIĄ
C
27%
CODZIE
NNIE
25%
CO
TYDZIEŃ
15%
W pytaniu o ulubiony gatunek/rodzaj
książek uczniowie zwykle wybierali
powieści
przygodowe
(70 osób)
i
fantastykę (60 osób). Co ciekawe, niemal
równym
powodzeniem
cieszą
się
najwyraźniej romanse (choć trzeba
pamiętać, że najsensowniejszych
odpowiedzi udzielały dziewczęta – stąd
chyba tak duża frekwencja romansów
właśnie). Najmniej są uczniowie
zainteresowani lekturami (co można było
łatwo przewidzieć) i biografiami (11osób),
natomiast zdarzało się w ankiecie,
że zaznaczali też kryminały.
Wśród ulubionych pisarzy
i/lub takich, z których
twórczością
uczniowie
chcieliby się zapoznać, są: A.
Sapkowski,
J.R.R. Tolkien, A.C. Doyle, C.S.Lewis i
jego „Opowieści z Narni”, Z. Nienacki,
M. Musierowicz, A. Fiedler, Shakespeare
(wyjątkowo często pojawiało się to
nazwisko w ankiecie!),
A. Pilipiuk,
CH.Dickens. Pocieszające jest to, że
książki większości wymienionych autorów
znajdują się w naszej bibliotece.
Z odpowiedzi na kolejne pytanie, wynika
że większość korzysta z biblioteki
publicznej. Najmniej osób wypożycza
z biblioteki szkolnej. Jako uzasadnienie
podawali argument, że zasoby naszej
biblioteki nie spełniają do
końca ich oczekiwań..
Następne pytanie pozwoliło
nam dowiedzieć się, jak
ankietowani dowiadują się o
książkach wartych uwagi.
Najwięcej osób odpowiedziało,
że dowiaduje się
o nich od
znajomych. Kolejnym źródłem są media.
Dopiero na końcu naszej listy jest
biblioteka.
Pozytywne jest to, że aż 80%
uczniów,
wśród
których
przeprowadziliśmy ankietę,
ma w domu własne książki, a
po książkę najczęściej sięgają
dla przyjemności. Najczęściej
czyta
się
książki,
aby
rozwiązać jakiś problem.
Biblioteka
wychodząc
naprzeciw
potrzebom czytelniczym wymienionym we
wnioskachvzakupiłahdof
biblioteki
nowości
uwzględniając
propozycje
uczniów
zawarte
w
ankietach. Zakupiono min. :
„Igrzyska śmierci” -Suzanne
Collins, „Zwiadowcy”-John Flanagan,
„Czy to już miłość?” -Rosie Rushton,
„Blask „-Alexandra Adornetto i inne…
Zatem zapraszamy gorąco do czytania 
Przygotowały: Tosia Jagieska i Ewa Wachol z 3C
(Koło Biblioteczne)

Podobne dokumenty