wynikami ankiety.

Transkrypt

wynikami ankiety.
Drodzy Diamentowcy,
Serdecznie dziękujemy za przekazanie Waszych opinii na temat dotychczasowej
działalności Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu oraz Waszych oczekiwań
względem SLDG.
Rozwój SLDG interesuje nas wszystkich – Zarząd i członków, dlatego postanowiliśmy się
z Wami podzielić wynikami ankiety.
1) Na wstępie dane dot. ankietowanych:
 w ankiecie wzięło udział 20 osób
 wszyscy ankietowani są laureatami programu Diamentowy Grant
 większość ankietowanych to laureaci II edycji DG
 80% ankietowanych to członkowie SLDG
 niemal 95% ankietowanych nie pełniło funkcji w SLDG
1
2) I seria pytań związana była z Waszą oceną dotychczasowej działalności SLDG
- 40% ankietowanych jest zadowolonych z dotychczasowego kierunku rozwoju SLDG
- zwrócono uwagę na konieczność rozszerzenia promocji SLDG
- w SLDG najbardziej cenione są organizowane konferencje, szkolenia, grupy
dyskusyjne, wsparcie Stowarzyszenia dla laureatów DG, różnorodne towarzystwo
2
3) Kolejne pytania dotyczyły Waszych oczekiwań dot. SLDG.
Czego oczekujesz od Stowarzyszenia? (20 odpowiedzi)
konferencji tematycznych
warsztatów umiejętności miękkich,
reprezentowania głosu młodych naukowców (potrzeby, problemy) w
rozmowach z ministerstwem i jego agendami,
reprezentowania głosu młodych naukowców (potrzeby, problemy) w
rozmowach z uniwersytetami,
zniżek na konferencje/ wydarzenia naukowe; tworzenie delegacji SLDG,
promowania badań prowadzonych przez laureatów,
spotkania integracyjne laureatów DG
inne
Odpowiedzi
10 (50%)
9 (45%)
17 (85%)
14 (70%)
10 (50%)
12 (60%)
14 (70%)
1 (5%)
Serdecznie dziękujemy za cenne odpowiedzi na pytania otwarte!
Zarząd SLDG
3

Podobne dokumenty