IX edycja Powiatowego Konkursu „Cywilizacja Miłości”

Transkrypt

IX edycja Powiatowego Konkursu „Cywilizacja Miłości”
IX edycja Powiatowego Konkursu
„Cywilizacja Miłości”
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka
w Dębicy
przy współpracy z Parafią pw. Matki Bożej Anielskiej
w Dębicy
ogłaszają
konkurs poetycko-fotograficzny
dla młodzieży szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego
Tegoroczny temat wiodący konkursu brzmi:
DZIELCIE SWÓJ CHLEB Z BIEDNYMI
Tematyka konkursu jest ściśle związana z nauczaniem
Ojca Świętego Jana Pawła II, który wielokrotnie
wzywał ludzkość do budowania cywilizacji miłości.
Cywilizacja miłości rozpoczyna się wraz z objawieniem Boga, który „jest Miłością” (1 J 4, 8-16)
i jest dokładnie opisana przez św. Pawła w hymnie o miłości (1 Kor 13, 1-13).Cywilizacja miłości jest
głęboko związana z miłością „rozlaną w ludzkich sercach przez Ducha Świętego” (por. Rz 5,5). Tego
rodzaju cywilizacja może wzrastać, rozszerzać się i przemieniać świat (por. Jan Paweł II, List do
rodzin, 13)
Zasady uczestnictwa
1. Prace uczestników powinny nawiązywać do tematu wiodącego:
„Dzielcie swój chleb z biednymi”.
2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
- „SŁOWO” – poezja
Uczestnik konkursu może przesłać na podany adres drogą elektroniczną jeden lub dwa wiersze
własnego autorstwa
- „OBRAZ” – fotografia cyfrowa
Uczestnik konkursu może przesłać na podany adres drogą elektroniczną jedną lub dwie fotografie
cyfrowe własnego autorstwa. Fotografie mogą być przetworzone komputerowo.
Do każdej pracy należy dołączyć opis zawierający: imię i nazwisko autora pracy, wiek, adres, telefon,
nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna. Prace należy przesyłać na adres: [email protected]
w terminie do 22 października 2014 r.
Zwieńczeniem konkursu będzie prezentacja prac i wręczenie nagród oraz kameralne spotkanie
przy muzyce.
1

Podobne dokumenty