W kraju Sumerów 1. Na terenie Żyznego Półksiężyca (od Zatoki

Transkrypt

W kraju Sumerów 1. Na terenie Żyznego Półksiężyca (od Zatoki
W kraju Sumerów
1. Na terenie Żyznego Półksiężyca (od Zatoki Perskiej do Morza Śródziemnego) leżała kraina zwana
Mezopotamią (nad rzekami: Eufratem i Tygrysem). Wiosną wody rzek rozlewały się na nadbrzeżne
pola, użyźniając glebę mułem. Mieszkańcy Mezopotamii nauczyli się budować systemy irygacyjne
(systemy nawadniające).
2. Cywilizacja – osiągnięcie przez dane społeczeństwo wysokiego poziomu rozwoju, m.in. budowanie
miast, posługiwanie się pismem oraz stworzenie instytucji państwowych.
3. Na terenie Mezopotamii powstała pierwsze cywilizacja. Stworzyli ją Sumerowie, którzy zakładali
tzw. miasta-państwa, czyli niewielkie państwa, w których skład wchodziły otoczone murami miasta
wraz z najbliższą okolicą. Rządy w nich sprawowali królowie-kapłani, którzy odpowiadali też za
sprawy kultu religijnego.
4.
a)
b)
c)
d)
Dokonania starożytnych Sumerów:
wznosili wielopoziomowe świątynie, zwane zikkuratami,
stworzenie pisma klinowego,
wynalezienie koła,
wprowadzenie dwunastkowego systemu liczenia.