Jarmark_Radziwilla_z.. - Bialskie Centrum Kultury

Transkrypt

Jarmark_Radziwilla_z.. - Bialskie Centrum Kultury
REGULAMIN
I BIALSKIEGO OTWARTEGO KONKURSU
SOLISTÓW I ZESPOŁÓW LUDOWYCH
Biała Podlaska, 7 lipca 2012 roku
ORGANIZATOR
Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej
CEL
Przegląd, ochrona i dokumentacja tradycji ludowego muzykowania i śpiewania, a także
popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie.
UCZESTNICY
W konkursie mogą wziąć udział:
• instrumentaliści – soliści grający na tradycyjnych instrumentach (skrzypce,
harmonia, różnego rodzaju fujarki, inne instrumenty i narzędzia muzyczne),
• kapele ludowe,
• śpiewacy,
• zespoły śpiewacze.
Ze względu na zanikanie niektórych gatunków folkloru zachęca się solistów i zespoły
śpiewacze do uwzględnienia w repertuarze pieśni obrzędowych weselnych, sobótkowych,
żniwnych, dożynkowych, o tematyce miłosnej, rodzinnej, pieśni pasterskich, rekruckich i
ballad. W ramach konkursu kapele , instrumentaliści, śpiewacy i zespoły śpiewacze wykonują
trzy utwory. Występ nie powinien przekraczać 10-15 minut. Uczestnicy konkursu
zobowiązani są do występów w miejscu i czasie wskazanym przez organizatora.
KRYTERIA OCENY
Jury konkursu ocenia dobór repertuaru, zgodny z tradycją naszego regionu, poziom
artystyczny prezentacji, ogólny wyraz estetyczny wykonawców.
Organizator zachęca do występowania w stroju ludowym w czasie prezentacji konkursowych.
Przy braku tradycyjnych strojów ludowych możliwe jest występowanie w zwyczajnym
wiejskim ubraniu.
NAGRODY
Główną nagrodą będzie nagranie i wydanie płyty CD z repertuarem laureata (laureatów) oraz
dwie równorzędne nagrody nagranie płyty CD (składanki 2 wykonawców) konkursu.
Pozostali wykonawcy konkursu otrzymają pamiątkowy dyplom.
UWAGA:
Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania i późniejszego wykorzystania
prezentacji konkursowych do realizacji nagrań promujących i popularyzujących I Bialski
Otwarty Konkurs Solistów i Zespołów Ludowych.
Konkurs odbędzie się 7 lipca 2012 roku w Bialskim Amfiteatrze, w ramach Jarmarku u
Radziwiłła. Początek o godz. 14,00.
Zgłoszenia (na załączonej karcie) należy przesłać do dnia 5 lipca 2012 na adres:
Bialskie Centrum Kultury
ul. Warszawska 11
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 3416711 lub 3416722
e-mail: [email protected]
I Bialski Otwarty Konkurs Solistów i Zespołów Ludowych
Biała Podlaska, 7 lipca 2012 roku , godz. 14,00
KARTA UCZESTNICTWA
1. Nazwa kapeli, zespołu lub imię i nazwisko solisty
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2.Adres
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. Skład kapeli, zespołu:
Imię i nazwisko
Wiek
Instrument
…………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
4. Ilość osób…………………………………………………………………..
5. Proponowany repertuar:
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
……………………………….
instytucja delegująca
………………………………
kierownik zespołu